Ủy ban nhân dân huyện cô TÔtải về 63.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích63.98 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ

Số: /BC-UBND

"Dự thảo"


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cô Tô, ngày tháng 7 năm 2016BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7,

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016
I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7

1. Kinh tế

1.1. Ngư, nông, lâm nghiệp

- Khai thác: Sản lư­ợng khai thác hải sản tháng 7 ước đạt 470 tấn bằng 123,68% so với cùng kỳ, trong đó: cá 210 tấn, bằng 155,5% so với cùng kỳ; tôm 10 tấn, bằng 100% so với cùng kỳ; mực 30 tấn, bằng 100% so với cùng kỳ; hải sản khác 220 tấn, bằng 107,3% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác 7 tháng đầu năm 2016 ước đạt 3.120 tấn, đạt 62,15% kế hoạch năm, tăng 5,7% so với cùng kỳ, trong đó: cá 1.300 tấn, tôm 55 tấn, mực 195 tấn, hải sản khác 1.570 tấn.

- Nuôi trồng: Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 7 ước đạt 20 tấn, 7 tháng 130 tấn, đạt 86,6% kế hoạch năm.

- Trồng trọt: Diện tích lúa vụ Chiêm - Xuân trên địa bàn huyện đã thu hoạch xong, sản lượng vụ chiêm ước đạt 327 tấn, đạt 57% kế hoạch năm (năng suất bình quân đạt 4,3 tấn/ha). Hiện nay, các hộ dân đang khẩn trương làm đất và cấy, diện tích lúa đã cấy xong ước đạt khoảng 15ha.

- Chăn nuôi: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, kinh doanh và giết mổ gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia cầm trên địa bàn huyện. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi đối với các điểm tập kết gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyển, chuồng trại chăn nuôi được thực hiện tốt.

- Lâm nghiệp: Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng đặc biệt trong những đợt nắng nóng kéo dài.1.2. Tiểu thủ công nghiệp- xây dựng cơ bản

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 300 triệu đồng, 7 tháng đạt 3,8 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ với các sản phẩm chủ yếu: sản xuất nước mắm ước đạt 1.200 lít, sản lượng 7 tháng 8.700 lít, bằng 58% kế hoạch năm, doanh thu ước đạt 435 triệu đồng.

- Khối lượng nước sinh hoạt: Tổng lượng nước tiêu thụ trong tháng ước đạt 28.500 m3, giá trị doanh thu đạt 280,5 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Tập trung cho các công trình: Cải tạo, nâng cấp cụm hồ chứa nước ông Thanh, ông Cự xã Thanh Lân; Khu neo đậu tránh trú bão huyện Cô Tô giai đoạn 2; Trường học liên cấp đảo Trần; Khu xử lý rác thải huyện Cô Tô giai đoạn 2. Giá trị giải ngân thanh toán đạt 44.054/131.642 triệu đồng = 33,47% so với kế hoạch.1.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch - giao thông vận tải

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng ước đạt 3,0 tỷ đồng, 7 tháng đạt 18 tỷ đồng tăng 12,5% so với cùng kỳ, với các mặt hàng chủ yếu như: lương thực; thực phẩm; nguyên vật liệu xây dựng; nhiên liệu xăng dầu; các mặt hàng thiết yếu phục vụ gia đình.

- Giao thông vận tải: Các phương tiện vận tải khách thủy trên địa bàn duy trì hoạt động giao thông thông suốt, an toàn đảm bảo tốt lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Tổng lượt khách qua cảng trong tháng 7 ước đạt trên 60.000 lượt khách, 07 tháng ước đạt 240.000 lượt khách (trong đó lượng khách du lịch đạt trên 200.000 lượt); công tác thu phí và lệ phí qua bến đò Cô Tô - Thanh Lân đạt 3,5 triệu đồng.

1.4. Tài nguyên và môi trường- xây dựng nông thôn mới

Trong tháng 7 công tác dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn được duy trì thường xuyên đảm bảo thu gom lượng rác phát sinh, đặc biệt là công tác thu gom rác trên các bãi biển tại các xã, thị trấn, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực bãi biển, tạo được ấn tượng tốt đẹp với khách du lịch.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tiếp tục được tăng cường nhằm hạn chế tình trạng khai thác bừa bãi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như cát, sỏi, đất, đá.

Trong tháng 7 năm 2016, phòng chuyên môn đã hoàn thiện 18 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất và chuyển thông tin sang Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; đã cấp đổi, cấp lại cho 14 trường hợp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 05 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất cho 05 trường hợp.- Xây dựng Nông thôn mới: Công trình đường giao thông nông thôn tại xã Thanh Lân với tổng mức đầu tư là 261 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2016.

1.5. Phát triển quỹ đất

Tiếp tục rà soát, giải quyết những tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp cũng như công tác chuẩn bị triển khai các dự án mới trên địa bàn huyện như: Dự án mở rộng, nâng cấp đường xuyên đảo Cô Tô giai đoạn 1; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến.1.6. Tài chính- tín dụng, ngân hàng- đầu tư phát triển

Thu ngân sách trong tháng ước đạt 10.116 triệu đồng, lũy kế 7 tháng đạt 103.973,724 triệu đồng bằng 86,62% kế hoạch. Trong đó: thu trên địa bàn trong tháng ước đạt 529 triệu đồng, lũy kế 7 tháng đạt 13.930,924 triệu đồng bằng 131,68% kế hoạch; thu trợ cấp đạt 9.587 triệu đồng, lũy kế 7 tháng đạt 90.042,8 triệu đồng bằng 82,21% kế hoạch. Tổng chi ngân sách trong tháng ước đạt 12.622 triệu đồng, lũy kế 7 tháng đạt 68.118,306 triệu đồng bằng 57,52% kế hoạch.* Hoạt động ngân hàng

Tổng nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đến 20/7/2016 là 85.654 triệu đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương 62.000 triệu chiếm 80%; tổng dư nợ ước thực hiện đến 20/7/2016 là 159.000 triệu đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, nợ xấu dưới 2% trong tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ các chương trình đến 20/7/2016 là 50.847 triệu đồng, nợ quá hạn 789 triệu đồng, nợ khoanh 81 triệu đồng.1.7. Bưu chính, viễn thông - công nghệ thông tin

- Hoạt động bưu chính, viễn thông đảm bảo ổn định. Tổ chức khai thác tốt các dịch vụ, chuyển phát nhanh công văn, thư báo, bưu phẩm, bưu kiện; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

- Duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện; trong tháng đã đưa 62 tin, bài, văn bản chỉ đạo phản ánh các hoạt động, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị diễn ra trên địa bàn huyện.

2. Văn hóa - xã hội

2.1. Văn hóa - thể dục thể thao; truyền thanh - truyền hình

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra liên ngành về kinh doanh dịch vụ, du lịch. Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Khu du lịch Cô Tô và thành lập Ban Quản lý khu du lịch Cô Tô. Đảm bảo công tác an toàn trả khách du lịch, công tác bình ổn giá, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông báo, hướng dẫn và tiếp nhận xử lý hồ sơ đề nghị thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Chiến dịch “Hãy chung tay làm sạch biển” vào ngày 12/7/2016.

- Duy trì thời lượng tiếp phát sóng phát thanh các đài Trung ương và tỉnh, trong tháng 7 đã thực hiện 21 tin viết, 02 bài và 03 chương trình phát thanh/tuần phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh diễn ra trên địa bàn huyện.

2.2. Giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo và hướng dẫn ngành giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, kiểm tra lên phương án sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị trường học chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học 2016-2017.2.3. Y tế - dân số, kế hoạch hóa gia đình

Duy trì tốt công tác quân dân y kết hợp trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Trong tháng 7 phòng chuyên môn đã thực hiện kiểm tra 03 lần về thuốc chữa bệnh cho người không đạt tiêu chuẩn theo sự chỉ đạo của Sở Y tế; tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên 20 hộ kinh doanh. Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình phát 01 lần/tuần về phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 09 hộ kinh doanh vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng cấm, phạt tiền 5.950.000 đồng.

Trong tháng 7 có tổng số lượt người khám bệnh là 599, trong đó số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 82, số bệnh nhân nội trú chuyển viện là 05. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác truyền thông, kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các hộ gia đình; triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 với chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”.

2.4. Chính sách xã hội - dân tộc, tôn giáo

Chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 18 đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, quân nhân tham gia kháng chiến dưới 20 năm kịp thời, đầy đủ; trợ cấp xã hội, trợ cấp thanh niên xung phong hàng tháng cho 82 đối tượng theo quy định tại Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. Hỗ trợ xây nhà ở cho hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thanh, khu 3, thị trấn Cô Tô với số tiền 50 triệu đồng; hỗ trợ cho gia đình hộ nghèo trên địa bàn xã Đồng Tiến có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 40 triệu đồng. Tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị Bảo hiểm Xã hội huyện thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế. Tổ chức 01 lớp dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn xã Thanh Lân với tổng số 15 em, kinh phí 10 triệu đồng.

Tuyên truyền, phổ biến các hình thức tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của các công ty trong và ngoài tỉnh đến người lao động. Tổ chức khai giảng 01 lớp Buồng - Bar - Bàn cho lao động nông thôn trên địa bàn thị trấn Cô Tô.

- Hoạt động Chữ thập đỏ: Trợ giúp thường xuyên cho 03 đối tượng nghèo, khuyết tật bẩm sinh, mỗi đối tượng 500.000 đồng/người/tháng. Tổ chức các hoạt động triển khai “Tháng hành động vì trẻ em năm 2016”, tặng 30 xuất quà cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 200.000 đồng.

- Dân tộc - tôn giáo: Cộng đồng giáo dân và bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn đảm bảo ổn định đời sống, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.3. Quốc phòng - an ninh

3.1. Quốc phòng:

Duy trì nghiêm quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nề nếp chính quy, trực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay CaSa 212 với trên 1.500 lượt người và 150 lượt phương tiện tàu, xuồng. Tổ chức sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2016; triệu tập lực lượng dân quân tự vệ, tham gia hội thao dân quân tự vệ biển với quân số 22 đồng chí; hội thi bắn đạn thật với quân số 15 đồng chí; kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ theo quy định mới gồm 13 trung đội, 36 tiểu đội và 27 tổ, với quân số 338 đồng chí.3.2. An ninh:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, an ninh tuyến biển đảo, tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định. Trong tháng có 04 lượt người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương với mục đích du lịch. Qua công tác nắm tình hình các hoạt động của người nước ngoài tại địa phương, đã phát hiện 02 trường hợp không có giấy phép vào khu vực biên giới theo quy định. Công an huyện đã tiến hành lập biên bản, phạt tiền 2,5 triệu đồng và buộc rời khỏi địa phương.

Về trật tự an toàn xã hội: Trong tháng trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ đánh nhau cố ý gây thương tích tại thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến làm bị thương 02 người.

Về công tác điều tra, xử lý tội phạm: Công an huyện đã điều tra, làm rõ và khởi tố vụ án cố ý gây thương tích với 04 bị can. Ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án do người bị hại rút yêu cầu khởi tố.

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. Triển khai kế hoạch tháng cao điểm an toàn giao thông dịp hè 2016, xử lý 68 trường hợp vi phạm luật giao thông phạt tiền 16.330.000 đồng; lập biên bản đình chỉ hoạt động 03 phương tiện đò ngang chưa đủ điều kiện hoạt động. Đề xuất Công an tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng ký đối với 136 xe điện trên địa bàn tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch. Kiểm tra và xử lý 18 cơ sở vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... phạt tiền 69.500.000 đồng. Cấp mới 33 thẻ căn cước công dân, đăng ký 25 xe mô tô, xe máy điện các loại.

4. Xây dựng chính quyền-tư pháp- thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

4.1. Xây dựng chính quyền - thi đua, khen thưởng

Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, biên chế và quỹ tiền lương: Thực hiện nâng bậc lương tước thời hạn 12 tháng đối với 01 cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp. Quyết định thuyên chuyển công tác đối với 02 viên chức thuộc ngành giáo dục; ban hành quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thi đua, khen thưởng: Ban hành quyết định khen thưởng cho 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “10 năm công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 02 tập thể, 05 cá nhân trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”; 01 tập thể và 03 sinh viên Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016.

- Hoạt động hành chính công: Trong tháng 7/2016, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận 602 hồ sơ và 38 hồ sơ chuyển từ tháng 6/2016, trong đó: giải quyết đúng hạn 612 hồ sơ, 04 hồ sơ giải quyết quá hạn, 01 hồ sơ quá hạn chưa giải quyết, 23 hồ sơ trong hạn chưa giải quyết.4.2. Tư pháp:

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý hộ tịch, tủ sách pháp luật và hòa giải trên địa bàn, duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo; thực hiện đăng ký khai sinh 14 trường hợp, khai tử 03 trường hợp, đăng ký kết hôn 03 trường hợp, chứng thực 1.139 bản và 160 hợp đồng giao dịch.4.3. Thanh tra - tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo:

Đang tiến hành 01 cuộc thanh tra công tác quản lý ngân sách, tài chính năm 2014 tại Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa - Thông tin. Duy trì đảm bảo lịch tiếp công dân cả thường kỳ và đột xuất, trong tháng Ban Tiếp công dân của huyện đã tiếp 07 lượt công dân với các nội dung kiến nghị về nhà kinh tế mới, cấp đất tái định cư khi thu hồi đất... ; không nhận được đơn kiến nghị của công dân. Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, Quyết định số 292/QĐ-CT ngày 17/6/2016 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lộc, khu 3, thị trấn Cô Tô. Đang tiến hành giải quyết 01 đơn tranh chấp đất đai của công dân.

- Công tác đối thoại với nhân dân: đã tổ chức 01 cuộc đối thoại với nhân dân để giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Công Nguyên và ông Nguyễn Văn Hiến, thường trú khu 1, thị trấn Cô Tô; việc lấn chiếm đất đai của hộ gia đình ông Nguyễn Công Nguyên.

* Đánh giá chung: Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng 7 và 07 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có chuyển biến thuận lợi. Các ngành nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ ổn định sản xuất và duy trì mức tăng trưởng khá, giá cả thị trường được kiểm soát; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại: thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường; dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ... cần phải được tiếp tục quan tâm và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

II - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2016

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ, tiếp tục rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016 để nỗ lực hoàn thành kế hoạch. Trong đó tập trung hoàn thành các công việc trọng tâm và chủ đề công tác năm như: Hoàn thành quy hoạch chiến lược của huyện; cải cách hành chính, kỷ luật hành chính kỷ cương công vụ. Đồng thời tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại kỳ họp thường niên 6 tháng đầu năm (kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa V).

2. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân sản xuất vụ mùa đảm bảo diện tích, thời vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, tiếp tục kiểm tra và xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường.

4. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước; đôn đốc, rà soát các khoản thu trên địa bàn. Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nâng giá... không để xảy ra đột biến về giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.5. Hoàn thành các quy hoạch chiến lược; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình trọng điểm như Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, Khu xử lý rác thải tập trung, Đường xuyên đảo... và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

6. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án cơ chế chính sách an sinh xã hội. Thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống nhân dân. Tiếp tục khảo sát điều tra nhu cầu học nghề và tổ chức tốt các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch đã phê duyệt. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. đồng thời huy động có hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

7. Hoàn thành công tác điều động luân chuyển giáo viên các trường học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học. Tăng cường huy động học sinh ra lớp sau dịp nghỉ hè. Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2016 – 2017. Duy trì công tác phối kết hợp quân dân y trong khám chữa bệnh cho nhân dân; Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh mùa hè.

8. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch du lịch hè 2016; chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý bến tầu, bến xe Quảng Ninh, Cảng vụ Cô Tô triển khai các biện pháp vận tải khách thủy đảm bảo thuận tiện an toàn cho nhân dân và du khách trên tuyến Vần Đồn - Cô Tô.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát và xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng.

10. Duy trì công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai huấn luyện giáo dục chính trị cho quân nhân, rà soát củng cố xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo quân số, chất lượng. Thường xuyên bám sát cơ sở nắm chắc tình hình nội bộ nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chóng cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh (Báo cáo);

- TT: HU, HĐND huyện (Báo cáo);

- CT, các PCT-UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;

- UBND các xã, thị trấn;

- Chánh, PVP -HĐND và UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huỵện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng Thông tin điện tử (Để đưa tin)- Lưu VT.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Vũ: vi-VN -> huyenthi -> HuyenCoTo -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd (Dự thảo)
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> VIỆn quy hoạch và thiết kế NÔng nghiệp báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế XÃ HỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương