Quê hươngUbnd tỉnh vĩnh long sở XÂy dựng số: 1899/kqtđ-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namUbnd tỉnh vĩnh long sở XÂy dựng số: 1899/kqtđ-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sở Xây dựng đã nhận tờ trình thẩm định số 333/TTr-bql ngày 20/10/2015 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh về việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Trồng cây xanh trên tuyến dân cư vùng ngập lũ xã
38.04 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNHCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNH
Nhân dân Tỉnh bố trí và bổ sung kinh phí cho các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội đảng các cấp năm 2015, Sở Tài chính đề nghị Văn Phòng Tỉnh ủy, ubnd các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung sau
11.54 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5463 1991 (iso 6938-1984)TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5463 1991 (iso 6938-1984)
Tcvn 5463 1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo Quyết định số 487/QĐ ngày 8 tháng 8 năm 1991
115.9 Kb. 1
đọc
BỘ quốc phòng số: 109/2014/tt-bqp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namBỘ quốc phòng số: 109/2014/tt-bqp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Quốc phòng
0.52 Mb. 3
đọc
Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 9 năm 2015Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 9 năm 2015
Trên trang bìa 1 là toàn cảnh Nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ đã hoàn thành xây dựng cơ bản, đang vận hành thử nghiệm giai đoạn IV. Công trình do Viện tư vấn, thiết kế, đào tạo và chuyển giao công nghệ
28.75 Kb. 1
đọc
Ubnd tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúcUbnd tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúc
Một số nội dung trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính và giao nộp sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính
14.41 Kb. 1
đọc
The vietnamese eucharistic youth in the U. S. AThe vietnamese eucharistic youth in the U. S. A
Ngành Hiệp Sĩ trong Phong Trào, một giai đoạn thật hứng khởi của Phong Trào. Cũng trong giai đoạn này các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa nhìn vào cuộc sồng tương lai chuẩn bị cho mình một hướng đi và sự nghiệp
135.69 Kb. 1
đọc
Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tưDo Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư
Tư Vấn Luật – Thông tư 10/2011/tt-bgdđT về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
178.67 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8865 : 2011TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8865 : 2011
MẶT ĐƯỜng ô TÔ – phưƠng pháP Đo và ĐÁnh giá XÁC ĐỊnh đỘ BẰng phẳng theo chỉ SỐ ĐỘ GỒ ghề quốc tế iri
141.72 Kb. 1
đọc
ĐIỂm tin báo chí ngàY 02/9 ĐẾn sáNG ngàY 03/9/2015ĐIỂm tin báo chí ngàY 02/9 ĐẾn sáNG ngàY 03/9/2015
Trong ngày 02/9 đến đầu giờ sáng ngày 03/9/2015, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau
58.37 Kb. 1
đọc
TỈnh yên bái số: 919/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namTỈnh yên bái số: 919/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2.07 Mb. 17
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự doCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do
Công an; Quyết định số 1522/QĐ-bca ngày 31/3/2014 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân
44.06 Kb. 1
đọc
Semaine Contenus Alter Ego Activités complémentairesSemaine Contenus Alter Ego Activités complémentaires
Devoir écrit obligatoire n°1 Présentez-vous
66.49 Kb. 1
đọc
Danh sách một số công ty kinh doanh xnk nông sản tại Jordan Munir Shukhtian GroupDanh sách một số công ty kinh doanh xnk nông sản tại Jordan Munir Shukhtian Group
Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Company Địa chỉ: Prince Shaker Bin Zaid Str., Shmeisani Area 17058, Amman
9.32 Kb. 1
đọc
TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGTL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
Thực hiện văn bản số 4362/btc-tcdn ngày 01/4/2016 của Bộ Tài chính về việc yêu cầu tổng hợp phân tích báo cáo tài chính năm 2015 của Doanh nghiệp fdi (có văn bản kèm theo), Chủ tịch ubnd tỉnh có ý kiến như sau
7.41 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1754 : 1986TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1754 : 1986
Tcvn 1754 : 1986 do Viện Công nghiệp dệt sợi – Bộ Công nghiệp nhẹ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành
19.46 Kb. 1
đọc
GIẢi phẩU & sinh lý HỆ tiêu hóa mụC tiêUGIẢi phẩU & sinh lý HỆ tiêu hóa mụC tiêU
Gọi đúng được tên của những chi tiết giải phẩu chính trên các phương tiện thực hành giải phẩu hệ tiêu hóa
0.93 Mb. 8
đọc
Uû ban nhn dnUû ban nhn dn
C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nhn dn vµ Uû ban nhn dn ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003
16.27 Kb. 1
đọc
CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcCHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 96 công dân hiện đang cư trú tại Công hòa Liên bang Đức
24.11 Kb. 1
đọc
Giới thiệu: Dịch vụ thu học phí trực tuyếnGiới thiệu: Dịch vụ thu học phí trực tuyến
Nhà trường. Sinh viên thay vì đến trường nộp trực tiếp tiền mặt vào tài khoản thu học phí cmc của sinh viên trên hệ thống quản lý sinh viên của trường, sẽ thực hiện chuyển khoản từ tài khoản thanh toán thẻ atm (Vietinbank)
17.55 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính số: 167/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBỘ TÀi chính số: 167/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nq-ubtvqh12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng
28.67 Kb. 1
đọc
Hans Rudolf \"Ruedi\"Hans Rudolf "Ruedi"
Thụy Sĩ theo trường phái siêu hiện thực. Ông là thành viên trong đội hiệu ứng đặc biệt đã giành được một giải Oscar về hiệu quả kỹ xảo cho những thành tựu mà họ đạt được khi thực hiện việc thiết kế trên phim Alien
43.87 Kb. 1
đọc
BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối DBỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
Look at this advertisement, Mary, it there’s 50% off everything at Yvonne’s boutique – shall we go?”
57.67 Kb. 1
đọc
IntroductionIntroduction
Söùc Khoûe Taâm Linh (Spiritual Health – Is it in a Great Shape for New Year?) Galati 5: 22
70.8 Kb. 1
đọc
MỘt số phưƠng pháp mã HÓa dữ liệu mở đầuMỘt số phưƠng pháp mã HÓa dữ liệu mở đầu
Nếu như vì nhân tố an toàn mà thông tin không dám đưa lên mạng thì hiệu suất làm việc cũng như hiệu suất lợi dụng nguồn dữ liệu đều sẽ bị ảnh hưởng
80.29 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúcCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Ban hành Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015
155.12 Kb. 1
đọc
KẾt quả ĐIỀu tra bưỚC ĐẦu về nguồn lợi cá VÙng ven biển huyện cẩm xuyêN, TỈnh hà TĨNHKẾt quả ĐIỀu tra bưỚC ĐẦu về nguồn lợi cá VÙng ven biển huyện cẩm xuyêN, TỈnh hà TĨNH
262.34 Kb. 1
đọc
BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúcBỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VỀ việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế LÀM việC Ở NƯỚc ngoàI ĐỐi với bộ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
6.14 Kb. 1
đọc
SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hánSỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
Thánh ý : Danh dần hiển, tụng dần mở, tài sung túc, bệnh tự an, đi có tin, hôn nên định, mạng dần thông, hợp ý lòng
16.66 Kb. 1
đọc
CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namCHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
69.47 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương