KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013tải về 2.3 Mb.
trang1/31
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích2.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
KỶ YẾU

KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA VI

NHIỆM KỲ 2011 - 2016

(Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013)

LƯU HÀNH NỘI BỘ

HUẾ, THÁNG 7 NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KỲ HỌP THỨ 6Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA VI

(Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013)
Thứ Tư, ngày 17/7/2013:

Sáng:

* Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 00: HĐND tỉnh họp phiên trù bị

- Ông Đào Chuẩn - Thay mặt Thư ký kỳ họp kiểm diện đại biểu.- Bà Phạm Thị Bích Thủy - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh thông báo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 để xin ý kiến HĐND tỉnh.

* 8 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình trực tiếp)

 1. Nghi lễ chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 2. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc kỳ họp.

 3. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày báo cáo tóm tắt về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013”.

 4. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Phùng thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm 2013.

 5. Chánh Thanh tra tỉnh Trần Ngọc Cư, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

 6. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

 7. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Hùng, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2013-2014.

 8. Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Quốc Dũng trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

 9. Trưởng ban Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Phan Công Tuyên trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

 10. Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Thanh Hà trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

 11. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tiến Dũng, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc thông qua Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

 12. Trưởng ban Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Phan Công Tuyên trình bày báo cáo thẩm tra Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

 13. Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Hồ Quang Minh, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về đặt tên đường tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

 14. Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Minh Nguyệt trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình về đặt tên đường tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

Chiều: (Không truyền hình trực tiếp)

* Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00:

 1. HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường các báo cáo:

- Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện dự toán ngân sách, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm 6 tháng đầu năm và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.

* Từ 16 giờ 00 đến 17 giờ 00:

 1. HĐND tỉnh họp để thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (có chương trình riêng).

Thứ Năm, ngày 18/7/2013:

Sáng: Không truyền hình trực tiếp

* Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30:

 1. HĐND tỉnh họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (có chương trình riêng).

 2. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết về:

- Đặt tên đường tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

- Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. 1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tiến Dũng, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc thông qua đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

 2. Trưởng ban Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Phan Công Tuyên trình bày báo cáo thẩm tra đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

 3. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua nghị quyết về: Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

 4. HĐND tỉnh nghe Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu; thảo luận và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

* Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30:

 1. Công tác thi đua khen thưởng: công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Chiều: (Không truyền hình trực tiếp)

 1. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

 2. Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Phương, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình đề nghị quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 4. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 5. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tiến Dũng, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về đề nghị thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2030.

 6. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày báo cáo thẩm tra đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2030.

 7. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết về:

- Điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

- Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2030.

Thứ Sáu, ngày 19/7/2013:

Sáng: (Truyền hình trực tiếp)


 1. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa trình bày báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5.

 2. Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Bích Thủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI.

 3. HĐND tỉnh họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 4. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, thay mặt UBND phát biểu tiếp thu ý kiến và giải trình các nội dung HĐND tỉnh thảo luận.

 5. HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013.

 6. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu bế mạc kỳ họp.

 7. HĐND tỉnh làm lễ chào cờ bế mạc.


Phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch HĐND tỉnh

Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI
- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

- Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý và nhân dân toàn tỉnh.

Hôm nay, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh khóa VI. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu và quý vị khách quý đã đến tham dự kỳ họp. Xin gửi đến quý vị cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.Thưa quý vị đại biểu

Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước đang gặp khó khăn, chưa ra khỏi suy thoái, song nhờ vào sự nỗ lực trong lãnh chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp; sự nỗ lực, đoàn kết, chia sẻ khó khăn của cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên kinh tế - xã hội tỉnh nhà 6 tháng đầu năm đạt được một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,45%, là mức tăng trưởng hợp lý; hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,25% so cùng kỳ năm trước. An sinh xã hội được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, thực tế tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà đang gặp nhiều khó khăn: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch và thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước, trong đó, các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu nhập bình quân đầu người… khó đạt kế hoạch đề ra. Đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận dân cư còn gặp khó khăn. Tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn, khó lường… Đây là những vấn đề lớn, cần được HĐND tỉnh tập trung phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình để đề ra các giải pháp vừa có tính khả thi, vừa tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội thì mới có thể cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.

Thưa quý vị đại biểu

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:Thứ nhất, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013.

Thứ hai, tại kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở xem xét 4 căn cứ, gồm: (1) Báo cáo tự đánh giá của các vị được lấy phiếu tín nhiệm; (2) Kết quả hoạt động của HĐND thông qua chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định để nghe, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương qua tổ chức tiếp xúc cử tri, giám sát, chất vấn và báo cáo giải trình; (3) Đánh giá của bản thân mỗi đại biểu HĐND; (4) Thực tiễn tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ có thời gian thảo luận tại Tổ để thảo luận, cân nhắc, suy nghĩ thận trọng, công tâm và chính xác trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của HĐND đối với mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thứ ba, xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề quan trọng về: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2030; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020; Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh; Đặt tên đường tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian để nghe Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 5. Xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Thưa quý vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI,

Xin trân trọng cám ơn./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương