Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 5 tuổi trong trường mầm nontải về 114.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích114.36 Kb.
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: " Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non"

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực giáo dục

3. Tác giả:

Họ và tên: Bùi Thị Thập

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1972

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Văn Hội

Điện thoại: 01669153110

4. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Lớp 4 tuổi B, trường Mầm non Văn Hội, số điện thoại: 03203569294

5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Con người, đồ dùng đồ chơi, kinh phí , kế hoạch hoạt động....

6. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2014 - 2015

TÁC GIẢ

Bùi Thị Thập


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾNTÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Chúng ta đang đứng ở bậc thềm của thế kỷ XXI, thế kỷ của sự phát triển của công nghệ thông tin và sự chuyển mình của nền kinh tế đang phát triển. Nhu cầu hội nhập và giao lưu với các nước trong khu vực ngày càng được mở rộng và phát triển. Để thích ứng với sự phát triển của xã hội thì vấn đề giáo dục con người phát huy tính năng động, sáng tạo tích cực là vấn đề cần được quan tâm. Vấn đề giáo dục thói quen giao tiếp có văn hóa cho con người nói chung và cho trẻ mầm non nói riêng trở thành mục tiêu quan trọng. Việc giáo dục thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ được thể hiện rất hiệu quả trong hoạt động vui chơi, đặc biệt là trong trò chơi đóng vai theo chủ đề. Thông qua hoạt động vui chơi, giao tiếp có văn hóa của trẻ được hình thành và phát triển. Trẻ được rèn về kỹ năng sống, trẻ biết giao tiếp ứng xử tốt với những người xung quanh, biết thể hiện mối quan hệ xã hội. Chính vì vậy tôi suy nghĩ phải làm thế nào để giáo dục cho trẻ thói quen giao tiếp có văn hoá theo chương trình giáo dục mầm non, đặc biệt là thông qua trò chơi phân vai theo chủ đề. Xuất phất từ lí do trên tôi chọn đề tài " Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non".2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

+ Điều kiện: Đồ dùng đồ chơi theo độ tuổi

+ Thời gian: Năm học 2014 - 2015

+ Đối tượng: Trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non3. Nội dung sáng kiến

Điểm mới của sáng kiến: " Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non" là giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng ông bà cha mẹ, trẻ biết phân biệt lẽ phải, lẽ trái. Để giáo dục thói quen giao tiếp có văn hoá cho trẻ được tốt. Giáo viên lựa chọn các biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, đặc điểm tâm sinh lý phù hợp với trẻ ở từng độ tuổi. Vận dụng linh hoạt các phương pháp để giáo dục trẻ thói quen giao tiếp, lựa chọn chủ đề chơi phân vai sao cho phù hợp từng các chủ đề để lồng ghép tích hợp tạo hứng thú cho trẻ. Giáo viên xác định nội dung giáo dục thói quen giao tiếp có văn hoá cho trẻ, lập kế hoạch tổ chức hoạt động chơi. Bố trí tổ chức môi trường các góc hoạt động, thực hành luyện tập kỹ năng giao tiếp có văn hóa trong quá trình chơi, tổ chức quá trình đánh giá và tự đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.+ Khả năng áp dụng sáng kiến

" Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non" đề tài này được áp dụng đối với trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non mà nơi tôi đang công tác.

+ Lợi ích của sáng kiến

Sáng kiến được đem lại giá trị về nâng cao chất lượng giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao. Trẻ có kiến thức, kỹ năng ứng xử giao tiếp có văn hóa, trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh.4. Khảng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

" Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non" có tác dụng nâng cao nhận thức, trang bị cho trẻ về thái độ sống và hành vi tích cực, lành mạnh cho trẻ. Trẻ mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động.

Hiệu quả hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non chất lượng giáo dục của trẻ tăng lên rõ dệt.5. Đề xuất kiến nghị thực hiện áp dụng sáng kiến

Giáo viên phải có tính ham học hỏi, có năng lực, có tính sáng tạo, ham học hỏi, linh hoạt trong sử dụng phương pháp tổ chức.

Bản thân người giáo viên phải thường xuyên tổ chức các hoạt động chơi qua các trò chơi ở các góc chơi

Nhà trường tiếp tục quan tâm bổ sung đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động vui chơi của trẻ. Có nhiều tài liệu cho giáo viên tham khảo,

Tuyên truyền phụ huynh đưa trẻ đến lớp đều đạt tỷ lệ chuyên chăm cao.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trẻ lứa tuổi mầm non được học tập thông qua “ Học mà chơi, chơi mà học”, vì tư duy nhận thức của trẻ chưa phát triển như ở các độ tuổi khác. Thông qua trực quan, qua tổ chức các hoạt động vui chơi hình thành ở trẻ các kỹ năng, thói quen tốt trong ứng xử, giao tiếp. Việc giáo dục giao tiếp có văn hóa cho trẻ được thể hiện rất hiệu quả trong hoạt động vui chơi, đặc biệt là trong trò chơi đóng vai theo chủ đề, với trong chương trình giáo dục mầm non ngày càng được thể hiện rõ. Phải xác định trò chơi phân vai theo chủ đề tư duy nhận thức của trẻ chưa phát triển như ở độ tuổi trên mà trẻ 4 - 5tuổi hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa theo chủ đề là cái nôi hun đúc lên bản chất một con người giúp trẻ hình thành được nhân cách phát triển toàn diện. Thông qua hoạt động vui chơi, giao tiếp có văn hóa của trẻ được hình thành và phát triển. Trẻ được rèn về kỹ năng sống, trẻ biết giao tiếp ứng xử tốt với những người xung quanh, biết thể hiện mối quan hệ xã hội. Chính vì vậy tôi suy nghĩ phải làm thế nào để giáo dục cho trẻ thói quen giao tiếp có văn hoá theo chương trình giáo dục mầm non, đặc biệt là thông qua trò chơi phân vai theo chủ đề, xuất phát từ lý do trên tôi chọn đề tài " Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non".Điểm mới của sáng kiến giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng ông bà cha mẹ, trẻ biết phân biệt lẽ phải, lẽ trái. Để giáo dục thói quen giao tiếp có văn hoá cho trẻ được tốt. Giáo viên lựa chọn các biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, đặc điểm tâm sinh lý phù hợp với trẻ.Vận dụng linh hoạt các phương pháp để giáo dục trẻ thói quen giao tiếp, lựa chọn chủ đề chơi phân vai sao cho phù hợp từng các chủ đề để lồng ghép tích hợp tạo hứng thú cho trẻ. Giáo viên xác định nội dung giáo dục thói quen giao tiếp có văn hoá cho trẻ, lập kế hoạch tổ chức hoạt động chơi. Bố trí tổ chức môi trường các góc hoạt động, thực hành luyện tập thói quen giao tiếp có văn hóa trong quá trình chơi, tổ chức quá trình đánh giá và tự đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.

2. Cơ sở lí luận

Giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi qua trò chơi phân vai theo chủ đề

ở độ tuổi mẫu giáo giữ vai trò hoạt động chủ đạo, giữa hoạt động vui chơi và hoạt động học tập chưa có ranh giới rõ ràng. Khác với người lớn, trẻ em thực sự học trong khi chơi, trẻ lĩnh hội các tri thức trong trường mầm non theo phương châm ” Học mà chơi, chơi mà học” Trẻ là chủ thể tích cực, giáo viên là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi cho trẻ các hoạt động tìm tòi, khám phá của trẻ. Trẻ chủ động tham gia các hoạt động đó để phát triển khả năng, năng lực ý thức của mình.

Để tiến hành thực hiện đề tài để nghiên cứu tôi đã xác định được việc hình thành thói quen giao tiếp có văn hoá cho trẻ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục hình thành nhân cách con người cho trẻ trong tương lai. Trẻ ngoan hay hư phần lớn phụ thuộc vào cách dạy dỗ giáo dục của người lớn mà đặc biệt là cô giáo mầm non. Trẻ sẽ được học những điều hay lẽ phải, cách ứng xử, giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh như thế nào cho đúng, cho ngoan, và phù hợp với chuẩn mực đạo đức cho trẻ.3. Thực trạng

3.1. Thuận lợi

- Giáo viên có nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi, có kinh nghiệm, lớp luôn luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động, trẻ nhanh nhẹn, linh hoạt, tích cực trong mọi hoạt động.

- Được các cấp lãnh đạo và Ban giám hiệu nhà trường cùng các bậc phụ huynh sát sao quan tâm, mọi mặt trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ để thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

3.2. Khó khăn

- Ngay từ đầu năm trẻ từ 3 tuổi mới lên trẻ còn nhút nhát, nói chưa đủ câu, nói ngọng, trẻ được ở nhà với bố mẹ được chiều chuộng, và một số trẻ ở vùng sâu vùng xa chuyển về trẻ chưa có thói quen giao tiếp ứng xử.3.3. Kết quả khảo sát thực trạng

Trước khi tiến hành áp dụng vào đề tài " Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non" tôi đã khảo sát thực tế sự hứng thú tham gia hoạt động và chất lượng hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong đầu năm học 2014 – 2015 quả như sau:Đầu năm học

2014 - 2015

Số trẻ

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

25

07

28

08

32

10

40

Qua kết quả thể hiện trên bảng khảo sát tôi nhận " Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non" chưa đạt yêu cầu, mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non. Vì vậy tôi nghiên cứu và đưa ra một số biện pháp "Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non" với biện pháp sau:4. Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non

4.1. Xác định nội dung giáo dục thói quen giao tiếp có văn hoá

Từ đầu năm thực hiện chuyên đề "Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non" cá nhân tôi đã có suy nghĩ cần phải phát huy, khai thác hiệu quả để đưa vào chủ đề giáo dục phù hợp. Tuy nhiên cũng không lồng ghép quá nhiều nội dung giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cùng một lúc vào trò chơi.Ví dụ: Hành vi xưng hô thân mật với bạn, hành vi chấp nhận và lắng nghe người khác được thực hiện ở chủ đề: Trường mầm non hành vi hướng vào mặt người khác khi trả lời, hoặc trò chuyện, nói vừa đủ nghe và không nói trống không, thực hiện ở chủ đề gia đình, nghề nghiệp, bản thân, trường mầm non...

4.2. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động chơi

Trên cơ sở dự kiến nội dung giáo dục, tôi lựa chọn nội dung phù hợp thực tế và khả năng của trẻ ở trên lớp, kích thích trẻ hứng thú khi tham gia chơi.

Trong quá trình chơi và sau mỗi lần chơi, tôi quan sát để có những ghi chép các biểu hiện của trẻ. Xác định những kỹ năng, kinh nghiệm của trẻ để điều chỉnh kế hoạch để thực hiện nội dung, biện pháp phù hợp.

4.3.Hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa

Biện pháp này nhằm mục đích giúp trẻ nhận biết được hành vi đúng và tạo ra những xúc cảm, tình cảm phù hợp khi thực hiện vai chơi, trong quá trình chơi.

Để tổ chức và tiến hành các trò chơi, mở rộng nội dung chơi, tôi tổ chức cho trẻ xem tranh ảnh thể hiện mẫu hành vi theo đúng chuẩn mực giao tiếp.

Ví dụ: Trò chơi "Mẹ và con, người bán hàng".

Cô tổ chức kể và đọc cho trẻ nghe các câu chuyện, bài thơ có nội dung giáo dục trẻ hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa "Ba cô gái ,Tích chu, thỏ trắng đi học, cháu ngoan của bà, em yêu nhà em, cô dạy phải là hai tay”.

Qua giáo dục lễ giáo trẻ sẽ lĩnh hội được những mối quan hệ về tình cảm gia đình, bạn bè, cha mẹ, thầy cô giáo, trong các tác phẩm văn học và các hình ảnh có nội dung giáo dục trẻ cao qua giao tiếp bạn bè, cô giáo. Đây là phương tiện giáo dục, nhằm hình thành cho trẻ những tình cảm yêu thương, gần gũi với mọi người, kính trọng lễ phép với người thân của mình.

Qua bài thơ : “Lấy tăm cho bà”, cô giáo dục trẻ lễ phép và kính trọng ông bà, cha mẹ.Bài thơ: “Lời chào” Cô giáo dục trẻ biết chào hỏi lễ phép với ông, bà, cha mẹ, với người lớn tuổi.

Việc hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa còn được lồng ghép vào các hoạt động trong ngày.

Ví dụ : Dạy trẻ biết bỏ rác vào thùng rác không vứt rác bừa bãi, bỏ rác vào đúng nơi quy định.

4.4. Bố trí tổ chức môi trường các góc hoạt động

Tạo môi trường vật chất phù hợp, sau mỗi chủ đề tôi tìm hiểu nhu cầu chơi. Nhu cầu khả năng hoạt động của trẻ, mức độ thể hiện giao tiếp có văn hóa của trẻ và thực tế điều kiện của lớp để lập kế hoạch tiếp theo. Kích thích trẻ phát triển các lĩnh vực nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và mối quan hệ xã hội.

Tạo môi trường tâm lý phù hợp với môi trường hoạt động, việc tạo nên bầu không khí lớp học thoải mái, không gò bó, hào hứng khi bước vào trò chơi là hết sức quan trọng. Với phương tiện và đồ dùng đồ chơi mang tính thẩm mỹ gần gũi với trẻ sẽ tạo cho trẻ cảm giác được là một thành viên của lớp, đem lại lòng tự tin, phấn khởi, hứng thú, chia sẻ với bạn cùng chơi. Qua đó kích thích trẻ hoạt động tích cực, khơi gợi ở trẻ nhu cầu giao tiếp với mọi người, nhận ra những cử chỉ, hành vi đẹp. Trẻ sẽ được học những điều hay lẽ phải, cách ứng xử, giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh. Đối với trẻ lứa tuổi này trẻ “Học mà chơi, chơi mà học” trong giờ vui chơi trẻ được thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác nhau trong cuộc sống của người lớn qua đó trẻ được đối thoại những câu chào hỏi lễ phép, câu cảm ơn, xin lỗi, trao nhận bằng hai tay, qua theo dõi quan sát lắng nghe để kịp thời uốn nắn trẻ khi có biểu hiện chưa chuẩn mực. Qua đó giúp trẻ hình thành thói quen hành vi văn minh trong giao tiếp.

Ví dụ : Trò chơi “ Bé tập làm nội chợ”4.5. Thực hành luyện tập thói quen giao tiếp có văn hóa trong quá trình chơi

- Trong quá trình chơi tôi tạo tình huống cho trẻ được thực hành qua vai chơi.Ví dụ: Cô nói: Tôi rất muốn đóng vai là người đi mua hàng, vậy ai là người bán hàng đây? Người bán hàng và người mua hàng giao tiếp với nhau như thế nào nhỉ?... Cô càng nhập vai tự nhiên thì càng tạo cho trẻ cảm giác hứng thú và tự nhiên thông qua vai chơi, thể hiện được các chuẩn mực hành vi giao tiếp văn hóa.

Ví dụ: Trẻ đóng vai người mua hàng: Chào bác! Bán cho tôi nải chuối giá tiền bao nhiêu hả bác?.. Cho tôi xin, tôi cảm ơn! Như vậy trẻ có kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa.4.6. Tổ chức quá trình đánh giá và tự đánh giá

Với biện pháp này mục đích là để củng cố biểu tượng về thói quen giao tiếp có văn hóa, kích thích trẻ tự giác tích cực, điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với tình huống cụ thể. Việc đánh giá được thực hiện trong quá trình chơi, dựa trên cơ sở của luật chơi tôi phát hiện ra những sai lệnh đưa ra những gợi ý giúp trẻ thực hiện đúng vai chơi, trẻ được tham gia vào quá trình tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong nhóm bạn bè, giúp trẻ từng bước biết cách đánh giá, nhận xét những hành vi đúng của mình và của bạn.4.7. Phối hợp với phụ huynh

Để phụ huynh giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác một cách tự giác và có hiệu quả. Tôi đã lựa chọn phương pháp giảng dạy tạo môi trường cho trẻ hoạt động, một số kỹ năng giao tiếp có văn hóa thông qua trò chơi phân vai, cho phụ huynh nắm về mục đích, yêu cầu về phương pháp dạy về chương trình ứng dụng công nghệ thông tin qua bảng tuyên truyền của các lớp, của trường qua các cuộc họp phụ huynh định kỳ, để phụ huynh hiểu được tác dụng của việc phương pháp tổ chức giáo dục trẻ 4 tuổi như thế nào?

Tôi thông báo với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ, về thời gian biểu của lớp, tuyên truyền nội dung giảng dạy với phụ huynh, mời phụ huynh tham gia dự giờ một số hoạt động, tham gia triển lãm đồ dùng để phụ huynh hiểu từ những khó khăn hạn chế về cơ sở vật chất trang thiết bị để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu dạy và học hiện nay. Qua đó vận động phụ huynh tham gia đóng góp ủng hộ thêm các nguồn sách báo, tranh chuyện, cây xanh cho trường, ti vi, đầu đĩa, thảm, xốp... nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ. Và không phụ lòng mong mỏi, hiện giờ lớp tôi phụ huynh đã ủng hộ 1 ti vi, 1 đầu đĩa để phục vụ cho việc dạy và học cho trẻ được tốt hơn.

4.8. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là việc làm thiết thực đối với mỗi giáo viên. Vì vậy tôi luôn học hỏi, tích cực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. Muốn thực hiện được điều đó mỗi giáo viên phải tự tìm tòi sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng để trau dồi bản thân.

Luôn nắm vững tâm sinh lý của trẻ để có phương pháp tổ chức các hoạt động cho trẻ, không để trẻ nhàm chán, im lặng, phải giúp trẻ hoạt động tích cực vào các hoạt động, gây hứng thú và sự chú ý cho trẻ.

Thực hiện đầy đủ các đợt chuyên đề nghiên cứu sách báo, tài liệu, tập san, sưu tầm các loại tranh ảnh, xem các kênh truyền hình, truy cập mạng về giáo dục thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ để có vốn kiến thức phong phú hơn.

Luôn có ý thức học hỏi những người đi trước, dự giờ tham quan các lớp, trường bạn nhằm trau dồi kiến thức, học những điều hay, điều mới lạ để thực hiện dạy trẻ hiệu quả nhất.

5. Kết quả đạt được

Từ những giải pháp trên "Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non" đạt được kết quả như sau:*Trước khi thực hiện biện pháp


Đầu năm học

2014 - 2015


Số trẻ

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu


Số trẻ


Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

25

08

32

09

36

08

32


*Sau khi thực hiện biện pháp


Cuối năm học

2014 - 2015

Số trẻ

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

25

17

68

06

24

02

8

Giáo dục thói quen giao tiếp có văn hóa nhằm giúp cho trẻ có kỹ năng giao tiếp ứng xử chuẩn mực trong xã hội.

Giáo dục thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non nhằm giúp trẻ phát huy tính tích cực biết tự điều chỉnh hành vi giao tiếp có văn hóa. Qua trò chơi, góc chơi trẻ thể hiện vai chơi của mình một cách tự nhiên. Trẻ tự kiểm soát bản thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thông qua các hoạt động. Trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, được rèn luyện kỹ năng tự lập; kỹ năng nhận thức.

* Đối với cô

Cô giáo có hành vi giao tiếp chuẩn mực, nhẹ nhàng khi giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh. Nắm được những kỹ năng cơ bản để dạy trẻ.

Tự tin khi điều hành các cuộc họp phụ huynh của lớp, mạnh dạn tham gia vào các hội thi, hội diễn của ngành, của địa phương.

* Đối với trẻ

Trẻ hứng thú, tích cực vào các hoạt động, có kỹ năng, thể hiện vai chơi, trò chơi theo từng chủ đề một cách tự nhiên. Trang bị cho trẻ có kiến thức, kỹ năng ứng xử có văn hóa.Trẻ được phát triển tốt theo các lĩnh vực phát triển. Có tác dụng nâng cao nhận thức, trang bị cho trẻ về thái độ sống và hành vi tích cực, lành mạnh cho trẻ. Trẻ mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động.

Hiệu quả hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi qua trò chơi phân vai theo chủ đề chất lượng giáo dục của trẻ tăng lên rõ dệt, trẻ có nhiều khả năng giao tiếp tự tin hơn, mạnh dạn, nhanh nhẹn, hứng thú trong khi học và chơi. Các cháu đều có nề nếp, nhường nhau chơi, nhiều cháu còn có sáng tạo tốt và thích đến trường hơn.

6. Điều kiện sáng kiến được nhân rộng

"Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non" được nhân rộng cho trẻ 4 - 5 tuổi trong các trường mầm non. Điều kiện thực hiện sáng kiến: đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu thiên nhiên cho trẻ sáng tạo và thực hành trải nghiệm cho trẻ chơi các góc, một số tài liệu hướng dẫn tổ chức chương trình GDMN trẻ 4 tuổi, chương trình giáo dục mầm non, tài liệu giáo dục thói quen giao tiếp có văn hóa, tài liệu tâm lí học trẻ em, các tập san, xây dựng kế hoạch biện pháp thực hiện.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trên đây là sáng kiến tạo môi trường giáo dục thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ thông qua trò chơi phân vai theo chủ đề cho trẻ 4 - 5 tuổi, mà tôi đã thực hiện trong năm học này. Tôi mong rằng với sự đóng góp thêm ý kiến của phòng chuyên môn và các bạn bè đồng nghiệp, sáng kiến của tôi sẽ được chấp nhận và áp dụng trong thời gian tới. Giúp trẻ 4 - 5 tuổi đã có ý thức, tự tin và vững vàng hơn.

Giáo viên cần giữ vững được chất lượng giáo dục trẻ trong giảng dạy, tích cực làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động đặc biệt là phục vụ cho trò chơi phân vai theo chủ đề. Biết xây dựng kế hoạch của chủ đề xác thực phù hợp với mọi điều kiện thực tế của trường, ủng hộ giúp đỡ nhiều của tập thể giáo viên, phụ huynh học sinh đã giúp đỡ bản thân tôi hoàn thành tốt đề tài

"Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non", Giáo dục trẻ là điều rất quan trọng và thiết thực đó là:

- Xác định nội dung giáo dục thói quen giao tiếp có văn hóa

- Lập kế hoạch tổ chức hoạt động chơi

- Tăng cường những kinh nghiệm sống và các mối quan hệ giao tiếp có văn hóa

- Bố trí tổ chức môi trường các góc hoạt động

- Thực hành luyện tập thói quen giao tiếp có văn hóa trong quá trình chơi

- Tổ chức quá trình đánh giá và tự đánh giá

- Phối hợp với phụ huynh

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Từ các biện pháp tôi đã thực hiện mang lại kết quả cao trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non.2. Khuyến nghị

2.1. Đối với nhà trường

Nhà trường tiếp tục quan tâm bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho các khối lớp phục vụ cho hoạt động vui chơi của trẻ.

Nhà trường có nhiều tài liệu cho giáo viên tham khảo.

Tổ chức các buổi chuyên đề về giáo dục hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ thông qua trò chơi phân vai theo chủ đề.2.3. Đối với lãnh đạo cấp trên

Đề nghị với UBND huyện, Phòng giáo dục tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho các trường mầm non, tranh ảnh, sách báo về giáo dục kỹ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ.

Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề cho giáo viên tham dự.

Trên đây là một số kinh nghiệm về "Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non". Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp, đặc biệt là nhận xét đánh giá của Hội đồng khoa học để đề tài của tôi áp dụng thực hiện đạt hiệu quả hơn trong trường mầm non, tôi tin rằng chất lượng giáo dục kỹ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ qua trò chơi phân vai theo chủ đề ở bậc học mầm non kết quả ngày càng nâng cao.Tôi xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC THAM KHẢO

- Tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề.

- Hướng dẫn tổ chức chương trình GDMN trẻ 4 tuổi.

- Chương trình giáo dục mầm non.

- Tài liệu giáo dục hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa

- Tài liệu tâm lí học trẻ em- Các tập san gia đình và bé....
MỤC LỤC

STT

Nội dung

Trang


1

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1

2

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

2 - 3

3

Hoàn cảnh nảy sinh ra sáng kiến

2

4

Điều kiện thời gian áp dụng sáng kiến

2

5

Nội dung sáng kiến

2 - 3

4

Khảng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

3

5

Đề xuất kiến nghị thực hiện áp dụng sáng kiến

3
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

4 -15

1

Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

4 - 5

2

Cơ sở lí luận

5

3

Thực trạng

5 - 6

3.1

Thuận lợi

5

3.2

Khó khăn

5 - 6

3

Kết quả khảo sát thực trạng

6

4

Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non

6 - 14

4.1

Xác định nội dung giáo dục thói quen giao tiếp có văn hóa

6 - 7

4.2

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động chơi

7

4.3

Hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa

7 - 10

4.4

Bố trí tổ chức môi trường các góc hoạt động

10 -11

4.5

Thực hành luyện tập thói quen giao tiếp có văn hóa trong quá trình chơi

11 - 12

4.6

Tổ chức quá trình đánh giá và tự đánh giá

12 - 13

4.7

Phối hợp với phụ huynh

13

4.8

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

13 - 14

5

Kết quả đạt được

14 - 15

6

Điều kiện sáng kiến được nhân rộng

15
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

15 - 17

1

Kết luận

16

2

Khuyến nghị

16 - 17

2.1

Đối với nhà trường

16 - 17

2.2

Đối với lãnh đạo cấp trên

17
Danh mục tham khảo

18
Mục lục

18 -19: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương