Quê hương38500 +110, +17
docxPHẦN LÝ THUYẾT22 kb.
pdftai lieu thi579 kb.
docxcâu 114 kb.
docx1. Ingliz tilig-WPS Office9 kb.
docxDoc2305 kb.
pdfNHCHT - Nhap mon Cong nghe phan mem - 2022348 kb.
pdfB2.4 (1)255 kb.
docxUNIT-67-BAITAP-TẾT (1)26 kb.
docxĐánh giá tác động môi trường (Trường)424 kb.
pdfmay-tinh-luong-tu1280 kb.
Phần lý thuyết chưƠng 1 Trình bày khái niệm văn phòng. Phân tích các chức năng của văn phòngPhần lý thuyết chưƠng 1 Trình bày khái niệm văn phòng. Phân tích các chức năng của văn phòng
Văn phòng là địa điểm làm việc của một tổ chức, là trung tâm xử lý thong tin và điều hành hoạt động, đồng thời là trung tâm giao tiếp giữa tổ chức với bên ngoài
53.57 Kb. 6
đọc
Xem các cuộc thảo luận, số liệu thống kê và hồ sơ tác giả cho ấn phẩm này tạiXem các cuộc thảo luận, số liệu thống kê và hồ sơ tác giả cho ấn phẩm này tại
Nguồn mở đề cập đến thứ mà mọi người có thể sửa đổi và chia sẻ vì thiết kế của nó có thể truy cập công
73.34 Kb. 1
đọc
Đường Kaplan Meier Đường cong rocĐường Kaplan Meier Đường cong roc
3.8 Kb. 1
đọc
Healthier, happier you?Healthier, happier you?
In today's fast-paced society, it is easy to neglect exercise. Making time for physical activity
7.82 Kb. 1
đọc
Unit 6 Exercise 1: Choose a word that has a different stress pattern from othersUnit 6 Exercise 1: Choose a word that has a different stress pattern from others
Exercise 3: Choose the correct answer to complete each of the following sentences
25.68 Kb. 5
đọc
TêN ĐỀ TÀi dự ÁN ĐẦu tư khai tháC – chế biếN ĐÁ XÂy dựng mỏ CÁt tâN ĐỨC 1”TêN ĐỀ TÀi dự ÁN ĐẦu tư khai tháC – chế biếN ĐÁ XÂy dựng mỏ CÁt tâN ĐỨC 1”
Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 15
0.94 Mb. 40
đọc
Máy tính lượng tửMáy tính lượng tử
Cơ học lượng tử (Quantum mechanics) là một trong những thuyết cơ bản của vật lý học. Cơ học
1.25 Mb. 7
đọc
An analysis of english compound words in an artticle of life and style columnAn analysis of english compound words in an artticle of life and style column
Submitted : 10 Juni 2022. Accepted : 20 July 2022. Available Online: 31 July 2022
0.66 Mb. 11
đọc
Chương 1 ĐẠi cưƠng về thực vật dưỢc mục tiêUChương 1 ĐẠi cưƠng về thực vật dưỢc mục tiêU
Ngoài ra, thực vật còn đóng vai trò là sinh vật sản xuất cung cấp thức ăn cho các
5.01 Kb. 118
đọc
TrưỜng thpt chuyên bắc giang tỉnh băc giang đỀ thi đỀ xuấTTrưỜng thpt chuyên bắc giang tỉnh băc giang đỀ thi đỀ xuấT
Trình bày cấu tạo hóa học của protein? Tại sao nói protein vừa đa dạng vừa đặc thù?
394.62 Kb. 10
đọc
Mục lục mở ĐẦUMục lục mở ĐẦU
Câu 1: Về hiệu lực của hợp đồng
0.72 Mb. 11
đọc
Ba nhiệm vụ chính của mùa chayBa nhiệm vụ chính của mùa chay
Lời Chúa ngày Thứ Tư Lễ Tro hôm nay nhắc nhở chúng ta về ba nhiệm vụ chính của Mùa Chay, đó là: ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí
19.94 Kb. 1
đọc
Ubnd huyện tân thạnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng trung học cơ SỞ Độc lập Tự do Hạnh phúcUbnd huyện tân thạnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng trung học cơ SỞ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Thực hiện Công văn số 231 của sgdđT tỉnh Long An ngày 01/02/2023 về tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành giáo dục
9.37 Kb. 1
đọc
Bộ giáo dục và đào tạo Giáo trình Triết học mác lêninBộ giáo dục và đào tạo Giáo trình Triết học mác lênin
Khái quát lại, có thể hiểu: Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của
2.67 Mb. 154
đọc
Thực hư CÓ giáo sĩ i-nê-xu lén truyềN giáO Ở ĐẠi việt năM 1533Thực hư CÓ giáo sĩ i-nê-xu lén truyềN giáO Ở ĐẠi việt năM 1533
Nam Chân, và Trà Lũ huyện Giao Thủy, thuộc tỉnh Nam Định ngày nay. Từ đó, năm 1533 được nhiều nhà sử học Công giáo Việt Nam chọn là năm khởi đầu lịch sử truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Giáo sĩ i-nê-xu thuộc dòng tu nào ?
60.13 Kb. 7
đọc
ChuyêN ĐỀ “CÁc quy luật táC ĐỘng của gen đỐi với sự HÌnh thành tính trạNG” Tác giả: Chử Thị Bích Việt (0347497788)ChuyêN ĐỀ “CÁc quy luật táC ĐỘng của gen đỐi với sự HÌnh thành tính trạNG” Tác giả: Chử Thị Bích Việt (0347497788)
Tuy nhiên trong phần bài tập tham khảo tôi có sưu tầm các bài tập tương đối đa dạng để học sinh hiểu sâu hơn về sự tác động của gen được đặt trong các trường hợp có phân ly độc lập, liên kết gen hay liên kết với giới tính…
432.51 Kb. 29
đọc
Độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai thuế thu nhập cá nhâNĐộc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai thuế thu nhập cá nhâN
Quận/huyện: [12] Tỉnh/Thành phố
31.06 Kb. 1
đọc
Khoa công nghệ thông tin bộ MÔN ĐIỆn tử viễN thông đOÀn ngọc phưƠNGKhoa công nghệ thông tin bộ MÔN ĐIỆn tử viễN thông đOÀn ngọc phưƠNG
Spécial Mobile với nhiệm vụ phát triển một chuẩn thống nhất cho hệ thống thông tin di
4.8 Kb. 56
đọc
ĐỀ CƯƠng chuyêN ĐỀ HỌc phầN ĐỒ Án lập trình web nâng cao đỀ tàI: thiết kế website bán truyện tranh onlineĐỀ CƯƠng chuyêN ĐỀ HỌc phầN ĐỒ Án lập trình web nâng cao đỀ tàI: thiết kế website bán truyện tranh online
Trong cuộc sống, chẳng có điều gì quan trọng hơn việc được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức từ những người xung quanh. Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã gắn bó và ủng hộ tôi trong hành trình học tập
233.8 Kb. 12
đọc
Bài thu hoạch ngày 8/3/2023 I – Quan sát, đánh giá tập giảng Tên bài dạy: Nitrogen Người dạyBài thu hoạch ngày 8/3/2023 I – Quan sát, đánh giá tập giảng Tên bài dạy: Nitrogen Người dạy
Gv dẫn dắt vào bài: Nitơ chiếm 78% trong không khí. Vậy nhờ đâu mà nitơ có thể tồn tại nhiều như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về bài ngày hôm nay
50.05 Kb. 3
đọc
ĐỀ CƯƠng chuyêN ĐỀ HỌc phầN ĐỒ Án lập trình web nâng cao đỀ tàI: thiết kế website bán truyện tranh onlineĐỀ CƯƠng chuyêN ĐỀ HỌc phầN ĐỒ Án lập trình web nâng cao đỀ tàI: thiết kế website bán truyện tranh online
Trong cuộc sống, chẳng có điều gì quan trọng hơn việc được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức từ những người xung quanh. Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã gắn bó và ủng hộ tôi trong hành trình học tập
2.12 Mb. 12
đọc
Chóng và phức tạp, không thểChóng và phức tạp, không thể
Và khi ta hiểu được mối quan hệ giữa các điểm dữ liệu, ta có thể dự đoán chính xác hơn kết quả trong tương lai và đưa ra quyết định thông minh, chính xác hơn về những việc cần làm tiếp theo
0.77 Mb. 4
đọc
Cục bảo vệ MÔi trưỜng chưƠng trình bảo tồN Đa dạng sinh học vùng đẤt ngập nưỚc sông mê KÔNGCục bảo vệ MÔi trưỜng chưƠng trình bảo tồN Đa dạng sinh học vùng đẤt ngập nưỚc sông mê KÔNG
Báo cáo tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện công ước
0.79 Mb. 54
đọc
TrưỜng thpt chuyên nguyễn trãI ĐỀ KỲ thi năng khiếu năm họC 2020-2021TrưỜng thpt chuyên nguyễn trãI ĐỀ KỲ thi năng khiếu năm họC 2020-2021
Hãy cho biết nhận định sau đây đúng? Nhận định nào sau đây sai? Nếu sai hãy giải thích
100.16 Kb. 9
đọc
Yêu cầu cầN ĐẠT: Kiến thức : Đánh giá việc nhận thức kiến thức của học sinh từ bài 32 đến bài 45. Kỹ năngYêu cầu cầN ĐẠT: Kiến thức : Đánh giá việc nhận thức kiến thức của học sinh từ bài 32 đến bài 45. Kỹ năng
Kỹ năng: Đánh giá kĩ năng làm bài tập vật lý, kĩ năng vận dụng kiến thức của học sinh để giải bài tập và giải thích các hiện tượng có liên quan
2.19 Mb. 140
đọc
Some people think it is better for adults to work online, while others think that working offline is better for them. What are the advantages and the disadvantages of both thingSome people think it is better for adults to work online, while others think that working offline is better for them. What are the advantages and the disadvantages of both thing
3 Kb. 1
đọc
C1 Kết cấu bê tông cốt thépC1 Kết cấu bê tông cốt thép
Quyển sách này ra đời một cách gián tiếp từ kết quả nghiên cứu suốt 25 năm trong lĩnh vực kết cấu nhà cao tầng của hai tác giả. Nó được bắt đầu từ mối liên hệ giữa hai tác giả từ giữa những năm 1960 tại trường Southampton
144.5 Kb. 1
đọc
Kurs ishi “ Idrok psixologik jarayon sifatida ” mavzusida tayyorlagan Ta’lim yo‘nalishi 5210203-Psixologiya (amaliy psixologiya) Fan: Ilmiy rahbar: Toshkent 2023 mundarija kirishKurs ishi “ Idrok psixologik jarayon sifatida ” mavzusida tayyorlagan Ta’lim yo‘nalishi 5210203-Psixologiya (amaliy psixologiya) Fan: Ilmiy rahbar: Toshkent 2023 mundarija kirish
Kurs ishining tuzilishiva hajmi kurs ishi kirish qismi,ikki bob, yettita paragraf, xulosa, tavsiya, taklif xamda adabiyotlar ro'yxatidan iborat
164 Kb. 5
đọc
1. Teylor formulasi. Teylor ko‘phadi. Peano ko‘rinishdagi qoldiq hadli Teylor formulasi1. Teylor formulasi. Teylor ko‘phadi. Peano ko‘rinishdagi qoldiq hadli Teylor formulasi
Mavzu: Teylor formulasi. Ba’zi-bir elementar funksiyalar uchun Teylor formulasi
31.8 Kb. 1
đọc
Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ của chủ nghĩa xã hộiNguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ của chủ nghĩa xã hội
Quyền này nói lên rằng việc theo đạo hay không theo đạo là thuộc quyền tự do lựa chọn của mỗi người dân, không một cá nhân, tổ chức nào. Kể cả những chức sắc tôn giáo, tổ chức hội giáo được quyền can thiệp vào sự lựa chọn này
16.91 Kb. 1
đọc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương