Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015tải về 33.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích33.69 Kb.

UBND HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG TH THẤT HÙNGSố: /KH

V/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 - 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thất Hùng, ngày 8 tháng 5 năm 2015KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2014-2015
Thực hiện HD số /PGD&ĐT huyện Kinh Môn, ngày 05/5/2015 V/v kiểm tra định kỳ cuối học năm học 2014-2015;

Trường tiểu học Thất Hùng xây dựng kế hoạch ra đề và tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014-2015 như sau:I- Ra đề kiểm tra.

Giao cho đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường tổ chức ra đề kiểm tra theo đúng HD của PGD&ĐT; trình Hiệu trưởng kí duyệt trước ngày 10/5/2015.

Giao đồng chí thư ký Hội đồng in sao đề theo đúng quy chế chuyên môn, có sự giám sát chỉ đạo của đồng chí Phó Hiệu trưởng.

II- Lịch kiểm tra các môn học

1. Ngày 11/5/2015: Kiểm tra môn Tin học khối 2,3. Tiếng Anh khối 5.

1. Ngày 12/5/2015:

- Kiểm tra môn Tiếng Anh Khối 2. Tin học Khối 4

- Kiểm tra môn Khoa học. Lịch sử và địa lí khối 4,5

2- Ngày 13/5/1015:

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, môn Toán, Tiếng Anh Khối 1.

- Kiểm tra môn Tin học khối 5

3- Ngày 14/5/1015:

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, môn Toán Khối 2,3.

- Kiểm tra môn Tiếng Anh Khối 3.

4- Ngày 15/5/1015:

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, môn Toán Khối 4.

- Kiểm tra môn Tiếng Anh 4.

5- Ngày 18/5/1015:

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, môn Toán khối 5.III- Lịch chấm bài và thống kê.

- Ngày 19/5/2015: Chấm bài tập trung tại trường.

- Ngày 20,21/5/2015: Hoàn thành báo cáo thống kê, nộp báo cáo về PGD.

IV- Tổ chức thực hiện.

- Giao đồng chí Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng thông tư số 30/2014 của BGD&ĐT;

- Các bộ phận phục vụ công tác kiểm tra phải hoàn thành nội dung kế hoạch và trình Hiệu trưởng ký duyệt trước ngày 10/5/2014./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT huyện KM ( để BC) TM. NHÀ TRƯỜNG

- Các tổ CM, đ/c Phó Hiệu trưởng

- Lưu VT


LỊCH LÀM VIỆC THÁNG 5/2015


Ngày, tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Từ 11-18/5

Kiểm tra các môn theo kế hoạch

BGH+GVCN+ GV nhận lớp

Ngày 13/5

- Quyết toán các loại tiền quỹ

- Thu sách, thiết bị về Thư viện- Thiết bịGVCN+T.Qũy

-CBTV


Ngày

18-19/5


- Chấm bài, tập hợp thống kê. Làm học bạ.

- Thu sách, thiết bị về phòng TB-TVBGH + GV

CBTV


Ngày 20/5

+ Sáng: Xét HTCTTH, Lên lớp từ lớp 1-4.

+ Chiều: Tổng kết lớp- Bàn giao tài sản.TCM+GV

HĐXD+GV


GVCN

Ngày 21/5

+ Sáng: Họp PHHS các lớp

GVCN

Ngày 25/5

+ Sáng: Họp Tổ chuyên môn

+ Chiều: Họp Ban Thi đua trườngTổ CM

HĐTĐKT


Ngày 26-27/5

+ Viết phần thưởng

-Kiểm kê tài sản các phòng học bộ môn, TV-TB, Tin học và các phòng làm việc.

+ Chiều 27/5: Trang trí cho Tổng kết


-GVCN Tổ CM

-CBTV


Tổ 4+5

Ngày 28/5

+ Sáng tổng kết với Học sinh

+ Chiều: Tổng kết Hội Đồng GVToàn trường

Ngày29-31/5

Bàn giao học sinh về địa phươngUBND HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG TH THẤT HÙNGSố: /KH

V/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 - 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thất Hùng, ngày 8 tháng 5 năm 2015

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2014-2015
Thực hiện HD số /PGD&ĐT huyện Kinh Môn, ngày 05/5/2015 V/v kiểm tra định kỳ cuối học năm học 2014-2015;

Trường tiểu học Thất Hùng xây dựng kế hoạch ra đề và tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014-2015 như sau:I- Ra đề kiểm tra.

Giao cho đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường tổ chức ra đề kiểm tra theo đúng HD của PGD&ĐT; trình Hiệu trưởng kí duyệt trước ngày 10/5/2015.

Giao đồng chí thư ký Hội đồng in sao đề theo đúng quy chế chuyên môn, có sự giám sát chỉ đạo của đồng chí Phó Hiệu trưởng.

II- Lịch kiểm tra các môn học

1. Ngày 11/5/2015: Kiểm tra môn Tin học khối 2,3. Tiếng Anh khối 5.

2. Ngày 12/5/2015:

- Kiểm tra môn Tiếng Anh Khối 2. Tin học Khối 4

- Kiểm tra môn Khoa học; môn Lịch sử và địa lí khối 4,5.

3. Ngày 13/5/1015:

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, môn Toán, Tiếng Anh Khối 1.

- Kiểm tra môn Tin học khối 5. KT Phần đọc môn TV5

(Học sinh khối 3 nghỉ ).

4. Ngày 14/5/1015:

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, môn Toán Khối 2,3.

- Kiểm tra môn Tiếng Anh Khối 3.

(Học sinh Khối 4- Khối 1: nghỉ )

4. Ngày 15/5/1015:

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, môn Toán Khối 4.

- Kiểm tra môn Tiếng Anh 4.

(Học sinh Khối 5 nghỉ )

5. Ngày 16/5/1015: Chấm bài lớp 1-4. Lớp 5 học bình thường.

6. Ngày 18/5/1015: Kiểm tra môn Tiếng Việt, môn Toán khối 5.

III- Lịch chấm bài và thống kê.

- Ngày 19/5/2015: 4 GV chấm bài tập trung tại trường THTTKinh Môn.

- Ngày 19, 20,21/5/2015: Hoàn thành HB, báo cáo thống kê, nộp báo cáo về PGD.

IV- Tổ chức thực hiện.

- Giao đồng chí Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng thông tư số 30/2014 của BGD&ĐT;

- Các bộ phận phục vụ công tác kiểm tra phải hoàn thành nội dung kế hoạch và trình Hiệu trưởng ký duyệt trước ngày 10/5/2014./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT huyện KM ( để BC) TM. NHÀ TRƯỜNG

- Các tổ CM, đ/c Phó Hiệu trưởng

- Lưu VT

THỜI GIAN COI - CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 5 Năm học: 2014-2015Ngày 18 tháng 5 năm 2015

Buổi sáng: Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán
Từ 7 h đến 7h15: Họp Hội đồng kiểm tra chất lượng lớp 5.

Từ 7 h 15 đến 7h20: Mở đề môn Tiếng Việt

Từ 7 h 20 đến 7h 30: Phát đề cho học sinh

Từ 7 h 30 đến 8h 30: Học sinh làm bài môn Tiếng Việt

Từ 8 h 30 đến 8h 45: Thu bài – Niêm phong

Từ 8h50: Mở đề môn Toán

Từ 8 h 55 đến 9h: Phát đề cho học sinh

Từ 9 h đến 9h 45: Học sinh làm bài môn Toán

Từ 9 h 45đến 10h 35: Thu bài, Niêm phong, tổng kết coi kiểm tra chất lượng.
Buổi chiều: Chấm bài – Lên thống kê

Từ 13 h30: Họp Hội đồng chấmTừ 14 h: Chấm bài – Lên thống kê. Tự giải tán Hội đồng khi hoàn tất công việc.
: null -> File van ban
File van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
File van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
File van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
File van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
File van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
File van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
File van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
File van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
File van ban -> Vì văn bản hd 1039 có dung lượng lớn nên không đưa được lên trang web. Đ/c vào hộp thư
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương