Quê hươngMuon gia lap asa ban co the dung file image : pix803. bin neu muon gia lap active/active bạn phải có keyMuon gia lap asa ban co the dung file image : pix803. bin neu muon gia lap active/active bạn phải có key
Gns3 để giả lập thì bạn set trước serial và key cho Pix802
6.36 Kb. 1
đọc
THÔng tin về NƯỚc cộng hòa mali I. CÁC chỉ SỐ chung tên đầy đủ : Nước Cộng hoà MaliTHÔng tin về NƯỚc cộng hòa mali I. CÁC chỉ SỐ chung tên đầy đủ : Nước Cộng hoà Mali
Vị trí địa lý : Nằm ở khu vực Tây Phi, giáp giới với 7 nước : phía bắc giáp Algeria và Mauritanie, phía đông giáp Niger, phía nam giáp Burkina Faso và Côte d'Ivoire, phía tây giáp Senegal, phía tây – nam giáp Guinée
53.43 Kb. 1
đọc
Kính gửi: Công ty tnhh giấy Glatz Việt NamKính gửi: Công ty tnhh giấy Glatz Việt Nam
Cục Thuế có nhận được công văn số 1206/2012-gfv ngày 02/7/2012 của Công ty về việc đồng tiền hạch toán
18.75 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúcUỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Nghị định 75/2006/NĐ-cp ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
142.32 Kb. 1
đọc
VỀ giá BÁn buôN ĐIỆn nông thôn vàVỀ giá BÁn buôN ĐIỆn nông thôn và
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-cp ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp
10.17 Kb. 1
đọc
Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt NamBé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-cp ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Xy dùng
162.18 Kb. 1
đọc
Hôm nay lại hàn huyên cùng các bạn những chuyện trên trời dưới đất chẳng có chi là quan trọng sau đâyHôm nay lại hàn huyên cùng các bạn những chuyện trên trời dưới đất chẳng có chi là quan trọng sau đây
Một bài viết rất đầy đủ và cập nhật về Aspirin, tôi tưởng là các bạn nên đọc cho biết, đừng để hoang mang vì mê hồn trận “thuốc men email”
379.06 Kb. 3
đọc
Danh mục các phép thử Ban hành kèm theo Quyết định số 13Danh mục các phép thử Ban hành kèm theo Quyết định số 13
Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-bnn-khcn ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Nông Nông nghiệp và ptnt
137.1 Kb. 1
đọc
CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt namCƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
125.95 Kb. 1
đọc
TuyÓn tËp Tiªu chuÈn ngµnh c¬ ®iÖn 10 tcn 563 2003TuyÓn tËp Tiªu chuÈn ngµnh c¬ ®iÖn 10 tcn 563 2003
M¸y n ng lm nghiÖp vµ thuû lîi §¸nh gi¸ rung ®éng cña m¸y g¸ l¾p ®Çu ®o rung
78.97 Kb. 1
đọc
GIỚi luật nhìn theo phật giáo tây tạng tt. Thích Nhất Chân o0o NguồnGIỚi luật nhìn theo phật giáo tây tạng tt. Thích Nhất Chân o0o Nguồn
Thừa hoàn toàn chiếm ưu thế trên phương diện tu tập, thì ba la đề mộc xoa c?ng được thực hành, song bồ đề tâm giới vẫn là điểm được nhấn mạnh h?n
154.47 Kb. 5
đọc
Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệpKính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (vcci), bsa việt Nam, A&b partner, cùng sự hỗ trợ của các cơ quan như Tham Tán Thương Mại Việt Nam tại Hà Lan, Bộ Công Thương Việt Nam, Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư Tp
59.32 Kb. 1
đọc
Số: 1869/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namSố: 1869/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
13.81 Kb. 1
đọc
BỘ CÂu hỏi cuộc thi 1vs 100 NĂM 2013 Sumo là môn võ truyền thống của nước nào? Nhật BảnBỘ CÂu hỏi cuộc thi 1vs 100 NĂM 2013 Sumo là môn võ truyền thống của nước nào? Nhật Bản
Một người đứng trên mũi thuyền, cách mặt nước 1,5m; một giờ sau, nước dâng lên cao thêm 50cm nữa. Hỏi, lúc này, người đó đứng cách mặt nước bao nhiêu ?
8.64 Kb. 1
đọc
SỞ XÂy dựng số: 238/sxd-ktth v/v hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại NĐ 182/2013/NĐ-cp. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namSỞ XÂy dựng số: 238/sxd-ktth v/v hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại NĐ 182/2013/NĐ-cp. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/12/2013. Tuy nhiên đến nay Bộ Xây dựng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
14.2 Kb. 1
đọc
BỘ giao thông vận tảIBỘ giao thông vận tảI
Căn cứ Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 20/8/2015
155.87 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dâNỦy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dâN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Quyết định số 971/QĐ-ubnd ngày 04/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố sửa đổi
16.05 Kb. 1
đọc
ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tếĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
Căn cứ các Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội; căn cứ kết quả học tập của sinh viên; Nhà trường đã lập danh sách những sinh viên hệ chính quy – bằng kép dự kiến phải dừng học kỳ II năm học 2011-2012
7.33 Kb. 1
đọc
Phụ lục số 1a (Ban hành kèm theo Quyết định số /2014/QĐ-ubnd ngày tháng năm 2014 của ubnd thành phố Đà Nẵng) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namPhụ lục số 1a (Ban hành kèm theo Quyết định số /2014/QĐ-ubnd ngày tháng năm 2014 của ubnd thành phố Đà Nẵng) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Ban hành kèm theo Quyết định số /2014/QĐ-ubnd ngày tháng năm 2014 của ubnd thành phố Đà Nẵng
74 Kb. 1
đọc
CẦu là CÔng nghiệPCẦu là CÔng nghiệP
4.35 Kb. 1
đọc
Một số mẫu câu thông dụng cho người mới họcMột số mẫu câu thông dụng cho người mới học
130.46 Kb. 4
đọc
Tập đọc: MỘt ngưỜi chính trựC (Tiết 7) I/ Mục tiêuTập đọc: MỘt ngưỜi chính trựC (Tiết 7) I/ Mục tiêu
Biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài
482.38 Kb. 4
đọc
Giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trầnGiải quyết chế độ mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trần
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định
31.19 Kb. 1
đọc
GIẢI ĐỀ kiểm tra: KẾ toán thưƠng mạI ĐỀ SỐ 1: (đvt: 000đ) okGIẢI ĐỀ kiểm tra: KẾ toán thưƠng mạI ĐỀ SỐ 1: (đvt: 000đ) ok
Cty tm a, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, nộp thuế gtgt theo pp khấu trừ. Hàng hóa và ngoại tệ xuất đc tính theo pp fifo. Số dư đầu tháng 3 của 1 số tk như sau
51.76 Kb. 1
đọc
Danh mục sách do giáo sư ĐẶng nghiêm vạn trao tặng khoa nhân học ngày 18 tháng 08 năm 2010Danh mục sách do giáo sư ĐẶng nghiêm vạn trao tặng khoa nhân học ngày 18 tháng 08 năm 2010
Luật tục và phát triển nông thôn ở Việt Nam Customary law and rural development in Vietnam today
1.52 Mb. 11
đọc
BÀI 1: khảo sát các dạng dữ liệu không gianBÀI 1: khảo sát các dạng dữ liệu không gian
Bài tập này, chúng ta làm quen với các dạng dữ liệu không gian trong ArcInfo bằng cách dùng ArcCatalog, ArcToolbox và ArcMap
427.25 Kb. 13
đọc
Nhịp cầu Việt Nam-Hungary + Viện sĩ Kornai János và cuốn sách mới xuất bản ở Việt Nam Nhìn sang nước bạnNhịp cầu Việt Nam-Hungary + Viện sĩ Kornai János và cuốn sách mới xuất bản ở Việt Nam Nhìn sang nước bạn
Buổi gặp mặt truyền thống hàng năm của Hội Hữu nghị Việt Nam Hungary năm 2000 tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây ngày 26-8-2000 có 490 người tham dự, trong đó 30 khách mời, 420 người lớn (hội viên & gia đình) và 40 con, em nhỏ tuổi
201.87 Kb. 3
đọc
ĐƯỜng mây qua xứ tuyếTĐƯỜng mây qua xứ tuyếT
Căn phòng khá rộng đủ chỗ cho vị tu sĩ đi đứng hoặc cử động cho dãn gân cốt. Mặc dù việc tập khinh công chú trọng vào quyền năng ý chí nhưng nó không có nghĩa là tu sĩ có thể chểnh mảng việc gìn giữ thân thể cho khỏe mạnh…”
1.03 Mb. 12
đọc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phócCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
C¨n cø yªu cÇu nhiÖm vô c ng t¸c phßng chèng lôt, óng, b·o. Theo ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn vµ ®ång chÝ Tr­ëng ban ChØ huy chèng lôt, óng, b·o tØnh
15.85 Kb. 1
đọc
Học cách dạy con qua bộ phim cô dâu 8 tuổiHọc cách dạy con qua bộ phim cô dâu 8 tuổi
Bộ phim cô dâu 8 tuổi hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm theo dõi không chỉ vì nội dung hay mà nó con bao hàm cả tính giáo dục con người, đặc biệt là trẻ em. Thông qua bộ phim
19.52 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương