_controltemplates/usercontrols/images/thanhhoa
  Phụ lục 1: Mẫu Đơn đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-ttg
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/22400
  Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/43999
  Chương 8: quy đỊnh chung về CÔng trình dân dụNG, CÔng nghiệp mục tiêu
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/51055
  PHỤ LỤC 1 BẢng tổng hợp quy hoạch cáC ĐIỂm mỏ khoáng sản làm vlxdtt đang hoạT ĐỘng thăm dò, khai tháC
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/58271
  PHỤ LỤc danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/15575
  Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ- cp ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ y tế
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/24477
  Stt tên vị thuốc
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/58497
  THÔng tư Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm VI thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/113805
  MẪu hồ SƠ MỜi thầu mua sắm hàng hóA ĐỐi vớI ĐẤu thầu qua mạNG
  MẪu hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóA ĐỐi vớI ĐẤu thầu qua mạNG
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/25611
  A. danh mục vắc xin, chế phẩm sinh họC, VI sinh vậT, HÓa chất dùng trong thú y đƯỢc sản xuấT
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/24070
  BỔ sung thuốc thú Y, VẮc xin, chế phẩm sinh họC, VI sinh vậT, hoá chất dùng trong thú y đƯỢc phép lưu hành tại việt nam đỢt I năM 2008
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/2644
  VỀ việc quy đỊnh giá BÁn lẻ CÁc loại thuốc chữa bệNH
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/50090
  Phụ lục 01 BẢng giá BÁn tối thiểu xe ô TÔ DÙng đỂ quản lý thu lệ phí trưỚc bạ trêN ĐỊa bàn tỉnh nghệ an
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/24255
  Danh mục giống thuỷ SẢN
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/54261
  1. Đối với đất: a Giá đất tính lệ phí trước bạ
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/105895
  BỘ trưỞng bộ thủy sảN
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/119048
  TỈnh thái nguyên số: 33/2008/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/22500
  Sửa đổi, bổ sung Danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếmban hành hành kèm theo Nghị định số 18/HĐbt ngày 17/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định Danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ chính phủ
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/11217
  HỘI ĐỒng bộ trưỞng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/25985
  Danh mục các bệnh việN
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/44060
  Qcvn 01 159 : 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giáM ĐỊnh bệnh phấN Đen lúa mỳ tilletia indica mitra là DỊch hại kiểm dịch thực vật của việt nam
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/41062
  BỘ giao thông vận tải số: 06/2014/tt-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/51414
  BẢng giá chuẩn tính lệ phí trưỚc bạ xe hai bánh gắn máY
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/64694
  QuyếT ĐỊnh quy định bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1 Quyết định số 25/2008/QĐ-ubnd ngày 01/7/2008 của ubnd tỉnh
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/22078
  Số: 612/2002/QĐ-ctn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/23471
  Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/49761
  Phụ lục 1 BẢN ĐỒ phân vùng khai thác trên vùng biển ven bờ TỈnh nghệ an
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/47480
  Căn cứ Hiệp định thương mại hàng hóa asean ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/58843
  Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/tt-bct ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do asean hàn Quốc
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/116448
  Mẫu hhk báo cáo số liệu vận chuyển quý (hàng quý) Tên hãng hàng không
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/122497
  Phụ lục 1 Mức thưởng Huấn luyện viên, vận động viên
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/103388
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bến tre ðộc lập Tự do Hạnh phúc
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/114941
  Ủy ban nhân dân tỉnh gia lai cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/16949
  Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-cp ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/54093
  Danh mụC Động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/27228
  Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/116448
  Mẫu hhk báo cáo đội tàu bay và nhân sự (hàng năm) Tên hãng hàng không
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/122170
  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/58396
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh đẮk lắK
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/41280
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình thuậN
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/42790
  Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/126648
  Phụ lục 07 BẢng mã SỐ hs đỐi với hàng hóa cấm xuất khẩu là GỖ tròN, GỖ XẺ CÁc loại từ GỖ RỪng tự nhiên trong nưỚC
  Phụ lục 03 BẢng mã SỐ hs đỐi với danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của việt nam
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/44756
  UỶ ban nhân dân tỉnh đỒng nai số: 80/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/53069
  PHẦn a: khung giá khám bệNH, kiểm tra sức khỏE
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/51950
  Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/49120
  Bảng số Giá đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên ĐVT: Đồng/m2
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/18531
  Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-cp ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/11405
  Thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 30-3-1990, Hội đồng Bộ trưởng đã có Nghị định số 06-HĐbt ngày 7-1-1991 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/58246
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng quy định về tốc độ tối đa trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/57050
  HỘI ĐỒng nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/52944
  Phụ lục Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/32491
  BIỂu mức thu phí, LỆ phí trong lĩnh vực y, DƯỢC
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/127371
  CÔng báO/Số 299 + 300/Ngày 04-02-2018 Số 299 + 300 Ngày 04 tháng 02 năm 2018
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/126648
  Phụ lục 05 BẢng mã SỐ hs đỐi với danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc phạm VI quản lý CỦa bộ NÔng nghiệP
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/61429
  QuyếT ĐỊnh về việc điều chỉnh mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/123056
  Qcvn 109: 2017/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CẤu trúc thông đIỆp dữ liệu công dân trao đỔi với cơ SỞ DỮ liệu quốc gia về DÂn cư
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/23764
  PHỤ LỤC 1 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số NỘi dung của thông tư SỐ 09/2009/tt-bnn ngàY 3 tháng 3 NĂM 2009 VỀ việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vậT ĐƯỢc phép sử DỤNG, HẠn chế SỬ DỤNG
VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/128242
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bình phưỚC
directory UserControls  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương