TRƯỜng thcs văN ĐỨc số: / kh-thcsvđtải về 23.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích23.3 Kb.

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC

Số:      / KH-THCSVĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                 

         Văn Đức , ngày 20  tháng 10  năm 2014

 


 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của trường THCS Văn Đức năm học 2014 - 2015.

Thực hiện kế hoạch Số …/KH-LĐTNTPHCM của Liên đội trường THCS Văn Đức năm học 2014 - 2015.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm lần thứ 32 ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2014.Trường THCS Văn Đức xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng với những nội dung sau:


  1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi học tập giữa các lớp, giữa các học sinh trong các giờ học, ngày học, tuần học để lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- Đẩy mạnh phong trào hoạt động thi đua của nhà trường, đoàn đội tạo bầu không khí sôi động trong toàn trường.

- Đây là tháng có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam nói chung và ngành giáo dục nói riêng: kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 là một trong những hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện của nhà trường.

- Tăng cường giáo dục cho Đội viên về truyền thống “tôn sư trọng đạo ” nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam20/11 góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

- Thông báo đến các GVCN đôn đốc, phụ trách học sinh lớp mình tích cực thi đua sôi nổi.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

- Phát động đợt thi đua trọng điểm trong học sinh, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trên tất cả các mặt công tác.

- Tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Tôn sư trọng đạo ’’.

2 . Công tác học tập:


  1. Tổ chức đợt thi đua “ Học sinh chuyên cần học tập, tác phong mẫu mực” 

Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh trong trường thi đua theo đơn vị lớp.

Nội dung: Học sinh thực hiện nghiêm túc các mặt nội quy: đi học chuyên cần, đúng giờ, đồng phục đúng quy định, có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp, cư xử tế nhị, có văn hóa…

Thời gian thực hiện đợt thi đua: 20/10/2014 → 15/11/2014

Tổng kết: 17/11/2014  1. Thi đua hoa điểm tốt

  • Chủ đề: “ Điểm mười dâng thầy cô”

  • Đối tượng tham gia: Toàn thể hs trong trường

  • Mỗi lớp có bảng thi đua theo dõi hoa điẻm tốt, chọn hs có nhiều điểm 9,10 trong các môn học ( Mỗi lớp chọn 4 hs).

( Thời gian thực hiện từ ngày 20/10/2014 đến 15/11/2014. Các chi đội tổng hợp kết quả và nộp cho đ/c TPT Đội hạn nộp ngày 15/11/2014).

3 .Công tác tự quản, vệ sinh môi trường:

- Tổ chức lao động ,vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường ,đảm bảo môi trường Học tập xanh – sạch – đẹp qua phong trào" Tiếng trống sạch trường"

- Duy trì vệ sinh, trang trí phòng học đảm bảo sạch sẽ ,gọn gàng.

- Tăng cường công tác tự quản trong chi Đội.4 . Phong trào văn hóa – văn nghệ, thể thao: Thi giai điệu tuổi hồng cấp trường:

  • Mỗi lớp 01 đến 2 tiết mục văn nghệ ( hát dân ca, đơn ca, tiểu phầm...). các tiết mục do GVCN và tập thể lớp tự xây dựng và tập luyện ( từ ngày 20/10 đến ngày 12/11/2014)

  • Chủ đề: Về thầy cô, mái trường

  • GVCN nộp danh sách các tiết mục văn nghệ cho đ/c TPT Đội vào ngày 12/11/2014.

* Khớp nhạc:

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 13/11/2014

 - Địa điểm: Phòng Đội

- Tiết mục đạt giải biểu diễn sáng : 20/11/2014Các chi Đội chỉ cử đội viên tham dự cổ vũ, tặng hoa

5. Tuần học tốt:

- Các lớp phát động tuần học tốt từ ngày 03 -15/11/2014. GVCN tổng hợp và nộp kết quả học tập của lớp về cho TPT Đội trước ngày 17/11/2014. Tổng kết vào ngày 20/11/2014

- Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam do nhà trường tổ chức vào ngày 20/11/2014 (Cô Nguyễn Thị Khiêm, Nguyễn Thị Hải lên kế hoạch khớp nhạc Thời gian và địa điểm nhà trường đã bố trí)III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy                  Hiệu trưởng                      Trưởng  ban

- Đ/c Hà Quang Vượng              Phó hiệu trưởng                  Phó Ban

- Đ/c Nguyễn Thị Khiêm                TPT Đội                             Phó Ban

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Vị         CT Công Đoàn                    Uỷ viên

- Đ/c Nguyễn Thị Hải                     Tổ trưởng tổ KHXH               Uỷ viên

- Đ/c Nguyễn Huy Bình                 Tổ trưởng tổ KHTN                Uỷ viên

- Đ/c Đỗ Thị Liên Bí thư Đoàn Ủy viênRiêng thành phần Ban giám khảo tùy tình hình thực tế BTC giao cho đ/c Nguyễn Thị Hải và Nguyên Thị Khiêm mời và phân công ( có kế hoạch cụ thể).

2. Thời gian thực hiện mít tinh kỉ niệm:

- 7h ngày 20 tháng 11 năm 2014

- Địa điểm: Trường THCS Văn Đức

Nội dung: +. Mít tinh kỉ niệm

Thành phần: Lãnh đạo địa phương, Toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các khối lớp, Giáo viên đã nghỉ hưu…

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tổng phụ trách Đội tham mưu, báo cáo chủ trương với lãnh đạo nhà trường để tổ chức tốt các hoạt động trên. Lập dự trù kinh phí.

- Đối với các Chi đội triển khai kế hoạch cụ thể đến từng đội viên.

- Phân công công việc: ( có nội dung cụ thể kèm theo)

Trên đây là kế hoạch thi đua chào mừng ngày 20/11/2014 của Liên đội nhà trường. Kính đề nghị các thầy cô giáo GVCN triển khai tới tập thể lớp và thực hiện tốt kế hoạch trên để các hội thi chào mừng kỷ niệm ngày NGVN đạt hiệu quả cao nhất.
Nơi nhận:

- Chi bộ, Ban Giám hiệu(Để báo cáo)

- GVCN (Thực hiện)                                      

- Gv toàn trường  (Thực hiện)

- Website trường;

- L­ưu VP.Duyệt BGH BCH LIÊN ĐỘI

HIỆU TRƯỞNG TỔNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Khiêm


  TM.UBND XÃ

              

 

  


: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương