Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”tải về 79.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích79.96 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ


Số: /BC-UBND

Dự thảo”CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cô Tô, ngày tháng 4 năm 2016


BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4;

một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016
I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4

1. Kinh tế

1.1. Ngư, nông, lâm nghiệp

- Khai thác: Sản lư­ợng khai thác tháng 4 ước đạt 470 tấn bằng 112% so với cùng kỳ, trong đó: cá 200 tấn, tôm 5 tấn, mực 30 tấn, hải sản khác 235 tấn. Tổng sản lượng 4 tháng đầu năm ước đạt 1.670 tấn đạt 33,26% kế hoạch năm, bằng 97,1% so với cùng kỳ, trong đó: cá 690 tấn, tôm 20 tấn, mực 85 tấn, hải sản khác 875 tấn.

- Nuôi trồng: Tính đến ngày 20/4/2016, số lượng giống thả vụ nuôi Xuân-Hè 2016 trên địa bàn toàn huyện đạt 41 triệu con. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 4 ước đạt 20 tấn, đưa sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 4 tháng đầu năm đạt 70 tấn, bằng 46,66% kế hoạch năm.

- Trồng trọt: Tổng diện tích lúa vụ Chiêm Xuân năm 2016 đạt 80,6 ha, trong đó: thị trấn Cô Tô 15,3ha, xã Đồng Tiến 58,5ha, xã Thanh Lân 6,8ha. Lúa đang trong giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh, phát triển tương đối tốt. Phòng chuyên môn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra toàn bộ công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2016.

- Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển ổn định. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi đối với các điểm tập kết gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyển, chuồng trại chăn nuôi được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, buôn bán vận chuyển lưu thông gia súc, gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn huyện được đảm bảo thường xuyên.

- Lâm nghiệp: Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác bảo vệ rừng, tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng.1.2. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 230 triệu đồng, 4 tháng đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ với các sản phẩm chủ yếu: sản lượng nước mắm ước đạt 1.000 lít, 4 tháng 5.200 lít, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

- Chế biến sứa: Sản lượng chế biến sứa biển 04 tháng ước đạt 73.000 thùng, doanh thu ước đạt 28 tỷ đồng.

- Khối lượng nước sinh hoạt: Tổng tiêu thụ trong tháng 4 ước đạt 22.000 m3, giá trị doanh thu 220 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị khối lượng thực hiện tháng 04/2016 ước đạt khoảng 30.000 triệu đồng, bao gồm các công trình: Khu neo đậu trú bão huyện Cô Tô giai đoạn 2; Trường học liên cấp đảo Trần huyện Cô Tô; xây dựng 04 hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển dân cư đảo Trần, huyện Cô Tô; Cải tạo, nâng cấp cụm hồ chứa nước ông Thanh, ông Cự xã Thanh Lân. Giá trị giải ngân thanh toán các nguồn vốn trên địa bàn đến tháng 4 ước đạt 15.555 triệu đồng = 30% kế hoạch.

1.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch - giao thông vận tải

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng ước đạt 2,2 tỷ đồng, 4 tháng đạt 8,7 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ, với các mặt hàng chủ yếu như: lương thực; thực phẩm; nguyên vật liệu xây dựng; nhiên liệu xăng dầu; các mặt hàng thiết yếu phục vụ gia đình.

- Giao thông vận tải: Các phương tiện vận tải khách thủy trên địa bàn duy trì hoạt động giao thông thông suốt, an toàn đảm bảo tốt lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của cán bộ, quân và dân trên đảo. Tổng lượng khách qua cảng trong tháng đạt 11.353 lượt khách (trong đó lượng khách du lịch đạt trên 6.000 lượt); công tác thu phí và lệ phí qua cảng ước đạt 4,1 triệu đồng.

1.4. Tài nguyên và môi trường - xây dựng nông thôn mới

- Tài nguyên Môi trường: Duy trì công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn, đảm bảo môi trường luôn xanh - sạch - đẹp. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được tăng cường nhằm hạn chế tình trạng khai thác bừa bãi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như cát, sỏi, đất, đá.

Trong tháng 4, đã hoàn thiện 14 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển sang Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 06 trường hợp; cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 03 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất cho 04 trường hợp. Ban hành Quyết định thu hồi đất bãi triều ven biển tại hòn Khe Con, thôn 3, xã Thanh Lân; ban hành 10 thông báo chưa gia hạn đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản đã và sắp hết hạn thuê đất trong năm 2016, yêu cầu chủ cơ sở thu gom hải sản và không tiến hành thả giống mới trên phần diện tích đất đã có thông báo.

- Xây dựng Nông thôn mới: Triển khai công trình đường giao thông nông thôn tại xã Thanh Lân với tổng mức đầu tư là 261 triệu đồng đang được triển khai và hoàn thành trước 30/4/2016. Các dự án Gà đồi đồng tiến, Ốc hương Thanh Lân đang trong giai đoạn chuẩn bị vệ sinh chuồng trại, lồng bè, dự kiến triển khai thả giống trong đầu tháng 5/2016; mô hình khoai lang tím đã thực hiện trồng mới lại các diện tích bị chết sau đợt rét hại đến nay đạt khoảng 1ha.

1.5. Phát triển quỹ đất

Tập trung giải quyết những tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp cũng như công tác chuẩn bị triển khai các dự án mới trên địa bàn huyện, cụ thể:

- Dự án xây dựng chùa trên đảo Cô Tô, Sân bay trực thăng trong quần thể khu di tích Bác Hồ: tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khởi công xây dựng đảm bảo tiến độ.

- Dự án cải tạo hồ chứa nước ông Thanh, ông Cự xã Thanh Lân: hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền 1.709.734.902 đồng.

- Dự án Mở rộng, nâng cấp đường xuyên đảo Cô Tô, giai đoạn 1: xây dựng xong kế hoạch giải phóng mặt bằng.

1.6. Tài chính, tín dụng, ngân hàng, đầu tư phát triển

Thu ngân sách trong tháng ước đạt 18.155,5 triệu đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 55.530,488 triệu đồng đạt 46,26% kế hoạch. Trong đó: thu trên địa bàn trong tháng ước đạt 643 triệu đồng, lũy kế 04 tháng đạt 10.474,688 triệu đồng, bằng 99,76% kế hoạch; thu trợ cấp đạt 17.512,5 triệu đồng, lũy kế 04 tháng đạt 45.055,8 triệu đồng, bằng 41,13% kế hoạch; tổng chi ngân sách trong tháng ước đạt 10.165 triệu đồng, lũy kế 04 tháng đạt 32.757,389 triệu đồng bằng 27,66% kế hoạch.- Các ngân hàng hoạt động ổn định, bám sát định hướng hoạt động tín dụng của ngành, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến 20/4/2016 ước đạt 77.000 triệu đồng, nợ xấu dưới 3% trong tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ các chương trình đến 20/4/2016 là 50.183 triệu đồng, nợ quá hạn 669 triệu đồng.

1.7. Bưu chính, viễn thông - công nghệ thông tin

- Hoạt động bưu chính, viễn thông đảm bảo ổn định. Tổ chức khai thác tốt các dịch vụ, chuyển phát nhanh công văn, thư báo, bưu phẩm, bưu kiện; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

- Duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện, trong tháng đã đưa 25 tin, bài phản ánh các hoạt động, tuyên truyền, phổ biến những yêu cầu nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị diễn ra trên địa bàn huyện.

2. Văn hóa - xã hội

2.1. Văn hóa - thể dục thể thao; truyền thanh - truyền hình

- Tăng cường công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn: ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, 55 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo 9/5 và kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống băng zôn, khẩu hiệu. Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 và Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo (9/5/1961 - 9/5/2016). Tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng, nhà văn hóa thôn khu về công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Duy trì thời lượng tiếp phát sóng phát thanh - truyền hình các đài Trung ương và tỉnh, duy trì trang tin địa phương, trong tháng 4/2016 đã thực hiện 27 tin viết, 06 bài phản ánh về những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử hằng ngày trên hệ thống truyền thanh huyện; truyền thanh các địa phương đã tiếp sóng được chương trình phát thanh của huyện.

2.2. Giáo dục và đào tạo

Ngành giáo dục huyện tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện đúng tiến độ chương trình theo biên chế năm học các bậc học; thực hiện tốt công tác giảng dạy, ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II. Tổ chức kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016 cho cán bộ quản lý các cấp học; thực hiện kiểm tra hoạt động sư phạm của các trường Mầm non Thanh Lân, Tiểu học thị trấn Cô Tô và Trung học cơ sở thị trấn Cô Tô. Bình xét và hoàn thiện hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp giáo dục năm 2016” cho các cá nhân đủ điều kiện.2.3. Y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình

Duy trì tốt công tác quân dân y kết hợp trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện 01 lần/tuần về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong tháng phòng chuyên môn đã thực hiện kiểm tra 03 lần về thuốc chữa bệnh cho người không đạt tiêu chuẩn, 02 đợt kiểm tra liên ngành một số lĩnh vực phục vụ các ngày lễ và mùa du lịch hè 2016, qua kiểm tra đã tiến hành lập biên bản cảnh cáo 10 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính trên 4.050.000 đồng; tổ chức triển khai các hoạt động “Tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016” từ ngày 15/4/2016 đến ngày 15/5/2016.

Trong tháng có số lượt người khám bệnh là 558, trong đó số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 87, số bệnh nhân nội trú chuyển viện là 04, số bệnh nhân khỏi ra viện là 83; Xây dựng kế hoạch đổi sổ ghi chép ban đầu về dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2016 (sổ A0); tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa bàn dân cư; cung cấp, cấp phát các biện pháp tránh thai lâm sàng và phi lâm sàng đầy đủ đến cộng đồng dân cư.

2.4. Chính sách xã hội - dân tộc - tôn giáo

Chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 21 đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, quân nhân tham gia kháng chiến dưới 20 năm kịp thời, đầy đủ; trợ cấp xã hội, trợ cấp thanh niên xung phong hàng tháng cho 80 đối tượng theo quy định tại Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. Tiến hành rà soát, lập danh sách báo cáo Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội tổng hợp, quyết định điều dưỡng tại gia với tổng số 04 thương, bệnh.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị Bảo hiểm Xã hội huyện thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế. Tiến hành khảo sát trẻ em bị dị tật vận động, sứt môi hở vòm họng đề nghị phẫu thuật nhân đạo năm 2016.

Rà soát nhu cầu học nghề của người lao động để phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2016; tuyên truyền, phổ biến các hình thức tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của các công ty trong và ngoài tỉnh đến người lao động. Thẩm định cho vay 09 dự án giải quyết việc làm với tổng kinh phí là 350 triệu đồng.

- Hoạt động Chữ thập đỏ: Trợ giúp thường xuyên cho 03 đối tượng nghèo, khuyết tật bẩm sinh, mỗi đối tượng 500.000 đồng/người/tháng. Vận động các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện tiếp tục triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà nhân đạo cho các đối tượng xã hội; ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn.

- Dân tộc - tôn giáo: Cộng đồng giáo dân và bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn đảm bảo ổn định đời sống, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.3. Quốc phòng - an ninh

3.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nề nếp chính quy, trực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng. Cử cán bộ tham dự tập huấn cán bộ năm 2016 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định. Huấn luyện tại chức cơ quan và huấn luyện lực lượng tự vệ khối cơ quan huyện trong thời gian 07 ngày, với quân số 87 đồng chí, kết quả đánh giá chung đạt khá, an toàn về mọi mặt; huấn luyện trung đội dân quân cơ động huyện, quân số 22 đồng chí, trong thời gian 12 ngày. Tiến hành kiểm tra, rà soát đất quốc phòng, công trình quốc phòng theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Triển khai kế hoạch tổ chức hội thao dân quân tự vệ biển toàn huyện năm 2016.

3.2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, an ninh tuyến biển đảo, tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định. Trong tháng có 68 người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương với mục đích thanh minh 67, du lịch 01. Qua công tác nắm tình hình các hoạt động của người nước ngoài tại địa phương, Công an huyện đã phát hiện 11 trường hợp không có giấy phép ra vào khu vực biên giới, Công an huyện đã tiến hành lập biên bản xử phạt mỗi trường hợp 1.250.000 đồng và yêu cầu rời khỏi địa phương.

Về tệ nạn xã hội: xảy ra 05 vụ việc: 03 vụ tai nạn làm chết 03 người (01 vu ngạt nước, 01 vụ ngộ độc thức ăn, 01 vụ đột tử), 01 người bị điện giật làm bỏng nặng và phát hiện 01 xác chết trôi tại vùng biển đảo Trần.

Về công tác điều tra, xử lý tội phạm: đảm bảo an ninh trật tự 02 phiên tòa xét xử 01 vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 08/02/2016 tại khu 4, thị trấn Cô Tô = 01 bị can và 01 vụ hủy hoại tài sản xảy ra ngày 15/10/2015 tại thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến = 01 bị can.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát theo Phương án 12 của Công an tỉnh và 02 lượt tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, xử lý 68 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền 13.790.000 đồng; cấp mới 32 thẻ căn cước công dân, đăng ký 01 xe mô tô; kiểm tra, xử lý 03 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, phạt tiền 3,7 triệu đồng.4. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

4.1. Xây dựng chính quyền - thi đua, khen thưởng: Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức, quản lý biên chế và quỹ tiền lương, nâng bậc lương thường xuyên; thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với 34 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 04 công chức, viên chức; quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 7 viên chức và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 19 viên chức ngành giáo dục.

- Công tác bầu cử: Phối hợp, thống nhất với Ủy ban bẩu cử huyện thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021; phê chuẩn khu vực bỏ phiếu đối với các xã, thị trấn. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thống kê số liệu cử tri phục vụ công tác bầu cử. Ban hành Hướng dẫn khen thưởng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hướng dẫn bầu cử tại các đơn vị lực lượng vũ trang và bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử.

- Hoạt động hành chính công: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, chuẩn hóa và xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến nay, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng xong các bước giải quyết thủ tục hành chính. Trong tháng 4/2016, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận 307 hồ sơ và 25 hồ sơ chuyển từ tháng 03/2016, trong đó: giải quyết đúng hạn 299 hồ sơ = 90,06%, quá hạn 15 hồ sơ = 4,52% (09 hồ sơ đã giải quyết, 06 hồ sơ chưa giải quyết), đang trong hạn giải quyết 18 hồ sơ = 5,42%.

- Công tác Thi đua - Khen thưởng: Ban hành quyết định khen thưởng cho 25 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2015, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đón nhận Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân trong phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “nông thôn mới” huyện Cô Tô.

4.2. Thực hiện chủ đề công tác năm 2016:

+ Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân: Thực hiện nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 31/3/2016 về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ đề công tác năm 2016 về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn huyện Cô Tô nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, các địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, đáp ứng sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

+ Xây dựng văn hóa, văn minh du lịch Cô Tô: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô gửi đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các địa phương, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và yêu cầu Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện phát trên hệ thống loa truyền thanh huyện tới toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

4.3. Tư pháp:

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý hộ tịch, tủ sách pháp luật và hòa giải trên địa bàn, duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo, đăng ký khai sinh 15 trường hợp, khai tử 01 trường hợp, đăng ký kết hôn 07 trường hợp, chứng thực 722 bản và 32 hợp đồng kinh tế.4.4. Thanh tra - tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Tiến hành 01 cuộc thanh tra công tác quản lý ngân sách tài chính, ngân sách năm 2014 tại trường Mầm Non Cô Tô, trường Tiểu học thị trấn Cô Tô, trường Mầm non Đồng Tiến, trường Trung học cơ sở Thanh Lân.

Duy trì lịch tiếp công dân cả thường kỳ và đột xuất; trong tháng bộ phận tiếp công dân của huyện đã tiếp 09 lượt công dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phản ánh về giá đất, công tác giải phóng mặt bằng. Trong tháng không nhận được đơn tố cáo, kiến nghị nào của công dân. Ban hành thông báo giải quyết 01 đơn kiến nghị của ông Ngô Duy Phương, khu 4, thị trấn Cô Tô và tiến hành giải quyết 01 đơn khiếu nại của công dân từ kỳ trước chuyển sang.

- Công tác đối thoại với nhân dân: Đã tổ chức 02 cuộc đối thoại với nhân dân: 01 cuộc đối thoại giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà bà Bùi Thị Kim Hoa (khu 4, thị trấn Cô Tô) với ông Phạm Văn Bình (thôn Nam hà, xã Đồng Tiến); 01 cuộc đối thoại với nhân dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Tôn tạo mở rộng khu di tích Bác Hồ. Kết quả đã xử lý, giải quyết rứt điểm đơn thư khiếu nại kéo dài và thống nhất được phương án hòa giải; đồng thời thành lập tổ công tác trực tiếp giải quyết sau đối thoại.* Đánh giá chung: Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng 4 và 04 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có chuyển biến thuận lợi. Các ngành nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ ổn định sản xuất và duy trì mức tăng trưởng khá, giá cả thị trường được kiểm soát; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại: chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đã được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp; khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của thời tiết; dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ... cần phải được tiếp tục quan tâm và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

* Hạn chế, tồn tại: Công tác thông tin, báo cáo của một số phòng, ban, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu cần phải xử lý kịp thời; công tác triển khai thực hiện các mô hình sản xuất còn chậm tiến độ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chuyên môn với các ngành, đoàn thể, địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ còn thiếu nhận thức về tư duy...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 -2016

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bám sát chủ đề công tác năm để xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương; tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức vào ngày 22/5/2016; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình; tổ chức cử cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo đúng Luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh nếu có; đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ ngày bầu cử.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tập trung chăm sóc các loại cây trồng vụ chiêm, chuẩn bị đầy đủ các loại giống, vật tư nông nghiệp để cung ứng cho nhân dân phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2016. Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết nắng nóng; tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong mùa sinh sản của các loài thủy sản.

3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông, trật tự đô thị, giải quyết khiếu nại tố cáo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm, các dự án, đề án như: Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, Khu xử lý rác thải, các công trình hạ tầng tại đảo Trần, Chợ Cô Tô, Chùa Cô Tô, xây dựng tuyến đường xuyên đảo giai đoạn 1, Sân bay trực thăng trong quần thể khu di tích Bác Hồ và các Đề án, Quy hoạch chiến lược chưa hoàn thành. Hoàn thiện hồ sơ trình các sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh quyết định và công bố tuyến tàu khách Vân Đồn - Thanh Lân.

4. Đẩy mạnh thu ngân sách, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển theo các chương trình, dự án gắn với đầu tư xây dựng nông thôn mới, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, dành nguồn lực trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch 2016, gắn với các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo, 105 ngày sinh của Bác; tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, dịch vụ, trong đó trọng tâm là quản lý giá cả, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm trong chợ, các nhà hàng, ứng xử văn minh với khách du lịch; chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, nhất là tuyến Vân Đồn - Cô Tô; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.6. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và các sản phẩm phục vụ du lịch trên địa bàn huyện.

7. Tổ chức tốt thi học kỳ II và tổng kết năm học 2015-2016, hướng dẫn học sinh trung học phổ thông ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển cao đẳng, đại học hệ chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Triển khai kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2016 và công tác quản lý giáo dục thanh thiếu nhi trong dịp hè. Tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh mùa hè; tiếp tục thực hiện có hiệu quả "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm".

8. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững; chủ động nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hộ mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ thiết thực. Thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tiên tiến.

9. Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Hành chính công; Tiếp tục triển khai Đề án 25 của huyện và các đề án thành phần theo lộ trình đã được Tỉnh phê duyệt gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

10. Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện, diễn tập đảm bảo theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nhất là trong thời gian cao điểm về khách du lịch./.

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Thống kê; Báo cáo

- TT HU, HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Thành viên UBND huyện;

- VP Huyện ủy;

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các đ/c lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;

- Cổng Thông tin điện tử huyện- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Vũ: vi-VN -> huyenthi -> HuyenCoTo -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd (Dự thảo)
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> VIỆn quy hoạch và thiết kế NÔng nghiệp báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế XÃ HỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương