Ủy ban nhân dân huyện cô TÔtải về 63.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích63.26 Kb.
#18026


ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CÔ TÔ


Số: /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cô Tô, ngày 19 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12;

một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2015
I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12

1. Kinh tế

1.1. Ngư, nông, lâm nghiệp

- Khai thác: Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng ước đạt 300 tấn, trong đó: cá 120 tấn, tôm 05 tấn, Mực 15 tấn, hải sản khác 160 tấn. Tổng sản lượng khai thác 12 tháng ước đạt 4.830 tấn, đạt 106,6% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó: cá 1.920 tấn, tôm 72 tấn, mực 310 tấn, hải sản khác 2.528 tấn.

- Nuôi trồng: Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng ước đạt 10 tấn đưa sản lượng nuôi trồng thủy sản 12 tháng ước đạt 165 tấn đạt 121,86% kế hoạch năm.

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng trong năm đạt 220,6 ha tăng 5,8 ha, năng suất bình quân cả năm đạt 30 tạ/ha, các giống được sử dụng chủ yếu là khang dân, bồi tạp.

Chăn nuôi: Duy trì đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương, không để xảy ra dịch bệnh. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi đối với các điểm tập kết, cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyển, khu dân cư được thực hiện tốt.- Lâm nghiệp: Duy trì nghiêm chế độ trực phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển đánh bẫy bắt chim hoang dã, chế biến, kinh doanh lân sản trái phép trên địa bàn. Trong tháng kiểm tra, xử lý 01 vụ phá rừng trái phép, phạt vi phạm hành chính 1000.000 đồng phát mại lâm sản 628.000 đồng. Đến ngày 15 tháng 12 xử lý vi phạm 04 vụ, tổng số tiền xử lý phạt vi phạm hành chính là: 7.626.000 đồng.

1.2. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản: Ước tính giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt: 150 triệu đồng; 12 tháng đạt 2,15 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ với các sản phẩm chủ yếu: sản xuất muối 2 tấn, 12 tháng 95 tấn, bằng 76% so với cùng kỳ; chế biến nước mắm 1200 lít, 12 tháng 13.500 lít, tăng 8% so với cùng kỳ.

- Khối lượng nước sinh hoạt: Tổng tiêu thụ ước đạt 24.000m3, giá trị doanh thu ước đạt 260 triệu đồng.- Xây dựng cơ bản: Tiến độ thi công các công trình còn chậm so với kế hoạch. Tổng giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 12 đạt 5 tỷ đồng, 12 tháng năm 2014 đạt 50 tỉ đồng, giá trị giải ngân thanh toán 12 tháng ước đạt 29,445 tỉ đồng bằng 45,69 % kế hoạch năm.

1.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải: Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng ước đạt 1,5 tỷ đồng, 12 tháng đạt 20 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Các mặt hàng chủ yếu là lương thực, thực phẩm, nhiên liệu xăng dầu, nguyên vật liệu xây dựng và các đồ dùng thiết yếu phục vụ nhân dân. Các phương tiện vận tải khách thủy trên địa bàn duy trì hoạt động giao thông thông suốt, an toàn đảm bảo tốt lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của cán bộ, quân và dân trên đảo. Tổng số lượt khách qua cảng tại Cô Tô là 5.274 người, tại bến Thanh Lân là 1.275 người. Doanh thu vận tải đạt 3,5 tỷ đồng; công tác thu phí, lệ phí đạt 11,7 triệu đồng.

1.4. Tài nguyên - môi trường: Trong tháng 12 công tác thu gom và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã, thị trấn được tăng cường. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất. Trong tháng đã quyết định ra hạn cho thuê đất của 01 hộ thuê đất đã hết thời hạn sử dụng đất.

- Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông: Trong tháng Ủy ban nhân dân huyện đã cấp 02 giấy phép xây dựng công trình nhà ở đô thị với tổng diện tích sàn là 289m2.1.5. Phát triển quỹ đất: Tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng rứt điểm đối với 02 hộ gia đình ông bà Đinh Thị Quỳnh và Dương Thị Mơ thuộc diện tranh chấp đất nằm trong phạm vi quy hoạch dự án chấp hành việc nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Hiện nay còn 01 đối tượng chưa nhận hết tiền bồi thường, hỗ trợ đối với Dự án tôn tạo và mở rộng khu di tích Bác Hồ. Các cơ quan phòng, ban đã phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động nhưng hộ gia đình vẫn chưa chấp hành. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang tiến hành các thủ tục hồ sơ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các công trình: Trụ sở Công an thị trấn Cô Tô, Kênh tiêu nội đồng thôn 3 xã Thanh Lân, tuyến kênh tưới nước hồ C21 xã Đồng Tiến. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đề xuất phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện giá bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư trong năm 2015.

1.6. Tài chính, tín dụng, ngân hàng: Thu ngân sách trong tháng ước đạt 12.962,540 triệu đồng; 12 tháng đạt 179,153 triệu đồng = 153,9% kế hoạch, trong đó: Tổng thu trên địa bàn trong tháng 12 là 562 triệu, 12 tháng đạt 10.107,623 triệu đồng. Thu trợ cấp trong tháng đạt 12.400 triệu đồng, 12 tháng đạt 143.054,312 triệu đồng = 129,3 % kế hoạch. Tổng chi ngân sách trong tháng đạt 36.405 triệu đồng; 12 tháng đạt 164.550 triệu đồng = 143% kế hoạch.

* Hoạt động ngân hàng:

Các ngân hàng trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác huy động vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các tầng lớp nhân dân. Trong đó tập trung cho lĩnh vực phát triển sản xuất, khu vực nông thôn và phục vụ nhu cầu về an sinh xã hội. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có tổng dư nợ cho vay các chương trình tính đến 15/12/2014 là 149,249 tỷ đồng; đầu tư tín dụng đến ngày 30/12/2014 là 32.532 triệu, nợ xấu chiếm 1,7% trong tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ các chương trình đến 15/12/2014 là 43.672 triệu đồng, nợ quá hạn 1.061 triệu đồng, bằng 2,43% tổng dư nợ, nợ khoanh 100 triệu đồng.1.7. Bưu chính - viễn thông: Hoạt động bưu chính, viễn thông đảm bảo ổn định. Tổ chức khai thác tốt các dịch vụ, chuyển phát nhanh công văn, thư báo, bưu phẩm, bưu kiện; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Phát hành báo chí 12 tháng ước đạt 125.000 tờ, cuốn = 106% kế hoạch; doanh thu ước đạt 305 triệu đồng tăng 15% so với cùng kỳ.

- Duy trì hoạt động hệ thống phần mềm quản lý, xử lý văn bản và Cổng Thông tin điện tử, trong tháng đã đưa 25 tin, bài phản ánh các hoạt động, tuyên truyền phổ biến nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị diễn ra trên địa bàn huyện.

2. Văn hóa - Xã hội

2.1. Văn hóa, thể dục thể thao - truyền thanh, truyền hình

Phòng Văn hóa Thông tin đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực trạng hoạt động và quản lý, sử dụng các thiết chế Nhà văn hóa tại 12 thôn, khu trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kinh doanh Internet và trò chơi điện tử công cộng, biển quảng cáo trên địa bàn toàn huyện.

Khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Cô Tô và giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014).

- Phối hợp với Đoàn khảo sát Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dữ liệu tài nguyên du lịch Quảng Ninh.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang về thu hút du lịch và kết nghĩa địa phương theo Thông báo số 5392/UBND-TM1 ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến xây dựng hồ sơ báo cáo UBND huyện hoàn thiện cơ sở vật chất theo quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định công nhận bãi tắm Vàn Chảy đạt tiêu chuẩn bãi tắm du lịch theo chỉ đạo của tỉnh. Phòng Văn hóa Thông tin đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hoạt động du lịch Cô Tô.

.- Truyền thanh - truyền hình: Duy trì thời lượng tiếp, phát sóng truyền thanh, truyền hình các đài tỉnh và Trung ương, nâng cao chất lượng tin, bài trang tin địa phương, phản ánh kịp thời các hoạt động nổi bật của huyện. Trong tháng đã thực hiện 27 tin và 06 bài viết phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Các chuyên trang, chuyên đề An toàn vệ sinh thực phẩm; sức khỏe đời sống; thông tin kịp thời diễn biến của thời tiết trong mùa mưa bão trên phương tiện truyền thanh để nhân dân được biết.

2.2. Giáo dục - đào tạo

Phòng chuyên môn chỉ đạo các trường thực hiện đúng tiến độ chương trình theo biên chế năm học của tất cả các bậc học; hoàn thiện công tác điều tra, thống kê, tổng hợp và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục của các xã, thị trấn năm 2014 đề nghị Sở giáo dục kiểm tra công nhận; tổ chức tốt các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cho cấp học mầm non và trung học cơ sở; phối hợp với Huyện đoàn tổ chức tốt Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện, lựa chọn bồi dưỡng tham gia thi cấp tỉnh; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện, lựa chọn đội tuyển tham gia thi cấp tỉnh. Tổ chức 03 cuộc kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, kiểm tra chuyên đề và việc thực hiện nhiệm vụ năm học; chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ 1 đảm bảo thời gian, đúng quy chế.

2.3. Y tế - dân số, kế hoạch hóa gia đình

Duy trì tốt công tác quân dân y kết hợp trong việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong tháng có 554 lượt người khám bệnh, trong đó có 67 lượt điều trị nội trú, có 02 bệnh nhân phải chuyển viện; không có bệnh nhân sốt rét và các bệnh dịch khác xảy ra trên địa bàn. Phòng chuyên môn đã làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở đại lý bán lẻ hàng hóa, các hộ kinh doanh, chế biến hàng hóa thực phẩm phục vụ nhân dân, qua kiểm tra Đoàn đánh giá các hộ buôn bán, kinh doanh hàng hóa thực phẩm chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phối hợp với cơ quan truyền thông của huyện phổ biến một số kiến thức phòng chống ngộ độc thực phẩm phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ cộng tác viên dân số Kế hoạch hóa gia đình, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ chỉ đạo các câu lạc bộ phụ nữ: Phụ nữ tuyên truyền pháp luật, phụ nữ không sinh con thứ 3 của các xã, thị trấn tuyên truyền về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.2.4. Chính sách xã hội - dân tộc, tôn giáo: Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 13 đối tượng thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, quân nhân hưởng chính sách, 74 đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng kịp thời đầy đủ; Cấp phát 110 thẻ khám, chữa bệnh cho đối tượng người có công và 129 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng, đối tượng thanh niên xung phong, người tàn tật trên địa bàn huyện. Hội Chữ Thập đỏ tiến hành trợ giúp thường xuyên trong tháng cho 03 đối tượng nghèo bệnh tật bẩm sinh với số tiền 500.000 đồng/người/tháng.

- Dân tộc - tôn giáo: Đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào giáo dân trên địa bàn có đời sống ổn định, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua công tác nắm bắt tình hình của cơ quan chức năng, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Quốc phòng - an ninh

3.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện tại chức theo đúng yêu cầu quy định. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động và Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014). Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2014, tham gia tập huấn đầy đủ nội dung tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng an ninh. Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 40 đồng chí. Xây dựng kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2015 đồng thời phát lệnh gọi khám tuyển cho các xã, thị trấn; triển khai xây dựng kế hoạch tổng kiểm kê điểm nghiệm vũ khí trang bị, vật tư hàng hóa thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2015; tổ chức tập huấn tổng điều tra quân nhân dự bị cấp huyện, thời gian 01 ngày với quân số tham gia 52 đồng chí.

3.2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Trong tháng Đồn Biên phòng Thanh Lân đã phát hiện xua đuuổi 04 tàu chã Trung quốc vi phạm chủ quyền khai thác hải sản trái phép ra khỏi khu vực về phía bên kia đường phân định.

- Về an ninh chính trị: Nắm chắc diễn biến tình hình an ninh tôn giáo, trong tháng có 01 người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương với mục đích du lịch, qua nắm bắt tình hình của cơ quan chức năng các hoạt động của người nước ngoài tại địa phương tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Về trật tự an toàn xã hội: Trong tháng Công an huyện đã bắt 01 vụ đánh bạc với 06 đối tượng thu giữ 220.000 đồng và xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Tổ chức 22 buổi tuần tra đêm, nhắc nhở 68 trường hợp bán hàng quá giờ quy định, phát hiện thu giữ 04 khẩu súng nhựa tự chế bắn đạn bi sắt, cơ quan Công an huyện đã xử phạt và đưa ra phê bình trước khu dân cư.

- Về công tác điều tra, xử lý tội phạm: Cơ quan Công an đã điều tra và chuyển Viện kiểm sát khởi tố 02 vụ.

- Về đảm bảo an toàn giao thông: Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn, trong tháng cơ quan Công an huyện đã làm thủ tục cấp 11 giấy chứng minh nhân dân cho công dân, đăng ký 09 xe mô tô, cấp 40 giấy chứng nhận an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh lưu trú. Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa phát hiện và xử lý 05 trường hợp vi phạm phạt 950.000 đồng; công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí vật liệu nổ đảm bảo an toàn.

4. Xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo

4.1. Xây dựng chính quyền - thi đua, khen thưởng: Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức, quản lý biên chế và quỹ tiền lương; trong tháng 12 đã tiếp nhận hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên cho 02 cán bộ công chức, 01 hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn. Phòng Nội vụ đã tham mưu giải quyết 14 hồ sơ nâng lương trước thời hạn trình Sở Nội vụ thẩm định. Hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị ban đầu và nhân sự đảm bảo đủ điệu kiện cho Trung tâm hành chính công hoạt động.

- Công tác thi đua - khen thưởng: Trong tháng đã ban hành Quyết định khen thưởng 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào: thi đua của huyện. Tiếp nhận hồ sơ các cụm suy tôn và hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể cá nhân chuẩn bị tổng kết công tác thị đua năm 2014.

4.2. Tư pháp: Công tác tuyên truyền pháp luật triển khai 03 cuộc trên địa bàn các xã thị trấn với số người được tuyên truyền là 68 người, công tác hòa giải thực hiện 01 cuộc hòa giải thành, công tác tư pháp hộ tịch đăng ký khai sinh, khai tử và công tác chứng thực trong tháng trên địa bàn huyện đã thực hiện khai sinh 21, chứng thực 1.303, đăng ký kết hôn 07. Phối hợp với Thanh tra Tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho trên 50 người tham gia.

4.3. Thanh tra - tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Duy trì lịch tiếp công dân (cả thường kỳ và đột xuất). Trong tháng đã tiếp 16 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị với nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng khu xử lý rác thải thôn Trường Xuân xã Đồng tiến, hỗ trợ tiền dầu máy phát điện năm 2013, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cơ quan Thanh tra huyện tiến hành giải quyết xong 01 đơn khiếu nại của ông Phạm Chiến Khu về việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 01 đơn tố cáo của ông lê Thanh Bê xã Thanh Lân. Trong tháng không nhận được đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, Ủy ban nhân dân huyện đã rà soát các đơn thư còn tồn đọng, kéo dài để tập trung giải quyết dứt điểm.* Đánh giá chung: Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trong tháng cuối năm ổn định, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt kế hoạch. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, có chuyển biến tích cực, giá cả không có biến động lớn; công tác an sinh - xã hội tiếp tục được chăm lo tốt; công tác giáo dục, y tế được quan tâm, không để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm và các dịch bệnh trên địa bàn; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được có chuyển biến tích cực. Công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được duy trì thường xuyên và hiệu quả.

II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2015

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phân khai chi tiết dự toán ngân sách năm 2015 được giao. Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức lao động đầu năm công khai, minh bạch các chỉ tiêu kế hoạch, thu chi tài chính, sử dụng biên chế đảm bảo dân chủ tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2015 ngay từ đầu năm.

2. Các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây vụ đông; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồng; chú trọng công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

3. Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo nhiệm vụ chi theo kế hoạch được giao; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, giá cả, dịch vụ trên thị trường đặc biệt là giá các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu đảm bảo bình ổn giá cả thị trường góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức phiên chợ "Đưa hàng Việt Nam về hải đảo huyện Cô Tô".

4. Tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trang trí tại các điểm công cộng và công sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền chào mừng năm mới 2015 và Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Nâng cao chất lượng Trang tin địa phương phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước, tuyên truyền chuẩn bị tốt công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2015 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

5. Tổ chức công bố công khai và quản lý, thực hiện các loại quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời công bố công khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án, dự án để nhân dân biết và giám sát. Chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn.

6. Chỉ đạo các trường học ổn định sỹ số học sinh, tập trung ôn tập nâng cao chất lượng học tập của học kỳ I, tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

7. Nâng cao chất lượng trong khám, chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bênh hướng dẫn nhân dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường.

8. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, của tỉnh và huyện đã ban hành; quan tâm chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa trên địa bàn góp phần ổn định đời sống nhân dân.

9. Đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động xây dựng nếp phục vụ chuyên nghiệp, có trách nhiệm tạo bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, cải thiện đời sống công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kiểm tra, chấn chỉnh lập lại trật tự hành lang vỉa hè, lòng đường, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2015 của huyện ngay từ những ngày đầu năm. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn./.Nơi nhận:

- VP. UBND tỉnh báo cáo;

- Sở KH-ĐT

- TT. HU, TT HĐND huyện;

- Các đồng chí thành viên UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng Thông tin điện tử huyện;- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Giang
Каталог: vi-VN -> huyenthi -> HuyenCoTo -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd (Dự thảo)
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> VIỆn quy hoạch và thiết kế NÔng nghiệp báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế XÃ HỘI

tải về 63.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương