KẾ hoạch chuyên môn tháng 4/ 2015 A. KẾ hoạch trọng tâMtải về 43.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích43.86 Kb.
UBND HUYỆN THANH HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Thành, ngày 1 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/ 2015

A. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

1. Thực hiện nghiêm túc theo thời khóa biểu và lịch công tác tuần 30, 31, 32, 33

2. Tiếp tục Kiểm tra chuyên môn, kiểm tra chuyên đề, đột xuất.

3. Triển khai dạy thực hành, dạy thực nghiệm các chuyên đề theo kế hoạch.

4. Đón đoàn kiểm tra thư viện xuất sắc của Sở giáo dục Hải Dương về kiểm tra kĩ thuật.

5. Tăng cường các hoạt động thư viện nhà trường nâng cao hiệu quả hoạt động nhân Ngày sách Việt Nam 21/4.

6. Kiểm tra đánh giá BDTX nội dung 1,2.

7. Khảo sát chất lượng các khối lớp tháng 4.

8. Tăng cường dự giờ, khảo sát chất lượng các khối lớp.

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG TUẦN4

Tuần

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

30

30/3 - 03/4

- Dạy học theo đúng chương trình TKB tuần 30

- Toàn trường

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 04/2015.

- BGH

- Tiếp tục triển khai bồi dưỡng và giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện.

- GV đã phân công

- Hoàn thành toàn bộ hồ sơ hoạt động mượn trả trên phần mềm của thư viện.

- Tổ thư viện

- Tăng cường dự giờ thăm lớp.

- GV các tổ

- Tiếp tục ra đề khảo sát chất lượng các khối lớp.

- BGH

- Nộp báo cáo kết quả hội giảng đợt 2, báo cáo giáo viên giỏi cấp trường 2 đợt về đ/c Vương.

- Đ/c Liễu* Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến các tiêu chuẩn của thư viện xuất sắc. Phân công phụ trách như sau:

- Trang trí sắp xếp phòng đọc GV và HS: đ/c Trịnh Thu, đ/c Vân.

- Hoàn thiện hồ sơ thư viện: Đ/c Hải.

- GVCN: Trang trí tủ sách tại lớp học.

- Phân công đọc sách và đưa sách ra tủ sách ngoài trời: Đ/c Vân, Nguyễn Thu

- Hoàn thiện các hồ sơ trên phần mềm thư viện và trang web của nhà trường: Đ/c Hải, Liễu- Giáo viên toàn trường

* Khảo sát chất lượng các khối lớp môn Toán, Tiếng Việt.

- BGH

- GVCN vào sổ liên lạc để thông báo kết quả học tập trong tháng của học sinh.

- GVCN

  • Sinh hoạt chuyên môn:

Họp chuyên môn trường tháng 4

- GV toàn trường


31


06/4-10/4

- Dạy học theo TKB, chương trình tuần 31

- Toàn trường

- Tuyên truyền và triển khai thực hiện việc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh tiểu học.

- Kí cam kết thực hiện đúng quy định tới từng học sinh và GVCN các lớp.- Đoàn đội, GVCN, PHHS

* Trong tuần yêu cầu giáo viên có mặt 100% trong các buổi để thực hiện nhiệm vụ chung của thư viện phân công.

- BGH phân công

- Xây dựng thời khóa biểu mới thực hiện từ tuần 32.

- BGH

- Tiếp tục ra đề khảo sát chất lượng các khối lớp.

- BGH

* Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ sổ sách và nghiệp vụ thư viện để đón đoàn kiểm tra thư viện xuất sắc vào ngày 9/4/2015.

- BGH, Tổ thư viện

* Kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh, trang trí lớp học và các phòng chức năng.

- Đ/c Nguyễn Thu

* Ngày 9/4: Đón đoàn kiểm tra thư viện xuất sắc của Sở giáo dục và Đào tạo Hải Dương.
  • Sinh hoạt chuyên môn:

* Xây dựng Nghị quyết tổ chuyên môn tháng 4

32


13/4-17/4

- Dạy học theo đúng chương trình, TKB tuần 32.

- Toàn trường

- Thực hiện dạy theo thời khóa biểu mới (Đ/c Yến nghỉ chế độ thai sản từ ngày 13/4/2015; Hợp đồng đ/c Hạnh dạy Ngoại ngữ)

- GV toàn trường

* Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và nghiệp vụ theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra thư viện xuất sắc của Sở. Cụ thể phân công: * Đ/c Hải:

- Tăng cường hoạt động đọc sách trên phòng đọc thư viện, thư viện ngoài trời, luân chuyển sách lên lớp.

- Hoàn thiện toàn bộ HSSS theo kiến nghị gửi về BGH duyệt vào ngày 16/4/ 2015.

- Tiếp tục trả và mượn sách trên phần mềm theo thực tế từ ngày 9/4/2015.


Tổ cộng tác viên thư viện: Phân công phụ trách lớp 1, lớp 2.* GVCN: Chỉ đạo các tiết HĐNGLL yêu cầu GV cho HS lên phòng đọc để tham gia đọc sách. Thường xuyên kiểm tra HS về nội dung câu chuyện hoặc tài liệu đã đọc. Có thể chia theo nhóm để dễ quản lý và hiệu quả hơn.

- GVCN lớp, Đoàn đội

* Yêu cầu GV toàn trường tiếp tục đến thư viện mượn trả sách tham khảo theo nhu cầu thực sự.

- GV toàn trường

* BGH kiểm tra hoạt động của thư viện các lớp

- BGH

- Tiếp tục khảo sát chất lượng các khối lớp.

- BGH

* Sinh hoạt chuyên môn: Tổ trưởng nghiên cứu và BDCM cho giáo viên trong các tổ:

  • Nội dung 1: Tìm hiểu các biện pháp thúc đẩy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho học sinh.

  • Nội dung 2: Bồi dưỡng kiến thức hoặc PP theo khối lớp.

- TTCM, GV trong tổ.

33

20/4-25/4

- Dạy học theo đúng chương trình, TKB tuần 33.

- Toàn trường

* Chỉ đạo tiết Chào cờ ngày 20/4 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. Lớp 3, 4, 5 tham gia giới thiệu sách theo chủ điểm và Đoàn Đội chuẩn bị một số nội dung câu hỏi để giao lưu với học sinh toàn trường. (VD: Mỗi lớp có thể gọi từ 3 đến 4 học sinh nêu tên các câu chuyện để được đọc trong thư viện hay kể một câu chuyện mà em yêu thích khi đọc…)

- Lưu ý chỉ cho những học sinh chưa được tham gia để giới thiệu.

- Đoàn đội và thư viện xây dựng kế hoạch và nội dung duyệt BGH.- Khảo sát chất lượng học sinh các khối lớp.

- Chuyên môn

- Tiếp tục dự giờ đột xuất giáo viên.

- BGH

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ và nghiệp vụ thư viện.

- BGH

- Đón đoàn kiểm tra thư viện xuất sắc chính thức của Sở.
* Lịch nghỉ ngày lễ cụ thể như sau:

- Ngày 25/ 4/ 2015: Làm việc bù ngày 29/4/2015.

- Nghỉ từ ngày 28/4 đến ngày 3/5/ 2015.


- Lịch soạn giảng cụ thể sẽ có thông báo sau

* Sinh hoạt chuyên môn:

1/ Đánh giá công tác BDTX của giáo viên với nội dung 1,2.

2/ Triển khai công tác đánh giá học sinh cuối năm theo thông tư 30/2014.

- GV toàn trường.
Trên đây là Kế hoạch chuyên môn tháng 4/2015. Kế hoạch này có thể điều chỉnh để phù hợp theo Lịch công tác chung (sẽ có thông báo sau).

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (Để báo cáo);

- Tổ trưởng (Để chỉ đạo thực hiện);- Lưu VT, CM.

PHẠM THỊ BÍCH MẬU: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương