TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linhtải về 0.84 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.84 Mb.
#1443
  1   2   3   4   5   6   7   8


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

---------------------

Nguyễn Hà Linh

CƠ SỞ KHOA HỌC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC QUANG TỈNH HÀ GIANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Hà Nội - 2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

---------------------
Nguyễn Hà Linh

CƠ SỞ KHOA HỌC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC QUANG, HÀ GIANG

Chuyên ngành: Khoa học môi trường

Mã số: 60 44 03 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS. TS. Lưu Đức Hải

Hà Nội – 2013

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS. TS. Lưu Đức Hải giảng viên khoa Môi trường trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm luận văn.

Em xin cảm ơn các thầy, cô giáo trong Khoa Môi trường, các thầy cô trong bộ môn Quản lý Môi trường đã cung cấp các kiến thức khoa học về môi trường và kiến thức các ngành khoa học khác. Những kiến thức đó sẽ tạo tiền đề cho em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Để hoàn thành khoá luận này em cũng xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của đồng nghiệp, sự động viên và tạo mọi điều kiện của gia đình, bạn bè.

Hà Nội, tháng 12 năm 2013

Nguyễn Hà Linh

MỤC LỤC


MỤC LỤC 6

DANH MỤC BẢNG 7

DANH MỤC HÌNH 8

9

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 9MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG 3

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 20

NGHIÊN CỨU 20

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HUYỆN TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG 23

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
DANH MỤC BẢNG


Bảng 1.1. Mức tăng nhiệt độ và mức thay đổi lượng mưa trong 50 năm qua ở các vùng khí hậu của Việt Nam 6

Bảng 3.1. Xu hướng biến đổi nền nhiệt độ tại huyện Bắc Quang 25

Bảng 3.2. Số liệu tổng lượng mưa từ năm 1991- 2012 tại huyện Bắc Quang 28

Bảng 3.3. Số liệu tổng hợp lượng mưa ngày lớn nhất qua các năm 30

Bảng 3.4: Chỉ số khô hạn tại huyện Bắc Quang từ năm 1991 đến năm 2012 33

Bảng 3.5. Thống kê số trận lũ từ năm 2004 đến năm 2011 35

Bảng 3.6. Thống kê số điểm sạt, trượt, lở từ năm 2004 đến năm 2011 35

Bảng 3.7. Một số trận lũ quét điển hình xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Quang. 36

Bảng 3.8 . Đặc trưng lượng mưa tại huyện Bắc Quang từ năm 1991 - 2012 40

Bảng 3.9. Chiều dài đường bị thiệt hại do lũ ống, lũ quét, trượt, sạt lở trên địa bàn nghiên cứu năm 2010 - 2012 47

Bảng 3.10. Sự thay đổi diện tích rừng trồng 55

Bảng 3.11. Tác động của BĐKH đến các tiểu khu vực tại huyện Bắc Quang 56

Bảng 3.12. Mức tăng nhiệt độ trung bình (oC) qua các thập kỷ của thế kỷ 21 so với thời kỳ 1980 - 1999 trạm Bắc Quang ứng với kịch bản phát thải trung bình (B2) 58

Bảng 3.13. Chênh lệch nhiệt độ tối cao tại các mốc của thế kỷ 21 so với thời kỳ 1961-1990 của trạm Bắc Quang ứng với kịch bản phát thải trung bình (B2) 58
DANH MỤC HÌNHDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BĐKH

Biến đối khí hậu

KNK

Khí nhà kính

IPCC

Uy ban Liên chính phủ về Biến đối Khí hậu

GIS

Hệ thống thông tin địa lý

TNN

Tài nguyên nước

UBND

Ủy ban nhân dân

TN

Tài nguyên

KTXH

Kinh tế xã hội

DPSIR

Mô hình Động lực-Phát triển-Áp lực-Hiện trạng- Tác động

BC

Báo cáoQuyết định

MỞ ĐẦU


BĐKH đã và đang tác động tới tài nguyên thiên nhiên, môi trường tự nhiên và các hoạt động kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống con người, đặc biệt là cộng đồng dân cư nghèo. Đánh giá tác động của BĐKH và nghiên cứu đưa ra các giải pháp ứng phó với BĐKH là một trong những việc làm cấp bách cần thực hiện.

Việt Nam là một trong các nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Vốn là một nước đang phát triển, tiềm năng về kinh tế và khoa học công nghệ chưa đủ mạnh để đối mặt với biến đổi khí hậu do vậy kịch bản biến đổi khí hậu được xây dựng chủ yếu trên cơ sở thích nghi với biến đổi khí hậu.

Là một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, Hà Giang đã và đang chịu các tác động do biến đổi khí hậu. Biểu hiện rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu tại Hà Giang là sự thay đổi nền nhiệt độ và gia tăng các thiên tai như lũ lụt, bão, mưa đá,… Công văn số 142/BC - UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Xây dựng kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) và năm 2011 thực hiện Chương trình Quốc gia ứng phó với BĐKH đã cho thấy mức độ quan tâm của chính quyền về vấn đề BĐKH tại địa phương. Nhận thức đúng tầm quan trọng của biến đổi khí hậu để đưa ra những chính sách, kế hoạch thích ứng, nhằm giảm nhẹ các tác động bất lợi, sử dụng những ưu điểm của BĐKH để phát triển kinh tế xã hội địa phương là nhiệm vụ cần thiết của tỉnh Hà Giang nói chung và của huyện Bắc Quang nói riêng.

Việc nghiên cứu các căn cứ cụ thể và các biểu hiện trên thực tế để có cơ sở khoa học đưa ra các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu là vô cùng cần thiết. Đề tài “Cơ sở khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Bắc Quang, Hà Giang” được thực hiện với mục tiêu đưa ra cơ sở khoa học của các giải pháp ứng phó với BĐKH mang tính thiết thực đối với các nhà quản lý tại địa phương, hỗ trợ việc ra quyết định. Đề tài cũng đưa ra những đề xuất ban đầu làm tiền đề để ứng dụng nghiên cứu trong các lĩnh vực, dự án, công trình nghiên cứu khác về BĐKH tại địa phương và cho các địa phương khác trong cả nước.

Các kết quả cụ thể của luận văn này có được nhờ quá trình điều tra thực tế, thu thập số liệu và phân tích, đánh giá của chính tác giả tại địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Cấu trúc của luận văn bao gồm:

Mở đầu: đưa ra vấn đề nghiên cứu.

Chương 1: Tổng quan về biến đổi khí hậu và các điều kiện kinh tế xã hội huyện Bắc Quang.

Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu.

Chương 3: Phân tích cơ sở khoa học của các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Kết luận, kiến nghị.


Каталог: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá thực trạng và ĐỀ xuất giải pháP

tải về 0.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương