Quê hươngPhiếu xét nghiệm chẩN ĐOÁn rối loạN ĐÔng cầm máUPhiếu xét nghiệm chẩN ĐOÁn rối loạN ĐÔng cầm máU
Họ tên người bệnh: Tuổi: Nam/Nữ
67.01 Kb. 1
đọc
LỜi giới thiệULỜi giới thiệU
Ngoài các nguyên nhân tự nhiên và tính chất biến đổi phức tạp của các hệ thống khí hậu trên thế giới, hầu hết các nhà khoa học về môi trường hàng đầu trên thế giới đều khẳng định
0.61 Mb. 6
đọc
Khoa Pháp yêu thươngKhoa Pháp yêu thương
Pháp. Bây giờ đã là gần sáng, nhưng những kỉ niệm vẫn cứ ùa về trong em đầy ăm ắp. Em nghĩ về gương mặt của các thầy cô, những người đã trở nên thân quen với chúng em. Thầy cô có lẽ chính là người chúng em nhớ nhất mỗi khi nghĩ về khoa Pháp
36.73 Kb. 1
đọc
CÔng ưỚc về quyền của ngưỜi khuyết tậT (Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 13/3/2007)CÔng ưỚc về quyền của ngưỜi khuyết tậT (Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 13/3/2007)
Nhắc lại các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong đó thừa nhận phẩm giá vốn có, cũng như các quyền bình đẳng bất di bất dịch của mọi thành viên gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới
181.89 Kb. 3
đọc
PHƯƠng pháp giải bài tập chưƠng II di truyền học a. MỘt số khái niệM, quy ưỚc ký hiêu và thuật ngữPHƯƠng pháp giải bài tập chưƠng II di truyền học a. MỘt số khái niệM, quy ưỚc ký hiêu và thuật ngữ
Tính trạng: Là đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí riêng của một cơ thể nào đó mà có thể làm dấu hiệu để phân biệt với cơ thể khác. Ví dụ: Hoa màu tím, hoa màu trắng, quả màu đỏ, hạt màu vàng…
110.41 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêNCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định 600/tccb ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng các Trường Đại học trực thuộc Đại học Quốc gia
356.14 Kb. 2
đọc
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
0.85 Mb. 10
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh thừa thiên huếỦy ban nhân dân tỉnh tỉnh thừa thiên huế
VỀ việc ban hành quy đỊnh quản lý VÀ TỔ chức thực hiện quy hoạch khai thác cáT, SỎi trêN ĐỊa bàn tỉnh thừa thiên huế ĐẾn năM 2020 VÀ ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2030
136.42 Kb. 1
đọc
Can Multiculturalism Be Exported? Dilemmas of Diversity on Nigeria’s Sesame SquareCan Multiculturalism Be Exported? Dilemmas of Diversity on Nigeria’s Sesame Square
Can Multiculturalism Be Exported? Dilemmas of Diversity on Nigeria’s Sesame Square / Naomi A. Moland. Xuất khẩu chủ nghĩa đa văn hóa Những vấn đề tại Nigeria. America: University of Chicago Press, 2015
110.89 Kb. 1
đọc
TRƯỜng tc kt&cn cửu longTRƯỜng tc kt&cn cửu long
Trường trung cấp kỹ thuật và công nghệ Cửu Long thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho học sinh Dược sĩ vlvh khóa 1 như sau
23.97 Kb. 1
đọc
Bài 2 Thiền Tông Sử ThoạiBài 2 Thiền Tông Sử Thoại
Ngày xưa Vương Xá chính là kinh đô của một tiểu quốc mệnh danh là Ma-kiệt-đà (Magadha)
51.02 Kb. 1
đọc
LỚP 6 Mở đầu: SƠ LƯỢc về MÔn lịch sửLỚP 6 Mở đầu: SƠ LƯỢc về MÔn lịch sử
Lịch sử còn là một khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người
1.11 Mb. 15
đọc
BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch bộ NỘi vụBỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch bộ NỘi vụ
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
68.13 Kb. 1
đọc
Hướng dẫn căn bản, cấp tốc: TẢi xuống winvnkey & GÕ chữ việt trần Tư Bình & ts. Ngô Đình HọcHướng dẫn căn bản, cấp tốc: TẢi xuống winvnkey & GÕ chữ việt trần Tư Bình & ts. Ngô Đình Học
D. Gõ chữ Việt: kiểu gõ dấu viqr, vni, Telex, Tubinhtran-ms, Tubinhtran, Microsoft
156.87 Kb. 1
đọc
Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền TrungVề việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung
Thừa Thiên Huế khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung
12.21 Kb. 1
đọc
“Confirmation Of The Commission (Confirming The Commission)“Confirmation Of The Commission (Confirming The Commission)
Thứ Hai ngày 22 tháng 01, năm 1962, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Nhà thờ [Giáo hội] Phúc âm Ngũ Tuần, Thành phố Tempe, Bang Arizona, usa
322.65 Kb. 4
đọc
The improving hydropower decision making processes in the Mekong BasinThe improving hydropower decision making processes in the Mekong Basin
Some recommendations were also given to the three key stakeholders
380.2 Kb. 3
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghịCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị
Người sử dụng lao động xác nhận đối với người lao động đang công tác tại cơ quan xí nghiệp…
8.03 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam cục qlcl, atvs&tytsCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam cục qlcl, atvs&tyts
Nghị định số 33/2005/NĐ-cp ngày 15/3/2005 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y
93.57 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1651-3 : 2008 iso 6935-3 : 1992 technical corrigendum 1-2000TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1651-3 : 2008 iso 6935-3 : 1992 technical corrigendum 1-2000
Tcvn 1651-3: 2008 tương đương có sửa đổi với iso 6935-3 : 1992, Sửa đổi kỹ thuật 1-2000
50.54 Kb. 1
đọc
Tr­êng ®¹i häc luËt hµ néi Khoa lÝ luËn chÝnh trÞ Bé m n Logic häcTr­êng ®¹i häc luËt hµ néi Khoa lÝ luËn chÝnh trÞ Bé m n Logic häc
Logic häc phÇn logic h×nh thøc (trong ch­¬ng tr×nh chØ nghiªn cøu phÇn nµy) lµ m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ c¸c h×nh thøc vµ quy luËt cña t­ duy nh»m nhËn thøc ®óng ®¾n thÕ giíi hiÖn thùc kh¸ch quan
291.23 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 thủ TƯỚng chính phủQuyếT ĐỊnh phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 thủ TƯỚng chính phủ
Phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” kèm theo Quyết định này
129.51 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 2344-78TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 2344-78
Tiêu chuẩn này quy định 3 cấp chính xác chế tạo vật bằng thép, 3 cấp lượng dư cho gia công tương ứng với 3 cấp chính xác đó, và sai lệch cho phép về khối lượng
212.88 Kb. 1
đọc
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 1996Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 1996
Căn cứ Nghị định số 74/cp ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp
11.73 Kb. 1
đọc
Nghị quyết số 91/nq-cp ngàY 8 tháng 9 NĂM 2011 phiên họp chính phủ thưỜng kỳ tháng 8 NĂM 2011Nghị quyết số 91/nq-cp ngàY 8 tháng 9 NĂM 2011 phiên họp chính phủ thưỜng kỳ tháng 8 NĂM 2011
Trong các ngày 30, 31 tháng 8 và 01 tháng 9 năm 2011, Chính phủ họp phiên thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ 2011 – 2016, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau
41.2 Kb. 1
đọc
Số: 1923/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namSố: 1923/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc phê duyệt Dự án sắp xếp lại dân cư ra khỏi rừng phòng hộ tại Bãi Chè thấp thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái
28.61 Kb. 1
đọc
Ñy ban nh¢n d¢n céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt namÑy ban nh¢n d¢n céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam
C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nhn dn vµ ñy ban nhn dn ®· ®­îc Quèc héi th ng qua ngµy 26/11/2003
11.41 Kb. 1
đọc
Phụ lục V lý LỊch khoa họCPhụ lục V lý LỊch khoa họC
20.58 Kb. 1
đọc
Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt namDanh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
5.89 Kb. 1
đọc
Danh sách hộI ĐỒng cấp trưỜng đÁnh giá ĐỀ TÀi nckh của sinh viêNDanh sách hộI ĐỒng cấp trưỜng đÁnh giá ĐỀ TÀi nckh của sinh viêN
1 Mb. 9
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương