Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”tải về 61.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích61.6 Kb.
#415


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ


Số: /BC-UBND

Dự thảo”


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cô Tô, ngày tháng 02 năm 2015


BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02;

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2015
I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2015

1. Kinh tế

1.1. Ngư, nông, lâm nghiệp

- Khai thác: Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng ước đạt 420 tấn, bằng 93,33% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó: Cá 170 tấn bằng 85% so với cùng kỳ; tôm 05 tấn bằng 50% so với cùng kỳ; mực 25 tấn bằng 125% so với cùng kỳ; hải sản khác 220 tấn bằng 100% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng khai thác 02 tháng đầu năm 2015 ước đạt 870 tấn, bằng 17,93% kế hoạch năm, 104,2% so với cùng kỳ, trong đó: cá 320 tấn, tôm 13 tấn, mực 50 tấn, hải sản khác 487 tấn.- Nuôi trồng: Phòng chuyên môn đã cử cán bộ kiểm tra và hướng dẫn bà con cách phòng chống rét cho các đối tượng nuôi đặc biệt là cá biển. Ước sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 02 đạt 20 tấn, đưa sản lượng nuôi trồng thủy sản 02 tháng lên 35 tấn, bằng 23,33% kế hoạch năm.

- Trồng trọt: Phòng chuyên môn đã xây dựng kế hoạch và cử cán bộ xuống các địa phương hướng dẫn nhân dân biện pháp kỹ thuật để chủ động phòng chống rét đậm rét hại có thể xảy ra cho mạ. Hiện nay, một số hộ gia đình đã làm đất chuẩn bị cho vụ Chiêm xuân năm 2015 và các hộ dân đang ủ thóc giống chuẩn bị cho việc gieo mạ xuân.

- Chăn nuôi: Trong tháng 2/2015 có một số gia súc, gia cầm chết rải rác tại các xã, thị trấn do một số bệnh thông thường như: phó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu cháy, phân trắng trên lợn; Newscatle trên gia cầm (28 con). Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Trạm thú y, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân các biện pháp chăm sóc phòng chống đói, rét và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia cầm cũng được duy trì thường xuyên.

- Lâm nghiệp: Duy trì thường trực phòng chống cháy rừng 24/24 giờ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về rừng, trong tháng trên địa bàn không xảy ra cháy rừng. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, Mừng Xuân Ất Mùi 2015”, chỉ đạo phòng chuyên môn chuẩn bị cây giống và bàn giao cho các đơn vị trên địa bàn huyện theo đăng ký.

1.2. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản: Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 170 triệu đồng với các sản phẩm chủ yếu: chế biến nước mắm 1.000 lít, 02 tháng đạt 2.500 lít, đạt 20% kế hoạch năm, doanh thu ước đạt 75 triệu đồng.

- Chế biến sứa biển: Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 18 cơ sở thu mua, chế biến sứa hoạt động, sản lượng ước đạt 27.500 thùng.- Khối lượng nước sinh hoạt: Tổng tiêu thụ trong tháng ước đạt 15.000 m3, giá trị doanh thu ước đạt 150 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị thực hiện xây dựng cơ bản trong tháng ước đạt 10.500 triệu đồng, giá trị giải ngân thanh toán ước đạt 15.480,250 triệu đồng.

1.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá trong tháng ước đạt 1,7 tỷ đồng, với các mặt hàng chủ yếu như: lương thực, thực phẩm, nguyên liệu xây dựng, nhiên liệu xăng dầu.

- Giao thông, vận tải: Các phương tiện vận tải khách thủy trên địa bàn duy trì hoạt động giao thông thông suốt, an toàn đảm bảo tốt lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của cán bộ, quân và dân trên đảo. Tổng lượt khách qua cảng trong tháng ước đạt 3.723 lượt khách, doanh thu ước đạt 470 triệu đồng; công tác thu phí và lệ phí qua cảng ước đạt 4,6 triệu đồng.

1.4. Tài nguyên và môi trường: Trong tháng, cấp 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; cấp đổi, cấp lại, cấp mới cho 29 trường hợp; cấp 02 giấy phép xây dựng công trình nhà ở đô thị; công tác dọn vệ sinh môi trường được tăng cường, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Tiến hành ra quân tổng vệ sinh môi trường ngày 10/02/2015 tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện tạo môi trường xanh-sạch-đẹp, không khí vui tươi đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được tăng cường nhằm hạn chế tình trạng khai thác bừa bãi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như cát, sỏi, đất, đá.1.5. Phát triển quỹ đất: Tiếp tục tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp cũng như các dự án mới trên địa bàn huyện: Dự án xây dựng chùa trên đảo Cô Tô; Dự án xây dựng, cải tạo hồ chứa nước ông Thanh, ông Cự xã Thanh Lân; Kênh tưới nước hồ C21 xã Đồng Tiến.

1.6. Tài chính, tín dụng, ngân hàng, đầu tư phát triển:

Thu ngân sách trong tháng ước đạt 19.060,5triệu đồng, lũy kế 02 tháng ước đạt 29.975,446 triệu đồng, bằng 25,12% kế hoạch, trong đó: Thu trên địa bàn trong tháng ước đạt 759,5 triệu đồng, lũy kế 02 tháng ước đạt 2.174,446 triệu đồng, bằng 31,06% kế hoạch; thu trợ cấp trong tháng ước đạt 18.301 triệu đồng, lũy kế 02 tháng ước đạt 27.801 triệu đồng, bằng 24,75% kế hoạch; tổng chi ngân sách trong tháng ước đạt 13.895,98 triệu đồng, lũy kế 02 tháng ước đạt 15.165,017 triệu đồng, bằng 12,81% kế hoạch.

Tổng nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến 15/02/2014 ước đạt 50.000 triệu đồng, đầu tư tín dụng đến ngày 15/02/2014 ước đạt 25.000 triệu, nợ xấu chiếm 0,7% trong tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ các chương trình đến 15/02/2015 là 47.338 triệu đồng.

1.7. Bưu chính, viễn thông - công nghệ thông tin

- Bưu chính, viễn thông: Hoạt động bưu chính, viễn thông đảm bảo ổn định. Tổ chức khai thác tốt các dịch vụ, chuyển phát nhanh công văn, thư báo, bưu phẩm, bưu kiện; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

- Công nghệ thông tin: Duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện, trong tháng đã đưa 10 tin và 03 bài phản ánh các hoạt động, tuyên truyền, phổ biến những yêu cầu nhiệm vụ công tác chính trị diễn ra trên địa bàn huyện.

2. Văn hóa - xã hội

2.1. Văn hóa - thể dục thể thao:

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao mừng Đảng, mừng Xuân gắn với các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015) được tổ chức rộng khắp từ huyện đến các thôn, khu, các xã, thị trấn như: Liên hoan “Lân, Sư, Rồng” huyện Cô Tô lần thứ 3, năm 2015; thi đấu bóng chuyền, kéo co truyền thống giữa các xã, thị trấn...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán; thành lập đoàn công tác phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá trên địa bàn; tuyên truyền thông qua hình thức in lịch tết gắn với các hình ảnh đẹp quảng bá về du lịch Cô Tô. Kêu gọi đầu tư và tập trung nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng du lịch. Triển khai các dự án phát triển du lịch trên cơ sở Quy hoạch phát triển du lịch Cô Tô đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.


- Truyền thanh - Truyền hình: Duy trì thời lượng tiếp phát sóng phát thanh - truyền hình các đài Trung ương và tỉnh, duy trì trang tin địa phương. Trong tháng đã thực hiện 27 tin, 06 bài và 01 trang tin địa phương phản ánh nhiều sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện như: Kế hoạch mừng Đảng mừng xuân, hoạt động thăm hỏi tặng quà, chúc Tết của các cơ quan, ban ngành đối với các hộ gia đình chính sách, các hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; đưa tin tuyên truyền về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế chính trị, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng; việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá các mặt hàng; phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, chất nổ trái phép.

2.2. Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức hội nghị tập huấn đánh giá xếp loại học sinh tiểu học; kiểm tra toàn diện kết hợp kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trường tiểu học Đồng Tiến, kiểm tra hoạt động sư phạm kết hợp kiểm tra chuyên đề của giáo viên trường trung học cơ sở Đồng Tiến; tổ chức chuyên đề môn Toán cấp trung học cơ sở; tổ chức giải điền kinh học sinh cấp huyện năm học 2014-2015.

2.3. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Duy trì tốt công tác quân dân y kết hợp trong khám chữa bệnh cho nhân dân; trong tháng, không có các bệnh dịch xảy ra trên địa bàn. Ban hành Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2015; Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015. Phối kết hợp với đoàn thanh kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm với 45 lượt hộ kinh doanh và doanh nghiệp, phát hiện và xử lý 06 trường hợp vi phạm kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xử phạt với tổng số tiền 3.950.000đ với các hành vi nêu trên. Tiêu hủy: 12 gói mỳ tôm, 46 chai Fanta, 97 chai tương ướt, 22 gói bò khô, 02 bao thuốc lá ESSE, 30 chai Sting, 40 lon bia Heniken và tổ chức lấy 15 mẫu thử test cho kết quả: rượu 08/08 mẫu âm tính với methanol; giò chả 04/04 mẫu âm tính với hàn the; hoa quả 03/03 mẫu âm tính với thuốc trừ sâu. Tổ chức 01 đợt kiểm tra thuốc chữa bệnh cho người không đạt tiêu chuẩn tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc tân dược trên địa bàn huyện.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tại các hộ gia đình; cung cấp, cấp phát các biện pháp tránh thai đối với nam và nữ đầy đủ, thuận tiện đến cộng đồng dân cư.2.4. Chính sách xã hội - dân tộc - tôn giáo:

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương rà soát, lập danh sách số đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng xã hội, cán bộ hưu trí, hộ nghèo, hộ cận nghèo, lực lượng vũ trang và cán bộ nhân viên trực cấp cứu để thực hiện việc trợ cấp nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 với tổng số 232 xuất quà bằng 34,9 triệu đồng cho 173 đối tượng. Ngoài ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị -xã hội của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí là 174,6 triệu đồng. Chỉ đạo phân công giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2014; nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn huyện đã có 14 cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang giúp đỡ cho 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền là 6,9 triệu đồng.

Chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 12 đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, quân nhân tham gia kháng chiến dưới 20 năm kịp thời, đầy đủ; trợ cấp xã hội, trợ cấp thanh niên xung phong hàng tháng cho 74 đối tượng theo quy định tại Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ. Tổ chức trao quyết định trợ cấp, phụ cấp hàng tháng của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho 05 đối tượng người có công, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện; ban hành quyết định hỗ trợ cho 02 hộ gia đình liệt sỹ, thương binh để sửa chữa nhà với số tiền là 75 triệu đồng bằng nguồn vận động xã hội hóa. Cấp phát 176 thẻ khám chữa bệnh cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến, dân quân du kích, thanh niên xung phong và cựu chiến binh, người tàn tật, người cao tuổi.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện đã tặng 27 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 12.000 triệu đồng. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị Bảo hiểm Xã hội huyện thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế. Rà soát nhu cầu học nghề của người lao động để phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2015; tuyên truyền, phổ biến các hình thức tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của các công ty trong và ngoài tỉnh đến người lao động.- Dân tộc - tôn giáo: Cộng đồng giáo dân và bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn đảm bảo ổn định đời sống, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

3. Quốc phòng - an ninh

3.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng; cử cán bộ tham dự tập huấn cán bộ năm 2015 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định; ban hành nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015; tổ chức đăng ký tuổi 17, độ tuổi tham gia dân quân tự vệ, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân phục vụ cho công tác xây dựng lực lượng; giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ cho các xã, thị trấn; thành lập 03 trung đội tự vệ khối cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền huyện; tổ chưc tập huấn cán bộ năm 2015 và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng đại phương năm 2015 cho các địa phương, đơn vị trong thời gian 03 ngày với quân số tham gia là 84 đồng chí; tổng kết công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện.

3.2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, an ninh tuyến biển đảo trong tháng cơ bản ổn định.

- Về vụ việc: xảy ra 02 vụ đánh bạc = 05 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 7.500.000 đồng.

- Công tác điều tra, xử lý tội phạm: Tiếp tục điều tra, xác minh và củng cố hồ sơ, tài liệu 03 vụ án đã khởi tố (02 vụ trộm cắp tài sản và 01 vụ đánh bạc); khởi tố 04 đối tượng trong vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Đồng Tiến.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy theo kế hoạch đã đề ra. Trong tháng không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn; Công an huyện thường xuyên kiểm tra đã xử lý 27 trường hợp vi phạm Luật Giao thông phạt số tiền 14.990.000 đồng; tổ chức ký cam kết cho 21 chủ phương tiện ô tô điện về việc chấp hành luật giao thông đường bộ và đăng ký xe; cấp mới 03 chứng minh thư nhân dân, đăng ký mới 08 xe mô tô.4. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

4.1. Xây dựng chính quyền - thi đua, khen thưởng: Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức, quản lý biên chế và quỹ tiền lương, nâng bậc lương thường xuyên; ra quyết định nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Đậu Thị Hoa giáo viên Trường Mầm non Thanh Lân. Trong tháng 02, thực hiện nâng bậc lương thường xuyên cho 09 cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương trước thời hạn cho 01 công chức phòng Văn hóa-Thông tin; tiếp nhận 01 công chức từ khối Đảng về công tác tại Hội đồng nhân dân huyện; thực hiện nâng ngạch lương đối với ông Nguyễn Duy Phong - công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã Thanh Lân.

- Hoạt động hành chính công: Từ khi thành lập, Trung tâm Hành chính công đã đưa 163 bộ thủ tục vào hoạt động với 08 lĩnh vực: Văn hóa - Thông tin; Tài chính - Kế hoạch và Công thương; Tài nguyên - Môi trường; Y tế; Giáo dục - Đào tạo; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tư pháp. Trung tâm đã tiếp nhận 74 hồ sơ trong đó đã giải quyết 62 hồ sơ.- Công tác thi đua khen thưởng: Ra quyết định khen thưởng cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức hội nghị tập huấn ngiệp vụ Thi đua-khen thưởng cho cán bộ làm công tác Thi đua-khen thưởng của các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhân danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua cho 03 đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

4.2. Công tác tư pháp: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý hộ tịch, công tác tủ sách pháp luật và hòa giải trên địa bàn; ra Quyết định hủy bỏ các văn bản ban hành không đúng thẩm quyền theo thông báo của Sở Tư pháp; đăng ký khai sinh 16 trường hợp; khai tử 01 trường hợp; chứng thực 404 bản, 28 hợp đồng giao dịch; đăng ký kết hôn 05 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 04 trường hợp..

4.3. Công tác thanh tra - tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiến hành thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2015. Duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân (cả thường kỳ và đột xuất), trong tháng tiếp 01 lượt công dân, nhận 01 đơn khiếu nại với nội dung khiếu nại việc bổ sung diện tích đất ở.

* Đánh giá chung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 02 tháng đầu năm 2015 tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. Sản xuất nông, lâm, thủy sản có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn của thời tiết duy trì sản xuất ổn định. Với sự cố gắng và chủ động của toàn huyện, Tết Ất Mùi 2015 đã diễn ra trong không khí phấn khởi an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo được quan tâm hỗ trợ bằng nhiều biện pháp thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, toàn huyện cơ bản không có tình trạng đốt pháo, thả đền trời; công tác thông tin tuyên truyền được triển khai tích cực đạt hiệu quả tốt.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 - 2015

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 đã đề ra xây dựng, triển khai, cụ thể hóa chủ đề của năm 2015: (1) Phòng Nội vụ triển khai nội dung " Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kỷ cương công chức"; (2) Phòng Tài nguyên-Môi trường và Nông nghiệp triển khai nội dung " Xây dựng thương hiệu địa phương".

2. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo mạ đảm bảo thời vụ gieo trồng vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tăng cường công tác thú y, theo dõi chặt chẽ diến biến của dịch cúm gia cầm và tăng cường công tác giám sát dịch bênh, phòng chống rét, cho gia súc, gia cầm tại các địa phương; duy trì thường xuyên công tác phòng chống cháy rừng; quản lý, chăm sóc cây trồng trong dịp Tết trồng cây đầu Xuân 2015 đảm bảo chất lượng.

3. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách; quản lý tốt thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về niêm yết giá, gian lận thương mại, đảm bảo bình ổn giá thị trường sau Tết Nguyên đán nhất là các hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về xử lý nước thải của các cơ sở chế biến thủy sản; hoàn thiện các thủ tục triển khai đấu thầu dự án thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn.

5. Chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn; Hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cô Tô đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh đảo Trần đến 2020, tầm nhìn 2030.

6. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học trong học kỳ II năm học 2014-2015. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế cho các đối tượng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 3/2015; tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về mô hình hoạt động của Trung tâm hành chính công; tăng cường quảng bá về du lịch, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư cho dịch vụ, du lịch.

8. Tiếp tục thực hiện Chương trình kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho vay giải quyết việc làm năm 2015; Đẩy mạnh vận động cộng đồng xã hội ủng hộ chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và giải quyết kịp thời đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; Duy trì công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời, đúng pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

10. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức Lễ giao, nhận quân, Lễ ra quân huấn luyện đầu năm 2015 và đảm bảo công tác huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; duy trì công tác phối hợp các lực lượng trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nắm chắc tình hình nội bộ nhân dân, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài tại địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tiếp tục chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tốt an toàn giao thông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

11. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý tập trung làm việc ngay sau đợt nghỉ Tết; sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II/2015 báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./.
Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh; báo cáo

- TTHU, HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các thành viên UBND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó VP HĐND&UBND huyện;

- Cổng Thông tin điện tử ( để đưa tin);- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn VũКаталог: vi-VN -> huyenthi -> HuyenCoTo -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd (Dự thảo)
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> VIỆn quy hoạch và thiết kế NÔng nghiệp báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế XÃ HỘI

tải về 61.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương