Quê hươngDid I just Contract hiv? Signs of Primary hiv infection Có phải tôi đã nhiễm hiv? Dấu hiệu của viêc nhiễm hiv sơ cấpDid I just Contract hiv? Signs of Primary hiv infection Có phải tôi đã nhiễm hiv? Dấu hiệu của viêc nhiễm hiv sơ cấp
Xin chào, tôi tên là [ ]. Tôi là [ ]. Chào mừng đã đến với “Có phải tôi đã nhiễm hiv? Dấu hiệu của việc nhiễm hiv sơ cấp”
14.81 Kb. 1
đọc
THỂ thao việt nam hưỚng tới asian indoor games 3THỂ thao việt nam hưỚng tới asian indoor games 3
VĐV, đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á tham gia tranh tài. Đây là sự kiện thể thao quốc tế trọng đại và quy mô nhất mà Việt Nam đăng cai từ trước tới nay
38.47 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6649 : 2000 iso 11466 : 1995TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6649 : 2000 iso 11466 : 1995
Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành
30.67 Kb. 1
đọc
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tảiCăn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của thông tư SỐ 16/2010/tt-bgtvt ngàY 30 tháng 6 NĂM 2010 quy đỊnh chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng khôNG, SÂn bay
9.65 Kb. 1
đọc
THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2078THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2078
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-cp ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập
37.51 Kb. 1
đọc
1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
Kèm theo Công văn số 5842/bgdđt-vp ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
85.39 Kb. 1
đọc
Mẫu 1 BẢng tên và SỐ CÂY ĐƯỢc bảo tồNMẫu 1 BẢng tên và SỐ CÂY ĐƯỢc bảo tồN
Kèm theo quyết định số 43/2012/QĐ-ubnd ngày tháng 04 năm 2012 của Ủy han nhân dân tỉnh Kon Tum
245.95 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005
VỀ việc ban hành danh mụC 27 thuốc nưỚc ngoàI (thuốC ĐIỀu trị ung thư SỐ ĐĂng ký CÓ hiệu lựC 01 NĂM) ĐƯỢc cấp số ĐĂng ký LƯu hành tạI việt nam đỢT 79
101.4 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
VỀ việc ban hành danh mụC 517 thuốc nưỚc ngoàI ĐƯỢc cấp số ĐĂng ký LƯu hành tạI việt nam đỢT 78
4.07 Mb. 20
đọc
Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảIUbnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
Giám đốc đơn vị. Qua nghe Giám đốc các đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao, chương trình công tác tháng tới, Giám đốc Sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2016 và kết luận
53.82 Kb. 1
đọc
Note Tác dụng của Fucoidan từ Mozuku với các dòng tế bàoNote Tác dụng của Fucoidan từ Mozuku với các dòng tế bào
Hitoshi kawamoto 1,2, Yasunari miki 1, Takayuki kimura 1, Katsunori tanaka2, Tsuyoshi nakagawa3, Makoto kawamukai 2, and Hideyuki matsuda 2
269.9 Kb. 1
đọc
CHÍnh phủ Số : 30/2000/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namCHÍnh phủ Số : 30/2000/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh
27.53 Kb. 1
đọc
ĐỊa chỉ liên kếTĐỊa chỉ liên kếT
Bước 1: Truy cập vào trang báo cáo thông số điển hình theo 1 trong 2 liên kết trên (hoặc biểu tượng Báo cáo thông số điển hình trên trang chủ), sẽ xuất hiện cửa sổ tương tự sau
75.6 Kb. 1
đọc
Sau 20 năm thực hiện Tết trồng cây do Hồ Chủ tịch phát động, nhân dân ta đã thu được những thành tựu to lớn, mang lại hiệu quả kinh tế, văn hoá thiết thựcSau 20 năm thực hiện Tết trồng cây do Hồ Chủ tịch phát động, nhân dân ta đã thu được những thành tựu to lớn, mang lại hiệu quả kinh tế, văn hoá thiết thực
VỀ việc phát huy thành tựu củA 20 NĂm thực hiện tết trồng câY, ĐẨy mạnh phong trào nhân dân trồng câY
10.11 Kb. 1
đọc
LƯỢc sử thời gian (a brief History of Time) Tác Giả: Steven HawkingLƯỢc sử thời gian (a brief History of Time) Tác Giả: Steven Hawking
Cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu với các bạn sau đây có tên là "Lược sử thời gian" (a brief History of Time), một cuốn sách tuyệt diệu, được viết bởi một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của thời đại chúng ta
1.3 Mb. 10
đọc
Uû ban nhn dn §éc lËp –Tù do – H¹nh phócUû ban nhn dn §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
C¨n cø LuËt ®Êt ®ai (§iÒu 14) cña n­íc Céng hoµ xhcn viÖt Nam c ng bè ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 1988
8.62 Kb. 1
đọc
Chñ tÞch Uû ban Nhn dn tØnh Thanh Ho¸Chñ tÞch Uû ban Nhn dn tØnh Thanh Ho¸
C¨n cø LÖnh sè 51-lct ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam dn chñ céng hoµ. Quy ®Þnh LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp
8.06 Kb. 1
đọc
Ubnd tỉnh hà TĨnh sở giáo dục và ĐÀo tạOUbnd tỉnh hà TĨnh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 214/sgdđt-gdcn về việc triển khai học nghề phổ thông (npt) cho học sinh thpt theo mô hình thí điểm thpt-tcn trong đó đã hướng dẫn các đối tượng được miễn thi và không được miễn thi npt
9.9 Kb. 1
đọc
ĐƠN ĐỀ nghị ĐIỀu chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đẠi diệN/chi nháNHĐƠN ĐỀ nghị ĐIỀu chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đẠi diệN/chi nháNH
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)
19.09 Kb. 1
đọc
Hãy Sám Hối Với Allah [Tiếng Việt VietnameseHãy Sám Hối Với Allah [Tiếng Việt Vietnamese
Ngài và tất cả mọi tạo vật phải quay trở về trình diện trước Ngài. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Vị Nabi được Ngài cử phái mang sự độ lượng đến cho toàn thể nhân loại, Vị Nabi của chúng tôi Muhammad
172.02 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcBỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SỬA ĐỔI, BỔ sung khoảN 2 ĐIỀU 5 thông tư SỐ 152/2011/tt-btc ngàY 11/11/2011 HƯỚng dẫn thi hành nghị ĐỊnh số 67/2011/NĐ-cp ngàY 08/8/2011 CỦa chính phủ quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật thuế BẢo vệ MÔi trưỜNG
13.24 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1826 : 2006 iso 7801 : 1984TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1826 : 2006 iso 7801 : 1984
Tcvn 1826: 2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn tcvn/tc 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
38.38 Kb. 1
đọc
TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúcTỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
Thông tư số 19/2011/tt-btc ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/tt-btc ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử
17.88 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 316: 2002TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 316: 2002
Tiêu chuẩn này áp dụng cho khoai tây giống (Solanum toberosum L.) nhân bằng phương pháp vô tính, không áp dụng cho khoai tây giống sản xuất bằng hạt
25.47 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namỦy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
165.98 Kb. 1
đọc
Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên BáiQuy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái
Căn cứ Quyết định số 221 QĐ/ tw ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
30.9 Kb. 1
đọc
Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhất the first securities joint stock companyCtcp chứng khoáN ĐỆ nhất the first securities joint stock company
Việt Nam không chỉ ghi nhận chỉ số vn-index liên tục lập đỉnh 9 năm trở lại đây, mà còn chứng kiến một dòng tiền lớn tiếp tục đổ vào của nhà đầu tư (NĐT)
351.65 Kb. 2
đọc
Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàyBộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
20.36 Kb. 1
đọc
MẪu số 01-kn (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/tt-ttcp ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)MẪu số 01-kn (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/tt-ttcp ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)
Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/tt-ttcp ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ
166.38 Kb. 1
đọc
Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 306-97Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 306-97
C¸c tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh photpho tæng sè cho c¸c lo¹i phn nh­ supe photphat, c¸c lo¹i phn phøc hîp nh­ amophot, nitrophot, c¸c lo¹i phn hçn hîp h÷u c¬ kho¸ng, c¸c lo¹i nguyªn liÖu lµm phn nh­ apatit, photphorit
47.13 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương