TRƯỜng thcs cao thắNGtải về 38.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích38.66 Kb.

PHÒNG GD-ĐT THANH MIỆN

TRƯỜNG THCS CAO THẮNG


Số: 01/KH-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Thắng, ngày 08 tháng 7 năm 2016KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Cao Thắng

Năm học 2016 - 2017
Căn cứ công văn số 595/SGDĐT-GDTrH ngày 17/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các trường THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 23/PGDĐT - THCS ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Thanh Miện V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS năm học 2016-2017;

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-TPGDĐT ngày …/…./2016 của Trưởng phòng GD - ĐT Thanh Miện về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Cao Thắng

Trường THCS Cao Thắng xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017 như sau:I. KẾ HOẠCH CHUNG.

1. Mục đích, yêu cầu

Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Đảm bảo chính xác, kịp thời gian, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.2. Đối tượng, hồ sơ và điều kiện dự tuyển.

2.1. Đối tượng dự tuyển: Học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học (Có giấy chứng nhận của hiệu trưởng trường tiểu học). Đối với trẻ khuyết tật, nhà trường THCS tiếp nhận hồ sơ của trường tiểu học và phân loại học sinh vào lớp phù hợp.

2.2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

3. Hồ sơ tuyển sinh

3.1. Giấy khai sinh: Bản sao (hợp lệ), mang bản chính để đối chiếu.

3.2. Học bạ tiểu học (bản chính), kèm theo Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

4. Thời gian tuyển sinh.

4.1. Tuyển sinh từ ngày 11/7/2015 đến hết ngày 23/7/2016.4.2 Lịch làm việc của Tổ tuyển sinh:

             - Từ 06/7/2016 đến ngày 10/7/2016: Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên website và hệ thống truyền thanh của xã.

             - Từ 11/7/2016 đến hết ngày 23/7/2016: Tổ tuyển sinh nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh.

             - Ngày 25/7/2016: Tổ tuyển sinh kiểm tra hồ sơ và xét tuyển;

            - Ngày 26/7/2016: Thông báo kết quả tuyển sinh trên website của trường.

- Ngày 28/7/2016: Báo cáo kết quả vể PGD.

            - Ngày 05/8/2016: Tập trung học sinh trúng tuyển và chia lớp tạm thời trong học kỳ I năm học 2016-2017.

5. Địa điểm nhận hồ sơ.

             - Tại trường THCS Cao Thắng(Từ ngày 11/07/2016 đến hết ngày 23/7/2016).

                  + Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

                  + Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.

(Trừ Chủ nhật)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh

1.1. Thành phần tổ công tácStt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

1

Bùi Hữu Dực

Tổ trưởng

Phụ trách chung

2

Đỗ Văn Tuất

Tổ phó

Phụ trách Hồ sơ

3

Nguyễn Thị Thanh

Tổ viên

Tiếp nhận hồ sơ

4

Chu Thị Dung

Tổ viên

Giáo viên chủ nhiệm

5

Vũ Thị Sơn

Tổ viên

Giáo viên chủ nhiệm

6

Nguyễn Thanh Huyền

Tổ viên

Thư ký tổ công tác tuyển sinh

7

Nguyễn Văn Vương

Tổ viên

Kiểm tra hồ sơ

8

Trần Thị Hà

Tổ viên

Kiểm tra hồ sơ

9

Trần Văn Lừng

Tổ viên

Kiểm tra hồ sơ

1.2. Nhiệm vụ tổ công tác

+ Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của người học.

+ Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển trình Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Hiệu trưởng báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo.3. Phân công nhiệm vụ.

Thời gian

Nhiệm vụ

Người thực hiện

08/7

-Lập kế hoạch tuyển sinh, và thông báo cho các thành viên trong tổ công tác qua Gmail và Website.

Đ/c Dực

08/7

-Đánh máy quyết định thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh của trường và trình HT ký.

Đ/c Thanh

06/07

-Thông báo tuyển sinh, tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng địa phương,

Đ/c Dực

11/7-23/7

- Tiếp nhận hồ sơ của học sinh

Đ/c Thanh (đ/c Tuất chỉ đạo)

25/7

- Kiểm tra hồ sơ của học sinh, kiểm tra sự chính xác các thông tin giữa các loại hồ sơ.

Đ/c Tuất chỉ đạo

- Xét tuyển:

+ Lập danh sách HS trúng tuyển và các báo cáo. Gửi Email Thống kê kết quả tuyển sinh theo mẫu (có mẫu) về PGD.


- Hoàn thiện các loại hồ sơ, và lưu trữ theo quy định.

- Đ/c Tuất chỉ đạo và điều động các ủy viên trong tổ công tác.
- Đ/c Thanh

26/7

- Thông báo danh sách HS trúng tuyển trên website.

- Đ/c Tuất

28/7

- Duyệt và Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT (nộp 01 bộ hồ sơ như hướng dẫn)

- Đ/c Dực

- Ký tên, đóng dấu vào mặt sau bản sao lưu lại trong học bạ đến lớp 9 để tránh việc tuỳ tiện thay đổi tên, đệm, ngày tháng năm sinh…

- Đ/c Dực

- Phân chia lớp tạm thời (sẽ phân chia chính thức sau khi có kết quả học kỳ I)

Đ/c Tuất điều động các thành viên tổ công tác được phân công nhiệm vụ Chủ nhiệm lớp


4. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh đóng thành quyển có bìa (2 bộ) gồm:

+ Quyết định thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh.

+ Biên bản tuyển sinh.

+ Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (theo mẫu).

+ Thống kê kết quả tuyển sinh theo mẫu (có mẫu gửi kèm).

- Hiệu trưởng báo cáo và duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT (nộp 01 bộ hồ sơ như trên), Phó Hiệu trưởng gửi về PGD qua Email Thống kê kết quả tuyển sinh theo mẫu.

Chú ý:

- Tất cả các loại hồ sơ dự tuyển của học sinh giao đồng chí Phó Hiệu trưởng lưu tại trường để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra về công tác tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 của trường THCS Cao Thắng. Đề nghị các đ/c trong tổ tuyển sinh nghiên cứu và thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về BGH nhà trường.


Nơi nhận:

- Tổ tuyển sinh;

- website của trường;

- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

Bùi Hữu Dực

: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương