Quê hươngBarraquer iris scissorsBarraquer iris scissors
35.73 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúcUỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-cp ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi
134.21 Kb. 1
đọc
SỞ y tế Số: 508/syt-tccb v/v tham gia ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namSỞ y tế Số: 508/syt-tccb v/v tham gia ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Thực hiện Công văn số 2635/ubnd-th ngày 12/5/2015 của ubnd tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở y tế nghiên cứu tham gia ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện
8.87 Kb. 1
đọc
Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng naiBan chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai
Tham dự Hội thảo khoa học “Văn hóa Đảng và xây dựng văn hóa Đảng ở Đảng bộ tỉnh Đồng Nai” (Đ/c Bí thư)
33.98 Kb. 1
đọc
TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nqtw của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình hành động của tổ chức công đoàn thực hiện Nghị quyết 11 – nq/tw của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công
37.58 Kb. 1
đọc
Ubnd tỉnh bình thuận sở giáo dục và ĐÀo tạOUbnd tỉnh bình thuận sở giáo dục và ĐÀo tạO
Về việc triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Asean trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16.99 Kb. 1
đọc
Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nướcNghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
CỦa chính phủ SỐ 60/2003/NĐ-cp ngàY 06 tháng 6 NĂM 2003 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành luật ngân sách nhà NƯỚC
364.11 Kb. 4
đọc
G/tbt/N/EU/115 Ngày 11 tháng 6 năm 2013 (13-3022) Page: /2 Ủy ban về hàng rào kỹ thuật trong thương mạiG/tbt/N/EU/115 Ngày 11 tháng 6 năm 2013 (13-3022) Page: /2 Ủy ban về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Tên của các cơ quan chính quyền địa phương liên quan nếu có (Điều 2 và 2)
32.64 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6151 : 1996TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6151 : 1996
Ng và phụ TÙng nối bằng polyvinyl clorua cứng (pvc-u) DÙng đỂ CẤp nưỚC – YÊu cầu kỹ thuậT
87.61 Kb. 1
đọc
KẾ hoạch thành lập thư viện sách đOÀn trưỜng thpt tuần giáOKẾ hoạch thành lập thư viện sách đOÀn trưỜng thpt tuần giáO
Trường thpt tuần giáo chưa có thư viện sách tham khảo phục vụ cho ôn thi tốt nghiệp, trung học chuyên nghiệp và cao đẳng, đại học
16.66 Kb. 1
đọc
1 biện pháp thi công lắP ĐẶt hệ thống chống sét và tiếP ĐỊA 3 Cơ sở để lập thiết kế thi công1 biện pháp thi công lắP ĐẶt hệ thống chống sét và tiếP ĐỊA 3 Cơ sở để lập thiết kế thi công
Thiết bị thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo the early streamer emision lightning (ese)
53.64 Kb. 1
đọc
TỈnh hải dưƠng số: 1352 /ubnd-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTỈnh hải dưƠng số: 1352 /ubnd-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-ttg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính
13.97 Kb. 1
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam công ty đIỆn lựC 3 Độc lập Tự do Hạnh phúcCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam công ty đIỆn lựC 3 Độc lập Tự do Hạnh phúc
Trong 2 tháng 10 và 11/2009 trên phạm VI lưới điện của Công ty Điện lực 3 do Điện lực Phú Yên quản lý đã xảy ra 2 vụ tai nạn điện liên quan đến các Đơn vị thi công (các Đơn vị không trực thuộc evn). Diễn biến của 2 vụ tai nạn này như sau
15.85 Kb. 1
đọc
GIẢi mã BÍ Ẩn về MÁu của khủng long giới nghiên cứu rốt cuộc đã tìm được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi hóc búa lâu nay rằng, khủng long là động vật máu nóng giống chim và động vật có vú, hay máu lạnh giống bò sát, cá và các loài lưỡGIẢi mã BÍ Ẩn về MÁu của khủng long giới nghiên cứu rốt cuộc đã tìm được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi hóc búa lâu nay rằng, khủng long là động vật máu nóng giống chim và động vật có vú, hay máu lạnh giống bò sát, cá và các loài lưỡ
Giới nghiên cứu rốt cuộc đã tìm được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi hóc búa lâu nay rằng, khủng long là động vật máu nóng giống chim và động vật có vú, hay máu lạnh giống bò sát, cá và các loài lưỡ
8.08 Kb. 1
đọc
Name of company, unitName of company, unit
Công ty (đơn vị) kính đề nghị Sở Ngoại vụ Hà Nội xem xét giải quyết thủ tục xin nhập cảnh cho khỏch của Công ty (đơn vị) cụ thể như sau
29.07 Kb. 1
đọc
UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙCUÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
Caên cöù Nghò ñònh soá 197/2004/NÑ-cp ngaøy 03/12/2004 cuûa Chính phuû veà boài thöôøng, hoã trôï vaø taùi ñònh cö khi nhaø nöôùc thu hoài ñaát
27.04 Kb. 1
đọc
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012
Quy đỊnh mức lưƠng tối thiểu vùng đỐi với ngưỜi lao đỘng làm việC Ở doanh nghiệP, HỢp tác xã, TỔ HỢp táC, trang trạI, HỘ gia đÌNH, CÁ nhân và CÁc cơ quan, TỔ chức có thuê MƯỚn lao đỘNG
38.05 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính số: 152/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcBỘ TÀi chính số: 152/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế
55.31 Kb. 1
đọc
TRƯỜng đẠi học cần thơTRƯỜng đẠi học cần thơ
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (bidv) chi nhánh Cần Thơ
6.79 Mb. 49
đọc
TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1873 : 2007 cam tưƠi oranges Lời nói đầuTIÊu chuẩn việt nam tcvn 1873 : 2007 cam tưƠi oranges Lời nói đầu
Tcvn 1873: 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn tcvn/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
46.29 Kb. 1
đọc
TỈnh ủy hải dưƠng số hd/tu đẢng cộng sản việt namTỈnh ủy hải dưƠng số hd/tu đẢng cộng sản việt nam
Căn cứ Quy định số 101-QĐ/tw ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn thực hiện như sau
44.16 Kb. 1
đọc
Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-ub ngày 22/6/2004 của ubnd tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnhCăn cứ Quyết định số 1536/QĐ-ub ngày 22/6/2004 của ubnd tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-ubnd ngày 30/11/2006 của ubnd tỉnh về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chơn Thành
7.52 Kb. 1
đọc
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3400/TTr-ubndXét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3400/TTr-ubnd
27.12 Kb. 1
đọc
Ban hành tiêu chuẩn ngành: 14tcn 171 : 2006Ban hành tiêu chuẩn ngành: 14tcn 171 : 2006
Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-cp ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
480.95 Kb. 8
đọc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp T­u do H¹nh phócCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp T­u do H¹nh phóc
C¨n cø QuyÕt ®Þnh 749 tc/ubth ngµy 9/6/1993 cña Chñ tÞch ubnd tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc thµnh lËp hÖ thèng khuyÕn n ng tØnh Thanh Ho¸
10.47 Kb. 1
đọc
Quš vÎ không phäi tÓn gì cäQuš vÎ không phäi tÓn gì cä
Chúng Tôi Quan Tâm T§i SÙc KhÕe Quš VÎ Chúng tôi cÓ g¡ng h‰t sÙc Ç‹ tåo m¶t nÖi làmviŒc an toàn cho quš vÎ, Tuy nhiên, n‰u quš vÎbÎ thÜÖng tåi nÖi làm, chúng tôi së cung cÃpcho quš vÎ s¿ chæm sóc y t‰ tÓt nhÃt
25.18 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006
HƯỚng dẫn về ĐĂng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yếT
65.75 Kb. 1
đọc
Trích thông bạch của Thánh truyền Trung Hưng, Hội thánh Truyền giáo Cao ĐàiTrích thông bạch của Thánh truyền Trung Hưng, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài
Thầy, họ đã nhập môn, mang kinh sách Thánh ngôn về truyền bá quê nhà. Tiếng kinh Cao Đài đã thu hút được quần chúng rất rộng rãi
82.99 Kb. 1
đọc
THÀnh phố HỒ chí minhTHÀnh phố HỒ chí minh
Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động các Hội đồng tư vấn của Ủy ban mttq thành phố
47.21 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh lai châUUỶ ban nhân dân tỉnh lai châU
Thành lập Phòng Nghiệp vụ và Phòng Tổ chức hành chính thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh
16.05 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương