KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012tải về 3.67 Mb.
trang1/51
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích3.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
KỶ YẾU

KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA VI

NHIỆM KỲ 2011 - 2016

(Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012)


LƯU HÀNH NỘI BỘ

HUẾ, THÁNG 12 NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KỲ HỌP THỨ 5Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA VI

(Ngày 07, 08 và ngày 10, 11/12/2012 )
Thứ Sáu, ngày 07-12-2012:

Sáng:

*Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 00: HĐND tỉnh họp phiên trù bị

- Ông Đào Chuẩn - Thay mặt Thư ký kỳ họp kiểm diện đại biểu.

- Bà Phạm Thị Bích Thủy - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh thông báo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 để xin ý kiến HĐND tỉnh.

* 8 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình trực tiếp)


 1. Hội đồng nhân dân tỉnh làm lễ chào cờ.

 2. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc kỳ họp.

 3. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày báo cáo của UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013”.

 4. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Phùng thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh đối với HĐND tỉnh.

 5. Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Quốc Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

 6. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phan Công Tuyên trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

 7. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu, thay mặt UBND trình bày báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Nghỉ giải lao 15 phút

 1. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Đặng Quang trình bày báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

 2. Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trần Nhơn Vượng trình bày báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

 3. Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Thanh Hà trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực pháp chế năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Chiều: (Không truyền hình trực tiếp)

 1. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 và dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương năm 2013.

 2. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 và dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương năm 2013.

 3. HĐND tỉnh thảo luận các báo cáo, tờ trình về:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

- Kết quả thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2012 và dự toán ngân sách năm 2013.Thứ Bảy, ngày 08-12-2012:

Sáng: (Không truyền hình trực tiếp)

 1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày các tờ trình về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

 2. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày Báo cáo thẩm tra đề án phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

 3. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày các tờ trình về:

- Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

- Quy định mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 1. Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Sơn trình bày Báo cáo thẩm tra các tờ trình:

- Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

- Quy định mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 1. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày tờ trình về tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.

 2. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày Báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.

 3. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết:

 1. Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

 2. Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

 3. Quy định mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nghỉ giải lao 15 phút

 1. 10h15: HĐND tỉnh nghe Ban Thi đua khen thưởng tỉnh công bố các quyết định và trao tặng các phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân trong tỉnh.

Chiều: (Truyền hình trực tiếp)

 1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày các tờ trình về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013.

 2. Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Quốc Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra tờ trình về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013.

 3. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Dung, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

 4. Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Minh Nguyệt trình bày Báo cáo thẩm tra tờ trình về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

 5. Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày tờ trình về quy định sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

 6. Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Minh Nguyệt trình bày Báo cáo thẩm tra tờ trình về quy định sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

 7. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể hao và Du lịch Phan Tiến Dũng, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc tỉnh quản lý.

 8. Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Minh Nguyệt trình bày Báo cáo thẩm tra các tờ trình về quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc tỉnh quản lý.

 9. Chủ tịch UBND huyện Phú Vang La Phúc Thành, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

 10. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phan Công Tuyên trình bày Báo cáo thẩm tra tờ trình về đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

 11. Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Đại Vui, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

 12. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phan Công Tuyên trình bày Báo cáo thẩm tra tờ trình về đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

 13. Giám đốc Sở Giao thông vân tải Ngô Văn Tuân, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về đặt tên cầu đường bộ qua sông Hương.

 14. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phan Công Tuyên trình bày Báo cáo thẩm tra các tờ trình về đặt tên cầu đường bộ qua sông Hương.

 15. Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Bích Thủy trình bày các tờ trình về:

 • Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013;

 • Chương trình giám sát của HĐND năm 2013.


Thứ Hai, ngày 10-12-2012:

Sáng: (Không truyền hình trực tiếp)

 1. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết về:

  1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.

  2. Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013.

  3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

  4. Quy định sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

  5. Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc tỉnh quản lý.

  6. Đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

  7. Đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

  8. Đặt tên cầu đường bộ qua sông Hương.


HĐND tỉnh họp phiên nội bộ để kiện toàn nhân sự UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016:

 1. HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục cho thôi nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Toàn.

 2. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Cái Vĩnh Tuấn, thay mặt UBND tỉnh, trình bày tờ trình về việc giới thiệu người ra ứng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

 3. HĐND tỉnh tiến hành bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

 4. HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Chiều: (Truyền hình trực tiếp)

 1. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa, thay mặt UBND trình bày báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4.

 2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, thay mặt UBND trình bày báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3
  và thứ 4.

 3. Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Bích Thủy trình bày tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI.

Nghỉ giải lao 15 phút

 1. HĐND tỉnh họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Thứ Ba, ngày 11-12-2012:

Sáng: (Truyền hình trực tiếp)

 1. HĐND tỉnh tiếp tục họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, thay mặt UBND phát biểu tiếp thu ý kiến và giải trình các nội dung HĐND tỉnh thảo luận.

 3. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết:

 1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

 2. Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh năm 2013;

 3. Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013;

 4. Chương trình giám sát của HĐND năm 2013.

 1. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu bế mạc kỳ họp.

 2. Hội đồng nhân dân tỉnh làm lễ chào cờ bế mạc.

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐND TỈNH NGUYỄN NGỌC THIỆN

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA VI
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

- Thưa tất cả quí vị và nhân dân toàn tỉnh.
Hôm nay, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khóa VI. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đã đến tham dự kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Thưa quý vị đại biểu và nhân dân toàn tỉnh

Năm 2012 được HĐND tỉnh xác định là “Năm đô thị”, Năm hành động thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới và trong nước suy giảm, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự giám sát có hiệu quả của Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã đạt được những kết quả tích cực. Có 10/13 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 5.800 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực dịch vụ tăng khá; giá trị xuất khẩu đạt cao nhất từ trước tới nay. Đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể dục thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế. An sinh xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm... chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được nâng lên một bước. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc tập trung nguồn lực để thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị và “Năm đô thị” đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị Huế và các đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại, cảm nhận đô thị trên địa bàn tỉnh ngày càng rõ nét hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: có 03 chỉ tiêu kinh tế cơ bản chưa đạt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp; tiến độ thực hiện một số dự án quan trọng còn chậm... Trước tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm rất cao, nghiên cứu tìm ra các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015, tạo bước đột phát về diện mạo đô thị để xây dựng cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thưa quý vị đại biểu và nhân dân toàn tỉnh,

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận và quyết định những nội dung sau đây:Thứ nhất, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; thông qua giá các loại đất năm 2013.

Thứ hai, nghe Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND tỉnh; nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện trả lời chất vấn về những vấn đề đã được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn từ sau kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Xem xét các báo cáo của Thường trực và vác Ban HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề năm 2012. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Thứ ba, xem xét các báo cáo công tác của Thường trực và các Ban HĐND, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ tư, xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng về: Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc tỉnh quản lý; sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền; đặt tên cầu đường bộ qua sông Hương. Thông qua chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời nghe Ban Thi đua khen thưởng tỉnh công bố các quyết định và trao tặng các phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân trong tỉnh.Thưa quí vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh là kỳ họp cuối năm, có rất nhiều nội dung quan trọng, nhất là việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tôi đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI,

Xin trân trọng cám ơn./.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương