Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd (Dự thảo)tải về 64.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích64.04 Kb.
#22173


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ


Số: /BC-UBND

(Dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cô Tô, ngày tháng 4 năm 2014


BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4;

một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014
I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4

1. Kinh tế

1.1. Ngư, nông, lâm nghiệp

- Khai thác: Sản lư­ợng khai thác tháng 4 ước đạt 400 tấn bằng 88,9% so với cùng kỳ, trong đó: cá 150 tấn, tôm 5 tấn, mực 25 tấn, hải sản khác 220 tấn. Tổng sản lượng 4 tháng đầu năm ước đạt 1.650 tấn đạt 36,42% kế hoạch năm, bằng 97,05% so với cùng kỳ, trong đó: cá 700 tấn, tôm 25 tấn, mực 100 tấn, hải sản khác 825 tấn.

- Nuôi trồng: Tính đến ngày 15/4/2014, số lượng giống thả vụ nuôi Xuân-Hè 2014 trên địa bàn toàn huyện đạt 34,9 triệu con. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 4 ước đạt 10 tấn, đưa sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 4 tháng đầu năm lên 48 tấn, đạt 35,3% kế hoạch năm.

- Trồng trọt: Tổng diện tích lúa vụ Chiêm Xuân năm 2014 đạt 72,1 ha, trong đó: thị trấn Cô Tô 15,3ha, xã Đồng Tiến 50ha, xã Thanh Lân 6,8ha. Phòng chuyên môn đã hướng dẫn các địa phương, nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu hại một cách kịp thời, hiệu quả.

- Chăn nuôi: Triển khai thực hiện tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm theo kế hoạch; kết quả đạt được trong đợt I như sau: phòng bệnh dịch tả lợn 1000 liều, tụ huyết trùng trâu, bò 500 liều, lở mồm, long móng trâu, bò 1000 liều, phòng bệnh tai xanh 950 liều, phòng bệnh dại 800 liều, phòng bệnh cúm gia cầm 13.000 liều. Chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, kinh doanh và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

- Lâm nghiệp: Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác bảo vệ rừng, tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng.1.2. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 150 triệu đồng, 4 tháng đạt 600 triệu đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ với các sản phẩm chủ yếu: sản xuất muối 7 tấn, 4 tháng 32 tấn, đạt 26,7% kế hoạch năm; nước mắm 1.200 lít, 4 tháng 4.200 lít, đạt 35 kế hoạch năm.

- Chế biến sứa: Sản lượng tháng 4 ước đạt 50.000 thùng, 4 tháng 85.500 thùng, doanh thu đạt 32,2 tỷ đồng.

- Khối lượng nước sinh hoạt: Tổng tiêu thụ trong tháng 4 ước đạt 14.000 m3, giá trị doanh thu 140 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị thực hiện tháng 4 ước đạt 5.000 triệu đồng chủ yếu chủ yếu cho công trình Tôn tạo khu di tích lưu niệm Bác Hồ, xây dựng đạt chuẩn quốc gia trường Trung học cơ sở thị trấn Cô Tô, Trung tâm văn hóa thể thao xã Đồng Tiến; khu xử lý rác thải huyện Cô Tô... Giá trị giải ngân thanh toán các nguồn vốn ước đạt 24,6% kế hoạch.

1.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch - giao thông vận tải

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng ước đạt 1,5 tỷ đồng, 4 tháng đạt 6,5 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ, với các mặt hàng chủ yếu như: lương thực; thực phẩm; nguyên vật liệu xây dựng; nhiên liệu xăng dầu; các mặt hàng thiết yếu phục vụ gia đình.

- Giao thông vận tải: Các phương tiện vận tải khách thủy chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân đảm bảo an toàn thuận lợi; tổng lượt khách qua cảng trong tháng ước đạt 5.491 lượt khách, doanh thu ước đạt 687 triệu đồng; công tác thu phí và lệ phí cảng ước đạt 5,7 triệu đồng.

1.4. Tài nguyên và môi trường - xây dựng nông thôn mới

Trong tháng 4 công tác dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn huyện diễn ra thường xuyên, qua đó chất lượng môi trường trên địa bàn ngày một nâng lên. Ra quyết định chấp thuận 04 bản cam kết bảo vệ môi trường của các hộ kinh doanh nhà nghỉ và dự án nuôi trồng thủy sản. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được tăng cường nhằm hạn chế tình trạng khai thác bừa bãi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như cát, sỏi, đất, đá.

Trong tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất cho 01 trường hợp; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 05 trường hợp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 12 trường hợp; cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị cho 05 trường hợp.

1.5. Phát triển quỹ đất

Trong tháng 4 Ủy ban nhân dân huyện tập trung giải quyết một số dự án trọng điểm cụ thể như sau:

- Dự án tôn tạo, mở rộng khu di tích Bác Hồ: Vận động được 03 hộ dân chấp nhận phương án bồi thường và ký cam kết bàn giao đất để thực hiện dự án. Hiện tại còn 07 hộ trong phạm vi Quy hoạch dự án và 01 hộ nằm ngoài phạm vi dự án chưa nhận hết tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

- Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô: hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư đề làm cơ sở thanh quyết toán nguồn kinh phí theo hợp đồng ký kết.1.6. Tài chính, tín dụng, ngân hàng, đầu tư phát triển

Thu ngân sách trong tháng ước đạt 11.923,7 triệu đồng, lũy kế 4 tháng đạt 41.645,312 triệu đồng đạt 35,42% kế hoạch. Trong đó: thu trên địa bàn trong tháng ước đạt 312,7 triệu đồng, lũy kế 04 tháng đạt 2.191,312 triệu đồng, bằng 31,48% kế hoạch; thu trợ cấp đạt 11.611 triệu đồng, lũy kế 04 tháng đạt 39.454 triệu đồng, bằng 35,66% kế hoạch; tổng chi ngân sách trong tháng ước đạt 12.371,5 triệu đồng, lũy kế 04 tháng đạt 37.092,657 triệu đồng bằng 32,16% kế hoạch.- Hoạt động ngân hàng: Các ngân hàng hoạt động ổn định, bám sát định hướng hoạt động tín dụng của ngành, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến 30/4/2014 ước đạt 60.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, nợ xấu chiếm 1,0% trong tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ các chương trình đến 15/4/2014 là 44.791 triệu đồng, nợ quá hạn 967 triệu đồng, bằng 2,15% tổng dư nợ, nợ khoanh 100 triệu đồng.

1.7. Bưu chính, viễn thông - công nghệ thông tin

- Bưu chính, viễn thông: Hoạt động bưu chính, viễn thông đảm bảo ổn định, thông tin liên lạc thông suốt.

Phát hành báo chí ước đạt 14.000 tờ cuốn, bằng 73,6% so với cùng kỳ, doanh thu 306 triệu đồng bẳng 170% so với cùng kỳ năm 2013.

- Công nghệ thông tin: Duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện, trong tháng đã đưa 12 tin và 05 bài phản ánh các hoạt động, tuyên truyền, phổ biến những yêu cầu nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị diễn ra trên địa bàn huyện.2. Văn hóa - xã hội

2.1. Văn hóa - thể dục thể thao; truyền thanh - truyền hình

- Văn hóa - thể dục thể thao: Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng “Mùa du lịch hè 2014”, gắn với các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng như ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2014. Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản ly nhà nghỉ cho các đối tượng là chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và khách sạn trên địa bàn huyện.

- Truyền thanh - Truyền hình: Duy trì thời lượng tiếp phát sóng phát thanh - truyền hình các đài Trung ương và tỉnh, duy trì trang tin địa phương, trong tháng 4/2014 đã thực hiện 25 tin viết, 14 bài và 01 trang tin phản ánh về những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện

2.2. Giáo dục và đào tạo

Ngành giáo dục huyện tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác nuôi dạy trẻ ở 03 trường mầm non; tổ chức Chuyên đề giảng dạy Lịch sử và Địa lý địa phương cấp tiểu học; tổ chức chuyên đề môn Lịch sử cấp trung học cơ sở; chỉ đạo các trường tiến hành rà soát, đảm bảo tiến độ chương trình dạy học, tổ chức ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II.2.3. Y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình

Duy trì tốt công tác quân dân y kết hợp trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên hệ thống loa truyền thanh của huyện 01 lần/tuần. Trong tháng phòng chuyên môn đã thực hiện kiểm tra 03 lần về thuốc chữa bệnh cho người không đạt tiêu chuẩn theo sự chỉ đạo của Sở Y tế; 02 đợt phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra một số lĩnh vực phục vụ các ngày lễ và mùa du lịch hè 2014, qua kiểm tra đã tiến hành lập biên bản cảnh cáo 10 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính trên 3 triệu đồng; tổ chức triển khai các hoạt động “Tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014” từ ngày 15/4/2014 đến ngày 15/5/2014.

Trong tháng có số lượt người khám bệnh là 653, trong đó số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 50, số bệnh nhân chuyển viện là 02, số bệnh nhân khỏi ra viện là 48; chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các hộ gia đình.

2.4. Chính sách xã hội - dân tộc - tôn giáo

Chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 12 đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, quân nhân tham gia kháng chiến dưới 20 năm kịp thời, đầy đủ; trợ cấp xã hội, trợ cấp thanh niên xung phong hàng tháng cho 82 đối tượng theo quy định tại Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ; lập danh sách 03 đối tượng người tàn tật tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tặng quà nhân Ngày khuyết tật Việt Nam 18/4; hỗ trợ 06 hộ chính sách, người có công sửa chữa, xây mới nhà ở với số tiền 134 triệu đồng theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh; tiếp tục rà soát danh sách, đề nghị tỉnh hỗ trợ với tổng số 05 đối tượng; rà soát, tổng hợp danh sách điều dưỡng năm 2014 với tổng số 05 thương, bệnh binh (điều dưỡng tập trung 02, tại gia 03) báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; thực hiện chi trả mai táng phí cho thân nhân 02 đối tượng người có công với cách mạng với tổng kinh phí 23 triệu đồng.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị Bảo hiểm Xã hội huyện thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế. Đề nghị Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 50 xuất học bổng cho trẻ em hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi với số tiền 100 triệu đồng, tặng 30 triệu động cho 03 trường mầm non để mua chăn, đệm ấm nhân kỷ niệm 20 năm thành lập huyện. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 24 đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát nhu cầu học nghề ngắn hạn của lao động nông thôn để phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2014; tuyên truyền, phổ biến các hình thức tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đến người lao động trên địa bàn huyện.

- Dân tộc - tôn giáo: Cộng đồng giáo dân và bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn đảm bảo ổn định đời sống, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Qua công tác nắm bắt tình hình của cơ quan chức năng, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tuân thủ theo quy định của pháp luật, không có hiện tượng hoạt động tôn giáo trái phép, lợi dụng tôn giáo cho mục đích khác.

3. Quốc phòng - an ninh

3.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nề nếp chính quy, trực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng. Tổ chức huấn luyện cho 12/12 tiểu đội tự vệ khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn với thời gian 07 ngày cho 84 đồng chí; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành quân báo-trinh sát cho cán bộ cơ quan và dân quân tự vệ toàn huyện, quân số 36 đồng chí với thời gian 02 ngày. Tiến hành phúc tra, đăng ký tuổi 17, tuổi sẵn sàng nhập ngũ, độ tuổi tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2014. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn năm 2013.

3.2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, an ninh tuyến biển đảo, tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định. Trong tháng có 131 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc 97, Thụy Điển 19, Mỹ 8, Pháp 4, Thái Lan 1, Nga 2) nhập cảnh vào địa phương với mục đích thanh minh 88, du lịch 36, thương mại 07. Qua công tác nắm tình hình các hoạt động của người nước ngoài tại địa phương, Công an huyện đã phát hiện 01 trường hợp người Trung Quốc không có giấy phép ra vào khu vực biên giới, phạt tiền 4 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi cho người nước ngoài qua đêm không khai báo tạm trú, phạt tiền 1.250.000 đồng.

Ngày 13/4/2014 Đồn Biên phòng Thanh Lân phối hợp với UBND xã Thanh Lân kiểm tra, bắt giữ 4 phương tiện (Phạm Văn Đông (1978) chủ phương tiện QN 0329TS; Phạm Văn Hùng (1975) chủ phương tiện QN 0523TS; Nguyễn Văn Đức (1984); và Vũ Đình Đoán (1979) phương tiện biển kiểm soát QN 0771TS đều trú tại TX Quảng Yên) đang khai thác hải sản trái phép bằng kích điện tại vùng biển Mã Cháu thuộc Đồn quản lý.

Đội tuần tra kiểm soát tiến hành xử lý, phạt hành chính theo thẩm quyền và tịch thu tang vật vi phạm theo điều 15, Nghị định 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Về tệ nạn xã hội: Xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản vào hồi 11h00’ ngày 21/3/2014 tại nhà anh Nguyễn Văn Diễn (khu 2, thị trấn Cô Tô). Qua tiến hành điều tra, đã phát hiện các đối tượng: Nguyễn Văn Dũng (1998), Nguyễn Văn Chính (1995), Nguyễn Văn Mạnh (1997), Nguyễn Văn Huy (1994) đều trú tại Trường Thọ-An Lão-Hải Phòng, Công an huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Chính mỗi đối tượng 1 triệu đồng; Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Mạnh mỗi đối tượng 750.000 đồng.

Về công tác điều tra, xử lý tội phạm: Đình chỉ điều tra vụ có ý hủy hoại tài sản tại xã Đồng Tiến xảy ra vào ngày 24/12/2013; tiếp tục xác minh 02 đối tượng truy nã trong vụ trộm cắp tài sản tại xã Đồng Tiến xảy ra vào tháng 7/2012.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội: Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, xử lý 72 trường hợp vi phạm (ô tô 06, mô tô 61, phương tiện thủy 05), phạt tiền 63,4 triệu đồng; cấp mới 9 chứng minh thư nhân dân.4. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

4.1. Xây dựng chính quyền - thi đua, khen thưởng: Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức, quản lý biên chế và quỹ tiền lương, nâng bậc lương thường xuyên; thực hiện rà soát vị trí việc làm chưa sử dụng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2014; hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm ngạch công chức đối với 01 công chức tập sự Phòng Nội vụ; ra quyết định chuyển xếp lương mới đối với ông Nguyễn Văn Quê Thường trực Đảng ủy xã Đồng Tiến; đăng ký nhu cầu chuyên môn đối với chức danh công chức thực hiện theo Đề án 500; rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức xã. Tổng hợp hồ sơ giải quyết chế độ đối với Chủ nhiệm hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nhận 33 hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, 21 hồ sơ đề nghị nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo. Tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo Sở Nọi vụ.

- Công tác thi đua khen thưởng: Ra quyết định khen thưởng cho 05 tập thể và 08 cá nhân trong công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn năm 2013.

4.2. Tư pháp:

Xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị trấn Cô Tô và tổ chức hội nghị tuyên truyền cho 28 cán bộ, công nhân viên thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Cô Tô về Luật Cán bộ, công chức và Luật Thi đua, Khen thưởng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý hộ tịch, tủ sách pháp luật và hòa giải trên địa bàn, duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo, đăng ký khai sinh 13 trường hợp, khai tử 01 trường hợp, đăng ký kết hôn 01 trường hợp, chứng thực 658 bản.4.3. Thanh tra - tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Duy trì lịch tiếp công dân cả thường kỳ và đột xuất; trong tháng bộ phận tiếp công dân của huyện đã tiếp 08 lượt công dân, 01 đơn tố cáo nặc danh về chế độ hỗ trợ mua máy tàu mới, 01 đơn kiến nghị về việc xét tuyển công chức cấp xã huyện Cô Tô năm 2013. Qua tiến hành xác minh, Thanh tra huyện đã kết luận về chế độ hỗ trợ mua máy tàu mới để đóng mới, cải hoán phương tiện không có dấu hiệu tham nhũng.* Đánh giá chung: Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng 4 và 04 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có chuyển biến thuận lợi. Các ngành sản xuất nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ ổn định sản xuất và duy trì mức tăng trưởng khá, giá cả thị trường được kiểm soát; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 - 2014

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014 nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tập trung chăm sóc các loại cây trồng vụ chiêm, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

3 Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính.

4. Đẩy mạnh thu ngân sách, quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường công tác quản lý về giá cả thị trường trên địa bàn, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 09/KL-TTr ngày 08/4/2014 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về "Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu, chi ngân sách năm 2012 và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011-2012 tại huyện Cô Tô.

5. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm như: Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, Tôn tạo mở rộng khu di tích Bác Hồ, Khu xử lý rác thải, các công trình hạ tầng tại đảo Trần...; khẩn trương triển khai các dự án công trình đã được bố trí vốn (cải tạo, nâng cấp trung tâm cấp nước sinh hoạt hồ C4, Chợ Cô Tô, nâng cấp khu nhà làm việc liên cơ quan).

6. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyển nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội của huyện, tiềm năng du lịch vùng biển đảo Cô Tô; tổ chức tốt Kế hoạch Du lịch hè Cô Tô và hưởng ứng Tuần du lịch Quảng Ninh năm 2014 và các ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5), kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014), ngày sinh nhật Bác (19/5).

7. Tổ chức tốt thi học kỳ II và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, tổng kết năm học 2013-2014. Triển khai kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2014 và công tác quản lý giáo dục thanh thiếu nhi trong dịp hè. Tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh mùa hè; tiếp tục thực hiện có hiệu quả "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm".

8 Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững; chủ động nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn hộ mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

9. Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tạo sự đồng thuận trong xã hội. "Tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

10. Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện, diễn tập đảm bảo theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nhất là trong thời gian cao điểm về khách du lịch./.


Nơi nhận:

- VP. UBND tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cục Thống kê; Báo cáo;

- TT HU, HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Thành viên UBND huyện;

- VP Huyện ủy;

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các đ/c lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;

- Cổng Thông tin điện tử huyện;- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Tuấn PhượngКаталог: vi-VN -> huyenthi -> HuyenCoTo -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
Attachments -> VIỆn quy hoạch và thiết kế NÔng nghiệp báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế XÃ HỘI

tải về 64.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương