Quê hươngCăn cứ Quyết định số 1241/QĐ-ttg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-ttg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015
H số 1016/kh-ubnd ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về viếc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2013-2015
24.89 Kb. 1
đọc
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nướcCăn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
HƯỚng dẫn quản lý VÀ SỬ DỤng kinh phí thực hiệN ĐỀ ÁN ĐẨy mạnh các hoạT ĐỘng học tập suốT ĐỜi trong công nhân lao đỘng tại các doanh nghiệP ĐẾn năM 2020
29.84 Kb. 1
đọc
C ng ty cæ phÇn 482 ®iÒu lÖ c ng tyC ng ty cæ phÇn 482 ®iÒu lÖ c ng ty
Giải thích thuật ngữ
436.8 Kb. 9
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namỦy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-cp ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
3.42 Mb. 27
đọc
Ubnd các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngUbnd các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện báo cáo, thống kê số liệu về tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường trong phạm vi quản lý của mình
15.14 Kb. 1
đọc
DÀn bài yếu tố Chỉ quán trong Thiền tông cuối thế kỷ XXDÀn bài yếu tố Chỉ quán trong Thiền tông cuối thế kỷ XX
Tương Ưng Bộ II, tập 12 – 15, Kinh Đại Bổn, Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh III và một số trong kinh Nikya V agama
14.3 Kb. 1
đọc
Nghề Bầy Trưởng Bản Pháp Văn của Louis doliveux như Ban Trong số nàyNghề Bầy Trưởng Bản Pháp Văn của Louis doliveux như Ban Trong số này
Sức mạnh của phong trào Hướng đạo quốc tế, nhờ nơi những nguyên tắc, tôn chỉ, mục tiêu căn bản và ở một lối huấn luyện mà sắc thái địa phương chỉ giúp cho thêm vững chắc, chứ không thay đổi nguyên cốt
307.33 Kb. 2
đọc
Về việc bổ sung đối tượng đào tạo tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1045/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015”Về việc bổ sung đối tượng đào tạo tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1045/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015”
Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-ttg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
12.01 Kb. 1
đọc
ĐẠi học quốc gia hà NỘIĐẠi học quốc gia hà NỘI
CÔng táC ĐỊnh biên nhân lực của cáC ĐƠn vị ĐƯỢc giao nhiệm vụ ĐÀo tạo và nghiên cứu khoa họC
83.7 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Di sản Văn hóa năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009Căn cứ Luật Di sản Văn hóa năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009
30.8 Kb. 1
đọc
BÁt nhã ba la mật kinh trực chỉ ĐỀ CƯƠng giáO Án trưỜng cao cấp phật họCBÁt nhã ba la mật kinh trực chỉ ĐỀ CƯƠng giáO Án trưỜng cao cấp phật họC
Xiv. SỰ LỢ Ích của ngưỜi thọ trì ĐỌc tụng và xiển dưƠng giáo lý BÁt nhã ba la mậT
409.52 Kb. 17
đọc
TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậTTỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
Họ và tên (Viết chữ in hoa)
60.07 Kb. 1
đọc
\"V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành tại Quyết định số 1681/QĐ-ub ngày 24/7/1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh\""V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành tại Quyết định số 1681/QĐ-ub ngày 24/7/1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh"
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-cp ngày 24/4/1998 của Chính phủ “Về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”
15.34 Kb. 1
đọc
Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gianTin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian. Tuy nhiên, những thất bại này sẽ không làm suy yếu quyết tâm khám phá những bí ẩn vũ trụ của con người và các cuộc thám hiểm không gian vĩ đại sẽ vẫn tiếp tục trong
49.86 Kb. 1
đọc
Giáo Lý Islam Về Ngày Tết FitrGiáo Lý Islam Về Ngày Tết Fitr
Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vủ trụ và muôn loài, cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad của chúng ta, vị Nabi cuối cùng và là vị lãnh tụ của tất cả Rosul, cho dòng dõi của Người cùng cho tất cả bằng hữu của Người
294.75 Kb. 1
đọc
Google và afp bắt tay hợp tác ngàyGoogle và afp bắt tay hợp tác ngày
7.44 Kb. 1
đọc
Nghiên cứu phân lập các thành phần hóa học trong rễ VÀ thân cây hoàng cầMNghiên cứu phân lập các thành phần hóa học trong rễ VÀ thân cây hoàng cầM
Hoàng Cầm là loại cây được dùng làm thuốc phổ biến trong y học Trung Quốc. Thân và rễ cây được thu hái và chế biến thành vị thuốc bắc. Loài cây này được dùng để chữa các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa, thanh nhiệt, giải độc…
16.42 Kb. 1
đọc
CHỈ DẪn gây nhầm lẫn hành VI cạnh tranh không lành mạnh mai Xuân Minh Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanhCHỈ DẪn gây nhầm lẫn hành VI cạnh tranh không lành mạnh mai Xuân Minh Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh
Pháp luật điều chỉnh về cạnh tranh xuất hiện muộn hơn, đặc biệt là trong điều kiện nước ta mới bắt đầu xây dựng nền kinh tế thị trường, ngày 03/12/2004
97.29 Kb. 1
đọc
BỘ XÂy dựng số: 87/bxd-qln v/v: Trả lời công văn số 1416/tnmt-vpđK tỉnh Lào Cai CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBỘ XÂy dựng số: 87/bxd-qln v/v: Trả lời công văn số 1416/tnmt-vpđK tỉnh Lào Cai CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Tnmt-vpđK ngày 25/9/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
15.99 Kb. 1
đọc
Số điện thoại Lĩnh vực hoạt độngSố điện thoại Lĩnh vực hoạt động
Khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đá vôi đã qua chế biến trong và ngoài nước
4.33 Kb. 1
đọc
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-cp ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đấtCăn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-cp ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-ubnd ngày 21/5/2007 của ubnd tỉnh về việc áp dụng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh năm 2007
14.67 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ XÂy dựng số 20/2006/QĐ-bxd ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc ban hành tcxdvn 373 : 2006 “CHỈ DẪN ĐÁnh giá MỨC ĐỘ nguy hiểm của kết cấu nhà”QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ XÂy dựng số 20/2006/QĐ-bxd ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc ban hành tcxdvn 373 : 2006 “CHỈ DẪN ĐÁnh giá MỨC ĐỘ nguy hiểm của kết cấu nhà”
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-cp ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng
224.19 Kb. 3
đọc
Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)
231.79 Kb. 3
đọc
CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namCỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-bnn ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù chuyên ngành nông nghiệp”
396.02 Kb. 6
đọc
THÔng tin về luận văn thạc sĩTHÔng tin về luận văn thạc sĩ
Quyết định công nhận học viên cao học: Số: 3619/QĐ-ctsv, ngày 30/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
17.5 Kb. 1
đọc
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòAVề việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
3.63 Mb. 29
đọc
Phòng Thống kê – Trung tâm Tin học và Thống kêPhòng Thống kê – Trung tâm Tin học và Thống kê
Các phụ lục số liệu tham khảo (Bổ sung mới một số phụ lục số liệu dự báo về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu gạo của thế giới và các nước. Nguồn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kì)
490.79 Kb. 6
đọc
VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúcVIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
Giải thích và bổ sung chế độ thuốc men, bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân viên và các con bị đau ốm
34.91 Kb. 1
đọc
Thông tư số 01/1999/tt-ng ngày 3/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệuThông tư số 01/1999/tt-ng ngày 3/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu
Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam
43.7 Kb. 1
đọc
TÌnh hình tai biến mạch máu não tại khoa nội bệnh viện trưỜng đẠi học y dưỢc huếTÌnh hình tai biến mạch máu não tại khoa nội bệnh viện trưỜng đẠi học y dưỢc huế
Tai biến mạch máu não (tbmmn) đã và đang là một vấn đề cấp thiết của y học đối với tất cả các nước trên thế giới, là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 sau ung thư và tim mạch, và là nguyên nhân đơn độc lớn nhất gây ra tàn tật
88.17 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương