Quê hươngTIÊu chuẩn ngành 14tcn 152 : 2006TIÊu chuẩn ngành 14tcn 152 : 2006
Ghi chú: Khi có điều kiện xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường theo phương pháp phóng xạ, thì sử dụng tiêu chuẩn tcxdvn 301-2003
38 Kb. 1
đọc
Thư Điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi : Đồng chí Chu Ân Lai, Đặng Dĩnh Siêu, ngày 08/01/1951 Đồng chí Ân Lai, Dĩnh Siêu thân mếnThư Điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi : Đồng chí Chu Ân Lai, Đặng Dĩnh Siêu, ngày 08/01/1951 Đồng chí Ân Lai, Dĩnh Siêu thân mến
Cảm ơn anh chị đã tặng tôi chiếc đồng hồ vàng. Đồng thời tôi muốn gửi lời phê bình: Tôi chỉ cần một chiếc đồng hồ bình dân là tốt rồi, nhưng anh chị lại chi rất nhiều tiền tặng tôi một chiếc đồng hồ vàng quá đẹp!
3.81 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
Ban hành quy đỊnh về khối lưỢng kiến thức tối thiểU, YÊu cầu về NĂng lực mà ngưỜi họC ĐẠT ĐƯỢc sau khi tốt nghiệP ĐỐi với mỗi trình đỘ ĐÀo tạo của giáo dụC ĐẠi học và quy trình xây dựNG, thẩM ĐỊNH, ban hành chưƠng trình đÀo tạo trình đỘ ĐẠi
63.66 Kb. 1
đọc
BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namBỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Giao thông vận tải (gtvt) đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, kết quả thực hiện cụ thể như sau
0.85 Mb. 7
đọc
TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8733: 2012TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8733: 2012
XÂy dựng công trình thủy lợi phưƠng pháp lấy mẫU, VẬn chuyểN, LỰa chọn và BẢo quản mẫU ĐÁ DÙng cho các thí nghiệm trong phòNG
47.97 Kb. 1
đọc
TRƯỜng đẠi học tây nguyên lịch làm việc tuầNTRƯỜng đẠi học tây nguyên lịch làm việc tuầN
Lãnh đạo các Khoa, các điểm thi; cbvc và Giảng viên, Giáo viên các đơn vị: Phòng,Ban,Trung tâm,Viện, Khoa Dự bị và tn, trường thpt th cao Nguyên
35.06 Kb. 1
đọc
PHẦn a: LÝ do chọN ĐỀ TÀI. I. Cơ sở lí luậnPHẦn a: LÝ do chọN ĐỀ TÀI. I. Cơ sở lí luận
Giáo dục Quốc phòng – An ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông
94.51 Kb. 1
đọc
THƯ MỤc sách văn họC – tháng 2/2011. Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 808. Tu từ VÀ SƯu tập văn họCTHƯ MỤc sách văn họC – tháng 2/2011. Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 808. Tu từ VÀ SƯu tập văn họC
Những bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư upu 38 / Dominika Koflerová, Nguyễn Đắc Thảo, Alina Beiner, Dejan Kovac H. Thông tin và truyền thông, 2009. 192 tr.; 21cm
196.41 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi trưỜng đẠi học phạm văN ĐỒng báo cáo tự ĐÁnh giáỦy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi trưỜng đẠi học phạm văN ĐỒng báo cáo tự ĐÁnh giá
Kèm theo Quyết định số: 314/QĐ-Đhpvđ, ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
4.14 Mb. 30
đọc
THÍ ĐIỂm phát triển chưƠng trình giáo dục nhà trưỜng pt theo đỊnh hưỚng phát triển năng lực học sinh tạI trưỜng ptcs và thpt thực nghiệm viện khgdvnTHÍ ĐIỂm phát triển chưƠng trình giáo dục nhà trưỜng pt theo đỊnh hưỚng phát triển năng lực học sinh tạI trưỜng ptcs và thpt thực nghiệm viện khgdvn
THÍ ĐIỂm phát triển chưƠng trình giáo dục nhà trưỜng pt theo đỊnh hưỚng phát triển năng lực học sinh tạI trưỜng ptcs và thpt
79.36 Kb. 1
đọc
CỤC ĐĂng kiểm việt namCỤC ĐĂng kiểm việt nam
T ngày 12/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/tt-bgtvt ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo
37.82 Kb. 1
đọc
V/v Thành lập Trung tâm lưu trữ trực thuộc Văn phòng ubnd tỉnhV/v Thành lập Trung tâm lưu trữ trực thuộc Văn phòng ubnd tỉnh
Căn cứ thông tư số 40/1998/tt-tccp ngày 24/01/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn tổ chức lưu trữ ở cơ quan Nhà nước các cấp
18.03 Kb. 1
đọc
Bảng Vị trí quan trắc ngày 05/6/2016Bảng Vị trí quan trắc ngày 05/6/2016
Ngày 05/6/2016, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc 08 mẫu nước biển ven bờ tại 04 bãi tắm. Kết quả quan trắc có được như sau
71.16 Kb. 1
đọc
Nghị định 54/2000/NĐ-cp (03/10/2000) nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 54/2000/NĐ-cp ngàY 03 tháng 10 NĂM 2000 VỀ BẢo hộ quyền sở HỮu công nghiệP ĐỐi với bí MẬt kinh doanh, chỉ DẪN ĐỊa lýNghị định 54/2000/NĐ-cp (03/10/2000) nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 54/2000/NĐ-cp ngàY 03 tháng 10 NĂM 2000 VỀ BẢo hộ quyền sở HỮu công nghiệP ĐỐi với bí MẬt kinh doanh, chỉ DẪN ĐỊa lý
VỀ BẢo hộ quyền sở HỮu công nghiệP ĐỐi với bí MẬt kinh doanh, chỉ DẪN ĐỊa lý, TÊn thưƠng mại và BẢo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở HỮu công nghiệP
85.2 Kb. 1
đọc
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-cp ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhVề việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-cp ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 04 tháng 3 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-cp về bán đấu giá tài sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-cp ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài
29.02 Kb. 1
đọc
ĐIỀu trị TĂng huyếT ÁP Ở ngưỜi cao tuổI 2014ĐIỀu trị TĂng huyếT ÁP Ở ngưỜi cao tuổI 2014
Lấy bệnh nhân làm trung tâm để xác định lợi ích và tác dụng phụ của điều trị chống tăng huyết áp, từ đó xác định huyết áp mục tiêu và loại thuốc nào cần được điều trị, điều trị hay phối hợp
33.42 Kb. 1
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng giáo dụC – ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng giáo dụC – ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chỉ thị số 1537/ct-bgdđT ngày 5/5/2014 về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinh trong các cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo
32.06 Kb. 1
đọc
CHƯƠng trình nghiên cứu thị trưỜng xúc tiến kinh doanh tuần lễ HÀng việt nam tại dubai – uae từ ngày 16/04 21/04/2016CHƯƠng trình nghiên cứu thị trưỜng xúc tiến kinh doanh tuần lễ HÀng việt nam tại dubai – uae từ ngày 16/04 21/04/2016
34.99 Kb. 1
đọc
Nhà thờ Suối Tre, kiến trúc có một không hai ở Việt NamNhà thờ Suối Tre, kiến trúc có một không hai ở Việt Nam
Việt Nam, chính là nhà thờ giáo xứ Suối Tre
183.41 Kb. 3
đọc
Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005
VỀ việc ban hành danh mụC 363 thuốc nưỚc ngoàI ĐƯỢc cấp số ĐĂng ký LƯu hành tạI việt nam đỢT 87
2.55 Mb. 17
đọc
Bch đOÀn thành phố CẦn thơBch đOÀn thành phố CẦn thơ
Dự Khai mạc Hội thi tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa tại Công viên Lưu Hữu Phước (Đ/c L. Tân)
24.9 Kb. 1
đọc
TỈnh hòa bình –––––– Số: 1565/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTỈnh hòa bình –––––– Số: 1565/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-cp ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại
69.61 Kb. 1
đọc
ĐẶC ĐIỂm sức kháng cắt củA ĐẤt loại sét yếU amQ22-3 phân bố Ở CÁc tỉnh ven biểN ĐỒng bằng sông cửu longĐẶC ĐIỂm sức kháng cắt củA ĐẤt loại sét yếU amQ22-3 phân bố Ở CÁc tỉnh ven biểN ĐỒng bằng sông cửu long
Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long bằng các sơ đồ, thiết bị thí nghiệm khác nhau
132.51 Kb. 1
đọc
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh longVề việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
242.05 Kb. 3
đọc
Số 27/2002/QĐ-bnn, ngày 15 tháng 04 năm 2002 V/v ban hành tiêu chuẩnSố 27/2002/QĐ-bnn, ngày 15 tháng 04 năm 2002 V/v ban hành tiêu chuẩn
Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
268.69 Kb. 3
đọc
QUẢn lý HỆ sinh thái rừng ngập mặN ĐỂ BẢo vệ VÀ phát triển nguồn lợi hải sảNQUẢn lý HỆ sinh thái rừng ngập mặN ĐỂ BẢo vệ VÀ phát triển nguồn lợi hải sảN
Vào năm 1969, W. E. Odum đã khám phá ra tác dụng của mùn bã thực vật ngập mặn khi nghiên cứu chuỗi thức ăn ở vùng cửa sông nam Florida
63.91 Kb. 1
đọc
ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNHĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
Luận văn Thạc sỹ với đề tài: “Xây dựng quy trình quản lý các công trình cấp nước tập trung nông thôn áp dụng tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam” được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của thầy giáo ts. Huỳnh Phú
0.69 Mb. 4
đọc
TRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘITRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘI
Anh (chị) hãy phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và cho biết ý nghĩa của định nghĩa vật chất đó
410.36 Kb. 2
đọc
QuyếT ĐỊnh phê duyệt dự toán chi phí bồi thường hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân thuộc Dự án nâng cấp mở rộng ql 14, đoạn đi qua nội ô thị xã Đồng XoàiQuyếT ĐỊnh phê duyệt dự toán chi phí bồi thường hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân thuộc Dự án nâng cấp mở rộng ql 14, đoạn đi qua nội ô thị xã Đồng Xoài
Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-bgtvt ngày 03/9/2003 của Bộ gtvt phê duyệt bcnckt dự án nâng cấp mở rộng ql 14, lý trình Km 113+779 Km 116+979 và Km 121+027- km 122+230 trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
18.54 Kb. 1
đọc
Huyện cát hải số: 730 / kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namHuyện cát hải số: 730 / kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; Chỉ thị số 06/ct- hu ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng thực hiện nhiệm vụ Quân sự
25.29 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương