PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang5/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

BẢNG 6 :

Hạng mục

Ký hiệu

(Khu V - Điểm Ngã Ba Sông Năng)

Diện tích-(ha)

Chỉ tiêu-(m2/người)

Tỷ lệ\ - (%)

Đất dân dụng

Đất làng xóm, khu dân cư

V-DT-1

4,613

 

12,59

V-DT-2

0,540

 

1,47

V-DT-3

0,162

 

0,44

V-DT-4

0,297

 

0,81

V-DT-5

0,103

 

0,28

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

V-NT

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

5,714

 

15,60

Đất dịch vụ du lịch

Trung tâm thông tin, đất công trình giao lưu

V-GL

 

 

-

Đất công trình nghỉ trọ

V-NN

 

 

-

Đất công trình thương mại

V-TM

 

 

-

Đất công trình công cộng

V-CC

 

 

-

Bến xe, bến thuyền

V-BX-1

0,102

 

0,28

V-BX-2

0,938

 

2,56

V-BX-3

0,094

 

0,26

V-BX-4

0,101

 

0,28

Đất dịch vụ, chợ

V-DV

 

 

-

Đất thể thao, bãi tắm

V-TT

 

 

-

Đất công viên, vườn hoa

V-CV-1

1,331

 

3,63

V-CV-2

0,746

 

2,04

V-CV-3

0,120

 

0,33

V-CV-4

0,315

 

0,86

V-CV-5

0,176

 

0,48

V-CV-6

0,234

 

0,64

Đất khu tâm linh

V-KTL

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

4,156

 

11,35

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

V-KT

 

 

-

Đất hỗn hợp

V-HH

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

Đất giao thông

Quốc lộ

V-QL

 

 

-

Tỉnh lộ

V-TL

 

 

-

Huyện lộ

V-HL

 

 

-

Đường giao thông nội bộ

V-GTNB

3,624

 

9,89

Total - Tổng cộng

 

3,624

 

9,89

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

13,494

 

36,84

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa

V-DTL

 

 

-

Đất nông nghiệp mới

V-NM-1

1,388

 

3,79

V-NM-2

0,623

 

1,70

V-NM-3

2,556

 

6,98

V-NM-4

0,607

 

1,66

Đất hoa màu

V-HM-1

0,732

 

2,00

V-HM-2

3,252

 

8,88

V-HM-3

0,627

 

1,71

V-HM-4

0,294

 

0,80

V-HM-5

0,482

 

1,32

V-HM-6

0,790

 

2,16

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

11,351

 

30,99

Đất lâm nghiệp

Đất cây xanh bảo tồn (rừng)

V-DR

1,140

 

3,11

Đất rừng cây bụi

V-CB

 

 

-

Đất cây trồng không thành rừng

V-RR

 

 

-

Đất rừng cần xúc tiến sinh trưởng

V-XT

 

 

-

Đất chưa sử dụng, đất khác

V-DK

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

1,140

 

3,11

Mặt nước

Mặt nước

V-MN-1

4,356

 

11,89

V-MN-2

6,207

 

16,95

V-MN-3

0,079

 

0,22

Mặt nước nhân tạo

V-MNN

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

10,642

 

29,06

TỔNG DIỆN TÍCH CÁC KHU CHỨC NĂNG

36,627

 

100,00
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương