KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012tải về 2.38 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích2.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
KỶ YẾU

KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT,

HĐND TỈNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2011-2012

(Từ ngày 10 tháng 4 năm 2012)

LƯU HÀNH NỘI BỘ

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhấtĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA VI
Thứ Ba, ngày 10/4/2012:
Sáng:

*Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 00: HĐND tỉnh họp phiên trù bị

- Ông Đào Chuẩn - Thay mặt Thư ký kỳ họp kiểm diện đại biểu.

- Bà Phạm Thị Bích Thủy - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh thông báo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để xin ý kiến HĐND tỉnh.
Sáng:

*Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 00: HĐND tỉnh họp phiên trù bị

* 8 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình trực tiếp)


 1. Hội đồng nhân dân tỉnh làm lễ chào cờ.

 2. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc kỳ họp.

 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015.

 4. Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Quốc Dũng trình bày báo cáo thẩm tra đề án Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015.

 5. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Minh Dũng, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

 6. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày báo cáo thẩm tra đề án Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

 7. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phan Tiến Dũng thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày các tờ trình về quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh.

 8. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình về quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh. 1. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết: (Không truyền hình trực tiếp)

- Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015.

- Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020


Chiều: (Không truyền hình trực tiếp)

 1. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn thay mặt UBND tỉnh trình bày tờ trình về quy định mức thu học phí của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015.

 2. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phan Công Tuyên trình bày báo cáo thẩm tra đề án quy định mức thu học phí của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015.

 3. Giám đốc Sở Tư pháp Dương Quang Tương thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày các tờ trình về:

- Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh;

- Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 1. Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Thanh Hà trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

 2. Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình về quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

 3. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết về:

- Quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu học phí của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015.

- Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh;

- Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
 1. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu bế mạc kỳ họp.

 2. Hội đồng nhân dân tỉnh làm lễ chào cờ bế mạc.

---------------------------------
Thời gian làm việc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐND TỈNH NGUYỄN NGỌC THIỆN

KHAI MẠC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT,

HĐND TỈNH KHÓA VI
- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

- Thưa tất cả quý vị và nhân dân toàn tỉnh.

Hôm nay, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất của HĐND tỉnh khóa VI. Thay mặt Thường trực HĐND, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đến tham dự kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.Thưa quý vị đại biểu

Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất của HĐND tỉnh diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành, nhân dân tỉnh nhà và đồng bào cả nước đang vui mừng, hưởng ứng, hướng về các hoạt động của Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ và Festival Huế 2012 được tổ chức từ ngày 07-15/4/2012; ra sức thi đua, phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012), Ngày quốc tế lao động 1/5; 112 năm ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012); quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, năm đô thị, năm hành động thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học công nghệ và trung tâm giáo dục, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của miền Trung và cả nước.

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận và quyết định những nội dung sau đây:

Thứ nhất, bàn và thông qua nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015. Xác định đây là đề án quan trọng, Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để cho ý kiến chỉ đạo, trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã hoàn chỉnh đề án đảm bảo chất lượng, với mục tiêu phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương, khắc phục những tồn tại, bất hợp lý trong quá trình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua nhằm sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai hữu hạn, tư liệu sản xuất đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xét duyệt theo quy định.

Thứ hai, xem xét, thông qua nghị quyết về Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, để tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền các cấp quản lý, cấp phép khai thác, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, khe suối, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; mặc khác, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các hoạt động xây dựng ở địa phương.

Thứ ba, xem xét và thông qua 04 nghị quyết quan trọng khác về: Quy định mức học phí cụ thể hàng năm đối với đào tạo nghề, đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng tại các trường công lập đào tạo chương trình đại trà do tỉnh quản lý; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa.

Thưa quý vị đại biểu

Thời gian của kỳ họp được bố trí gọn trong một ngày, có rất nhiều nội dung quan trọng. Tôi đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.


Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VI,

Xin trân trọng cám ơn./.UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương