PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang I


Bảng II.C.2: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí quy hoạch cấp nướctải về 4.66 Mb.
trang16/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
#21335
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

Bảng II.C.2: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí quy hoạch cấp nước.

Tên hạng mục

Đơn vị

Tổng khối lượng

Đơn giá (đ)

Thành tiền (Tr..đ)
Đường ống

Ø 300

m

3.351

1.800.000

6.032
Ø 250

 

1.040

1.8000.00

1.872
Ø 200

m

10.394

1.200.000

12.473
Ø 150

m

6.667

850.000

5.667
Ø 125

 

137

700.000

96
Ø100

m

16.635

700.000

11.645
Ø80

 

1.144

500.000

572
 

Bể nước

m3/ng.đ

540

1.300.000

702
Nhà máy nước

m3/ng.đ

15.750

4.000.000

55.400.000
Phụ tùng 30% kinh phí ống

 

 

11.506.785
Tổng

113.565.000
Tính toán chi phí từng giai đoạn cấp nước

Tên hạng mục

Đơn vị

Đơn giá (đ)

Giai đoạn 1

Thành tiền (Tr.đ)

Giai đoạn 2

Thành tiền (Tr.đ)

Giai đoạn 3

Thành tiền (Tr.đ)

Tổng khối lượng

Tổng kinh phí (Tr.đ)

Đường ống

Ø 300

m

1.800.000

0

0

1.528

2.750

1.823

3.282

3.351

6.032

Ø 250

m

1.800.000

693

1.000

347

624

0

0

1.040

1.872

Ø 200

m

1.200.000

1.086

1.000

5.274

6.328

4.034

4.841

10.394

12.473

Ø 150

m

850.000

1.457

1.000

2.285

1.942

2.925

2.487

6.667

5.667

Ø 125

m

700.000

0

0

0

0

137

96

137

96

Ø100

m

700.000

2.300

2.000

6.079

4.255

8.256

5.779

16.635

11.645

Ø80

m

500.000

0

0

494

247

650

325

1.144

572

 

Bể nước

m3

1.300.000

120

0

100

130

320

416

540

702

Nhà máy nước

m3/ng.đ

4.000.000

1.483

5.933

6.000

28.267

7.200

28.800

15.750

63.000

Phụ tùng 30% kinh phí ống

 

3.447

 

13.363

3.000

13.808

 

30.617

Tổng

 

14.935

 

57.906

15.000

59.834

 

132.675

Каталог: DocumentLibrary -> 525b372e092e6c8d
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
525b372e092e6c8d -> Mục lục Chương Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bể

tải về 4.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương