Quê hươngQuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ CÔng an số 18/2007/QĐ-bca(C11) ngàY 05 tháng 01 NĂM 2007 ban hành quy trình đIỀu tra giảI quyết tai nạn giao thông đƯỜng bộQuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ CÔng an số 18/2007/QĐ-bca(C11) ngàY 05 tháng 01 NĂM 2007 ban hành quy trình đIỀu tra giảI quyết tai nạn giao thông đƯỜng bộ
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-cp ngày 14//1/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an
104.48 Kb. 1
đọc
SỞ giao thông vận tải số: 2062 /sgtvt-vp v/v tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namSỞ giao thông vận tải số: 2062 /sgtvt-vp v/v tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1013/snv-cttn ngày 04/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013; Sở Giao thông vận tải tổng hợp kết quả thực hiện
30.94 Kb. 1
đọc
LIÊN ĐOÀn lao đỘng tp. ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namLIÊN ĐOÀn lao đỘng tp. ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
21.16 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạNUỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
Căn cứ Nghị định số 92/NĐ-cp ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
87.67 Kb. 1
đọc
Curriculum vitaeCurriculum vitae
Mong muốn được làm việc, gắn bó lâu dài với công ty có môi trường năng động, hiện đại và chuyên nghiệp. Muốn được cống hiến hết mình cho sự phát triển và thành công của tổ chức nơi tôi làm việc
145.1 Kb. 1
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâM ĐÀo tạo từ xa độc lập- tự do- hạnh phúcCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâM ĐÀo tạo từ xa độc lập- tự do- hạnh phúc
Căn cứ Quyết định số 359/gd-đT ngày 24/01/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế và Quyết định số 252/QĐ-Đhh-tcns ngày 15/03/2007 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Từ xa
85.34 Kb. 1
đọc
PHẦn mở ĐẦUPHẦn mở ĐẦU
Trong thời gian qua, ngành dầu thực vật nước ta đã phát triển khá nhanh, không những đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn tăng cường xuất khẩu, các sản phẩm ngày càng phong phú, đa dạng
2.45 Mb. 36
đọc
Hà Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2012Hà Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2012
9.01 Kb. 1
đọc
Album của Susan Boyle lập kỷ lụcAlbum của Susan Boyle lập kỷ lục
Album mới ra của bà Susan Boyle đã đứng ở vị trí đầu bảng sau khi trở thành album đầu tay bán chạy nhất trong lịch sử xếp hạng tại Anh
9.31 Kb. 1
đọc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàyChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
13.18 Kb. 1
đọc
Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 05/1999/NĐ-cp ngàY 03 tháng 02 NĂM 1999 VỀ chứng minh nhân dâNNghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 05/1999/NĐ-cp ngàY 03 tháng 02 NĂM 1999 VỀ chứng minh nhân dâN
Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền
27.56 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1352 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcUỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1352 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường Hữu Nghị Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
35.91 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòng độc lập – Tự do – Hạnh phúcCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5
21.85 Kb. 1
đọc
Nữ sinh viên Tây Ban Nha đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới 2015Nữ sinh viên Tây Ban Nha đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới 2015
Chiếc vương miện "Hoa hậu Thế giới 2015" đã đuợc trao cho người đẹp Tây Ban Nha Mireia Lalaguna trong cuộc thi lần thứ 65 tổ chức vào đêm thứ Bảy 19/12/2015, tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc
7.42 Kb. 1
đọc
Thông tư số 97/2010/tt-btc ngày 06/07/2010Thông tư số 97/2010/tt-btc ngày 06/07/2010
Quy đỊnh chế ĐỘ CÔng tác phí, chế ĐỘ chi tổ chức các cuộc hội nghị ĐỐi với các cơ quan nhà NƯỚc và ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
90.02 Kb. 1
đọc
S¸ch míi sè 02/2011S¸ch míi sè 02/2011
Industrial policy formulation in Thailand, Malaysia and Japan. Lessons for Vietnamese policy makers/ Kenichi Ohno ch b H. The Publishing House of Social Labour, 2006. 131 p
0.69 Mb. 7
đọc
BỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòa khoa công nghệ thông tinBỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòa khoa công nghệ thông tin
14.49 Kb. 1
đọc
Tiếng Việt : Hội Đồng Giám Mục Việt NamTiếng Việt : Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma
22.14 Kb. 1
đọc
E, “The Church Age of LaodiceaE, “The Church Age of Laodicea
Age of Laodicea”, dài 147 phút, được giảng bởi Anh (Mục sư) William Marrion Branham, vào tối Chúa nhật, ngày 11/12/1960, tại Nhà thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), Jeffersonville, Indiana, usa
367.78 Kb. 5
đọc
Lịch sử Cơ Ðốc Giáo Việt NamLịch sử Cơ Ðốc Giáo Việt Nam
Ngài cho cả nhân loạị Hội thánh đầu tiên được thành lập sau khi Ðức Chúa Jêsus thăng thiêng và Ngài truyền lệnh cho các môn đồ "Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người"
3.6 Mb. 2
đọc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phócCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Tæng kÕt thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc giai ®o¹n 2001 – 2010 cña ChÝnh phñ, Ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc giai ®o¹n 2006 – 2010 cña tØnh
446.86 Kb. 3
đọc
TỈnh đỒng naiTỈnh đỒng nai
100.48 Kb. 1
đọc
NĂm họC 2010 2011 Môn : Toán : Khối a + BNĂm họC 2010 2011 Môn : Toán : Khối a + B
Tìm tất cả các điểm m trên đồ thị (C) của hàm số sao cho tiếp tuyến của (C) tại m cắt (C) tại hai điểm phân biệt khác M
83.68 Kb. 1
đọc
VỤ CÔng nghiệp nhẹ ­­­­­­­­­­­­­­ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namVỤ CÔng nghiệp nhẹ ­­­­­­­­­­­­­­ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2012/tt-bct ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất, kinh doanh rượu
125.59 Kb. 1
đọc
Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyệnSố Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
Hồ sơ bảo hiểm xã hội: Điều kiện: Người tham gia bhxh tự nguyện đã đóng đủ số tiền theo phương thức đã đăng ký
13.31 Kb. 1
đọc
Một đề xuất mới của gs nguyễn Tài Cẩn về việc dịch câu cuối trong bài thơMột đề xuất mới của gs nguyễn Tài Cẩn về việc dịch câu cuối trong bài thơ
Tôi viết bài này trong niềm nhớ thương người thầy vừa đi xa, đồng thời nối gót làm rõ ý của thầy hơn dù biết kiến thức của mình vẫn hết sức nông cạn. Tôi sẽ trích dài một đoạn viết của thầy mà khi đọc thấy rất tâm đắc trên nhiều mặt
192.45 Kb. 1
đọc
BỘ giáo dục và ĐÀo tạOBỘ giáo dục và ĐÀo tạO
DĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/tt-bgdđT ngày 29 tháng 06 năm 2012
16.11 Kb. 1
đọc
THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1259THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1259
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/nq-qh12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan
155.1 Kb. 1
đọc
Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNGPhụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
Nghị định Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ
379.63 Kb. 2
đọc
SỞ TƯ pháp số: 657/kh stp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namSỞ TƯ pháp số: 657/kh stp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-ttg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
47.4 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương