null/file_van_ban
  KẾ hoạch năm họC 2014 2015
  THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
  1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
  TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null/File_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
null/file_van_ban
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
  I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
null/File_van_ban
  Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
null/file_van_ban
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Vì văn bản hd 1039 có dung lượng lớn nên không đưa được lên trang web. Đ/c vào hộp thư
null/File_van_ban
  Ubnd thành phố HẢi dưƠng phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
null/file_van_ban
  Ubnd thành phố HẢi dưƠng phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
  Ubnd huyện tứ KỲ phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/File_van_ban
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
null/file_van_ban
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd huyện kinh môn phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
  TỈnh ủy hải dưƠng số 1363-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
  Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2015 nghị quyết họp chuyên môn I. Kiểm diện
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
  Stt người trực Ngày trực
  Ubnd huyện thanh miện trưỜng thcs nguyễn lưƠng bằNG
  Truyện hay trong sử việt Nguyễn Quang Trí
  1. Tại Lễ chào Cờ Tổ quốc ở các cơ sở giáo dục, đào tạo, toàn thể cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên hát Quốc ca
  Ubnd huyện gia lộc trưỜng thcs phạm trấN
public/media/files/file/van-ban-cua-bo
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
null/file_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
  MỘt số quy đỊnh về chuyên môn năm họC 2014 2015
  Pgd &Đt kim thành cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng tiểu họC ĐỒng gia độc lập Tự do Hạnh phúc
  TRƯỜng thcs vũ HỮu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  KẾ hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 – 2017
  Ubnd huyện gia lộc trưỜng th tân tiếN
  HỌp chi bộ tháng 03/2015 ĐÁnh giá thực hiệN NQ tháng 02 DỰ thảO NQ tháng 03/2015
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 4/ 2015 A. KẾ hoạch trọng tâM
null/File_van_ban
  TRƯỜng thcs vũ HỮu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
null/file_van_ban
  TRƯỜng thcs vũ HỮu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TRƯỜng thcs hùng thắng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TRƯỜng thcs văN ĐỨc số: / kh-thcsvđ
null/File_van_ban
  Ubnd thành phố HẢi dưƠng phòng gd&Đt-phòng tc-kh
null/file_van_ban
  TRƯỜng thcs thạch khôi số: 13 kh/thcs -tk
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
  TRƯỜng thcs hùng thắng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
null/File_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện: Thành phần
null/file_van_ban
  Giới thiệu sách tháng 2: MỪng đẢng mừng xuân tên sách: TỤc ngữ CÁc dân tộc việt nam
  3. Kiểm diện: Vắng: Không Nội dung cuộc họp
  Thông tư 30: Ai lúng túng?
  MỘt số ĐIỂm khác nhau giữa thông tư 30 VÀ thông tư 32
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do -hạnh phúc
  Ubnd thị XÃ chí linh phòng giáo dụC ĐÀo tạO
  I. Đánh giá công tác lãnh đạo tháng 1/2016 Tư tưởng chính trị
  THÁng nội dung bổ sung
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
null/File_van_ban
  KẾ hoạch thời gian năm họC 2012 2013 (Kèm theo QĐ số 1747/QĐ-ubnd ngày 31/7/2012 của Chủ tịch ubnd tỉnh Hải Dương)
null/file_van_ban
  DỰ thảo công tác tháng 9 I đánh giá công tác tháng 8
uploads/file/van-ban-phap-quy
  QuyếT ĐỊnh ban hành Điều lệ trường đại học
null/file_van_ban
  Stt tên sách Tên tác giả
  TRƯỜng thcs cao thắNG
  Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 5 tuổi trong trường mầm non
null/File_van_ban
  BÀi tập tại lớp họ VÀ TÊn học sinh : lỚP
null/file_van_ban
  PHÒng gd&Đt kinh môn trưỜng thcs phú thứ
  Nghị quyết I. ĐÁnh giá những việC ĐÃ thực hiện tháng 1,2
  HƯỚng dẫn thu thập và ghi phiếU ĐIỀu tra I đối tượng điều tra
  Bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I m n: TiÕng Anh – Khèi 3
  1. Tên sáng kiến: "Sử dụng một số phần mềm công nghệ thông tin trong thiết kế bài nghe "
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo bản mô TẢ SÁng kiếN
  I. Tiêu chuẩn thứ nhất: Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa
  PHÒng gd&Đt bình giang
directory null File van ban  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương