CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do -hạnh phúctải về 13.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.57 Kb.
#21697

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 572/SGDĐT-GDMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2014


THÔNG BÁO

Kết quả bài kiểm tra của Cán bộ quản lý tham gia lớp tập huấn theo Dự án

Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”,Năm học 2013 – 2014


Thực hiện Công văn số 358/SGDĐT-GDMN ngày 31/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Dương về việc mở lớp tập huấn cho cán bộ quản lý trường mầm non theo Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho 480 cán bộ quản lý trường mầm non theo các nội dung của Dự án từ ngày 7/4/2014 đến hết ngày 11/4/2014. Sau đợt bồi dưỡng, Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra, đánh giá theo các modul đã triển khai.

Sở GD&ĐT thông báo kết quả bài thi của 480 cán bộ quản lý chung như sau:

1. Ưu điểm

100% cán bộ quản lý tham dự đợt tập huấn đã làm bài nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian và cơ bản đạt chất lượng. Có 480/480 bài thi (tỷ lệ 100%) đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 91/480 bài (tỷ lệ 18,96%) đạt từ 9 điểm trở lên; 345/480 bài (tỷ lệ 71,88%) đạt điểm từ 7 – dưới 9 điểm; 44/480 bài (tỷ lệ 9,17%) đạt từ 5 – dưới 7 điểm. Một số đơn vị có nhiều bài đạt từ 9 – 10 điểm như: Thị xã Chí Linh 21/40 bài (tỷ lệ 52,5%); Thanh Miện 13/35 bài (tỷ lệ 37,14%); Cẩm Giàng 12/35 bài (tỷ lệ 34,29%); Kim Thành 9/40 bài (tỷ lệ 22,5%). Đặc biệt, toàn tỉnh có 10 bài đạt điểm cao nhất trong đó Thị xã Chí Linh có 5 bài (chiếm tỷ lệ 50%); huyện Cẩm Giàng có 100% bài đạt từ điểm 7 trở lên.

Một số cán bộ quản lý có bài làm đạt chất lượng tốt, phân tích các nội dung cụ thể, rõ ràng, kết hợp liên hệ thực tế công tác tại trường mình hợp lý, hiệu quả như bài làm của cô: Hoàng Thị Lan (Thanh Xuân - Thanh Hà); Hoàng Thị Lựu (Hiến Thành - Kinh Môn); Lê Thị Mẫn, Nguyễn Thị Thoa (Ngũ Phúc - Kim Thành); Trương Thị Loan (Minh Hòa - Kinh Môn); Nguyễn Thị Lý (Phạm Mệnh - Kinh Môn); Nguyễn Thị Minh (Bến Tắm - Chí Linh); Cao Thị Dực (Thái Học - Chí Linh); Dương Hồng Quân (Cộng Hòa 1- Chí Linh); Đồng Chí Hà Quế (Văn An - Chí Linh); Nguyễn Thị Trâm (Hưng Đạo – Chí Linh).

2. Hạn chế

Một số đơn vị có số lượng bài đạt khung điểm 9- 10 thấp như: Bình Giang 1/35 bài (tỷ lệ 2,86%); Gia Lộc 3/40 bài (tỷ lệ 7,5%).

Còn một số cán bộ quản lý đi học muộn, ghi chép không đầy đủ, chưa chú ý phân tích, liên hệ thực tế công tác tại đơn vị mình nên chất lượng bài làm chưa cao.

Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Thông báo kết quả bài kiểm tra tới từng trường mầm non trên địa bàn, biểu dương các cá nhân có bài làm đạt chất lượng tốt đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng những nội dung cần thiết cho cán bộ quản lý của đơn vị mình trong thời gian tiếp theo.

- Tập hợp tất cả các vấn đề cần chỉnh sửa về: họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, yêu cầu phúc khảo điểm bài kiểm tra (nếu có) của các học viên gửi về Sở GD&ĐT (qua đồng chí Luyện Thị Minh Huệ - phòng GDMN) theo địa chỉ hòm thư điện tử luyenthiminhhue@gmail.com chậm nhất vào ngày 15/5/2014 để Sở GD&ĐT cấp chứng chỉ cho các cán bộ quản lý đã hoàn thành khóa bồi dưỡng./.
Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Website của Sở GD&ĐT;

- Phòng GD&ĐT các huyện, TP, TX;

- LĐ-CV Phòng GDMN;

- Lưu: Phòng GDMN, VP.PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(đã ký)

Đoàn Thị Minh Công


Каталог: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO

tải về 13.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương