Quê hươngV/v thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộngV/v thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-cp ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
18.99 Kb. 1
đọc
Số: 459/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namSố: 459/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-ttg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn năm 2006-2015, định hướng đến năm 2025”
209.04 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn ngàNHTIÊu chuẩn ngàNH
Lô củ, quả: Là lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ở dạng củ, quả được đưa vào lưu thông dưới mọi hình thức
23.38 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
PHÊ duyệt danh mục các dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựng trung tâm dạy nghề thuộc chưƠng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và BỀn vững theo nghị quyết số 30A ĐỐi với các huyện nghèo của tỉnh thanh hóa năM 2010
19.4 Kb. 1
đọc
Tên Cộng hòa Iceland Vị trí địa lýTên Cộng hòa Iceland Vị trí địa lý
Nằm ở Bắc Âu, đảo nằm giữa biển Greenland và biển Bắc Đại Tây Dương, phía Tây Bắc của Anh
35.56 Kb. 1
đọc
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-cp ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chínhCăn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-cp ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
VỀ việc công bố thủ TỤc hành chính mớI/THỦ TỤc hành chính thay thế/THỦ TỤc hành chính bãi bỏ/THỦ TỤc hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm VI chức năng quản lý nhà NƯỚc của bộ TÀi chíNH
0.5 Mb. 4
đọc
TẬP ĐỌC – KỂ chuyện ngưỜI Đi săn và con vưỢNTẬP ĐỌC – KỂ chuyện ngưỜI Đi săn và con vưỢN
KT: Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau mỗi dấu câu, giữa các cụm từ. Hiểu nội dung ý nghĩa: Giết hại thú rừng là tội ác; cần có ý thức bảo vệ môi trường
277.96 Kb. 1
đọc
Biểu 11: Thống kê Công trình năm 2014 Hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động khcn cấp cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2014Biểu 11: Thống kê Công trình năm 2014 Hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động khcn cấp cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2014
Hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động khcn cấp cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2014
304.42 Kb. 1
đọc
I. quy đỊnh chung phạm VI điều chỉnhI. quy đỊnh chung phạm VI điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm chất nhũ HÓa national technical regulation on Food Additive – Emulsifier
0.69 Mb. 19
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TƯ pháP Độc lập Tự do Hạnh phúcCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TƯ pháP Độc lập Tự do Hạnh phúc
Luật này. Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập không thực hiện xong việc chuyển đổi trong thời hạn này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định cho phép thành lập
6.45 Kb. 1
đọc
Giữ tuổi xuân lâu dài, Bảo kiện, tăng cường sức khỏe, Trị các bệnh thần kinhGiữ tuổi xuân lâu dài, Bảo kiện, tăng cường sức khỏe, Trị các bệnh thần kinh
Tài liệu này soạn thảo từ năm 1985, được sửa đổi, cập nhật hóa cho đến năm 2002, với sự cộng tác
79.3 Kb. 1
đọc
BỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòa khoa công nghệ thông tinBỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòa khoa công nghệ thông tin
14.49 Kb. 1
đọc
Yên Bái, ngày 3 tháng 12 năm 2009Yên Bái, ngày 3 tháng 12 năm 2009
Về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Yên Bái
11.33 Kb. 1
đọc
1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát triển xuất khẩu thủy sản theo hướng bền vững, khả năng cạnh tranh cao, giữ vững vị trí trong nhóm 10 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát triển xuất khẩu thủy sản theo hướng bền vững, khả năng cạnh tranh cao, giữ vững vị trí trong nhóm 10 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới
Phê duyệt Chương trình Phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau
96.51 Kb. 1
đọc
SỞ gd&Đt vĩnh phúc trưỜng thpt yên lạCSỞ gd&Đt vĩnh phúc trưỜng thpt yên lạC
Câu II (3đ). Hiện nay trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta, các vùng chuyên canh nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Anh (chị) hãy cho biết
57.61 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8859 : 2011TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8859 : 2011
LỚp móng cấp phốI ĐÁ DĂm trong kết cấU ÁO ĐƯỜng ô TÔ- vật liệU, thi công và nghiệm thu
132.04 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-cp ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
9.92 Kb. 1
đọc
Nguyen Thanh Dang Junior High School The 2nd Term RevisionNguyen Thanh Dang Junior High School The 2nd Term Revision
Trong câu thường có: now,at present, at the moment và các động từ : Look!, Listen!
132.88 Kb. 1
đọc
An ban/ Edition: unicode fontsAn ban/ Edition: unicode fonts
Lutte pour la Liberté Individuelle & le Principe de la Démocratie Sociale au Vietnam
1.08 Mb. 12
đọc
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “quy phạm về ngăn ngừA Ô nhiễm do phưƠng tiện thủy nộI ĐỊA”
266.61 Kb. 4
đọc
Điều lệ U14 nữ afc 2014 I. Quy định chuyên mônĐiều lệ U14 nữ afc 2014 I. Quy định chuyên môn
Chỉ có 7 cầu thủ dự bị được đăng ký trong danh sách ra sân. Cầu thủ nào đã thay ra sẽ không được vào thi đấu tiếp
11.38 Kb. 1
đọc
Danh sách cựu sinh viên khoa vật lí khóA 11 (1970-1974)Danh sách cựu sinh viên khoa vật lí khóA 11 (1970-1974)
110.47 Kb. 1
đọc
VĂn phòng đOÀN ĐẠi biểu quốc hội và HỘI ĐỒng nhân dâNVĂn phòng đOÀN ĐẠi biểu quốc hội và HỘI ĐỒng nhân dâN
Ng trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ Cán bộ
52.43 Kb. 1
đọc
Kỹ thuật Thiết kế trồng rừngKỹ thuật Thiết kế trồng rừng
Các học viên nắm được các vấn đề cơ bản về nội dung, phương pháp tiến hành thiết kế trồng rừng
100.22 Kb. 1
đọc
1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 101/ So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10
Xác định tính chất của cách mạng vn là cmts dân quyền và cmxhcn. Đây là 2 nhiệm vụ cm nối tiếp nhau ko có bức tường ngăn cách
47.35 Kb. 1
đọc
PHỤ LỤc I bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên GiangPHỤ LỤc I bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
6.05 Mb. 30
đọc
UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1290 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcUỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1290 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Dự án: Đầu tư xây dựng Công trình Đường Hữu Nghị Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn
23.62 Kb. 1
đọc
ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Nguyễn Thế Nam nghiên cứu thiết kế theo hợP ĐỒng vàĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Nguyễn Thế Nam nghiên cứu thiết kế theo hợP ĐỒng và
Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội nói chung và thầy cô Bộ môn Công nghệ Phần mềm nói riêng. Trong suốt bốn năm qua thầy cô không những tận tình truyền đạt kiến thức mà còn luôn động viên chúng tôi trong học tập cũng như trong
0.71 Mb. 9
đọc
Ban thưỜng vụ tw hộI ––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBan thưỜng vụ tw hộI ––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Năm 2015 có nhiều ngày kỉ niệm lớn của đất nước và của Hội nct việt Nam, năm đầu tiên các cấp Hội tổ chức triển khai “Tháng hành động vì nct việt Nam”
80.05 Kb. 1
đọc
THÔng báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự ánTHÔng báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án
Nam Hà 1 trên sông Bà Rén xã Điện Trung phục vụ công tác chống hạn vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2014”, tại xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
11.9 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương