PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang2/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41BẢNG 2 :


Hạng mục

Kí hiệu

Khu II – Điểm Du Lịch,Trống Và Chế Biến Dược Liệu Đồn Đèn

Diện tích – (ha)

Chỉ tiêu –(m2/người)

Tỷ lệ (%)

Đất dân dụng

Đất làng xóm, khu dân cư

II-DT-1

2,886

 

0,95

II-DT-2

3,591

 

1,18

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

II-NT

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

6,477

 

2,13

Đất dịch vụ du lịch

Trung tâm thông tin, đất công trình giao lưu

II-GL-1

1,113

 

0,37

II-GL-2

1,493

 

0,49

Đất công trình nghỉ trọ

II-NN-1

9,481

 

3,11

II-NN-2

5,168

 

1,70

Đất công trình thương mại

II-TM-1

6,083

 

2,00

II-TM-2

1,627

 

0,53

II-TM-3

0,433

 

0,14

Đất công trình công cộng

II-CC-1

5,155

 

1,69

II-CC-2

1,099

 

0,36

Bến xe, bến thuyền

II-BX

1,439

 

0,47

Đất dịch vụ, chợ

II-DV

 

 

-

Đất thể thao, bãi tắm

II-TT

 

 

-

Đất công viên, vườn hoa

II-CV-1

2,843

 

0,93

II-CV-2

0,140

 

0,05

II-CV-3

0,851

 

0,28

II-CV-4

0,042

 

0,01

II-CV-5

1,224

 

0,40

Đất khu tâm linh

II-KTL

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

38,191

 

12,55

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

II-KT

 

 

-

Đất hỗn hợp

II-HH

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

Đất giao thông

Quốc lộ

II-KTL

 

 

-

Tỉnh lộ

II-QL

 

 

-

Huyện lộ

II-TL

 

 

-

Đường giao thông nội bộ

II-GTNB

 

 

-

Total - Tổng cộng

II-DM

8,766

 

2,88

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

53,434

 

17,55

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa

II-DTL

 

 

-

Đất nông nghiệp mới

II-NM

 

 

 

Đất hoa màu

II-HM

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

Đất lâm nghiệp

Đất cây xanh bảo tồn (rừng)

II-DR-1

27,030

 

8,88

II-DR-2

53,183

 

17,47

II-DR-3

2,672

 

0,88

II-DR-4

2,844

 

0,93

II-DR-5

27,925

 

9,17

II-DR-6

50,718

 

16,66

II-DR-7

62,691

 

20,60

II-DR-8

21,145

 

6,95

II-DR-9

0,979

 

0,32

II-DR-10

1,764

 

0,58

Đất rừng cây bụi

II-CB

 

 

-

Đất cây trồng không thành rừng

II-RR

 

 

-

Đất rừng cần xúc tiến sinh trưởng

II-XT

 

 

-

Đất chưa sử dụng, đất khác

II-DK

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

250,951

 

82,45

Mặt nước

Mặt nước

II-MN

 

 

-

Mặt nước nhân tạo

II-MNN

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

TỔNG DIỆN TÍCH CÁC KHU CHỨC NĂNG

304,385

 

100,00
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương