Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc giatải về 46.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích46.1 Kb.
#828

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 991 /ĐĐQG-TTĐ

V/v: Cung cấp số liệu phục vụ tính toán biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho năm 2013


Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:
 • Công ty nhiệt điện Phú Mỹ, Bà Rịa;

 • Công ty nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình;

 • Công ty nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh;

 • Công ty điện lực dầu khí Cà Mau, Nhơn Trạch 1;

 • Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2;

 • Công ty nhiệt điện Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động, Cẩm Phả;

 • Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa.
Căn cứ quyết định số 18/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 18/07/2008 về việc ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được, trong đó có giao cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) chuẩn bị số liệu và thực hiện tính toán biểu giá hàng năm để trình Bộ phê duyệt;

Căn cứ văn bản số 497/ĐTĐL-GP của Cục Điều tiết điện lực ngày 30/08/2012 về việc tính toán biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho năm 2013 trong đó công bố danh sách các nhà máy điện có trách nhiệm cung cấp số liệu để tính toán biểu giá chi phí tránh được (đính kèm);

Để có được các số liệu tính toán biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho năm 2013 và các năm tiếp theo theo đúng Quy định, ĐĐQG đề nghị các đơn vị cung các số liệu như sau (biểu mẫu chi tiết được đính kèm công văn này):


 1. Tổng chi phí nhiên liệu dành cho phát điện trong từng tháng, từ tháng 07/2011 đến hết tháng 06/2012 và phân tách rõ ràng:

  • Chi phí dành cho nhiên liệu chính;

  • Chi phí dành cho nhiên liệu phụ.

 2. Tổng điện năng phát trong tháng từ tháng 07/2011 đến hết tháng 06/2012 và phân tách rõ ràng:

  • Điện năng tại đầu cực máy phát;

  • Điện năng tại điểm giao nhận.

 3. Tổng chi phí vận hành biến đổi từng tháng từ tháng 07/2011 đến hết tháng 06/2012 (đề nghị các đơn vị chú thích chi phí vận hành này bao gồm những thành phần gì, có chi phí bảo dưỡng hay không).

 4. Dự kiến tốc độ tăng giá nhiên liệu áp dụng cho năm 2013 của nhà máy, đề nghị nêu rõ phương pháp dự báo và nguồn thông tin sử dụng dành cho việc dự báo (theo thông tin từ Web, hay theo hợp đồng cung cấp nhiên liệu…).

Để thuận tiện trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, đề nghị các đơn vị cung cấp số điện thoại, e-mail của người làm đầu mối liên lạc.

Đề nghị các đơn vị tiến hành thu thập số liệu và trả lời bằng văn bản trước ngày 15/09/2012. Mọi chi tiết xin liên hệ: • Tô Nhật Tân - Phòng Điều hành Thị trường điện - Trung tâm Điều độ HTĐ QG;

 • ĐTCQ: 04.2201295; Mobile: 091.428.4443;

 • E-mail: tantn@nldc.evn.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị để ĐĐQG hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- EVN (b/cáo);

- Lưu VT, TTĐ.GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Ngô Sơn Hải

MẪU CUNG CẤP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ(Đính kèm công văn Số: /ĐĐQG-TTĐ, ngày tháng 09 năm 2012)

TÊN NHÀ MÁYTháng
Số liệu

T7/2011

T8/2011

T9/2011

T10/2011

T11/2011

T12/2011

T1/2012

T2/2012

T3/2012

T4/2012

T5/2012

T6/2012

Tổng chi phí nhiên liệu thực tế tháng (đơn vị: nghìn đồng)

Nhiên liệu chính

Nhiên liệu thay thế (nếu có)

Tổng điện năng phát trong tháng (đơn vị: kWh)

Đầu cực máy phát

Tại điểm giao nhận

Chi phí vận hành (đơn vị: nghìn đồng)

Chi phí vận hành biến đổi

Chi phí bảo dưỡng (nếu có)

Giá nhiên liệu dự kiến cho các năm tiếp theo
Đơn giá (nghìn đồng/tấn nhiên liệu, nghìn đồng/BTU…)

Diễn giải về phương pháp dự báo

Năm 2013

Каталог: Admin -> Upload
Upload -> BỘ TÀi chính số: 58/2016/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> BỘ y tế Số: /tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CỤC ĐIỀu tiếT ĐIỆn lựC
Upload -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
Upload -> MỘt số ĐỀ xuất công nghệ XỬ LÝ BÙn nưỚc nhà MÁy tuyển quặng bauxit tân rai – LÂM ĐỒNG
Upload -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CHÍnh phủ Số: 28
Upload -> TỈnh thừa thiên huế
Upload -> Phụ lục 1 HƯỚng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóA ĐƠN
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 1870 /QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 46.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương