PHỤ LỤc danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăntải về 4.08 Mb.
trang1/33
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2017
Kích4.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
PHỤ LỤC

Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg

ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)TỔNG CÁC TỈNH

53

(Tỉnh)
TỔNG CÁC HUYỆN

420

(Huyện)
TỔNG CÁC XÃ

3815

(Xã)

STT

TỈNH

HUYỆN1

AN GIANG

5

24

2

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

2

8

3

BẮC GIANG

6

78

4

BẮC KẠN

7

81

5

BẠC LIÊU

6

30

6

BẾN TRE

3

16

7

BÌNH ĐỊNH

9

58

8

BÌNH PHƯỚC

8

38

9

BÌNH THUẬN

8

27

10

CÀ MAU

8

38

11

CẦN THƠ

1

1

12

CAO BẰNG

12

164

13

ĐẮK NÔNG

8

55

14

ĐẮK LẮK

14

96

15

ĐIỆN BIÊN

10

110

16

ĐỒNG THÁP

3

8

17

GIA LAI

15

145

18

HÀ GIANG

11

172

19

HÀ NỘI

3

9

20

HÀ TĨNH

10

119

21

HẢI DƯƠNG

1

1

22

HẬU GIANG

4

12

23

HÒA BÌNH

10

142

24

KHÁNH HÒA

6

22

25

KIÊN GIANG

9

26

26

KOM TUM

9

75

27

LAI CHÂU

8

99

28

LÂM ĐỒNG

10

73

29

LẠNG SƠN

10

161

30

LÀO CAI

9

141

31

LONG AN

7

21

32

NGHỆ AN

15

174

33

NINH BÌNH

3

32

34

NINH THUẬN

6

24

35

PHÚ THỌ

10

140

36

PHÚ YÊN

9

53

37

QUẢNG BÌNH

6

71

38

QUẢNG NAM

15

122

39

QUẢNG NGÃI

14

96

40

QUẢNG NINH

9

47

41

QUẢNG TRỊ

8

53

42

SÓC TRĂNG

10

85

43

SƠN LA

12

157

44

TÂY NINH

5

20

45

THÁI NGUYÊN

8

99

46

THANH HÓA

22

220

47

THỪA THIÊN HUẾ

7

58

48

TIỀN GIANG

4

11

49

TRÀ VINH

7

57

50

TUYÊN QUANG

6

106

51

VĨNH LONG

3

5

52

VĨNH PHÚC

1

3

53

YÊN BÁI

8

132

TỈNH AN GIANG

DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn
TỔNG SỐ HUYỆN

5
TỔNG SỐ XÃ

24

I

HUYỆN TRI TÔN

7

1
Xã An Tức

2
Xã Cô Tô

3
Xã Châu Lăng

4
Xã Ô Lâm

5
Xã Núi Tô

6
Xã Lạc Quới

7
Xã Vĩnh Gia

II

HUYỆN TỊNH BIÊN

6

1
Xã An Cư

2
Xã Tân Lợi

3
Xã An Nông

4
Xã An Phú

5
Xã Nhơn Hưng

6
Xã Văn Giáo

III

HUYỆN AN PHÚ

7

1
Xã Khánh Bình

2
Xã Nhơn Hội

3
Xã Phú Hội

4
Xã Quốc Thái

5
Xã Khánh An

6
Xã Vĩnh Hội Đông

7
Xã Phú Hữu

IV

THỊ XÃ TÂN CHÂU

3

1
Xã Vĩnh Xương

2
Xã Phú Lộc

3
Xã Vĩnh Phương

V

THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1

1
Xã Vĩnh Tế

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn
TỔNG SỐ HUYỆN

2
TỔNG SỐ XÃ

8

I

HUYỆN XUYÊN MỘC

5

1
Xã Bàu Lâm

2
Xã Bình Châu

3
Xã Phước Tân

4
Xã Tân Lâm

5
Xã Hòa Hiệp

II

HUYỆN CHÂU ĐỨC

3

1
Xã Bình Trung

2
Xã Đá Bạc

3
Xã Suối Rao

: VBQPPL UserControls -> Publishing 22 -> pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Chương 8: quy đỊnh chung về CÔng trình dân dụNG, CÔng nghiệp mục tiêu
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Phụ lục 01 SỬA ĐỔi một số NỘi dung tại phụ LỤc I đà ban hành theo quyếT ĐỊnh số 39/2015/QĐ-ubnd ngàY 31/7/2015 CỦa ubnd tỉnh nghệ an
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> PHỤ LỤC 1 BẢng tổng hợp quy hoạch cáC ĐIỂm mỏ khoáng sản làm vlxdtt đang hoạT ĐỘng thăm dò, khai tháC
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ- cp ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ y tế
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Stt tên vị thuốc


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương