Quê hươngĐỊa chỉ CÔng an thành phố HÀ NỘi và CÔng an 29 quận huyệN, thị XÃ trêN ĐỊa bàn hành phố HÀ NỘIĐỊa chỉ CÔng an thành phố HÀ NỘi và CÔng an 29 quận huyệN, thị XÃ trêN ĐỊa bàn hành phố HÀ NỘI
45.17 Kb. 1
đọc
V/v lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ tại các trục đường chính đô thị trên địa bàn thành phố Bắc NinhV/v lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ tại các trục đường chính đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
7.46 Kb. 1
đọc
Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/tt-bnv ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyểnBãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/tt-bnv ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy đinh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
7.62 Kb. 1
đọc
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016
Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012
25.37 Kb. 1
đọc
Sonost 3000 ChuÈn míi trong siªu m ®é lo·ng x­¬ngSonost 3000 ChuÈn míi trong siªu m ®é lo·ng x­¬ng
Sonost 3000 cung cÊp c¸c phÐp ®o gãt chn nhanh, thuËn tiÖn vµ dÔ dµng sö dông ®Ó chuÈn ®o¸n chÝnh x¸c møc ®é lo·ng x­¬ng
14.08 Kb. 1
đọc
Ubnd tỉnh hải dưƠNGUbnd tỉnh hải dưƠNG
Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở rà soát, giải quyết dứt điểm các công việc được giao trong Quý I năm 2012 và báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện các công việc còn tồn tại
7.81 Kb. 1
đọc
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-cp ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụCăn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-cp ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-cp ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
41.57 Kb. 1
đọc
Đề bài I. Chọn từ có phần phần gạch chân có cách phát âm khácĐề bài I. Chọn từ có phần phần gạch chân có cách phát âm khác
Oh, no! It (rain) We can’t play tennis. It always (rain) a lot in April
58.64 Kb. 1
đọc
Ubnd thành phố HỘi an phòng văn hóa và thông tinUbnd thành phố HỘi an phòng văn hóa và thông tin
Tổ bầu cử tại Lễ khai mạc cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn cụ thể về chương trình, nội dung sau đây
32.21 Kb. 1
đọc
PhiếU ĐĂng ký thẻ ƯU ĐÃi khách sạn bưU ĐIỆn vũng tàUPhiếU ĐĂng ký thẻ ƯU ĐÃi khách sạn bưU ĐIỆn vũng tàU
Giảm 10-30% các dịch vụ liên kết khác: Cáp treo, Bãi tắm kdl biển Đông, Đua chó, Tham quan khu di tích Bạch Dinh…
37.2 Kb. 1
đọc
CHƯƠng trình phát thanh măng non tuầN 3 tháng 3/2015CHƯƠng trình phát thanh măng non tuầN 3 tháng 3/2015
Kính mời quý thầy cô, và các bạn cùng lắng nghe chương trình phát thanh măng non của Liên đội trường Tiểu học Sơn Bình
16.56 Kb. 1
đọc
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết giao thông đường thủy nội địa tỉnh Khánh Hoà giai đoạn đến năm 2020Phê duyệt Quy hoạch chi tiết giao thông đường thủy nội địa tỉnh Khánh Hoà giai đoạn đến năm 2020
TỈnh khánh hòA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 532 /QĐ-ubnd nha Trang, ngày 28 tháng 02 năm 2008 quyếT ĐỊNH
50.37 Kb. 1
đọc
Điều Quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộngĐiều Quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng
Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-cp ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi
20.42 Kb. 1
đọc
THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
178.91 Kb. 1
đọc
Muhammad bin Soleh Al-UthaimeenMuhammad bin Soleh Al-Uthaimeen
Giáng Sinh? Đáp lại họ ra sao khi được họ chúc mừng chúng ta nhân ngày lễ đó? Có được phép đi đến những nơi tổ chức lễ Giáng Sinh không?
47.66 Kb. 1
đọc
HỆ thống thư ĐIỆn tử Các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuậtHỆ thống thư ĐIỆn tử Các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật
Tài liệu là một hướng dẫn, nhằm mục đích khuyến nghị các yêu cầu tối thiểu về sản phẩm hệ thống thư điện tử, giúp các cqnn xem xét, đánh giá
61.2 Kb. 1
đọc
BỘ thông tin và truyềN thôngBỘ thông tin và truyềN thông
V/v triển khai Quyết định số 420/QĐ-ttg của Thủ tướng cp về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010
11.53 Kb. 1
đọc
Về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình ĐịnhVề việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-cp ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 201/2004/NĐ-cp ngày 10/12/2004 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt
153.48 Kb. 1
đọc
Đề thi : HỌc phầN 4 ngành mạNGĐề thi : HỌc phầN 4 ngành mạNG
Lệnh dùng để mount tất cả những filesystem được liệt kê trong file /etc/fstab
0.87 Mb. 6
đọc
Giới thiệu Trưởng Lão Tăng Kệ & Trưởng Lão Ni KệGiới thiệu Trưởng Lão Tăng Kệ & Trưởng Lão Ni Kệ
Phật thuật lại về cuộc đời, công phu tu tập và tinh tấn hành trì của quý Ngài trên đường đưa đến đạo quả a-la-hán. Trong khi đó, Trưởng Lão Ni Kệ là quyển thứ chín
80.93 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạOCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Căn cứ Quyết định số 52/2006/QĐ-bgd&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ gd&ĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi
101.94 Kb. 1
đọc
NHÀ VĂn bậc thầy mà giải nobel văn họC ĐÃ sai sót bỏ qua. Sai lầm bỏ qua mất 20 nhà văn bậc thầy là điều đáng tiếc của Giải thưởng Văn học NobelNHÀ VĂn bậc thầy mà giải nobel văn họC ĐÃ sai sót bỏ qua. Sai lầm bỏ qua mất 20 nhà văn bậc thầy là điều đáng tiếc của Giải thưởng Văn học Nobel
Này. Trên văn đàn thế giới xuất hiện nhiều chòm sao lấp lánh, bình xét giải thưởng này khó tránh khỏi chọn trúng một bỏ lọt vạn. Trên một trăm năm qua, giải thưởng Nobel văn học đã từng sai lầm bỏ sót mất 20 nhà văn bậc thầy
59.92 Kb. 1
đọc
VietJet Air niêm yết cổ phiếu trên hose cuối tháng nàyVietJet Air niêm yết cổ phiếu trên hose cuối tháng này
Hãng Hàng không Giá rẻ VietJet Air dự định sẽ niêm yết 300 triệu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hồ Chí Minh (hose) vào ngày 28 tháng 2 tới đây
34.05 Kb. 1
đọc
Chñ tÞch ubnd tØnh Thanh Ho¸Chñ tÞch ubnd tØnh Thanh Ho¸
VÒ viÖc ®iÒu chØnh mét sè néi dung cña QuyÕt ®Þnh 1064/Q§ ubnd ngµy 06/4/2010 cña Chñ tÞch ubnd tØnh Thanh Hãa vÒ phª duyÖt gi¸
13.17 Kb. 1
đọc
110. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Trình tự thực hiện110. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Trình tự thực hiện
111.57 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàu về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Bà RịaQuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàu về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 76/2000/NĐ-cp ngày 15/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi)
89.82 Kb. 1
đọc
QUỐc hộI ––––––––– Nghị quyết số: 104/2015/QH13 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namQUỐc hộI ––––––––– Nghị quyết số: 104/2015/QH13 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Kể từ ngày Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 có hiệu lực thi hành
18.11 Kb. 1
đọc
BỘ XÂy dựng số: /2014/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBỘ XÂy dựng số: /2014/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Thông tư số 18/2013/tt-bxd về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/nq-cp
78.28 Kb. 1
đọc
Ancient Secret of The Fountain of YouthAncient Secret of The Fountain of Youth
Ngược lại, nếu bạn cứ cho rằng những điều vừa kể là không thể có được, thì việc đọc cuốn sách này chỉ làm bạn tốn công mất thời giờ vô ích mà thôi
280.26 Kb. 4
đọc
Tcvn XXX : 2011 Xuất bản lần thứ 1 KỸ thuật thiết kế, LẮP ĐẶt hệ thốNGTcvn XXX : 2011 Xuất bản lần thứ 1 KỸ thuật thiết kế, LẮP ĐẶt hệ thốNG
Tiêu chuẩn quốc gia xxx/yyyy/btttt "Thiết kế, lắp đặt cáp thông tin trong các tòa nhà" được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của liên minh viễn thông quốc tế itu, iso/iec, tia/eia, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và tcn 68 254
221.83 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương