Ủy ban nhân dân huyện cô TÔtải về 99.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích99.32 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ


Số: /BC-UBND
"Dự thảo"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cô Tô, ngày tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm - 2015
I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2015

1. Kinh tế

1.1. Ngư, nông, lâm nghiệp

- Khai thác: Sản lượng khai thác hải sản tháng 9 ước đạt 400 tấn, bằng 80% so với cùng kỳ, trong đó: Cá 150 tấn, Tôm 7 tấn, Mực 23 tấn, Hải sản khác 235 tấn. Tổng sản lượng khai thác 9 tháng năm 2015 ước đạt 3.800 tấn, đạt 77,6% kế hoạch năm, bằng 101,3% so với cùng kỳ, trong đó: Cá 1.405 tấn, Tôm 70 tấn, Mực 253 tấn, Hải sản khác 2.072 tấn.

- Nuôi trồng: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện tính đến tháng 9 năm 2015 là 122 ha, trong đó: Nuôi cá biển 6 ha; nuôi cá lồng bè 40 ô lồng, nuôi nhuyễn thể 105 ha; nuôi cá nước ngọt 11 ha. Số lượng giống thả 130 triệu con giống các loại. Ước sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 9 đạt 10 tấn, 9 tháng 114 tấn, đạt 76% kế hoạch năm.

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 196 ha = 93,3% kế hoạch năm, trong đó diện tích lúa 162,5ha, diện tích ra màu đạt 33,5ha. Các diện tích lúa vụ mùa đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái, lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Qua kiểm tra phát hiện các trà lúa nhiễm nhẹ sâu cuốn lá nhỏ, phòng chuyên môn đã gửi hướng dẫn cách phòng trừ tới các địa phương để chỉ đạo thực hiện.

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có trên địa bàn: 15.574 con, trong đó: đàn trâu 124 con, đạt 62% kế hoạch, đàn bò 239 đạt 38,9% kế hoạch, đàn lợn 1.141 con đạt 49,6% kế hoạch, gia cầm các loại 14.070 con, đạt 70,4% kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, kinh doanh và giết mổ gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia cầm nhằm ngăn chặn sự phát sinh và lây lan của dịch bệnh trên địa bàn huyện. Công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi được thực hiện tốt, tính đến 15/9/2015 lượng hóa chất khử trùng sử dụng 170 lít, phun khử trùng 170.000 m2 chuồng trại, nơi tập kết gia súc, gia cầm.

- Lâm nghiệp: Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Hạt Kiểm lâm huyện đã kiểm tra xử lý 01 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng tại đảo Cô Tô con, xử phạt hành chính 2.850.000 đồng, tịch thu 0,263m3 gỗ phi lao.1.2. Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản

- Tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 250 triệu đồng, 9 tháng đạt 2.250 triệu đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ với các sản phẩm chủ yếu: sản xuất nước mắm tháng 9 là 1.200 lít, 9 tháng 10.000 lít, tăng 3,0% so với cùng kỳ.

- Cung ứng nước sinh hoạt: Tổng tiêu thụ nước sinh hoạt trong tháng ước đạt 22.000 m3, 9 tháng đạt 206.074 m3, doanh thu 2,1 tỷ đồng.

- Xây dựng cơ bản: Tổng giá trị khối lượng thực hiện tháng 9/2015 ước đạt khoảng 6.000 triệu đồng, bao gồm các công trình: Xử lý, khắc phục hậu quả cơn bão số 02 năm 2014 của tuyến đường + kè bảo vệ dân cư khu I thị trấn Cô Tô; Kè bảo vệ khu dân cư Voong Xi; Chợ trung tâm huyện Cô Tô; Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Cô Tô giai đoạn 2; Trường học liên cấp đảo Trần, huyện Cô Tô; Kênh tưới nước sau hồ C21 xã Đồng Tiến. Giá trị giải ngân và thanh toán trong tháng ước đạt 2.650 triệu đồng; 9 tháng ước đạt 59.473 triệu đồng bằng 49,78 % kế hoạch năm.1.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch - giao thông vận tải

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng ước đạt 1,5 tỷ đồng, 9 tháng đạt 19,5 tỷ đồng tăng 21,8% so với cùng kỳ, với các mặt hàng chủ yếu như: lương thực; thực phẩm; nguyên vật liệu xây dựng; nhiên liệu xăng dầu; các mặt hàng thiết yếu phục vụ dân sinh.

- Lượng khách du lịch tính đến tháng 15/9/2015 ước đạt 167.000 lượt, doanh thu từ các hoạt động du lịch, dịch vụ ước đạt 280 tỷ đồng, giải quyết nhu cầu việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng gần 2.000 lao động.

- Ban Quản lý cảng Cô Tô phối hợp với Công ty TNHH-MTV quản lý Bến tàu, bến xe Quảng Ninh, Cảng vụ Cô Tô xây dựng kế hoạch, sắp xếp hợp lý lịch chạy tàu khách, không để các phương tiện chở khách quá trọng tải, vi phạm Luật Giao thông đường thủy. Qua đó đã đáp ứng tốt việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân đảm bảo an toàn thuận lợi; ước tính số lượng vận chuyển hành khách qua cảng trong 9 tháng đầu năm ước đạt 189.420 lượt hành khách (bao gồm khách du lịch, cán bộ, LLVT và nhân dân); công tác thu phí và lệ phí qua cảng ước đạt 16,2 triệu đồng.1.4. Tài nguyên và môi trường - Xây dựng nông thôn mới - Kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị

Công tác dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn được duy trì thường xuyên đảm bảo thu gom lượng rác thải hằng ngày đạt trên 90%; tăng cường công tác thu gom rác thải vào những tháng cao điểm về khách du lịch, tổ chức các đợt thu gom rác thải bãi biển, lượng rác thải thu gom khoảng 300 tấn. Tạo môi trường bãi biển sạch, đẹp, tạo ấn tượng tốt đẹp về môi trường Cô Tô trong mắt du khách. Tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến sứa biển trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra phát hiện một số cơ sở chưa đảm bảo việc vận hành hệ thống xử lý nước thải, phòng chuyên môn đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện trong việc xử lý nước thải chế biến sứa biển. Ra quyết định chấp thuận 04 bản cam kết bảo vệ môi trường; cấp 10 giấy phép xây dựng công trình nhà ở đô thị.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Trong 9 tháng năm 2015, đã ban hành quyết định chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất cho 70 trường hợp; hợp thửa đất từ giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 02 trường hợp; cấp đổi 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 50 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất cho 09 trường hợp; cho thuê đất nuôi trồng thủy sản 02 trường hợp; cho thuê đất bổ sung đối với 03 cơ sở chế biến sứa biển; ban hành 06 quyết định gia hạn thuê đất và 08 quyết định thu hồi đất thuê đã hết hạn mà không đủ điều kiện gia hạn. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất trên địa bàn huyện tính đến 15/9/2015 như sau: Đất ở nông thôn đã cấp 27,29/28,41 ha đạt 96,07%, đất ở đô thị đã cấp 15,39/16,02 ha đạt 96,07%, đất sản xuất nông nghiệp đã cấp 215,33 ha đạt 92,91%; đất nuôi trồng thủy sản đã cấp 10,19/10,75 ha đạt 96,3%. Hoàn thiện bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Công tác quản lý tài nguyên được tăng cường nhằm hạn chế tình trạng khai thác bừa bãi để làm vật liệu xây dựng thông thường như cát, sỏi, đất, đá.

1.5. Phát triển quỹ đất

Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp cũng như các dự án mới trên địa bàn huyện đối với các dự án:

- Dự án: Kênh tưới sau hồ C21 xã Đồng Tiến; Kênh tưới nội đồng thôn 3 xã Thanh Lân; cải tạo hồ chứa nước ông Thanh, ông Cự xã Thanh Lân, Trụ sở Công an thị trấn Cô Tô; xây dựng Chùa trên đảo Cô Tô: tiến hành rà soát các hộ gia đình, cá nhân nằm trong ranh giới thu hồi đất để làm cơ sở lên phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện bàn giao đất cho nhà thầu tiến hành thi công công trình. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với nhà thầu thi công tiếp tục khảo sát, kiểm tra khu mở đường công vụ đang thi công làm ảnh hưởng đến các hộ dân để tiếp tục, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất và cây trồng trên đất để việc thi công đúng thời gian quy định và có phương án chống sạt lở không làm ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân

- Dự án: Tôn tạo và mở rộng khu di tích Bác Hồ: trả lời đơn thư, kiến nghị của 02 hộ gia đình liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

- Công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất gồm: 08 ô đất thuộc điểm quy hoạch khu dân cư tự xây phía đông trục đường từ nhà văn hóa khu 2 (cũ) đi đường mới khu 2; 04 ô đất thuộc quy hoạch khu dân cư phía đông trục đường ra khu dịch vụ hậu cần nghề cá; 01 ô thuộc điểm quy hoạch tái định cư phía nam trục đường Ký con. Kết quả đã bán 07 ô đất với số tiền 1.668.623.700 đồng. Đối với 03 ô đất gồm: Nhà văn hóa khu 2 cũ; Trạm Y tế cũ và khu Khối vận cũ, phòng chuyên môn đang hoàn thiện hồ sơ bán đấu giá quyền sử dụng đất ở và thanh lý tài sản trên đất.

1.6. Tài chính - tín dụng, ngân hàng- đầu tư phát triển

Thu ngân sách trong tháng ước đạt 10.394,791 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đạt 132.211,363 triệu đồng bằng 110,78% kế hoạch. Trong đó: thu trên địa bàn trong tháng đạt 1.065,7 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đạt 9.709,092 triệu đồng bằng 138,7% kế hoạch; thu trợ cấp ước đạt 9.329,091 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đạt 122.502,271 triệu đồng, bằng 109,04%. Tổng chi ngân sách trong tháng ước đạt 10.008 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đạt 102.632,313 triệu đồng bằng 86,69% kế hoạch.

Tổng nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đến 15/9/2015 là 63.800 triệu đồng đạt 105,26% kế hoạch, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương 46.000 triệu chiếm 70%; tổng dư nợ ước thực hiện đến 15/9/2015 là 125.000 triệu đồng đạt 115% kế hoạch, nợ xấu chiếm dưới 2% trong tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ các chương trình đến 15/9/2015 là 47.131 triệu đồng, nợ quá hạn 634 triệu đồng.

1.7. Bưu chính, viễn thông - công nghệ thông tin

- Hoạt động bưu chính, viễn thông đảm bảo ổn định. Tổ chức khai thác tốt các dịch vụ, chuyển phát nhanh công văn, thư báo, bưu phẩm, bưu kiện; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

- Duy trì hoạt động hệ thống phần mềm quản lý, xử lý văn bản và cổng Thông tin điện tử, 9 tháng đầu năm đã đưa 186 tin, bài phản ánh các hoạt động, tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Văn hóa - xã hội

2.1. Văn hóa - thể dục thể thao; truyền thanh - truyền hình

- Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; khai mạc du lịch hè 2015 và hưởng ứng Carnaval Hạ Long năm 2015. Tổ chức khai mạc và tổng kết hoạt động hè cho thanh thiếu nhi năm 2015; chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong dịp Tết Trung thu 2015; đảm bảo vệ sinh, an toàn trật tự khu Đền thờ Bác Hồ phục vụ du khách và nhân dân đến thăm quan và dâng hương. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Cử cán bộ tham gia khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên” và tham dự Hội nghị triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam du lịch Việt Nam- mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” tại Thành phố Hạ Long.

- Truyền thanh - Truyền hình: Duy trì thời lượng tiếp phát sóng phát thanh - truyền hình các đài Trung ương và tỉnh, duy trì trang tin địa phương, trong 9 tháng đầu năm 2015 đã thực hiện 171 tin, 56 bài viết, phóng sự và 02 trang tin địa phương phản ánh về những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện, đặc biệt là tuyên truyền các nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2.2. Giáo dục và đào tạo

Tổ chức khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường tại tất cả các trường học trên địa bàn đúng thời gian, trang nghiêm và thiết thực. Tổ chức tổng kết năm học 2014-2015 với kết quả: bậc tiểu học về kiến thức, kỹ năng được khen thưởng là 303/468 = 64,7%, về năng lực được khen thưởng là 48/468 = 10,3%, về phẩm chất được khen thưởng là 49/468 = 10,5%; trung học cơ sở: giỏi 41/342 em = 12%, khá 140/342 em = 40,9%, trung bình 160/342 em = 46,8%, yếu 01/342 em = 0,3%. Tiếp tục chỉ đạo các trường làm tốt việc điều tra, thực hiện công tác phổ cập giáo dục các bậc học. Chỉ đạo ngành phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đồng cấp trường, tiến tới Hội khỏe Phù đổng cấp huyện lần thứ III, cấp tỉnh lần thứ IX - năm 2016.2.3. Y tế - dân số, kế hoạch hóa gia đình

Duy trì tốt công tác quân dân y kết hợp trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra 09 đợt về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, dịp Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra đã tiến hành lập biên bản cảnh cáo 07 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp thu nộp ngân sách với số tiền 8,0 triệu đồng. Phòng chuyên môn đã tổ chức 09 cuộc kiểm tra các cơ sở sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở bếp ăn tập thể trường học; kiểm tra công tác quản lý Dược và Mỹ phẩm; 03 cuộc kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cấp 22 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tổng số lượt người khám bệnh 9 tháng đầu năm 2015 là 5.751 lượt, trong đó số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 688 lượt, số bệnh nhân chuyển viện là 20 ca. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi tọa đàm nói chuyện, truyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình hưởng ứng Ngày dân số thế giới; tăng cường tuyên truyền công tác dân số và lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình; phát thanh chuyên mục “Dân số và hạnh phúc” trên hệ thống truyền thanh của huyện. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Bệnh viện 7 Quân khu 3 tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ mang thai, trẻ em tại các xã, thị trấn.

2.4. Chính sách xã hội - dân tộc, tôn giáo

Trợ cấp nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội, hộ nghèo trên địa bàn với tổng số 242 xuất quà bằng 237,1 triệu đồng cho 219 đối tượng (ngân sách tỉnh 38,9 triệu, ngân sách huyện 174,6 triệu đồng; nguồn xã hội hóa 23,6 triệu đồng). Chỉ đạo phân công giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2015. Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng và 1 lần cho các đối tượng do ngành Lao động TBXH quản lý kịp thời, đầy đủ; hỗ trợ cho 03 hộ gia đình liệt sỹ, thương binh để sửa chữa nhà ở với số tiền là 100 triệu đồng bằng nguồn xã hội hóa. Tặng quà của Chủ tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện cho các đối tượng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7). Chỉ đạo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế. Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền là 65,9 triệu đồng và hiện vật trị giá 122 triệu đồng.

Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2015; mở 02 lớp dạy nghề nghề phi nông nghiệp cho 60 lao động nông thôn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 151,2 triệu đồng; quyết định cho vay 44 dự án từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm với tổng số vốn vay là 875 triệu đồng.

- Dân tộc - tôn giáo: Cộng đồng giáo dân và bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn đảm bảo ổn định đời sống, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Qua công tác nắm bắt tình hình của cơ quan chức năng, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tuân thủ theo quy định của pháp luật, không có hiện tượng hoạt động tôn giáo trái phép, lợi dụng tôn giáo cho mục đích khác.3. Quốc phòng - an ninh

3.1. Quốc phòng:

Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác đảm bảo an toàn phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân Ất Mùi; ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015; tổ chức đăng ký độ tuổi dân quân tự vệ, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân phục vụ cho công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức biên chế năm 2015; tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2015 đảm bảo số lượng, đúng nghi lễ, an toàn và đúng luật; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cán bộ năm 2015 và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015 cho các địa phương, đơn vị trong thời gian 03 ngày với quân số tham gia là 84 đồng chí. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động 01 đợt thi đua với chủ đề “Thần tốc, Quyết thắng”, 01 đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm”, quân số 215 đồng chí; thành lập 03 trung đội tự vệ khối cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền huyện và 04 tiểu đội thuộc các cơ quan trên địa bàn; miễn nhiệm, bổ nhiệm 23 đồng chí cán bộ dân quân tự vệ theo quy định, tổng số dân quân tự vệ toàn huyện 331 đồng chí, đạt 5,09% dân số của huyện. Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ khối cơ quan huyện, kết quả đánh giá chung đạt khá, an toàn về mọi mặt; mở 02 lớp bối dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng đặc thù. Tổ chức tập huấn cán bộ và huấn luyện phân đội dự bị động viên năm 2015 với quân số 94 đồng chí, huấn luyên tập trung các trung đội dân quan tự vệ binh chủng chiến đấu với quân số 30 đồng chí, kết quả đánh giá chung đạt khá. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2011-2015) và sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.3.2. An ninh:

- Trong 9 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn huyện xảy ra 20 vụ việc (giảm 04 vụ so với cùng kỳ 2014) gồm: gồm 12 vụ tổ chức đánh bạc; 02 vụ trộm cắp tài sản; 01 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 02 vụ đánh nhau cố ý gây thương tích; 02 vụ đuối nước và phát hiện 01 xác chết trôi tại khu vực đảo Mã cháu, Thanh Lân.

- Công tác điều tra, xử lý tội phạm: Công an huyện đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các vụ việc, khởi tố 08 vụ (04 vụ đánh bạc, 02 vụ trộm cắp, 01 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 01 vụ cố ý gây thương tích) = 28 đối tượng; chuyển PC45 Công an tỉnh 01 vụ = 02 đối tượng giết người; xử lý hành chính 08 vụ = 35 đối tượng đánh bạc, phạt hành chính 45 triệu đồng. Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát truy tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy = 02 đối tượng trong chuyên án ma túy “415H”. Chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý hành chính 10 tàu kinh doanh dầu trên biển không đúng điểm quy định và không đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy, phạt 55 triệu đồng.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt nhất là trên tuyến đường thủy nội địa Vân Đồn - Cô Tô và Cô Tô đi Thanh Lân, Cô Tô Con. Trong 9 tháng đầu năm 2015, Công an huyện đã xử lý 477 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 213.580.000 đồng; cấp mới 297 giấy chứng minh nhân dân; đăng ký 49 xe mô tô; kiểm tra trên 60 lượt nhà nghỉ, khách sạn, lập biên bản 14 trường hợp vi phạm các quy định về khai báo lưu trú, phạt 16,5 triệu đồng; xử lý hành chính 07 chủ phương tiện thủy sử dụng kích điện để khai thác hải sản, phạt 34,5 triệu đồng và thu giữ toàn bộ số ngư cụ phục vụ việc khai thác trên; vận động thu hồi 01 khẩu súng tự chế; xử lý hành chính 30 cơ sở kinh doanh không có chứng chỉ về phòng cháy, chữa cháy, phạt tiền 22.750.000 đồng; cấp mới 06 và thu hồi 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xử lý hành chính 01 trường hợp = 750.000 đồng do làm mất giấy; xử phạt 01 cơ sở kinh doanh lưu trú chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự = 1,5 triệu đồng.

- Công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài tại địa phương: Trong 9 tháng đầu năm 2015 có 176 người nước ngoài nhập cảnh vảo địa phương với mục đích du lịch và thương mại, thăm thân. Qua công tác nắm bắt tình hình hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, Công an huyện đã phát hiện 66 trường hợp không có giấy phép vào khu vực biên giới theo quy định, xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp = 6.250.000 đồng; 01 trường hợp cơ sở lưu trú vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh = 1.250.000 đồng, lập biên bản và yêu cầu các trường hợp trên rời khỏi địa phương.

4. Xây dựng Chính quyền - Tư pháp - Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

4.1. Xây dựng chính quyền - thi đua, khen thưởng

- Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, biên chế và quỹ tiền lương: Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức, biên chế, quỹ tiền lương và nâng bậc lương thường xuyên; tiếp tục triển khai Đề án 25 của huyện theo lộ trình được tỉnh phê duyệt gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tiếp nhận 03 công chức từ khối Đảng về công tác tại Ủy ban nhân dân huyện; ra quyết định điều động, bổ nhiệm 08 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo; điều động 02 viên chức phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình về Trung tâm Hành chính công; 01 viên chức Trường Trung học cơ sở Thanh Lân về Phòng Văn hóa-Thông tin; thuyên chuyển công tác đối với 04 viên chức thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo; điều động 02 công chức lãnh đạo đến nhận công tác tại Văn phòng Huyện ủy Cô Tô. Trong 9 tháng đầu năm 2015, thực hiện nâng bậc lương thường xuyên cho 75 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và hợp đồng 68/NĐ-CP; quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề cho 07 viên chức ngành giáo dục; nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 57 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; nâng bậc lương trước thời hạn cho 18 cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

- Ban hành các quyết định: Bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Cô Tô; miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Chính trị viên xã Thanh Lân do luân chuyển cán bộ; xếp lương lần đầu đối với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cô Tô; hưởng phụ cấp thâm niên đối với chức danh Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Tiến; hưởng phụ cấp kiêm nhiệm cho 34 cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Cải cách hành chính, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010 - 2020; ban hành và triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; đầu tư xây dựng trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động từ tháng 01/2015 để đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như đất đai, bảo hiểm, đăng ký kinh doanh… Tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước chương trình chuyên viên cho trên 100 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đăng ký 03 cán bộ công chức lãnh đạo học chương trình chuyên viên chính; cử 01 viên chức Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đi học Đại học ngành Báo chí.

- Công tác Thi đua - khen thưởng: Quyết định khen thưởng cho 09 đơn vị dẫn đầu cụm thi đua, 14 đơn vị và 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014; công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiến tiến" cho 23 đơn vị, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 133 cá nhân, danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 04 cá nhân. Khen thưởng cho 56 tập thể và 80 cá nhân có thành tích trong các phong trào (04 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tình nguyện nhập ngũ năm 2015, thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị, 10 thực hiện phong trào ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ); công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 21 tập thể, 181 cá nhân, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 23 viên chức ngành Giáo dục.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua cho 03 đơn vị (Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện); công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể và tặng bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015.- Hoạt động hành chính công: Trung tâm hành chính công đã đưa 183 bộ thủ tục vào hoạt động với 13 lĩnh vực: Văn hóa - Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Công thương, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủy sản, Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp. Đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đưa 79 bộ thủ tục và 22 bộ thủ tục của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ra thực hiện tại Trung tâm. Trong 9 tháng đầu năm 2015, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý tổng số 518 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn 494 hồ sơ, đạt 95,36%; đang giải quyết trong hạn 22 hồ sơ, đạt 0,42%; quá hạn là 24 hồ sơ, đạt 0,46%.

4.2. Tư pháp:

Xây dựng chương trình triển khai tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện trong năm 2015. Trong 9 tháng đàu năm đã tiến hành 06 cuộc tuyên truyền trực tiếp, phát 12 bản tin pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các Bộ Luật sửa đổi. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý hộ tịch, tủ sách pháp luật và hòa giải trên địa bàn, duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo, thực hiện đăng ký khai sinh cho 119 trường hợp, cấp 82 bản sao giấy khai sinh; kết hôn 20 trường hợp, khai tử 13 trường hợp, xác định tình trạng hôn nhân cho 26 lượt công dân, xác định lại dân tộc cho 05 trường hợp; chứng thực 8.480 bản, 145 hợp đồng và 03 chữ ký; hòa giải cơ sở 01 cuộc thành công.4.3. Thanh tra - tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo:

Trong 9 tháng đầu năm, thực hiện 04 cuộc thanh tra: Thanh tra công tác quản lý tài chính mua thùng đựng rác hỗ trợ các hộ dân năm 2013 tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến; thanh tra công tác quản lý tài chính tại phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Mầm non Thanh Lân, trường Tiểu học Thanh Lân, trường Tiểu học Đồng Tiến và trường Trung học cơ sở thị trấn Cô Tô; thanh tra công tác quản lý tài chính tại Ủy ban nhân dân thị trấn Cô Tô năm 2013-2014. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 86.565.000 đồng đối với công tác hỗ trợ các hộ dân mua thùng đựng rác năm 2013 tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến.

Duy trì lịch tiếp công dân cả thường kỳ và đột xuất, 9 tháng đầu năm 2015 bộ phận tiếp công dân đã tiếp 35 lượt công dân, tiếp nhận 07 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại với các nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực cấp bổ sung diện tích đất ở, chuyển đổi mục đích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiến nghị về thi tuyển công chức cấp xã năm 2013, tố cáo công dân.... Kết quả: giải quyết đúng thời hạn 03 đơn kiến nghị, 02 đơn khiếu nại; 01 đơn kiến nghị đang tiến hành giải quyết; 01 đơn tố cáo mạo danh, không tiến hành thu lý giải quyết.

Đánh giá chung: 9 tháng năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức; nguồn lực cho phát triển còn hạn hẹp trong khi nhu cầu lớn; thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Tuy nhiên ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Chương trình công tác và đề ra các giải pháp thực hiện nghị quyết 10-NQ/TU ngày 05/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 84-NQ/HU ngày 24/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, triển khai các nội dung theo chủ đề năm 2015 của tỉnh và huyện, vì vậy kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015 của huyện cơ bản phát triển ổn định và đạt được những kết quả khả quan như: sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản đạt 77,6% kế hoạch, doanh thu vận tải tăng 33,3%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 138,7% kế hoạch năm...). Các các ngành, địa phương đã có nhiều quan tâm chăm lo đời sống nhân dân nhất là các đối tượng chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo... ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt kết quả tích cực; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại đó là: việc triển khai các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch của một số đơn vị, địa phương còn chậm, chưa đạt yêu cầu; chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp còn lúng túng; năng suất, chất lượng sản phẩm, sức canh tranh còn thấp; một số dự án công trình còn chậm tiến độ; chất lượng dịch vụ cải thiện còn chưa đảm bảo, chưa bền vững nhất là trong lĩnh vực môi trường, thương mại, du lịch; công tác quản lý thông tin, an ninh, an toàn mạng còn sở hở; cải cách hành chính tuy đã có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới, hiệu lực quản lý nhà nước, năng lực của cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhất là cán bộ cấp cơ sở; kỷ luật, kỷ cương hành chính chấp hành chưa nghiêm túc ... đòi hỏi các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục và nỗ lực phấn đấu trong 03 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành, các cơ quan chuyên môn, các địa phương rà soát lại chỉ tiêu kế hoạch của năm, đánh giá những kết quả đã đạt được và xác định rõ những nhiệm vụ còn lại với mục tiêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2015, tạo tiền đề cho thực hiện kế hoạch năm 2016. Các nhiệm vụ trọng tâm cần xác định và tập trung trong 3 tháng cuối năm là:1. Tập trung chỉ đạo, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện với tinh thần khẩn trương, đồng bộ để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Trong đó tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm. Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

2. Chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch nhanh, gọn vụ mùa và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông-Xuân 2015 đảm bảo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm, vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép. Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận các loại đất trên địa bàn.

4. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước; tập trung các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế; thực hiện tiết kiệm trong chi thường xuyên, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015 theo kế hoạch được giao; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chỉ tiêu ngân sách 2016. Tăng cường các biện pháp quản lý giá cả, quản lý thị trường, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá, trốn thuế, buôn lậu... không để xảy ra đột biến về giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân nhất là vào những tháng cuối năm.

Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương, Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện rà soát hồ sơ, thủ tục, tổ chức đấu giá các khu đất, tài sản gắn liền với đất do nhà nước quản lý trên địa bàn đủ điều kiện đấu giá để tăng nguồn thu cho ngân sách.5. Rà soát các công trình xây dựng cơ bản để có giải pháp cụ thể đối với từng dự án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thực hiện để có khối lượng và giải ngân nhanh các nguồn vốn đã được giao kế hoạch năm. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách thông qua kêu gọi tài trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Triển khai các dự án chuẩn bị đầu tư hoàn chỉnh thủ tục, phê duyệt trước 15/10 đảm bảo đủ điều kiện để bố trí vốn kế hoạch 2016.6. Tiếp tục đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ổn định quy mô trường, lớp, sỹ số học sinh các cấp học, củng cố chất lượng giáo dục ngay từ những ngày đầu của năm học mới để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát động phong trào thi đua 'Dạy tốt, học tốt" hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2015 (từ 30/9 - 06/10/2015) và lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá, sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016 đúng quy định.

Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông, nhất là các bệnh cúm, sốt xuất huyết, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh. Tiếp tục nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, nhất là y tế tuyến xã; đẩy mạnh công tác truyền thông dân số gắn với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.7. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội; xây dựng Kế hoạch điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, xây dựng cơ sở dữ liệu làm căn cứ đề xuất các chương trình, chính sách giảm nghèo giai đoạn tiếp theo. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

8 .Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, chuyển giao văn bản, tài liệu; duy trì và đổi mới công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp.

9. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiến cứu nạn; phối hợp, hiệp đồng tốt giữa các lực lượng trên địa bàn tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo; tổ chức tốt công tác huấn luyện, hội thi, hội thao cho các đối tượng theo kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016; tiếp tục triển khai các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

10. Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015, xây dựng chương trình công tác năm 2016. Chuẩn bị tốt các điều kiện, các nội dung cho kỳ họp lần thứ 22, HĐND huyện khóa IV vào cuối năm. Các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng các giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh (Báo cáo);

- TTr: HU, HĐND huyện (Báo cáo);

- CT, các PCT-UBND huyện;

- Các Thành viên UBND huyện;

- VP Huyện ủy;

- Chánh, PVP - HĐND và UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huỵện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng Thông tin điện tử (Để đưa tin);- Lưu VT.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Vũ
: vi-VN -> huyenthi -> HuyenCoTo -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd (Dự thảo)
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> VIỆn quy hoạch và thiết kế NÔng nghiệp báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế XÃ HỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương