Quê hươngTØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ §éc lËp Tù do H¹nh phócTØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
C¨n cø LÖnh sè 51-lct ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam Dn chñ Céng hoµ, c ng bè LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp
9.48 Kb. 1
đọc
TỔng cục thi hành án dân sựTỔng cục thi hành án dân sự
Khoản 2 Điều 2 quy định: Những bản án, quyết định sau đây của Toà án cấp sơ thẩm được thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị
318.85 Kb. 5
đọc
Về việc Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cưVề việc Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Công trình đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 20)
17.37 Kb. 1
đọc
Của ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh longCủa ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
126.47 Kb. 1
đọc
THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1085THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1085
Vx ngày 26 tháng 5 năm 2012 về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy", chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2009/TTg-kgvx ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp
21.28 Kb. 1
đọc
Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho Search Engine tiếng ViệtTìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho Search Engine tiếng Việt
U tiên, chúng em xin gởi lời cảm ơn đến Thầy, Cô khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tận tình dạy dỗ, dìu dắt chúng em suốt bốn năm đại học
1.53 Mb. 6
đọc
LỊch sử phật giáO ẤN ĐỘLỊch sử phật giáO ẤN ĐỘ
Ngày nay trên khắp các châu lục người ta đều biết đến Phật giáo là tôn giáo được phát nguyên từ Ấn Độ. Duy có điều để hiểu về quá trình hình thành, truyền bá và phát triển của Phật giáo là như thế nào,thì phải cậy đến sử học
2.77 Mb. 17
đọc
Qcvn 01-129: 2013/bnnptntQcvn 01-129: 2013/bnnptnt
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhất và TÍnh ổN ĐỊnh của giống thanh long
256.32 Kb. 1
đọc
BẢN ĐĂng ký giao ưỚc thi đua năm họC 2015 2016 TÊN ĐƠn vị: Trường thcs ninh XáBẢN ĐĂng ký giao ưỚc thi đua năm họC 2015 2016 TÊN ĐƠn vị: Trường thcs ninh Xá
Các chỉ tiêu về chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chấp hành các qui định của ngành của đơn vị
13.72 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-cp ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
9.85 Kb. 1
đọc
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt namCéng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 125/cp ngµy 28/6/1971 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng c­êng c ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt
9.35 Kb. 1
đọc
Về việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ôtô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCVề việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ôtô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-cp ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
70.85 Kb. 1
đọc
UỶ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚCUỶ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚC
Căn cứ Điều lệ kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định số 62-cp ngày 12-4-1976 của Hội đồng Chính phủ
24 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 805/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namUỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 805/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-cp ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
20.03 Kb. 1
đọc
Đề tài: Ứng dụng các chất hoạT ĐỘng bề MẶt trong mỹ phẩm dành cho baby 2Đề tài: Ứng dụng các chất hoạT ĐỘng bề MẶt trong mỹ phẩm dành cho baby 2
Trong nước, mỗi phân tử được bao quanh và hút bởi các phân tử nước khác. Tuy nhiên, trên bề mặt, các phân tử nước chỉ bị các phân tử nước khác bao quanh ở phía trong. Sức căng được tạo nên do các phân tử nước tại bề mặt bị kéo vào phía
497.72 Kb. 7
đọc
Ứng dụng giải thuật tiến hóa đa mục tiêu trong thiết kế tối ưu kiến trúc mạng viễn thôngỨng dụng giải thuật tiến hóa đa mục tiêu trong thiết kế tối ưu kiến trúc mạng viễn thông
Monte Carlo. Một số giải thuật tiến hóa đa mục tiêu khác nhau như nsga, nsgaii, nsgaiic và spea đã được hiện thực và thử nghiệm để so sánh và đánh giá hiệu quả
0.98 Mb. 13
đọc
Phê duyệt đề xuất dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn Bù Đốp đọan từ Km16+000 đến Km24+200Phê duyệt đề xuất dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn Bù Đốp đọan từ Km16+000 đến Km24+200
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009
20.52 Kb. 1
đọc
BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcBỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-cp ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
27.86 Kb. 1
đọc
Là một cư dân Trái đất, bạn dễ dàng tin rằng chúng ta đang đứng yên. Xét cho cùng, chúng ta chẳng cảm thấy bất kì chuyển động nào của môi trường xung quanh chúng taLà một cư dân Trái đất, bạn dễ dàng tin rằng chúng ta đang đứng yên. Xét cho cùng, chúng ta chẳng cảm thấy bất kì chuyển động nào của môi trường xung quanh chúng ta
Ung quanh chúng ta, gây ra cảnh bình minh và hoàng hôn – mặt trăng và các hành tinh cũng chuyển động xung quanh chúng ta. Nhưng có những thứ nhất định không hoạt động được theo quan niệm này
24.4 Kb. 1
đọc
TÊn tổ chứC/CÁ nhâN ĐỀ nghị CẤp giấy phép nhập khẩUTÊn tổ chứC/CÁ nhâN ĐỀ nghị CẤp giấy phép nhập khẩU
Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, ngày tháng năm
31.27 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1869 : 2008 iso 3475 : 2002TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1869 : 2008 iso 3475 : 2002
Tcvn 1869 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn tcvn/TC/F2 Dầu mỡ động thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
43.3 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân huyện quảng ninhỦy ban nhân dân huyện quảng ninh
Việt Nam đến năm 2020 và Kế hoạch số 66/kh-ubnd ngày 8/10/2015 của ubnd huyện về việc tổ chức diệt trừ cây Mai Dương giai đoạn 2015-2020, ubnd huyện yêu cầu ubnd các xã
86.39 Kb. 1
đọc
BẢng tổng hợp hỏI – ĐÁp sau các hội nghị ĐỐi thoại với doanh nghiệp của tổng cục hải quanBẢng tổng hợp hỏI – ĐÁp sau các hội nghị ĐỐi thoại với doanh nghiệp của tổng cục hải quan
Thông tư 128/2013/tt-btc về tờ khai hải quan một lần có áp dụng cho hải quan điện tử hay không?
360.51 Kb. 6
đọc
BỘ y tế BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bộ TÀi chính độc lập Tự do Hạnh phúcBỘ y tế BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bộ TÀi chính độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Nghị định số 56 /2011/NĐ-cp ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
59.18 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v xác định lại ranh giới hành chánh giữa các xã trong huyện Chợ MớiQuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v xác định lại ranh giới hành chánh giữa các xã trong huyện Chợ Mới
Căn cứ Chỉ thị số: 364-ct ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Thông tư số: 832/tccp-đP ngày 25/10/1993 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính
9.16 Kb. 1
đọc
Project code: sv2013-55 Coordinator: Luong Vu Duc PhoneProject code: sv2013-55 Coordinator: Luong Vu Duc Phone
Project tittle: To study the effect of intercropping trees to the growth and development of new varieties hl2004-28 in Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
9.83 Kb. 1
đọc
Số: 1356/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namSố: 1356/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
113.68 Kb. 1
đọc
Nghiên cứu tỷ LỆ nhiễm giun đƯỜng ruộT Ở phụ NỮ tuổi từ 15 ĐẾN 49 Ở TỈnh thừa thiên huế Hoàng Văn Hội, Nguyễn Võ Hinh, Bùi Thị Lộc và csNghiên cứu tỷ LỆ nhiễm giun đƯỜng ruộT Ở phụ NỮ tuổi từ 15 ĐẾN 49 Ở TỈnh thừa thiên huế Hoàng Văn Hội, Nguyễn Võ Hinh, Bùi Thị Lộc và cs
Qua nghiên cứu 1061 đối tượng phụ nữ độ tuổi từ 15 đến 49 tại các huyện ngoại vi thành phố Huế, chúng tôi sơ bộ có nhận xét sau
105 Kb. 1
đọc
THỨC Ăn chăn nuôI – khô DẦU ĐẬu tưƠng yêu cầu kỹ thuật animal feestuffs Soybean meal SpecificationTHỨC Ăn chăn nuôI – khô DẦU ĐẬu tưƠng yêu cầu kỹ thuật animal feestuffs Soybean meal Specification
Ban hành kèm theo Quyết định số 4099/QĐ/bnn-khcn ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36.6 Kb. 1
đọc
\'' Dµn gi¸o C¸c yªu cÇu vÒ an toµn '' Bé tr­ëng bé xy dùng
VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn xy dùng ViÖt Nam tcxd vn 296: 2004 '' Dµn gi¸o C¸c yªu cÇu vÒ an toµn ''
207.62 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương