Quê hươngQcvn 19: 2009/btnmt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠQcvn 19: 2009/btnmt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ
National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts
72.99 Kb. 1
đọc
Longchuathuongxot vn ĐT: 38. 290. 093 Ôi! Ta yêu thương những linh hồn nào hết lòng tín thác nơi Ta, Ta sẽ làm tất cả cho họLongchuathuongxot vn ĐT: 38. 290. 093 Ôi! Ta yêu thương những linh hồn nào hết lòng tín thác nơi Ta, Ta sẽ làm tất cả cho họ
Ta yêu thương những linh hồn nào hết lòng tín thác nơi Ta, Ta sẽ làm tất cả cho họ (nk 294)
418.57 Kb. 5
đọc
Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụThanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
HƯỚng dẫn chức năNG, nhiệm vụ, quyền hạn và CƠ CẤu tổ chức của thanh tra tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠNG, thanh tra huyệN, quậN, thị XÃ, thành phố thuộc tỉNH
60.93 Kb. 1
đọc
BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫNBỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001: 2008, các cơ quan xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng phải thiết lập thành văn bản một số loại tài liệu
44.82 Kb. 1
đọc
First international conference on development of biomedical engineering in vietnam hcmc, July 27First international conference on development of biomedical engineering in vietnam hcmc, July 27
First international conference on development of biomedical engineering in vietnam – hcmc, July 27th 2005
422.86 Kb. 7
đọc
BỘ TƯ pháp số: 299 /QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 quyếT ĐỊNHBỘ TƯ pháp số: 299 /QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 quyếT ĐỊNH
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
1.02 Mb. 11
đọc
Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 63/2008/NĐ-cp ngàY 13 tháng 05 NĂM 2008Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 63/2008/NĐ-cp ngàY 13 tháng 05 NĂM 2008
Nghị định này quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
81.24 Kb. 1
đọc
BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 304/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 304/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-cp ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá
8.67 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005
62.97 Kb. 1
đọc
VĂn phòng quốc hội trung tâm Tin họcVĂn phòng quốc hội trung tâm Tin học
Kính mời Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời câu hỏi sáng nay. Sau đó Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
355.93 Kb. 5
đọc
TIÊu chuẩn mới tháng 1/2009TIÊu chuẩn mới tháng 1/2009
Trong tháng 1/2009, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ xin gởi đến Quý vị Danh mục các Tiêu chuẩn mới sau
252.31 Kb. 1
đọc
Quy Trình Cài ĐặtQuy Trình Cài Đặt
A comprehensive edition of sql server engineered for extremely high levels of scalability and performance. Use this edition for large-scale, enterprise-level, mission-critical applications
47.83 Kb. 1
đọc
THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1605THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1605
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-cp ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
382.71 Kb. 4
đọc
Ban chỉ ĐẠo kiểm toán ct 30A & cs 167Ban chỉ ĐẠo kiểm toán ct 30A & cs 167
Trên cơ sở Báo cáo tình hình thực hiện và Báo cáo kết quả kiểm toán đợt 1 đối với Chương trình 30a và Chính sách 167 của các đơn vị, các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước
41.03 Kb. 1
đọc
V/v: Điều chỉnh, bổ sung đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải PhòngV/v: Điều chỉnh, bổ sung đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-cp ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/2004/tt-btc ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bồi thường
15.9 Kb. 1
đọc
LỊch công tác từ 15/4 ĐẾN 14/5 NĂM 2016LỊch công tác từ 15/4 ĐẾN 14/5 NĂM 2016
42.24 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 845/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namUỶ ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 845/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc kiện toàn Hội đồng Xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu tỉnh Hưng Yên
74.28 Kb. 1
đọc
ĐẢng cộng sản việt nam thái Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2014 quyếT ĐỊNHĐẢng cộng sản việt nam thái Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2014 quyếT ĐỊNH
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII
181.14 Kb. 1
đọc
PHÒng đt-nckh độc lập Tự do Hạnh phúcPHÒng đt-nckh độc lập Tự do Hạnh phúc
Kỳ 3: CĐ Liên thông Tiểu họcK4abcdef + CĐ Liên thông Mầm non K5
79.89 Kb. 1
đọc
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phócCéng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 05 /2008/Q§-byt ngµy 01/02/2008 cña Bé tr­ëng Bé y tÕ
452.82 Kb. 2
đọc
CHƯƠng trình giảng dạy học phần thông tin về học phần và lớp họcCHƯƠng trình giảng dạy học phần thông tin về học phần và lớp học
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật ứng dụng plc, Kỹ thuật ứng dụng VI điều khiển, Kỹ thuật cảm biến
75.39 Kb. 1
đọc
HỘI ĐỒng bầu cử quốc giaHỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Bổ sung 06 mẫu văn bản liên quan đến việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và cấp Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
13.79 Kb. 1
đọc
Công ty tnhh giải pháp truyền thông Thiên An Minh Hà Nội: Sô 56 Tương Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Hồ Chí MinhCông ty tnhh giải pháp truyền thông Thiên An Minh Hà Nội: Sô 56 Tương Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Hồ Chí Minh
Cấm máy lẻ gọi đi, chỉ được gọi nội hạt, nội bộ, hay chỉ được gọi 1 số số điện thoại chỉ định
38.72 Kb. 1
đọc
TÀi liệu tham khảo chíNHTÀi liệu tham khảo chíNH
Armand D. L, 1973. Khoa học về cảnh quan. Nguyễn Ngọc Sinh và Nguyễn Xuân Mậu dịch. Nxb, Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội
19.24 Kb. 1
đọc
CÓ Thằng cuội già Ôm một mối mơ!CÓ Thằng cuội già Ôm một mối mơ!
Gvmd 5, Tôi ghi lại bài thơ lục bát của Nhạc sĩ Lê Thương soạn và phổ nhạc để anh chị em đọc, suy nghĩ và để cố gắng thể hiện công cuộc của anh chị em mình: Đào tạo công dân tương lai
5.39 Mb. 24
đọc
Thanh tra chính phủ KỊch bản chưƠng trìNHThanh tra chính phủ KỊch bản chưƠng trìNH
Thanh tra Chính phủ đón Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo một số ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
111.11 Kb. 1
đọc
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 06-3: 2010/byt đỐi với các sản phẩM ĐỒ UỐng có CỒNQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 06-3: 2010/byt đỐi với các sản phẩM ĐỒ UỐng có CỒN
Qcvn 06-3: 2010/byt do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nhóm đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 45/2010/tt-byt ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ y tế
93.79 Kb. 1
đọc
Philippines-Việt Nam khẳng định mặt trận thống nhất ở Biển ĐôngPhilippines-Việt Nam khẳng định mặt trận thống nhất ở Biển Đông
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn tại Hội nghị Thượng đỉnh apec ở Manila, Philippines, ngày 17/11/2015
13.57 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 578/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namỦy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 578/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QĐ-bgdđT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; Quyết định số 12/2006/QĐ-bgdđT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung
17.48 Kb. 1
đọc
Participating under Peja Vietnam (Holland)Participating under Peja Vietnam (Holland)
Stenters, Relaxation Dryers, Hotflues, Continuous Dyeing Ranges, Padders, Compressive Shrinking Ranges, Denim Finishing Ranges, plc- controls, Heat recovery systems. New
0.9 Mb. 16
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương