MỘt số quy đỊnh về chuyên môn năm họC 2014 2015tải về 42.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích42.02 Kb.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2014 - 2015

I. Hồ sơ tổ , cá nhân

1. Hồ sơ tổ:

a. Sổ chuyên môn.

b. Sổ kiểm tra nội bộ.

c. Sổ chuyên đề, Sổ ngoại khoá..

d. Sổ theo dõi chất lượng các bài kiểm tra.

e. Sổ nghị quyết tổ.

g. Hồ sơ hội giảng.

h. Hồ sơ lưu trữ SKKN, chuyên đề.

i. Cặp lưu đề kiểm tra và hướng dẫn chấm


II. Hồ sơ cá nhân

a. Giáo án bộ môn và giáo án các loại.

b. Sổ điểm cá nhân.

c. Sổ kế hoạch (kế hoạch bộ môn, kế hoạch khác).

d. Sổ nghị quyết chuyên môn.

e. Sổ nghị quyết hội đồng.

g. Sổ tích luỹ bồi dưỡng tự học.

h. Sổ dự giờ.

i. Sổ đăng ký sử dụng đồ dùng, đăng ký giảng dạy.


II. Xây dựng chuyên môn

Ổn định phân công chuyên môn các bộ môn, các bộ phận xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, chú ý bám sát kế hoạch chỉ tiêu nhà trường. Quy trình xây dựng kế hoạch bộ môn từ cá nhân tổ, trường.

1. Kế hoạch tổ - Kế hoạch kiểm tra: Tổ trưởng

2. Kế hoạch bộ môn: Tổ trưởng phân công GV bộ môn xây dựng

3. Kế hoạch chủ nhiệm: GV chủ nhiệm xây dựng

4. Kế hoạch công tác y tế: Cán bộ phụ trách y tế xây dựngIII. Bài soạn

1. Bài soạn: Soạn giáo án giấy A4, phải có nhãn, kẻ lề, ghi đủ đúng các đề mục, các nội dung: ngày soạn, ngày dạy, tuần, tiết.* Chú ý: Tuần, tiết ghi góc bên trái của giáo án không ghi ra ngoài lề, ngày dạy, ngày soạn ghi ra góc bên phải của giáo án.

2. Soạn đúng phân phối chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học, những môn có phân phối chương trình chưa cụ thể có thống nhất theo tổ nhóm chuyên môn và báo cáo BGH duyệt thống nhất mới thực hiện, ghi đủ, đúng tên bài dạy không viết tắt.

3. Soạn bài ít nhất trước 3 ngày, trình bày khoa học sạch sẽ, dễ sử dụng, đảm bảo thời lượng 60% lý thuyết, 40% bài tập, bài soạn phải nổi bật kiến thức cơ bản.

4. Bài soạn phải thể hiện rõ hoạt động của giáo viên và học sinh, có hệ thống câu hỏi phù hợp, phát huy được tính sáng tạo củu giáo viên, tính tích cực học tập của học sinh. Mục tiêu bài dạy đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và phải phù hợp với đối tượng học sinh.

5. Thể hiện vận dụng phương pháp mới, hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng dạy học, trong đó phải có phần hướng dẫn học sinh tự học trong bài soạn.

6. Đối với các đồng chí soạn bài bằng máy vi tính: thực hiện nghiêm túc qui định tại công văn số 1628/SGDĐT-GDTrH ngày 14/10/2009 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc soạn giáo án bằng máy vi tính. BGH nhà trường yêu cầu các đồng chí phải có đơn xin soạn giáo án bằng máy vi tính và phải làm đúng những yêu cầu theo hướng dẫn của công văn nói trên.* Mẫu bài soạn:

Tuần:

Tiết:

Ngày soạn:

Ngày dạy:TÊN BÀI:

(chữ in hoa)

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức,

2. Kỹ năng,

3.Thái độ (đạo đức, tình cảm, hướng nghiệp).

B. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên

2. Học sinh

C. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

1. Tổ chức: (ghi rõ lớp, kiểm diện tên học sinh vắng)

2. Kiểm tra bài cũ: ghi rõ câu hỏi, đáp số hoặc dàn ý

3. Bài mới: (soạn theo đặc trưng qui định từng bộ môn)

Chú ý: Cần ghi rõ công việc của giáo viên và học sinh theo phương pháp đổi mới

Cần ghi rõ những kiến thức trọng tâm trên bảng.

4. Củng cố: Khắc sâu kiến thức trọng tâm, có thể củng cố từng phần hoặc cả bài…

5. Hướng dẫn về nhà: học lý thuyết, bài tập, chuẩn bị cho bài học sau.

Chú ý: Xây dựng cho học sinh cách học và làm bài tập ở nhà, phương pháp tự học nghiên cứu tài liệu.

Xây dựng phương pháp học tập phù hợp với từng bộ môn

Xây dựng cách ghi vở, trình bày bài cho học sinh.

Đối với bài soạn giáo án vi tính phải làm tiêu đề “Header and Footer” thể hiện được tên người dạy – bài soạn.* Với giáo án dạy thêm và bồi dưỡng học sinh giỏi theo mẫu

Ngày soạn:

Ngày dạy:

ĐẦU BÀI ( IN HOA)  1. Mục tiêu:

  2. Nội dung:

- Có thể ghi nội dung dạy, có hướng dẫn giải …..

  1. Hướng dẫn về nhà

* Chú ý: Tất cả giáo viên dạy thêm và dạy bồi dưỡng đều có kế hoạch từ đầu năm học theo mẫu riền của chuyên môn

IV. Lên lớp: Đúng giờ theo thời khoá biểu

1. Ghi rõ trên bảng tuần tiết, tên bài dạy khớp với phân phối chương trình giáo án, sổ đầu bài.

2. Lên lớp đảm bảo đủ thời gian 45 phút, đủ các bước lên lớp, làm tốt công tác quản lý học sinh, kết hợp dạy kiến thức mới với củng cố kiến thức cũ, giáo dục đạo đức tư tưởng tình cảm cho học sinh.

3. Lên lớp phải có đủ giáo án sách giáo khoa, đồ dùng phương tiện dạy học theo đăng kí chuẩn bị trong giáo án.

4. Thường xuyên kiểm tra cho điểm học sinh: kiểm tra miệng, kiểm tra vở bài tập, kiểm tra vở ghi, kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh….

5. Thực hiện có hiệu quả phương pháp mới vào bài dạy, tổ chức hướng dẫn mọi học sinh tham gia tích cực chủ động vào các hoạt động học tập đạt mục tiêu bài dạy.

6. Không sử dụng điện thoại di động khi lên lớp .

7. Ghi sổ đầu bài đầy đủ ngay sau khi kết thúc giờ dạy, nếu không phê ký coi như bỏ giờ và trừ điểm thi đua (theo tiêu chí thi đua)

8. Thường xuyên kiểm tra theo dõi kết quả học tập của HS: nhắc nhở HS chuẩn bị bài, dụng cụ, sách vở học tập bộ môn. Chú ý phát hiện bồi dưỡng HSG, giúp đỡ học sinh yếu kém.

9. Xây dựng phương pháp học tập bộ môn, hướng dẫn học sinh học tập trên lớp, cách nghe, ghi, suy nghĩ phát biểu ý kiến, cách tự học, tự đọc tài liệu ở nhà cho HS .


V. Chế độ cho điểm vào điểm:

Chế độ cho điểm và vào điểm đúng quy định (thực hiện theo thông tư 58/2011/TT - BGD ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011.)

1. Điểm miệng: cho điểm vào sổ điểm đồng thời cho điểm vào vở và ký vào vở của học sinh, vào sổ điểm chính thường xuyên.

2. Kiểm tra 15 phút có kế hoạch chuẩn bị, có đề bài đáp án biểu điểm và vào sổ điểm lớp sau 1 tuần.

Chú ý: Kiểm tra 15 phút phải khớp với kế hoạch bộ môn.

3. Điểm 45 phút: theo đúng phân phối chương trình sau 2 tuần vào sổ điểm chính đồng thời báo cáo chất lượng bài kiểm tra vào sổ theo dõi chất lượng bài kiểm tra, Đề bài ra bám sát kiến thức cơ bản, đảm bảo chuẩn kiến thức bộ môn phù hợp với từng đối tượng học sinh, phân loại được đối tượng học sinh.

Chấm bài bằng mực đỏ, bài 45 phút phải có lời phê, học sinh phải lưu tất cả các loại bài kiểm tra trong bì đựng kiểm tra, cho điểm chữa điểm đúng quy định đảm bảo tính chính xác khách quan và có chữa lỗi cho học sinh.

Các đồng chí GV bộ môn ra đề kiểm tra 45 phút và nộp cho tổ trưởng, tổ phó, nhóm chuyên môn trước 1 tuần để duyệt, tất cả các đề kiểm tra được lưu giữ ở tổ .

* Mẫu trình bày đề kiểm tra của trường có thể là:

TRƯỜNG THCS TỨ XUYÊN

BÀI KIỂM TRA SỐ .........

Năm học:…………

Môn:………………

Thời gian làm bài:………....

(NỘI DUNG ĐỀ)

...............Hết.........

Các đồng chí GV bộ môn vào điểm sổ chính hàng ngày, hàng tuần và thực hiện nghiêm túc thông tư số: 58/2011/QĐ-BGD-ĐT.

4. Vào sổ điểm cá nhân sau đó vào sổ điểm điện tử theo đúng quy chế, khi sửa chữa điểm phải có văn bản báo cáo với ban chuyên môn, có minh chứng lý giải tính chính xác của việc chữa điểm.

5. Nếu vào học bạ sai phải chữa đúng quy định: (lấy bút bi mực đỏ gạch chéo điểm sai và dùng bút bi đỏ ghi lại điểm vào góc phía trên bên phải điểm sai), điểm bài kiểm tra từ 15 phút trở lên có nội dung trắc nghiệm có thể lấy lẻ tới 0,1 và làm tròn theo qui tắc làm tròn.

Khi ghi kết quả xếp loại giáo dục học kỳ I, II và cả năm cần ghi rõ: Học lực được xếp thành 5 loại: loại giỏi (viết tắt: G); loại khá (viết tắt: K); loại trung bình (viết tắt: TB); loại yếu (viết tắt: Y); loại kém (viết là: kém)

Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt (viết tắt: T); Khá (viết tắt: K); trung bình (viết tắt: TB); Yếu (viết tắt: Y).

Khi viết danh hiệu thi đua học kỳ I và cả năm lưu ý: Học sinh giỏi (HSG), học sinh tiên tiến (HSTT)

Không được dùng bút xoá, thuốc tẩy, cạo giấy khi chữa điểm.


VI. Tự học tập bồi dưỡng

Không ngừng học tập tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

1. Dự giờ: Đối với giáo viên dự 2 tiết/tháng (ưu tiên dự giờ giáo viên cùng bộ môn) . Trong sổ dự giờ phải thể hiện đủ các phần trong bài dạy nhận xét cụ thể đánh giá khách quan, nghiêm túc, giúp đồng nghiệp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng dạy học một cách hiệu quả, cho điểm xếp loại chính xác và xin chữ ký của người dạy ghi thời gian, lớp dự... Thực hiện dự giờ thường xuyên theo từng tháng (không chỉ dồn vào khi hội giảng).

Dự giờ hội giảng mỗi đồng chí dự ghi phiếu dự giờ cho điểm ngay và nộp cho tổ trưởng, tổ trưởng tập hợp điểm.

Dự giờ đột xuất (báo trước 5 phút).

2. Viết và áp dụng SKKN:

- 100% cán bộ giáo viên tham gia viết hoặc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, công trình nghiên cứu.

- Thời gian hoàn thành nộp chậm nhất 10 tháng 02 năm 2015

3. Hội giảng: Hội giảng tổ chức hai đợt trong năm, mỗi đợt mỗi đồng chí giáo viên dạy ít nhất 1 tiết, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm để áp dụng trong giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học, chọn giáo viên giỏi bồi dưỡng đi thi hội giảng cụm, hội giảng huyện. Trong các tiết hội trong năm mỗi đồng chí có ít nhất một tiết giảng có ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Đăng ký chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: Tổ chuyên môn và nhà trường có kế hoạch xây dựng bồi dưỡng tạo điều kiện cho các đồng chí đăng ký chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.5. Tổ chức chuyên đề: Nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học, mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất 2 chuyên đề, tập trung vào PPDH chương, bài, phần, thể loại hoặc các vấn đề có khó khăn vướng mắc ở các khối lớp. Tổ tự nhiên có một chuyên đề môn Toán, tổ xã hội có một chuyên đề về môn Văn.

Quá trình thực hiện chuyên đề phải được thể hiện rõ trong sổ chuyên đề, sổ nghị quyết của tổ, sổ nghị quyết cá nhân.
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương