TS. NguyÔn Lai Thµnh


Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬNtải về 329.51 Kb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích329.51 Kb.
#104
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT


Chúng tôi tiến hành đánh giá khả năng kháng hai loại kháng sinh là ampicillin và puromycin của bảy chủng vi khuẩn bao gồm: Escherichia coli, Shigella flexneri, Salmonella typhi, Klebsiella. sp, Bacillus subtilis, Vibrio cholerae, Moraxella catarrhalis. Các chủng này được nuôi trên đĩa thạnh và thử bằng phương pháp đục lỗ với các nồng độ kháng sinh là 0,05 và 0,1 mg/ml. Mỗi lỗ được đưa vào 50µl và để qua đêm ở 8oC trước khi đưa vào tủ ấm 37 oC trong 16 tiếng.

Cả 3 lần thử nghiệm khả năng tác động của hai loại kháng sinh đều cho kết quả của tương tự nhau và được tổng hợp ở Bảng 4.

Bảng 4: Kết quả thử nghiệm tác động của kháng sinh ampicillin và puromycin đối với bảy chủng vi khuẩn


Nồng độ chất kháng sinh (mg/ml)

Chủng vi khuẩnAmpicillin

Puromycin

0,05

0,1

0,05

0,1

Escherichia coli

+

+

+

+

Shigella flexneri

++

++

+

+

Salmonella typhi

+

+

+

+

Klebsiella sp.

+

+

+

+

Bacillus subtilis

+

+

+

+

Vibrio cholerae

-

-

-

-

Moraxella catarrhalis

-

-

-

-

(+): Có vòng kháng khuẩn, (++): Vòng kháng khuẩn rộng, (-) : Không có vòng kháng khuẩn

Như vậy trong số bảy chủng vi khuẩn thử nghiệm, chỉ có năm chủng có biểu hiện vòng kháng đối với cả hai loại chất kháng sinh, với cả hai nồng độ là 0,05 và 0,1 mg/ml. Trong số đó, chủng Shigella flexneri là nhạy cảm nhất so với bốn chủng còn lại, thể hiện ở việc chất kháng sinh tạo vòng kháng khuẩn với đường kính lớn nhất đối với chủng vi khuẩn này (Hình 6A). Còn hai chủng vi khuẩn là Vibrio cholerae Moraxella catarrhalis không có vòng kháng khuẩn với cả hai loại chất kháng sinh thử nghiệm, ở cả hai nồng độ kháng sinh thử nghiệm (Hình 6B). Như vậy có thể nói hai chủng vi khuẩn này không nhạy cảm với chất kháng sinh, hay ta có thể xem chúng là các chủng vi khuẩn kháng hai loại kháng sinh ampicillin và puromycin.Hình 6. Kết quả đánh giá tác động của ampicillin và puromycin đối với hai chủng vi khuẩn Shigella flexneri (A) và Vibrio cholerae (B)ĐC: Đối chứng, (1): Puromycin 0,05 mg/ml , (2): Ampicillin 0,05 mg/ml , (3): Ampicillin 0,1 mg/ml , (4): Puromycin 0,1 mg/ml .

3.2. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA PEPTIDE CECROPIN B


Để xác định được mức độ nhạy cảm của 7 chủng vi khuẩn thử nghiệm với peptide cecropin B, chúng tôi đã tiến hành thăm dò nồng độ tối thiểu (MIC) mà cecropin B có biểu hiện hoạt tính kháng khuẩn. Theo báo cáo của Alison J. Moore và cs được công bố năm 1996 thì nồng độ ức chế tối thiểu của cecropin B đối với E. coli từ 12,5 – 25 µM/ml, còn một số chủng vi khuẩn khác nồng độ ức chế tối thiểu của cecropin B cao hơn nhiều, khoảng từ 50 µM/ml (đối với Pseudomonas aeruginosa NCTC10332) đến 100 µM/ml (đối với Staphylococcus epidermidis NCTC 11047) [39]. Dựa trên những công bố này, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của cecropin B ở các nồng độ 20, 30 và 40 µM/ml với cả bảy chủng vi khuẩn đã thử nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh. Mỗi lỗ trên đĩa thạnh được bơm vào 50µl dung dịch cecropin B ở các nồng độ khác nhau hoặc đệm phosphat ở lỗ đối chứng.

Kết quả thu được là ở nồng độ cecropin B 20 µM/ml, không có chủng vi khuẩn nào có vòng kháng khuẩn trên đĩa thạch. Ở nồng độ cecropin B 30 µM/ml, chỉ có chủng Escherichia coli có vòng kháng khuẩn (Hình 7) trong khi sáu chủng vi khuẩn còn lại không xuất hiện vòng kháng khuẩn. Ở nồng độ cecropin B 40 µM/ml, tất cả các chủng vi khuẩn thử nghiệm đều cho vòng kháng khuẩn rõ ràng (Bảng 5). Như vậy ta có thể nói rằng nồng độ kháng khuẩn tối thiểu của cecropin B đối với chủng Escherichia coli là 30 µM/ml còn với sáu chủng vi khuẩn còn lại là 40 µM/ml khi thử nghiệm trên đĩa thạch.Hình 7. Kết quả thăm dò hoạt tính kháng khuẩn của peptitde cecropin B với vi khuẩn Escherichia coli(1): Đối chứng, (2): Cecropin 20 µM/ml, (3): Cecropin 30 µM/ml.

Vòng kháng khuẩn chỉ xuất hiện ở lỗ có nồng độ cecropin 30 µM/ml.Hình 8. Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của chất kháng sinh ampicillin và peptitde cecropin B với vi khuẩn Vibrio cholerae

(1): Đối chứng, (2): Ampicillin 0,1 mg/ml, (3): Cecropin B 40 µM/ml

Bảng 5. Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của peptide cecropin B đối với bảy chủng vi khuẩn thử nghiệm.Nồng độ cecropin B (µM/ml)

Vi khuẩn


20

30

40

Escherichia coli

-

+

++

Shigella flexneri

-

-

+

Salmonella typhi

-

-

+

Klebsiella. sp

-

-

+

Bacillus subtilis

-

-

+

Vibrio cholerae

-

-

+

Moraxella catarrhalis

-

-

+

(+): Có vòng kháng khuẩn, (++): Vòng kháng khuẩn rộng, (-) : Không có vòng kháng khuẩn

Ta thấy rằng đối với hai chủng vi khuẩn Vibrio cholerae Moraxella catarrhalis là hai chủng kháng cả hai loại kháng sinh ampicillin và puromycin, nhưng cả hai chủng này lại có vòng kháng khuẩn khi thử nghiệm với peptide kháng khuẩn cecropin B. Như vậy có thể thấy khả năng tiêu diệt vi khuẩn của cecropin B là rất hiệu quả, đặc biệt là đối với các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh. Điều này có ý nghĩa rất to lớn, khi mà ngày càng xuất hiện nhiều vi khuẩn kháng kháng sinh. Với kết quả này, chúng tôi tiếp tục đánh giá tác dụng diệt khuẩn khi thử nghiệm phối hợp kháng sinh với peptide cecropin B ở các nồng độ khác nhau.Каталог: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá thực trạng và ĐỀ xuất giải pháP

tải về 329.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương