Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”tải về 67.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích67.91 Kb.
#807


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ


Số: /BC-UBND

Dự thảo”CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cô Tô, ngày tháng 5 năm 2016


BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5;

một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016
I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5

1. Kinh tế

1.1. Ngư, nông, lâm nghiệp

- Khai thác: Sản lư­ợng khai thác tháng 5 ước đạt 450 tấn bằng 100% so với cùng kỳ, trong đó: cá 170 tấn, tôm 10 tấn, mực 35 tấn, hải sản khác 235 tấn. Tổng sản lượng 5 tháng đầu năm ước đạt 2.120 tấn đạt 42,23% kế hoạch năm, bằng 97,7% so với cùng kỳ, trong đó: cá 860 tấn, tôm 30 tấn, mực 120 tấn, hải sản khác 1.110 tấn.

- Nuôi trồng: Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 5 ước đạt 10 tấn, đưa sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 5 tháng đầu năm đạt 80 tấn, bằng 53,3% kế hoạch năm.

- Trồng trọt: Các diện tích lúa đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, nhiệm trung bình sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, nhiễm nhẹ một số bệnh vàng lá sinh lý, đạo ôn.

- Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, đã triển khai thực hiện trên 70% khối lượng tiêm phòng vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 với kết quả: phòng tụ huyết trùng trâu, bò 273 liều; phòng bệnh tai xanh lợn 61 liều; bệnh cúm gia cầm 12.000 liều; bệnh dịch tả lợn 620 liều; bệnh dại 207 liều. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi đối với các điểm tập kết gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyển, chuồng trại chăn nuôi được thực hiện tốt.

- Lâm nghiệp: Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác bảo vệ rừng, tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng.1.2. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 300 triệu đồng, 5 tháng đạt 2,7 tỷ đồng, đạt 33,8% kế hoạch với các sản phẩm chủ yếu: sản lượng nước mắm ước đạt 800 lít, 5 tháng 6.000 lít, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

- Chế biến sứa: Sản lượng chế biến sứa biển năm 2016 ước đạt 85.000 thùng, doanh thu ước đạt 34 tỷ đồng.

- Khối lượng nước sinh hoạt: Tổng tiêu thụ trong tháng 5 ước đạt 23.500 m3, giá trị doanh thu 240 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị khối lượng thực hiện tháng 5/2016 ước đạt khoảng 25.000 triệu đồng, bao gồm các công trình: Khu neo đậu trú bão huyện Cô Tô giai đoạn 2; xây dựng 04 hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển dân cư đảo Trần, huyện Cô Tô; Cải tạo, nâng cấp cụm hồ chứa nước ông Thanh, ông Cự xã Thanh Lân, huyện Cô Tô… Giá trị giải ngân thanh toán trong tháng đạt 7.114 triệu đồng. Tổng giá trị giải ngân đến ngày 15/5/2016 là 19.553 triệu đồng, đạt 17% so với kế hoạch.

1.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch - giao thông vận tải

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng ước đạt 2,3 tỷ đồng, 5 tháng đạt 11,0 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch, với các mặt hàng chủ yếu như: lương thực; thực phẩm; nguyên vật liệu xây dựng; nhiên liệu xăng dầu; các mặt hàng thiết yếu phục vụ gia đình.

- Giao thông vận tải: Các phương tiện vận tải khách thủy trên địa bàn duy trì hoạt động giao thông thông suốt, an toàn đảm bảo tốt lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của cán bộ, quân và dân trên đảo. Tổng lượt khách qua cảng trong tháng 5 ước đạt trên 25.000 lượt khách (trong đó lượng khách du lịch đạt trên 20.000 lượt, riêng đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 ước đạt14.000 lượt), lũy kế 05 tháng ước đạt 45.000 lượt khách; công tác thu phí và lệ phí qua bến đò ước đạt 4,0 triệu đồng.

1.4. Tài nguyên và môi trường - xây dựng nông thôn mới

- Tài nguyên Môi trường: Duy trì công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn, đảm bảo môi trường luôn xanh - sạch - đẹp. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được tăng cường nhằm hạn chế tình trạng khai thác bừa bãi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như cát, sỏi, đất, đá.

Trong tháng 5, đã hoàn thiện 24 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển sang Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 08 trường hợp; cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14 trường hợp.

- Xây dựng Nông thôn mới: Công trình đường giao thông nông thôn tại xã Thanh Lân với tổng mức đầu tư là 261 triệu đồng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2016 (bị chậm tiến độ công trình do dừng lại chuẩn bị cho công tác bầu cử). Các dự án Gà đồi đồng tiến, Ốc hương Thanh Lân nhân dân đã chuẩn bị xong chuồng trại, lồng bè, dự kiến triển khai thả giống trong đầu tháng 6/2016; mô hình khoai lang đã thực hiện trồng mới được 0,4 ha, tập trung tại thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến, các diện tích khoai sinh trưởng và phát triển tốt.

1.5. Phát triển quỹ đất

Tập trung giải quyết những tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp cũng như công tác chuẩn bị triển khai các dự án mới trên địa bàn huyện, cụ thể:

- Dự án xây dựng chùa trên đảo Cô Tô, Sân bay trực thăng trong quần thể khu di tích Bác Hồ: tiến hành bàn giao mặt bằng c\ho chủ đầu tư khởi công xây dựng đảm bảo tiến độ.

- Dự án cải tạo hồ chứa nước ông Thanh, ông Cự xã Thanh Lân: hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền 1.709.734.902 đồng; đồng thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng công trình theo tiến độ đề ra.

- Dự án Mở rộng, nâng cấp đường xuyên đảo Cô Tô, giai đoạn 1: xây dựng xong kế hoạch giải phóng mặt bằng.

1.6. Tài chính, tín dụng, ngân hàng, đầu tư phát triển

Thu ngân sách trong tháng ước đạt 14.945,5 triệu đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 71.199,447 triệu đồng đạt 59,32% kế hoạch. Trong đó: thu trên địa bàn trong tháng ước đạt 545,5 triệu đồng, lũy kế 5 tháng đạt 11.743,647 triệu đồng, bằng 111,84% kế hoạch; thu trợ cấp đạt 14.400triệu đồng, lũy kế 5 tháng đạt 59.455,8 triệu đồng, bằng 54,28% kế hoạch; tổng chi ngân sách trong tháng ước đạt 10.440 triệu đồng, lũy kế 5 tháng đạt 42.062,034 triệu đồng bằng 35,51% kế hoạch.- Các ngân hàng hoạt động ổn định, bám sát định hướng hoạt động tín dụng của ngành, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến 20/5/2016 ước đạt 77.000 triệu đồng, nợ xấu dưới 2% trong tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ các chương trình đến 20/5/2016 là 50.183 triệu đồng, nợ quá hạn 669 triệu đồng.

1.7. Bưu chính, viễn thông - công nghệ thông tin

- Hoạt động bưu chính, viễn thông đảm bảo ổn định. Tổ chức khai thác tốt các dịch vụ, chuyển phát nhanh công văn, thư báo, bưu phẩm, bưu kiện; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

- Duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện, trong tháng đã đưa 52 tin, bài phản ánh các hoạt động, tuyên truyền, phổ biến những yêu cầu nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị diễn ra trên địa bàn huyện.

2. Văn hóa - xã hội

2.1. Văn hóa - thể dục thể thao; truyền thanh - truyền hình

- Tăng cường công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn: 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, 55 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo 9/5, 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 130 năm Ngày Quốc tế lao động và tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Cô Tô được công nhận trở thành Khu du lịch địa phương tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành Kế hoạch Du lịch hè 2016 và tổ chức in 8.000 cuốn cẩm lang du lịch Cô Tô năm 2016.

- Duy trì thời lượng tiếp phát sóng phát thanh - truyền hình các đài Trung ương và tỉnh, duy trì trang tin địa phương, trong tháng 5/2016 đã đưa 36 tin và 06 bài viết phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện; đưa 13 tin, bài; 05 tin truyền hình, 07 chuyên mục phát thanh tập trung tuyên truyền cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2.2. Giáo dục và đào tạo

Ngành giáo dục huyện chỉ đạo các nhà trường tổ chức tốt việc kiểm tra học kỳ II cho học sinh các cấp, tổ chức chấm bài và báo cáo tổng hợp kết quả thi cuối năm; thực hiện việc xét và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5, công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở cho học sinh lớp 9; tiến hành kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên năm học 2015 - 2016 theo Quyết định số 06 của Bộ Nội vụ và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng ở tất cả các bậc học; hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua, tổ chức tổng kết năm học 2015 - 2016, bàn giao học sinh về địa phương trong dịp hè; hướng dẫn các trường thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2016 -2017.2.3. Y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình

Duy trì tốt công tác quân dân y kết hợp trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện 02 lần/tuần về Luật an toàn thực phẩm. Trong tháng phòng chuyên môn đã thực hiện kiểm tra 02 lần về thuốc chữa bệnh cho người không đạt tiêu chuẩn, kiểm tra liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên 52 lượt hộ kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính 19 hộ với tổng số tiền 8.350.000 đồng. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trong tháng có số lượt người khám bệnh là 599, trong đó số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 82, số bệnh nhân nội trú chuyển viện là 01, số bệnh nhân khỏi ra viện là 81; tiếp tục thực hiện kế hoạch đổi sổ A0; phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phát sóng chuyên mục ”Dân số và Hạnh phúc”; cung cấp, cấp phát các biện pháp tránh thai lâm sàng và phi lâm sàng đầy đủ đến cộng đồng dân cư.

2.4. Chính sách xã hội - dân tộc - tôn giáo

Chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 18 đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, quân nhân tham gia kháng chiến dưới 20 năm kịp thời, đầy đủ; trợ cấp xã hội, trợ cấp thanh niên xung phong hàng tháng cho 80 đối tượng theo quy định tại Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. Giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần cho đối tượng là thân nhân của thương binh từ trần với mức trợ cấp là 8.871.000 đồng. Ban hành quyết định hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng cho 03 đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em dưới 6 tuổi, 01 đối tượng khuyết tật là người cao tuổi, 01 đối tượng là người cao tuổi trên 80 tuổi, 03 đối tượng là người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị Bảo hiểm Xã hội huyện thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế. Tổ chức trao quà cho 03 đối tượng là người tàn tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam, mỗi suất quà 300.000 đồng.

Tuyên truyền, phổ biến các hình thức tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của các công ty trong và ngoài tỉnh đến người lao động. Phối hợp với các địa phương, cơ sở dạy nghề tổ chức rà soát, tuyển sinh, dự kiến đầu tháng 6/2016 mở 01 lớp Buồng - Bar - Bàn, 01 lớp lái xe ô tô hạng B2 cho lao động nông thôn trên địa bàn thị trấn Cô Tô.

- Hoạt động Chữ thập đỏ: Trợ giúp thường xuyên cho 03 đối tượng nghèo, khuyết tật bẩm sinh, mỗi đối tượng 500.000 đồng/người/tháng. Vận động các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện tiếp tục triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà nhân đạo cho các đối tượng xã hội; tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân đạo cho hộ gia đình ông Hoàng Đức Việt trú tại thôn 3, xã Thanh Lân. Tuyên truyền sâu rổng trong cán bộ, nhân dân về chương trình nhắn tin “nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn”, phát động chiến dịch “Nhứng giọt máu hồng hè 2016”.

- Dân tộc - tôn giáo: Cộng đồng giáo dân và bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn đảm bảo ổn định đời sống, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.3. Quốc phòng - an ninh

3.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nề nếp chính quy, trực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng. Cử cán bộ tham dự tập huấn cán bộ năm 2016 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định. Huấn luyện tại chức cơ quan và huấn luyện b dân quân cơ động trong thời gian 12 ngày, với quân số 22 đồng chí, kết quả đánh giá chung đạt khá, an toàn về mọi mặt. Tổ chức Hội thao dân quân tự vệ biển toàn huyện năm 2016, với thời gian 02 ngày, quân số tham gia 70 đồng chí.

3.2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, an ninh tuyến biển đảo, tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định. Trong tháng có 14 người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương với mục đích du lịch. Qua công tác nắm tình hình các hoạt động của người nước ngoài tại địa phương, Công an huyện đã phát hiện 08 trường hợp không có giấy phép ra vào khu vực biên giới, Công an huyện đã tiến hành lập biên bản xử phạt 10.000.000 đồng và yêu cầu rời khỏi địa phương.

Về tệ nạn xã hội: phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng vận chuyển trái phép 11 cây cần a từ đất liền ra Cô Tô để trồng, sử dụng. Công an huyện đã lập hồ sơ, xử hạt hành chính 5.000.000 đồng.

Về công tác điều tra, xử lý tội phạm: đảm bảo an ninh trật tự phiên tòa xét xử 01 vụ trộm cắp tài sản = 01 bị can xảy ra ngày 04/01/2016 tại thôn 3, xã Thanh Lân. Dẫn giải, đảm bảo an toàn 01 phạm nhân thi hành án tại Trạm giam Công an tỉnh.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội: Tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4-1/5, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, xử lý 51 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt tiền 8.950.000 đồng; cấp mới 40 thẻ căn cước công dân, đăng ký 11 xe mô tô; kiểm tra, xử lý 09 cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn không thực hiện khai báo lưu trú.4. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

4.1. Xây dựng chính quyền - thi đua, khen thưởng: Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức, quản lý biên chế và quỹ tiền lương, nâng bậc lương thường xuyên; thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với 04 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 02 viên chức ngành giáo dục.

- Công tác bầu cử: bàn giao con dấu và các tài liệu bầu cử cho các tổ bầu cử của các xã, thị trấn. Biên tập, soạn thảo và phát hành một số nội dung niêm yết, sử dụng cho công tác bầu cử; rà soát các điều kiện phục vụ cho ngày bầu cử 22/5/2016 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra thuận lợi, an toàn và đảm bảo quy định.

- Hoạt động hành chính công: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, chuẩn hóa và xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến nay, các cơ quan, đơn vị về cơ bản đã xây dựng xong các bước giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, còn bộ thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi truòng của Phòng Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp chưa xây dựng quy trình theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về các thủ tục hành chính mới ban hành. Trong tháng 5/2016, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận 449 hồ sơ và 24 hồ sơ chuyển từ tháng 4/2016, trong đó: giải quyết đúng hạn 428 hồ sơ = 90,06%, giải quyết quá hạn 16 hồ sơ = 3,4%, chưa giải quyết trong hạn 28 hồ sơ = 5,9%, chưa giải quyết quá hạn 01 hồ sơ = 0,2% (thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường).

- Công tác Thi đua - Khen thưởng: ban hành quyết định khen thưởng cho 20 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào (Công tác Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2011 - 2016, công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Cô Tô 2016, kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo). Ban hành quyết định công nhận danh hiệu thi đua “cơ quan, đơn vị văn hóa” năm 2015 đối với 11 cơ quan, đơn vị.

4.2. Tư pháp:

Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Lân, Hạt Kiểm lâm tiến hành xử lý 04 vụ việc vi phạm đất đai. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý hộ tịch, tủ sách pháp luật và hòa giải trên địa bàn, duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo, đăng ký khai sinh 05 trường hợp, đăng ký kết hôn 05 trường hợp, chứng thực 676 bản và 34 hợp đồng kinh tế.4.3. Thanh tra - tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Tiến hành thanh tra xong công tác quản lý ngân sách tài chính, ngân sách năm 2014 tại trường Mầm Non Cô Tô, trường Tiểu học thị trấn Cô Tô, trường Mầm non Đồng Tiến, trường Trung học cơ sở Thanh Lân. Đã phát hiện một số sai sót: thiếu ngày, tháng, năm, chữ ký người nhận, người nộp tiền, thiếu ghi số tiền bằng chữ trên phiếu thu, chi... đã kiến nghị các đơn vị khắc phục sai sót.Duy trì lịch tiếp công dân cả thường kỳ và đột xuất; trong tháng bộ phận tiếp công dân của huyện đã tiếp 02 lượt công dân liên quan đến việc cấp đất ở. Trong tháng không nhận được đơn tố cáo, kiến nghị nào của công dân. Đang tiến hành giải quyết 01 đơn tranh chấp đất đai của công dân từ kỳ trước chuyển sang.

* Đánh giá chung: Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng 5 và 05 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có chuyển biến thuận lợi. Các ngành nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ ổn định sản xuất và duy trì mức tăng trưởng khá, giá cả thị trường được kiểm soát; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại: chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đã được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp; đội ngũ cán bộ cơ sở làm việc chưa sâu sát với quần chúng nhân dân; thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường; dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ... cần phải được tiếp tục quan tâm và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 -2016

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016 nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương.

2. Chăm sóc tốt diện tích lúa vụ Chiêm, theo dõi diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển sản phẩm gia cầm vào địa bàn; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, dịch vụ, du lịch, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính. Cơ quan chức năng và các đơn vị vận tải khách thủy, bến tầu, bến đò có kế hoạch tăng cường phương tiện, tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách đi lại tăng cao đột biến trong những ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần trong các tháng cao điểm về khách du lịch.

4. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm, các dự án, đề án như: Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, Khu xử lý rác thải, Cụm hồ chứa nước Thanh Lân, Chợ Cô Tô, Sân bay trực thăng, Đường xuyên đảo giai đoạn 1 và các Đề án Quy hoạch chiến lược chưa hoàn thành.

5. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, dịch vụ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại để đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế.

6. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là các bệnh mùa hè như tiêu chảy, sởi, sốt xuất huyết,… triển khai các hoạt động hè cho học sinh.

7. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội của huyện, tiềm năng du lịch vùng biển đảo Cô Tô và các ngày kỷ niệm trong tháng (Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Ngày Gia đình Việt nam 28/6...)

8. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững; chủ động nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hộ mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ thiết thực. Thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tiên tiến.

9. Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Hành chính công; Tiếp tục triển khai Đề án 25 của huyện và các đề án thành phần theo lộ trình đã được Tỉnh phê duyệt gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

10. Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện, diễn tập đảm bảo theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nhất là trong thời gian cao điểm về khách du lịch./.

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Thống kê; Báo cáo

- TT HU, HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Thành viên UBND huyện;

- VP Huyện ủy;

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các đ/c lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;

- Cổng Thông tin điện tử huyện- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Vũ
Каталог: vi-VN -> huyenthi -> HuyenCoTo -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd (Dự thảo)
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> VIỆn quy hoạch và thiết kế NÔng nghiệp báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế XÃ HỘI

tải về 67.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương