Quê hươngBẢo hiểm xã HỘi việt namBẢo hiểm xã HỘi việt nam
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-cp ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-cp ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi
9.55 Mb. 86
đọc
TỈnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcTỈnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Nv ngày 16 tháng 11 năm 2015 của liên Bộ: Xây dựng Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ubnd huyện, quận, thị xã
13.7 Kb. 1
đọc
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngCăn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
10.34 Kb. 1
đọc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt NamCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho tcvn 2080 77 ¸p dông cho ít bét xuÊt khÈu, s¶n xuÊt tõ qu¶ cay, chÝn kh
29.92 Kb. 1
đọc
A. LỜi nóI ĐẦUA. LỜi nóI ĐẦU
Mác Lênin là một tất yếu hợp qui luật chứ không phải là một trào lưu biệt lập nằm ngoài dòng chảy của văn minh nhân loại
100.56 Kb. 1
đọc
Ubnd thành phố SƠn la phòng giáo dục và ĐÀo tạOUbnd thành phố SƠn la phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” cho giáo viên các trường phổ thông
10.43 Kb. 1
đọc
THỦ TƯỚng chính phủ Số: 40THỦ TƯỚng chính phủ Số: 40
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-cp ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
103.51 Kb. 1
đọc
Đáp án Lý khối a mã đề 642Đáp án Lý khối a mã đề 642
26.14 Kb. 1
đọc
Quà Tặng Cuộc Đời Tự Truyện Của Một Ni Sư Phật Giáo Người Tây PhươngQuà Tặng Cuộc Đời Tự Truyện Của Một Ni Sư Phật Giáo Người Tây Phương
Năm mười lăm tuổi, tôi phải rời bỏ nứơc Đức ra đi vì tánh mạng người Do Thái ở Đức lúc ấy luôn bị đe dọa, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Giờ tôi đã bảy mươi bốn tuổi đời
0.79 Mb. 14
đọc
Ubnd huyện bình xuyên phòng giáo dục và ĐÀo tạO ĐỔi mới phưƠng pháp dạy họCUbnd huyện bình xuyên phòng giáo dục và ĐÀo tạO ĐỔi mới phưƠng pháp dạy họC
Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới, là chìa khóa để mở cửa thế giới, doanh nhân ở mọi quốc gia nếu muốn thành đạt không thể không biết đến ngôn ngữ này… Có thể nói, trên rất nhiều lĩnh vực
97.34 Kb. 1
đọc
Độc lập – Tự doĐộc lập – Tự do
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 530/QĐ-ubnd ngày 26/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các dự án (công trình)
37.45 Kb. 1
đọc
Hoàng Anh Tuấn -0906069060- bài giảng luyện thi đại học 2009Hoàng Anh Tuấn -0906069060- bài giảng luyện thi đại học 2009
Cấu tạo hạt nhân: hạt nhân của bất kì nguyên tử nào cũng được cấu tạo từ hai loại hạt nuclon là proton và notron
106.44 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn việt nam tcvn 3663 : 1981TIÊu chuẩn việt nam tcvn 3663 : 1981
Nguyên tắc: Phương pháp này dựa trên cơ sở xác định tỷ trọng tương đối của rượu thử và tỷ trọng tương đối của phần cất ra từ rượu đó. Dựa vào hiệu số của hai tỷ trọng tương đối trên
0.81 Mb. 2
đọc
Có đáp án Trong quá trình sản xuất dịch vụ các yếu tố nào là đầu vào ngoại trừCó đáp án Trong quá trình sản xuất dịch vụ các yếu tố nào là đầu vào ngoại trừ
Thông tin phản hồi là 1 bộ phận không thể thiếu trong hệ thống sản xuất của doanh nghiệp
1.17 Mb. 16
đọc
TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGTL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
Thực hiện văn bản số 190/btc-vi ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng
7.31 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộQuyếT ĐỊnh về việc thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ
Căn cứ Chỉ thị số 36-ct/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
20.03 Kb. 1
đọc
Annex no. II list of curative medicines for human use which are prohibitted to be imported or exported through non-commercial channelAnnex no. II list of curative medicines for human use which are prohibitted to be imported or exported through non-commercial channel
Promulaged with Circular No. 01/2007/tt-byt of the Ministry of Health dated January 17, 2007
160.09 Kb. 1
đọc
Sau khi xem xét báo cáo, phản ảnh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp về việc thực hiện Công văn số 424/tchq-gsql ngày 28/01/2003 của Tổng cục Hải quanSau khi xem xét báo cáo, phản ảnh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp về việc thực hiện Công văn số 424/tchq-gsql ngày 28/01/2003 của Tổng cục Hải quan
CỦa bộ TÀi chính tổng cục hải quan số 1181/tchq-gsql ngàY 21 tháng 03 NĂM 2003 VỀ việc thực hiện công văN 424/tchq-gsql ngàY 28/01/2003
11.4 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh thành lập hội đồng định giá tài sản hiện vật thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và của Công ty thành phố Hải PhòngQuyếT ĐỊnh thành lập hội đồng định giá tài sản hiện vật thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và của Công ty thành phố Hải Phòng
Ngày 26-2-1992 của Bộ Tư Pháp “ Hướng dẫn việc chứng nhận trị giá tài sản bằng hiện vật thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và Cồn ty cổ phần”
12.14 Kb. 1
đọc
PHƯƠng pháp tính ngưỢc từ cuốIPHƯƠng pháp tính ngưỢc từ cuốI
Ngược từ cuối, ta thực hiện liên tiếp các phép tính ngược với các phép tính đã cho trong đề bài. Kết quả tìm được trong bước trước chính là thành phần đã biết của phép tính liền sau đó
43.97 Kb. 1
đọc
TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTRƯỜng đẠi học ngoại ngữ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-cp ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia
37.55 Kb. 1
đọc
CHƯƠng trình hội nghị khoa học quốc tế VỀ ghép tế BÀo gốc cho các nưỚC Đang phát triển hà Nội, ngày 10,11,12/ 11/2011CHƯƠng trình hội nghị khoa học quốc tế VỀ ghép tế BÀo gốc cho các nưỚC Đang phát triển hà Nội, ngày 10,11,12/ 11/2011
Các hoạt động ghép tế bào gốc ở các nước khu vực Tây Thái Bình Dương – báo cáo của đại diện các nước Châu Á- thái Bình Dương
29.86 Kb. 1
đọc
HƯỚng dẫn lập trình máy kenwood th 255AHƯỚng dẫn lập trình máy kenwood th 255A
Máy Kenwood th-255A gồm có 100 kênh; Dải tần số hoạt động 136 – 173 mhz; Công suất phát 5,5W
15.67 Kb. 1
đọc
ĐỀ CƯƠng môn họCĐỀ CƯƠng môn họC
Sử dụng kể từ học kỳ 12. 2A năm học 2012-13 theo quyết định số 760/QĐ-bgh ngày 02/7/12
122.29 Kb. 1
đọc
BÁo cáo tổng quan thực trạng và triển vọng thị trưỜng du lịch của myanmar phần thứ nhất thực trạng thị trưỜng du lịch của myanmarBÁo cáo tổng quan thực trạng và triển vọng thị trưỜng du lịch của myanmar phần thứ nhất thực trạng thị trưỜng du lịch của myanmar
Tỷ lệ người biết chữ 91%. Hiện nay có 135 dân tộc khác nhau đang sinh sống ở Myanmar. Đồng tiền là đồng Kyats (K). Năm 2006, Tổng sản phẩm quốc nội (gdp) đạt 622,8 tỷ Kyats; gdp bình quân đầu người đạt 219. 552 Kyats
121.51 Kb. 1
đọc
ChÝnh s¸ch x· héiChÝnh s¸ch x· héi
V/v ¸p dông chÕ ®é Phô cÊp ®èi víi c¸n bé lun chuyÓn vµ chÕ ®é ®èi víi c¸n bé t¹i 61 huyÖn nghÌo
18.34 Kb. 1
đọc
Người vào ĐảngNgười vào Đảng
Vào Đảng ngày tháng năm chính thức ngày tháng năm
7.98 Kb. 1
đọc
CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namCHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Qua nghiên cứu chính sách phí, lệ phí ở các nước phát triển và đang phát triển thấy rằng chính sách phí, lệ phí của các nước rất đa dạng, có thể khái quát một số nét chính như sau
386.3 Kb. 6
đọc
Hỗ trợ tiền dầu đối với ngư dân là chủ tàu đánh bắt hải sản Trình tự thực hiệnHỗ trợ tiền dầu đối với ngư dân là chủ tàu đánh bắt hải sản Trình tự thực hiện
Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến ubnd cấp xã được nghe hướng dẫn, lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện theo quy định
21.91 Kb. 1
đọc
Héi ®ång nhn dn ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namHéi ®ång nhn dn ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
C¨n cø §iÒu 49 Môc I ch­¬ng VI luËt Tæ chøc Héi ®ång Nhn dn vµ Uû ban Nhn dn c¸c cÊp ban hµnh ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 1983
27.95 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương