HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phầntải về 43.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích43.34 Kb.
#952
Ngày 06 tháng 11 năm 2015 HỌP CHUYÊN MÔN

A/ Kiểm diện:Đủ

Thành phần:

- Ban giám hiệu : Vũ Thị Vinh - Chủ toạ

- - Đ/c Trần Thị Vân Anh - Thư ký

- GV dự họp: 21/25 Đ/C (Vắng Đ/C Thêu, Nguyệt, Hảo, Vân – có lí do)B/ Nội dung

I Đánh giá công tác cũ:

1. Nề nếp, thi đua

Thực hiện nghiêm túc đợt thi đua Dạy tốt-Học tốt chào mừng năm học mới 2015-2016, chào mừng ngày TL Hội LHPNVN 20/10. Duy trì tốt mọi nề nếp quy định của Ngành, của trường

Duy trì sĩ số 100%.

2. Công tác dạy và học:

a.Thực hiện quy định quy chế chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu, kế hoạch dạy 2buổi/ ngày, quy định, quy chế chuyên môn.

- Duy trì tốt mọi nề nếp dạy và học

+ Soạn bài đúng chương trình thời khoá biểu, đảm bảo thời gian yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng, thể hiện rõ đối tượng HS. Đảm bảo có chất lượng giáo án vi tính. Đối với GV mới ra trường, được phân công dạy ở khối lớp mới đã chú ý soạn cụ thể nội dung.

+ Thực hiện nghiêm túc dạy trên lớp: đúng thời khóa biểu, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo thời gian tiết dạy, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong khi lên lớp.

Dạy đảm bảo nội dung, yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng của từng bài, tiết học và môn học, coi trọng việc thực hành và rèn kĩ năng cho học sinh. GV thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học, tích cực ƯDCNTT vào bài dạy, tạo không khí tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả.

Tổ chức dạy học sinh theo đối tượng, chú ý rèn học sinh năng khiếu, học sinh học sinh chưa đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng.

Đối với lớp 3,4 dạy theo CT VNEN đã chú ý rèn cho HS nắm chắc các bước học tập theo mô hình,GV nghiên cứu kĩ bài dạy, soạn bổ sung điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với từng bài học, đối tượng HS trong lớp, chuẩn bị các câu hỏi, bài tập bổ trợ ... Các khối lớp khác áp dụng hiệu quả mô hình tự quản

- Đã tổ chức HD HS tham gia Thi Violympic Toán,OLYMPIC Tiếng Anh trên mạng Internet ở các khối lớp.

- Thực hiện nghiêm túc TT30/2014, thường xuyên nhận xét, sửa chữa những sai sót cho học sinh, viết nhận xét vào vở HS tương đối cụ thể. Nhận xét các môn học kịp thời đúng quy định tháng 10 ở phần mềm QL điểm, trang web của nhà trường.

3. Công tác bồi dưỡng

Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tổ, khối chuyên môn.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức các chuyên đề hiệu quả.

Tổ 4,5: T/C 2 chuyên đề

Tổ 1,2,3: T/C 2 chuyên đề

Các tổ CM đăng kí và tổ chức nghiêm túc hội thi GVG trường, hội giảng CM ngày 20/11.

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo theo thông tư 32 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT.

Các tổ chuyên môn tổ chức hội thảo giảng dạy theo mô hình VNEN.

nhận xét đánh giá các môn học, phẩm chất, năng lực của HS trong phần mềm.

4. Công tác phổ cập:

- Hoàn thiện phiếu điều tra các khu ở độ tuổi HS tiểu học, vào sổ PC, sổ đăng bộ;

- Hoàn thiện các báo cáo PC, nhập dữ liệu vào phần mềm.

- CB tốt các điều kiện đón đoàn KT PCGD của Sở GD&ĐT.5. Công tác QL chỉ đạo.

- Xây dựng và duyệt kế hoạch chuyên môn và các loại kế hoạch theo quy định.

- Xây dựng KH và tổ chức nghiêm túc việc BB GVCNG trường. KQ: 17/18 Đ/c đạt GVCNG trường.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi GVG trường, hội giảng CM ngày 20/11, thống nhất các tiêu chí nhận xét đánh giá tiết dạy.

Tổ chức KT đánh giá ngoài K1,2,3 nghiêm túc.

- Thống nhất các loại hồ sơ tổ chuyên môn theo cùng một biểu mẫu.

- Duyệt kế hoạch giảng dạy của GV hàng tuần theo quy định.

- Dự giờ, kiểm tra nề nếp dạy và học, các hoạt động NGLL.

- Kiểm tra xếp loại CMNV 2Đ/C.

6. Công tác GDTC, vệ sinh học đường, ATGT:

Thực hiện GD Thể chất theo đúng chương trình chính khóa theo quy định. Tổ chức các câu lạc bộ cờ vua, bóng đá, TD Aerobic...

- Thực hiện nghiêm túc giảng dạy ATGT theo từng khối lớp, GD học sinh thực hiện nghiêm túc luật GT đường bộ.

- GD học sinh thực hiện vệ sinh trường lớp, giữ gìn vệ sinh cá nhân.7. Công tác thư viện thiết bị:

- Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, đồ dùng dạy học.

- Tổ chức cho HS thường xuyên tham gia đọc sách, truyện. Một số lớp tích cực đọc sách, truyện.

- Kiểm tra việc đọc giữ gìn sách truyện của HS.

- Đã nhận trang thiết bị được đầu tư của thư viện(giá đựng, bàn ghế phòng đọc).

8. Công tác phối hợp

* Công tác Đội sao nhi đồng: Đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các nội dung công tác Đội.

- Tổ chức tốt các HĐNGLL, rèn nề nếp cho HS, đánh giá thi đua các lớp công bằng, khách quan.

- Tổ chức tốt các hoạt động cho BCH Liên đội.

* Công tác chủ nhiệm:

- GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên liên lạc với CMHS thống nhất biện pháp rèn luyện GDHS phù hợp, tăng cường GD kĩ năng sống cho HS;

- Phối hợp với CMHS chuẩn bị tốt đồ dùng học tập, trang trí lớp học...

- Phối hợp tương đối tốt với Đoàn đội rèn nề nếp cho HS.* Công tác khác:

Các Gv được phân công các công việc khác đều thực hiện nghiêm túc.* Hạn chế:

- Nề nếp của một số HS chưa tốt, chưa chú ý giữ vệ sinh chung.

- Một số buổi GV trực ban đánh trống chưa đúng giờ.Thời gian ra vào lớp ở một số GV còn chậm.

- Soạn bài cần chú ý phân hóa nội dung kiến thức phù hợp các đối tượng HS, nhất là ở các tiết Tăng.

- Dạy trên lớp cần ƯDCNTT vào các tiết dạy hiệu quả hơn. Một số tiết dạy vẫn còn lạm dụng CNTT.

- Nhận xét của GV trong phần mềm QL điểm cần cụ thể hơn đối với từng HS, nội dung học tập của tháng. Một số lớp chưa nhận xét kịp thời.

- Dự giờ, rút kinh nghiệm tiết dạy ở một số GV chưa tích cực, hiệu quả chưa cao.

- Viết và nộp SK tham dự BBGVCNG trường một số đ/c chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.

- Hoạt động múa hát TT sân trường chưa thường xuyên. Một số đoàn viên chưa tự giác, tích cực tham gia công việc chung.

.II.Công tác mới

1. Nề nếp, thi đua

Hưởng ứng đợt thi đua Dạy tốt-Học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy định của ngành, của trường.

Duy trì sĩ số 100%.2. Công tác dạy và học:

a.Thực hiện quy định quy chế chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu, kế hoạch dạy 2buổi/ ngày, quy định, quy chế chuyên môn.

+ Soạn bài đúng chương trình thời khoá biểu, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng, thể hiện rõ đối tượng HS.

+ Dạy trên lớp đúng CT thời khóa biểu, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo thời gian tiết dạy, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong khi lên lớp.

Dạy đảm bảo nội dung, yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng của từng bài, tiết học và môn học, coi trọng việc thực hành và rèn kĩ năng cho học sinh,đảm bảo chất lượng dạy theo đối tượng học sinh.

Đối với lớp 3,4 dạy theo CT VNEN cần chú ý rèn cho các nhóm trưởng tổ chức tốt các hoạt động trong nhóm; GV nghiên cứu kĩ bài dạy, soạn bổ sung điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với từng bài học, đối tượng HS trong lớp, chuẩn bị các câu hỏi, bài tập bổ trợ phân hóa đối tượng học sinh. Đối với L1,2,5 cần tổ chức cho HS tiếp cận các hoat động của Hội đồng tự quản, tổ chức hoạt động theo nhóm ở các nội dung phù hợp.

Nâng cao chất lượng dạy học môn T.Anh, chú ý cho HS L1 học song ngữ, rèn kĩ năng nghe, nói, nhận biết ở mức độ đơn giản.

- Tổ chức BDGV tham dự hội thi GVCNG cấp huyện theo HD của PGD&ĐT.

- Tiếp tục tổ chức Hội thi GVG trường, hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11( kết thúc trước 15/11). Các tổ chuyên môn tổ chức dạy và rút kinh nghiệm các tiết dạy nghiêm túc.

Lựa chọn, bồi dưỡng 2 GV khối 2,3 tham dự thi GVG cấp Huyện.

- Thực hiện nghiêm túc TT30/2014 Chấm, chữa bài thường xuyên, sửa chữa những sai sót cho học sinh, nhận xét kịp thời vào vở HS theo HDTT 30. Đánh giá các môn học kịp thời đúng quy định, cập nhật nhận xét tháng 11 vào phần mềm QL điểm, trang web của nhà trường kịp thời( lời nhận xét cần sát thực).

-Tổ chức ra đề đánh giá ngoài chất lượng theo từng khối lớp môn Toán L1; môn TV L2->L5.

- Tiếp tục BD HS các khối lớp tham dự Violympic Toán; Olympic Tiếng Anh, lựa chọn HS tham dự thi các cấp.

+Violympic Toán L4,5 cấp huyện; L5 – cấp tỉnh.

+ Olympic Tiếng Anh L3,4,5 cấp huyện.

+ Phân công GV hướng dẫn HS: Đ/C Thêu, Mến, Tươi, T.V.Anh, Xuyến, Quyên, Xuất. Đ/C Lĩnh- T.Anh.

-Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường( cuối tháng 11). Lựa chọn bồi dưỡng HS tham dự thi cấp huyện, tỉnh.

+ Phân công GV hướng dẫn HS: Đ/C Tú – L3; Đ/C T.V.ANH – L4.

- Tổ chức cho HS tham gia thể dục Aerobic. Lựa chọn bồi dưỡng học sinh tham dự thi cấp huyện3. Công tác bồi dưỡng

* Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tổ, khối chuyên môn, nội dung sinh hoạt tổ cần tập trung rút kinh nghiệm chuyên đề, các giờ dạy thảo luận những vướng mắc trong giảng dạy; trao đổi kinh nghiệm, tư vấn cho GV mới nhận công tác.

* Các tổ CM tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

* Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo theo thông tư 32 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện nghiêm túc Quy định và kế hoạch bồi dưỡng trong năm học 2015 - 2016.

- Tổ chức chuyên đề môn mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch.4. Công tác phổ cập:

- Điều tra tạo nguồn từ 0 đến 14 tuổi ở các khu.

- Hoàn thiện phiếu điều tra các khu ở độ tuổi HS tiểu học, vào sổ PC, sổ đăng bộ;

- Hoàn thiện các báo cáo PC, nhập dữ liệu vào phần mềm.

- CB tốt các ĐK, đón Đoàn KT PCGDTH của Sở GD&ĐT.

5. Công tác QL chỉ đạo

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn kế hoạch.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức nghiêm túc hội thi, hội giảng theo kế hoạch.

- Thống nhất sổ chuyên môn: Phần 1 ghi nghị quyết, chuyên đề. Phần 2 ghi dự giờ. Phần 3 ghi công tác chủ nhiệm.

- Duyệt kế hoạch giảng dạy của GV hàng tuần theo quy định.

- Dự giờ, kiểm tra nề nếp dạy và học, các hoạt động NGLL.

- KT xếp loại CMNV 2GV.

6. Công tác GDTC, vệ sinh học đường, GDATGT:

Thực hiện GD Thể chất theo đúng chương trình chính khóa theo quy định. Tổ chức luyện tập cho HS TD Aerobic, bồi dưỡng HS tham dự thi cấp huyện.

- GD học sinh thực hiện vệ sinh trường lớp, giữ gìn vệ sinh cá nhân, thực hiện nghiêm túc luật GT đường bộ.

7. Công tác thư viện thiết bị:

- Tổ chức tốt các hoạt động.

- Rà soát, bổ sung kịp thời sách vở, đồ dùng học tập theo quy định.

- Tổ chức cho HS thường xuyên tham gia đọc sách, truyện; quyên góp sách truyện làm giàu cho thư viện.

- Tích cực tuyên truyền giới thiệu sách.

- Kiểm tra việc đọc giữ gìn sách, truyện của HS.8. Công tác phối hợp

* Công tác Đội sao nhi đồng:

- Chuẩn bị tốt các nội dung cho Tết Trung thu.

- Tổ chức tốt các HĐNGLL, rèn nề nếp cho HS.

- Thống nhất các quy định đánh giá thi đua các lớp.

- Tổ chức ĐH Liên đội.

* Công tác chủ nhiệm:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên liên lạc với CMHS thống nhất biện pháp rèn luyện GDHS phù hợp, tăng cường GD kĩ năng sống cho HS, chuẩn bị tốt đồ dùng học tập, trang trí lớp học ...

- Phối hợp tốt với đoàn đội tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày 20/11.

* Công tác khác:

- Thực hiện nghiêm túc các công việc được phân công.8. Ý kiến thảo luận:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………….......9.Kết luận:- Đồng chí chủ tọa:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

Nghị quyết đã được thông qua, ...... % cán bộ giáo viên dự họp nhất trí.

Yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc./.Thư ký


Trần Thị Vân Anh

Chủ toạ


Vũ Thị Vinh

Каталог: null -> File van ban
File van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
File van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
File van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
File van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
File van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
File van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
File van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
File van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
File van ban -> Vì văn bản hd 1039 có dung lượng lớn nên không đưa được lên trang web. Đ/c vào hộp thư

tải về 43.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương