files/ChuaChuyenDoi
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
  TS. NguyÔn Lai Thµnh
  Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
  1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
  Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
  ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường
  ĐÁnh giá thực trạng và ĐỀ xuất giải pháP
  Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả Trần Thị Xuân
  Với tấm lòng chân thành nhất, tôi xin chân thành cảm ơn tới
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN ►◙◄ Đỗ Thị Hải Vân nghiên cứu xử LÝ NƯỚc thải chế biến tinh bột sắn theo hưỚng tiếp cận cơ chế phát triển sạch (cdm)
  Nguyễn Thị Huynh Cao học Môi trường K16
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  HÀ tiến lưỢng phân tích xáC ĐỊnh hàm lưỢng pb, Cd VÀ Zn trong sữa bằng phưƠng pháp pha loãng đỒng vị icp-ms luận văn thạc sĩ khoa họC
  NguyễN ĐÌnh tâN
  MỤc lục danh mục từ viết tắt danh mục bảng biểu danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên bùi Thị Huế nghiên cứU Ảnh hưỞng của nhiệT ĐỘ NUng đẾn quá trình ổN ĐỊnh hóa rắn bùN ĐỎ SẢn xuấT
  Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh Nghệ An và định hướng bảo tồn hợp lý
  Trần Xuân Hoàng CẤu trúc và TÍnh chất từ CỦa các mẫU
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn quang nam nghiên cứu nâng cao hiệu quả XỬ LÝ
  HỒ thị oanh nghiên cứu chế TẠo và TÍnh chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ SỞ blend của cao su thiên nhiêN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên vũ triệU Ánh hồNG
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  Nghiên cứU ĐỊa tầng và trầm tích của cáT ĐỎ khu vực phan thiết và ĐÁnh giá tiềm năng khoáng sản liên quan
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên lê Thị Thu Huyền phân lập VI khuẩn có hoạt tính keratinaza và MỘt số ĐẶc tính của enzim
  LỜi cảM ƠN Đầu tiên, em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến cố pgs. Ts. Trần Công Yên
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Hiếu nghiên cứu thành phần loàI, CẤu trúc quần xã san hô CỨng và HÌnh thái rạN san hô ven đẢo phú quý TỈnh bình thuậN
  Hệ thống sông Thái Bình
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hải phân lập VI khuẩn khử sulphate (srb) ĐỂ Ứng dụng trong xử LÝ NƯỚc thải axit từ hoạT ĐỘng khai thác khoáng sảN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Tuyến
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  Nguyễn Mạnh Hải nghiên cứu một số TÍnh chất nhiệT ĐỘng của vật liệu bằng phưƠng pháp tích phân quỹ ĐẠo luận văn thạc sĩ khoa họC
  TÍch phân và Ứng dụng tóm tắt luận văn thạc sỹ khoa họC
  Khí tượng Khí hậu học Mã số: 60440222
  LuËn v¨n th¹c sü Bïi ThÞ Thanh Hµ MỞ ĐẦU
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên ngô Thị Quỳnh Trang
  -
  Luân văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Dung
  Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường do các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người đã và đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội
  Xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày càng cao. Sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế đã đưa nhu cầu của con người từ mong muốn "ăn no, mặc đủ" lên "ăn ngon, mặc đẹp"
  “Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano ZnS pha tạp Mn”
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên khoa môi trưỜng trần Thị Thúy nghiên cứu tuyển chọn và sản xuất chế phẩM ĐƠn dòng nấM ĐỐi kháng trichoderma phòng trừ tác nhân gây bệnh thốI Đen quả ca cao luận văn thạc sỹ khoa
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN ĐẶng thị trang nghiên cứu chế TẠo kit thử ĐỊnh lưỢng amoni, nitrit và nitrat trong nưỚc luận văn thạc sĩ khoa họC
  LỜi cảM Ơn trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến ts. Nguyễn Văn Rực
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  Nguyễn Văn Luận
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  Khoa Hóa học-Trường Đhkhtn-đhqgn luận văn Thạc sĩ
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  MỤc lụC 1 Cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời 7 1 Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời 11 1 Các ứng dụng khác 13 Đối tượng nghiên cứ
  Lê Trần Tiệp nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số HỢp chấT 2-amino-4-aryl-4
  Tạ Thùy Linh nghiên cứu quy trình xử LÝ MẪu nưỚc tiểU ĐỂ phân tích một số chất ma túy tổng hợp nhóm ats bằng phưƠng pháp ce-c4d luận văn thạc sĩ khoa họC
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ Họ và tên học viên: LÊ thị LỆ quyêN
  MỤc lục danh sách các từ viết tắT 12 Đbscl: 12 Đồng bằng sông Cửu Long 12
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên hoàng Thị Huyền thiết kế thang chuẩn adn
  Luận văn thạc sĩ Sinh học Hoàng Đăng Hiếu
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN    nguyễn thị ngọc tú phân tích đỘt biến gen tarn và nd3 CỦa adn ty thể Ở BỆnh nhân ung thư ĐẠi trực tràNG
  Sự sản xuất hàng hóa và dịch vụ ở quy mô công nghiệp nhờ việc sử dụng sinh vật, các hệ thống sinh học và các quá trình sinh học
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên vũ Thị Thơm XÁC ĐỊnh giá trị trung vị CỦa afp, hcg, ue3
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  Phân tích proteomic mô gan của người bị ung thư gan nguyên phát
  Võ Thị Hải Yến Mục lục LỜi nóI ĐẦU
  Hà Nội, tháng 12 năm 2010
  PHỤ LỤc phụ lục 1: Danh sách mẫu mô của bệnh nhân ung thư gan nguyên phát (hcc) cùng với mẫu mô lành cách khối u 5cm sử dụng trong nghiên cứu
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ Họ và tên học viên: Phùng Thị Thu
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN ĐỖ MẠnh tuân nghiên cứu tưƠng quan bồi tụ XÓi lở BỜ biểN
  DẦu thầu dầu bằng nấm men yarrowia lipolytica luận văn thạc sĩ khoa họC
  Luận văn Thạc sĩ Khoa học Tỏi Lý Sơn
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên bùi thị Ánh dưƠng nghiên cứu sử DỤng liều kế nhiệt huỳnh quang (tld) ĐỂ Đo liều bức xạ gamma trong môi trưỜNG
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn quang huy
  Khoa Môi Trường Trường Đhkhtn-đhqghn
  “Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội”
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên kiều bá chiến nghiên cứu phổ HẤp thụ HỒng ngoạI
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Quân Giới tính: Nam Ngày sinh
  Information on master’s thesis
  “Đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài Bạch đàn (Eucalyptus) trồng ở Việt Nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình’’
  Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô giáo pgs. Ts phan Hồng Liên, người thầy đã nhiệt tình hướng dẫn, giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn
  Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển hóa glucid mạn tính. Bệnh có tốc độ gia tăng nhanh chóng trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên hà quốc dưƠng nghiên cứu tác dụng hạ glucose và lipid máu của dịch chiết vỏ quả MĂng cụT
  MỞ ĐẦu tính cấp thiết của luận văn
  Chương 1- tổng quan giới thiệu chung về nước mắm
  BẢng kí hiệu các chữ viết tắT
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  Tuấn thị thanh vân nghiên cứU Ứng dụng tảo spirulina trong chế phẩm khẩu phầN Ăn giàu dinh dưỠNG
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Đình Dũng nghiên cứu tuyển chọn VI khuẩn malolactic và Ứng dụng trong công nghệ SẢn xuất rưỢu vang luận văn thạc sĩ khoa họC
  Tổ chức y tế thế giới ước tính hàng năm có khoảng 90 triệu ca nhiễm
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  Học viên Trần Ngọc Thanh MỤc lụC
  Nguyễn hoàng anh xáC ĐỊnh cáC ĐẶc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân dựa vào nhữNG
  Luận văn Thạc sĩ Phạm Thị Nghĩa LỜi cảM ƠN
  Nguyễn thị viểN Đo liều bức xạ MÔi trưỜng bằng detector nhiệt huỳnh quang liF(Mg, Cu, P) luận văn thạc sĩ khoa họC
  Xã hội loài người ngày càng phát triển, cùng với nó là sự bùng nổ của các đại dịch mà nổi bật nhất là lao, hiv và sốt rét. Theo thống kê của tổ chức y tế Thế giới (who), tỉ lệ nhiễm lao hiện nay chiếm 1/3 dân số thế giới
  Theo thống kê của tổ chức y tế Thế giới (who), tỉ lệ nhiễm lao hiện nay chiếm 1/3 dân số thế giới. Hàng năm có thêm khoảng 9 triệu người mắc lao mới và có khoảng 3 triệu người chết vì lao
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thu Giới tính: nữ
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
directory files ChuaChuyenDoi  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương