Stt người trực Ngày trựctải về 39.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích39.04 Kb.
TRƯỜNG TIỂU HỌC YẾT KIÊU

PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2016

STT

Người trực

Ngày trực

Số ĐT người trực

Ghi chú

1

HT+ PHT

Ngày 1, 2 tháng 6

0978 840 386

* Trực lãnh đạo:

- Hiệu trưởng: sáng thứ hai

(ĐT: 0978 840 386)

- PHT: sáng thứ năm

(ĐT: 0988 902 128)

*Trực bảo vệ 24/24 giờ : Vũ Xuân Độ

(ĐT: 01653979467)2

Đỗ Thị Lựu

Ngày 3, 4 tháng 6

01696060328

3

Đoàn Thị Quyên

Ngày 5, 6 tháng 6

0988749019

4

Bùi Thị Cảnh

Ngày 7, 8 tháng 6

01698906634

5

Vũ Thị Đượm

Ngày 9, 10 tháng 6

0978189809

6

Nguyễn Thị Khải

Ngày 11, 12 tháng 6

0994300307

7

Đỗ Thị Liên

Ngày 13, 14 tháng 6

0977824919

8

Ngô Thị Nga

Ngày 15, 16 tháng 6

01648980817

9

Vũ Thị Hương

Ngày 17, 18 tháng 6

01696923691

10

Lê Thị Đến

Ngày 19, 20 tháng 6

01656917679

11

Lương Thị Huyền

Ngày 21, 22 tháng 6

01278275369

12

Phạm Công Dân

Ngày 23, 24 tháng 6

01683209846

13

Nguyễn Thị Trang

Ngày 25, 26 tháng 6

0976496201

14

Trần Thị Luyền

Ngày 27, 28 tháng 6

01634675728

15

Nguyễn Thị Oanh

Ngày 29, 30 tháng 6

01658866519

16

Nguyễn Thị Thủy

Ngày 1, 2 tháng 7

0972705636

17

Đoàn Thị Liên

Ngày 3, 4 tháng 7

0943359112

18

Trần Thị Thúy

Ngày 5, 6 tháng 7

01693000599

19

Đỗ Thị Mền

Ngày 7, 8 tháng 7

0977671968

20

Hồ Thị Hoa

Ngày 9, 10 tháng 7

0985768352

21

Lê Văn Hoạch

Ngày 11, 12 tháng 7

0978990984

22

Vũ Xuân Xô

Ngày 13, 14 tháng 7

01652376410

23

Đỗ Đức Khuya

Ngày 15, 16 tháng 7

0977364358

24

Phạm Thị Trang

Ngày 17, 18 tháng 7

01656225682

25

Đinh Công Lượng

Ngày 19, 20 tháng 7

0944651927

26

Nguyễn Thị Liên

Ngày 21, 22 tháng 7

0934611523

27

Trương Văn Chính

Ngày 23, 24 tháng 7

0973500482

28

Phạm Thị Lân

Ngày 25, 26 tháng 7

0988454024

29

Nguyễn Thị Khánh

Ngày 27, 28 tháng 7

0947302666

30

Đỗ Thị Thu Mai

Ngày 29, 30 tháng 7

01644577530

31

Đoàn Thị Thảo

Ngày 31 tháng 7

01646526235

Yết Kiêu, ngày 25 tháng 5 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hoa Lý
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương