KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2013 (Dự thảo trình Hội đồng)tải về 3.2 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích3.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN NĂM 2013 (Dự thảo trình Hội đồng)

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày tháng năm 2012của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


TT

Lĩnh vực/đối tượng TCVN

Tên gọi TCVN

Phương thức

xây dựng TCVN

Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng TCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí

dự kiến

Cơ quan

đề xuất

kế hoạch
Bắt đầu

Kết thúc

NSNN

Nguồn khác
I. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trồng trọt


Chăn nuôi

Thức ăn xanh ủ chua – Yêu cầu kỹ thuậtHạt giống thuốc lá - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mớiXây dựng mới

Viện Chăn nuôiCông ty TNHH MTV Viện KTKT thuốc lá

1/2013 1/2013

5/20146/2014Bộ NN&PTNT

Thức ăn hốn hợp TMR cho gia súc nhai lại – Yêu cầu kỹ thuậtPhân bón- Phương pháp xác định hàm lượng photpho không hòa tan trong citrat

Xây dựng mớiChấp nhận AOAC 960.01, AOAC 963.03

Viện Chăn nuôint

1/2013 1/2013

5/20146/2014nt

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho Bò thịt Phân bón- Phương pháp xác định hàm lượng canxi hòa tan trong axit

Xây dựng mớiXây dựng mới

Viện Chăn nuôint

1/2013 1/2013

5/20146/2014nt

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho Bò sữa Phân bón- Xác định hàm lượng tro không hòa tan trong axit

Xây dựng mớiChấp nhận AOAC 945.03, 945.04, 965.01

Viện Chăn nuôint

1/2013 1/2013

5/20146/2014nt

Thức ăn chăn nuôi - xác định TaurinePhân bón- Phương pháp xác định hàm lượng C-carbonat

Xây dựng mớiChấp nhận

AOAC 955.07Viện Chăn nuôint

1/2013 1/2013

5/20146/2014nt

Thức ăn chăn nuôi - Xác định Sunfamethazine bằng phương pháp sắc ký lỏng có tạo dẫn suất sau cộtPhân bón- Phương pháp xác định chất lượng axit và phi axit hình thành trong phân bón

Xây dựng mớiChấp nhận

AOAC 936.01Viện Chăn nuôint

1/2013 1/2013

5/20146/2014nt

Thức ăn chăn nuôi - Xác định Decoquinate bằng sắc ký lỏngPhân bón rắn- Chuẩn bị mẫu để phân tích hóa lý

Xây dựng mớiChấp nhận

ISO 8358:1991Viện Chăn nuôint

1/2013 1/2013

5/20146/2014nt

Thức ăn chăn nuôi - Xác định Oxytetracyline/Oxytetracyline Hydrochloride bằng sắc ký lỏng với phát hiện huỳnh quangPhân bón- Phương pháp xác định hàm lượng Sắt trong chelat sắt

Xây dựng mớiChấp nhận

AOAC 983.03Viện Chăn nuôint

1/2013 1/2013

5/20146/2014nt

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nước/ chất khô bằng phương pháp chuẩn độ Karl FischerPhân bón- Phương pháp xác định Silic tổng số

Xây dựng mớiXây dựng mới

Viện Chăn nuôint

1/2013 1/2013

5/20146/2014Bộ NN&PTNT

Chuồng nuôi gà trang trại – Yêu cầu kỹ thuậtPhân bón- Phương pháp xác định hàm lượng Asen

Xây dựng mớiXây dựng mới

Viện chăn nuôint

1/2013 1/2013

5/20146/2014nt

Chuồng nuôi lợn trang trại- Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

Viện chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng bazơ nitơ bay hơi

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng đường bằng phương pháp luff - choorl

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng lactose

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng carbonat

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng halofuginone – Phương pháp sử dụng sắc kí lỏng hiệu năng cao

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng robenidine – Phương pháp sử dụng sắc kí lỏng hiệu năng cao

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng diclazuril – Phương pháp sử dụng sắc kí lỏng hiệu năng cao

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng natri lasalocid – Phương pháp sử dụng sắc kí lỏng hiệu năng cao

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014Bộ NN&PTNT

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng methyl benzoquate – Phương pháp sử dụng sắc kí lỏng hiệu năng cao

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng olaquindox – Phương pháp sử dụng sắc kí lỏng hiệu năng cao

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng amprolium – Phương pháp sử dụng sắc kí lỏng hiệu năng cao

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Khô dầu các loại

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Gluten thực vật

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Thức ăn chăn nuôi – Xác định tỷ lệ tiêu hóa protein bằng pepsin của thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động vật

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

1/2013

5/2014nt

Ong giống (Nội và Ngoại) – Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

Trung tâm NC&PT Ong

1/2013

5/2014nt

Mật ong - Yêu cầu chất lượng

Xây dựng mới

Trung tâm NC&PT Ong

1/2013

5/2014nt

Hạt giống - Thử nghiệm sức sống bằng phép thử Tetrazolium

Chấp nhận Tiêu chuẩn quốc tế (International Rules for seed testing 2010)

Trung tâm KKN giống, SPCT và PB Quốc gia (Phòng Kiểm nghiệm)

2013 

2014


Chè búp tươi - Phương pháp lấy mẫu trên nương sản xuất

Xây dựng mới

Phòng QLCL và MT

 1/2013

6/2014

Bảo vệ thực vậtThuỷ lợi

Công trình thủy lợi - Tiêu chuẩn thí nghiệm mô hình vật lý hệ thống sông ngòi

Xây dựng mới từ kết quả NCKH

Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển-Viện KHTL Việt Nam

2013

2014Bộ NN&PTNT

Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế tổng hợp công trình thủy lợi: (tiếp)
2. Công trình thủy lợi - Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả cấp thoát nước cho sinh hoạt dân cư;
3. Công trình thủy lợi - Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả phòng chống thiên tai;

Kết quả NCKH cấp bộ

Trường Đại học thủy lợi

1/2013

5/2014nt

Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu bảo vệ đê biển

Kết quả từ các đề tài KHCN cấp Bộ

nt

2013

2014nt

Công trình thủy lợi - Đập đá đổ bê tông bản mặt - Yêu cầu thiết kế

Xây dựng mới từ tiêu chuẩn nước ngoài

Tổng Cty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam (HEC)

2013

2014nt

Công trình thủy lợi - Đập đá đổ bê tông bản mặt - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Xây dựng mới từ tiêu chuẩn nước ngoài

nt

2013

2014nt
: content -> uploads
uploads -> THÔng tin ứng viêN
uploads -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
uploads -> Ubnd huyện kỳ anh phòng giáo dục và ĐÀo tạO
uploads -> HƯỚng dẫn lập và quản lý chi phí ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH
uploads -> Mẫu số 33/pyccc huyệN/QUẬN/THỊ XÃ/ thành phố thuộc tỉnh xã/PHƯỜNG/THỊ trấn số: /pyccc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads -> Nhập dữ liệu và phân biệt các kiểu dữ liệu cần nhập Khái niệm địa chỉ ô
uploads -> UỶ ban nhân dân huyện bình xuyêN
uploads -> Độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng thoả thuận về việc Doanh nghiệp chuyển tiền lương
uploads -> TỔng công ty đẦu tư NƯỚc và MÔi trưỜng việt nam ctcp
uploads -> Banbury exports


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương