Quê hươngKẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNGKẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
Căn cứ công văn số 7695/bgdđt-ngcbqlgd ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
12.33 Kb. 1
đọc
Trong những năm gần đây ngoài việc sử dụng ma túy truyền thống như: Thuốc phiện, Heroin, Cần sa…thì tình trạng sử dụng các chất kích thích dạng Amphetamine ngày càng nhiều lênTrong những năm gần đây ngoài việc sử dụng ma túy truyền thống như: Thuốc phiện, Heroin, Cần sa…thì tình trạng sử dụng các chất kích thích dạng Amphetamine ngày càng nhiều lên
Methamphetamine, Ecstasy Theo Kaplan và Sadocks có 9% bệnh nhân nhập viện vì lạm dụng chất là sử dụng các chất kích thích dạng Amphetamine
260.19 Kb. 4
đọc
TIÊu chuẩn việt nam tcvn 344 : 1986TIÊu chuẩn việt nam tcvn 344 : 1986
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng sét (hạt nhỏ hơn 0,005mm) trong cát xây dựng
11.98 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính tổng cục thuếBỘ TÀi chính tổng cục thuế
Trả lời Công văn số 320/ct-thnvdt ngày 17/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về phí bảo vệ môi trường đối với nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau
15.66 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập – Tự do – Hạnh phúcCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động
202.29 Kb. 1
đọc
BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số: 1828 /QĐ-LĐtbxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namBỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số: 1828 /QĐ-LĐtbxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
44.13 Kb. 1
đọc
Huyön uû th¡ng b×nh th¨ng B×nh, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2010Huyön uû th¡ng b×nh th¨ng B×nh, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2010
Nhờ đó mà tỷ lệ người học đạt cao và nhận thức được sâu hơn. Chính vì vậy, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 97%
61.58 Kb. 1
đọc
MẪu số 32 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namMẪu số 32 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nếu là đại diện cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện
5.35 Kb. 1
đọc
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th ngBé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th ng
Chó ý: Khi cho ®iÓm, chñ yÕu chó träng ®Õn th ng tin, cã thÓ chÊp nhËn mét sè lçi diÔn ®¹t
18.86 Kb. 1
đọc
MỘt số CÂu hỏI ĐỘi tntp hồ chí minh khối trung học cơ SỞ Câu 1MỘt số CÂu hỏI ĐỘi tntp hồ chí minh khối trung học cơ SỞ Câu 1
Câu 1: Tháng 2-1948, Bác Hồ đã gửi thư căn dặn thiếu nhi cả nước làm công tác gì?
64.34 Kb. 1
đọc
Phụ lục danh mụC ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đẶt hàNGPhụ lục danh mụC ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đẶt hàNG
Kèm theo Quyết định số 491 /QĐ-bkhcn ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
12.93 Kb. 1
đọc
Stt tài liệuStt tài liệu
Chuyên đề 1: Cơ chế kiểm soát chi theo Thông tư số 113/2008/tt-btc ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi nsnn qua kbnn
0.62 Mb. 9
đọc
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 42 tập thể và 55 cá nhân thuộc tỉnh Phú Yên (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốcTặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 42 tập thể và 55 cá nhân thuộc tỉnh Phú Yên (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
35.9 Kb. 1
đọc
VĂn phòng số: 94/tb-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namVĂn phòng số: 94/tb-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lúc 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 8 năm 2014 tại địa điểm tiếp công dân quận Gò Vấp (số 1a quang Trung, phường 10), ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch ubnd quận, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ. Tham dự buổi tiếp gồm có
29.05 Kb. 1
đọc
ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-cp ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia
16.4 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhQuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Ban hành Quy định về đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành giao thông vận tải trên địa bàn
100.13 Kb. 1
đọc
THÔng báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyếnTHÔng báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến
Ngày 29/12/2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Công văn số 1938/TLĐ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác qhlđ năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015
7 Kb. 1
đọc
BỘ BƯu chíNH, viễn thôngBỘ BƯu chíNH, viễn thông
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-bbcvt ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông
32.49 Kb. 1
đọc
BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-cp ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm
32.8 Kb. 1
đọc
YÊu cầU và ĐỀ CƯƠng thảo luậN (Dân sự Phần I) Yêu cầu trước buổi thảo luậnYÊu cầU và ĐỀ CƯƠng thảo luậN (Dân sự Phần I) Yêu cầu trước buổi thảo luận
Yêu cầu trước buổi thảo luận. Đối với mỗi vấn đề pháp lý được gợi ý trong tài liệu thảo luận, sinh viên chuẩn bị ở nhà và nghiên cứu vấn đề từ các góc độ sau đây
345.32 Kb. 4
đọc
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phầNDanh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phầN
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1996 /QĐ-bgtvt ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2013
31.65 Kb. 1
đọc
Ubnd tØnh thanh hoµ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phócUbnd tØnh thanh hoµ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 95/ 1998/ N§- cp ngµy 19-11-1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c ng chøc
9.55 Kb. 1
đọc
Con cháu những người bị bệnh Alzheimer có thể bị mắc bệnh hay không?Con cháu những người bị bệnh Alzheimer có thể bị mắc bệnh hay không?
Cali Today News Alzheimer là căn bệnh thần kinh phổ biến ở Hoa Kỳ và trên thế giới mà triệu chứng mất trí nhớ là tiêu biều nhất
4.8 Kb. 1
đọc
TỈnh bắc ninh số: 253/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namTỈnh bắc ninh số: 253/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc đổi tên trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Hà thành trường Phổ thông ivs
9.59 Kb. 1
đọc
Phụ lục danh mụC ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đẶt hàng đỂ tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năM 2016Phụ lục danh mụC ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đẶt hàng đỂ tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năM 2016
Kèm theo Quyết định số: 1870 /QĐ-bkhcn ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
19.76 Kb. 1
đọc
TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namTRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-cp ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
8.94 Kb. 1
đọc
Các điểm cần biết về biến động Tháng 1/2011 tại Ai Cập Phạm Văn Bân Tổng quát về Ai CậpCác điểm cần biết về biến động Tháng 1/2011 tại Ai Cập Phạm Văn Bân Tổng quát về Ai Cập
Tây Nam, đất dâng cao thành cao nguyên Gilf Kebir với cao độ gần 2000 ft. Các cao nguyên sa thạch phía trước dòng sông Nile và Hồng Hải, với những vách đá cao vút đến 800 ft
141 Kb. 2
đọc
Đại học Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khíĐại học Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
Chương trình giáo dục đại học Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức
1.12 Mb. 8
đọc
BẢng báo giá Kính gửi: Quý khách hàng Người nhận: Cty tnhh tm-dv-kt- công Nghệ Toàn Thắng, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy chiếu eiki như sauBẢng báo giá Kính gửi: Quý khách hàng Người nhận: Cty tnhh tm-dv-kt- công Nghệ Toàn Thắng, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy chiếu eiki như sau
Cty tnhh tm-dv-kt- công Nghệ Toàn Thắng, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy chiếu eiki như sau
157.1 Kb. 1
đọc
CÔng ưỚc quốc tế VỀ xoá BỎ MỌi hình thức phân biệt chủng tộC, 1965CÔng ưỚc quốc tế VỀ xoá BỎ MỌi hình thức phân biệt chủng tộC, 1965
Nghị quyết số 2106 a (XX) ngày 21/12/1965 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Có hiệu lực từ ngày 4/1/1969, căn cứ theo Điều 19. Việt Nam gia nhập ngày 9/6/1981))
81.67 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương