KẾ hoạch thời gian năm họC 2012 2013 (Kèm theo QĐ số 1747/QĐ-ubnd ngày 31/7/2012 của Chủ tịch ubnd tỉnh Hải Dương)tải về 23.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích23.04 Kb.
KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2012 - 2013

(Kèm theo QĐ số 1747/QĐ-UBND ngày 31/7/2012

của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

1. Giáo dục mầm non

- Ngày tựu trường: 13 tháng 8 năm 2012;

- Ngày khai giảng năm học: 05 tháng 9 năm 2012;

- Học kỳ I: bắt đầu từ ngày 10/9/2012, kết thúc ngày 11/01/2013;

- Học kỳ II: bắt đầu từ ngày 14/01/2013, kết thúc ngày 25/5/2013;

- Kết thúc năm học: ngày 30/5/2013.

          2. Giáo dục tiểu học

35 tuần thực học (kỳ I: 18 tuần, kỳ II: 17 tuần)

           - Tuyển sinh lớp 1: Từ ngày 01/8/2012;

          - Ngày tựu trường: Thứ hai, ngày 13/8/2012;

          -Ngày khai giảng năm học: 05/9/2012;

          * Chương trình dạy học kỳ I:

          Bắt đầu từ ngày 20/8/2012 đến 28/12/2012: 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác;

          - Kết thúc học kỳ I (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 28/12/2012;

          - Nghỉ học kỳ I: 28/12/2012.

          * Chương trình dạy học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 31/12/2012 đến ngày 24/5/2013: Gồm 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ Tết Nguyên Đán; thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác.

          - Thi Olympic học sinh tiểu học 22/02/2013;

          - Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2013;

          - Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2013;

          - Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2013;

          3. Giáo dục trung học cơ sở

          - Kế hoạch thời gian: 37 tuần thực học (Học kỳ 1: 19 tuần; Học kỳ 2:          18 tuần).

          - Ngày tựu trường: 06/8/2012;

          -  Ngày khai giảng năm học: 05/9/2012;

          - Ngày bắt đầu thực hiện chương trình: 20/8/2012;

          - Học kỳ 1: Từ 20/8/2012 đến 30/12/2012 (19 tuần thực học). Nghỉ giữa 2 học kỳ: 31/12/2012;

          - Kiểm tra Học kỳ 1: Tuần 17;

          - Học kỳ 2: Từ ngày 02/01/2013 đến 25/5/2013 (18 tuần thực học, 1 tuần nghỉ các ngày lễ, còn lại nghỉ Tết Nguyên Đán và các hoạt động khác)

          - Thi học sinh giỏi lớp 9: 22/3/2013;

          - Kiểm tra học kỳ 2: Tuần 36;

          - Ngày kết thúc năm học: 31/5/2013;

          -  Kết thúc năm học:  ngày 31/5/2013;

          - Xét công nhận tốt nghiệp THCS và cấp chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh: Trước 10/6/2013.

          4. Giáo dục trung học phổ thông

          Gồm 37 tuần thực học (Học kỳ 1: 19 tuần; Học kỳ 2: 18 tuần):

          - Ngày tựu trường: 06/8/2012 (Các trường ngoài công lập có thể muộn hơn nhưng không quá ngày 15/8/2012)'

          -  Ngày khai giảng năm học: 05/9/2012;

          - Ngày bắt đầu thực hiện chương trình: 20/8/2012;

          - Học kỳ 1: Từ 20/8/2012 đến 30/12/2012 (19 tuần thực học). Nghỉ giữa 2 học kỳ: 31/12/2012;

          - Kiểm tra Học kỳ 1: Tuần 17;

          - Học kỳ 2: Từ ngày 2/01/2013 đến 25/5/2013 (18 tuần thực học, 1 tuần nghỉ các ngày lễ, còn lại nghỉ Tết Nguyên Đán và các hoạt động khác);

          - Kiểm tra Học kỳ 2: Tuần 35;

          - Kết thúc năm học: 31/5/2013;

          - Thi học sinh giỏi lớp 10 và 11: 06/3/2013;

          - Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 THPT: 29/10/2012;

          - Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lớp 12: 05/11/2012;

          - Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT: 11-12/01/2013;

          - Thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013: Các ngày 02- 04/6/2013;

          - Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên: Các ngày 18- 20/6/2013;

          - Thi tuyển sinh THPT không chuyên: 12-14/7/2013.

          5. Giáo dục Thường xuyên THPT

          - Ngày tựu trường: 24/8/2012;                                      

          - Ngày khai giảng: 05/9/2012;          

          - Ngày bắt đầu học kỳ I: 05/9/2012;

          - Ngày kết thúc học kỳ I: 29/12/2012;       

          - Ngày bắt đầu học kỳ II: 31/12/2012;       

          - Thi học sinh giỏi lớp 12 GDTX: 22/3/2012;

          - Ngày kết thúc học kỳ II: 25/5/2013;        

          - Ngày kết thúc năm học: 31/5/2013.         

          * Ghi chú:          Theo Kế hoạch, ngày khai giảng là ngày 05/9/2012, tuy nhiên, tùy theo tình hình cụ thể của từng cơ sở giáo dục và địa phương, các đơn vị có thể tổ chức khai giảng trước thời gian qui định nhưng không sớm hơn ngày 20/8/2012. Đơn  vị nào thay đổi ngày khai giảng, phải báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (các trường mầm non, tiểu học, THCS) và Sở Giáo dục và Đào tạo (các trường THPT, trung tâm GDTX).
: null -> File van ban
File van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
File van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
File van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
File van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
File van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
File van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
File van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
File van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
File van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương