Quê hươngPhê duyệt Báo cáo ktkt xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnhPhê duyệt Báo cáo ktkt xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009
32.04 Kb. 1
đọc
For immediate release 13 December 2012For immediate release 13 December 2012
Unijapan, in cooperation with Hanoi University of Theatre and Cinema & Ho Chi Minh City University of Theatre and Cinema, proudly present a two-day intensive project on “Film & Music/Sound Effects” by young promising film makers from Japan both in Hanoi and Ho Chi
327.49 Kb. 5
đọc
Tiêu Chuẩn Sống của Người Cơ ĐốcTiêu Chuẩn Sống của Người Cơ Đốc
Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. 13: 8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.”
128.76 Kb. 1
đọc
Ubnd tỉnh bạc liêu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thanh tra tỉnh độc lập Tự do Hạnh phúcUbnd tỉnh bạc liêu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thanh tra tỉnh độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Thông tư số 03/2013/tt-ttcp ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
33.75 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúcỦy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-cp ngày 21/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng
43.94 Kb. 1
đọc
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-cp ngày 26/11/2013 của Chính Phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônCăn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-cp ngày 26/11/2013 của Chính Phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-bnn-tccb ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
135.24 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn ngành 22tcn 289: 2002 quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thuTIÊu chuẩn ngành 22tcn 289: 2002 quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu
Ban hành kèm theo Quyết định số 1206/2002/ QĐ bgtvt, ngày 23 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ gtvt
0.59 Mb. 5
đọc
QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhQuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
97.79 Kb. 1
đọc
Về việc điều chỉnh, bổ sung tên quận/huyện và 04 (bốn) số đầu Mã Bưu chính Quốc gia cho các tỉnh, thành phốVề việc điều chỉnh, bổ sung tên quận/huyện và 04 (bốn) số đầu Mã Bưu chính Quốc gia cho các tỉnh, thành phố
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-cp ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
12.45 Kb. 1
đọc
BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn thứ trưỞng nguyễn Quang HàBỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn thứ trưỞng nguyễn Quang Hà
VỀ việc ban hành tiêu chuẩn ngành về : BẢo quản ngắn hạn nguồn gien VI sinh vật nông nghiệP
62.52 Kb. 1
đọc
TÌm hiểu một số chức năng đẶc biệt của phần mềm gõ winvnkey trần Tư Bình & ts. Ngô Đình HọcTÌm hiểu một số chức năng đẶc biệt của phần mềm gõ winvnkey trần Tư Bình & ts. Ngô Đình Học
195.57 Kb. 1
đọc
Phủ Lý, ngày 17 tháng 7 năm 2009Phủ Lý, ngày 17 tháng 7 năm 2009
1.71 Mb. 42
đọc
Biểu 11: Thống kê Công trình năm 2012 Báo cáo thống kê kết quả công bố, kết quả nghiên cứu năm 2012Biểu 11: Thống kê Công trình năm 2012 Báo cáo thống kê kết quả công bố, kết quả nghiên cứu năm 2012
464.73 Kb. 5
đọc
PHÒng hành chính tư pháp số: 03 /tb- hctp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namPHÒng hành chính tư pháp số: 03 /tb- hctp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
NĐ-cp ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
25.91 Kb. 1
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúcCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Do sơ suất trong khâu dự thảo văn bản, ubnd tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 473/QĐ-ubnd ngày 25/02/2014 của ubnd tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ vốn hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa năm 2014 như sau
8.02 Kb. 1
đọc
SỞ giao thông vận tải số: 454/sgtvt-qlpt&nl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namSỞ giao thông vận tải số: 454/sgtvt-qlpt&nl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sở Giao thông vận tải Hải Dương thông báo kế hoạch học – thi cấp gplx cơ giới đường bộ tháng 04/2013 cho các cơ sở đào tạo như sau
78.89 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
VỀ việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lưỢc khai tháC, SỬ DỤng bền vững tài nguyên và BẢo vệ MÔi trưỜng biểN ĐẾn năM 2020, TẦm nhìN ĐẾn năM 2030
87.16 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn ngành 10tcn 303: 2005TIÊu chuẩn ngành 10tcn 303: 2005
Tiêu chuẩn này áp dụng để xác định hàm lượng axit tự do trong các loại phân bón có dư axit
15.1 Kb. 1
đọc
Mẫu phương án chữa cháy cơ sở pc10 theo Thông tư 11/2014/tt-bcaMẫu phương án chữa cháy cơ sở pc10 theo Thông tư 11/2014/tt-bca
Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: (12)
66.34 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tôQuyếT ĐỊnh v/v Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-cp ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
143.42 Kb. 1
đọc
ĐỀ thi đÁnh giá NĂng lực tiếng anh trình độ C1 Mà ĐỀ MÔn thiĐỀ thi đÁnh giá NĂng lực tiếng anh trình độ C1 Mà ĐỀ MÔn thi
I. Choose the best options to fill the blanks in the following text. One option for each blank only
91.06 Kb. 1
đọc
CÔng ty cổ phần nưỚc khoáng vĩnh hảOCÔng ty cổ phần nưỚc khoáng vĩnh hảO
13.28 Kb. 1
đọc
HỌc viện nông nghiệp việt namHỌc viện nông nghiệp việt nam
Căn cứ Công văn số 4428/bnn-tccb ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước
9.22 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 4197 : 2012TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 4197 : 2012
T xây dựng phưƠng pháp xáC ĐỊnh giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệM
72.27 Kb. 1
đọc
BAÛn höÔÙng daãNBAÛn höÔÙng daãN
Hk chính xuaát phaùt töø ñaëc ñieåm “Hoïc kyø heø khoâng naèm trong chöông trình ñaøo taïo neân khoâng coù keá hoaïch giaûng daïy nhaát ñònh”. Hoïc kyø heø chæ keùo daøi khoaûng 08 tuaàn hôn nöõa vieäc tham gia laø khoâng hoaøn toaøn baét buoäc ñoái vôùi sv
28.39 Kb. 1
đọc
Socialist republic of viet nam independence Freedom HappinessSocialist republic of viet nam independence Freedom Happiness
Being the lawful owner of the leased apartment No: 1701, E5 bulding, Ciputra, Tu Liem dist, Hanoi
57.2 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1540: 1986TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1540: 1986
Tiêu chuẩn này thay thế tcvn 1540-74 áp dụng cho tất cả các loại thức ăn hỗn hợp cho chăn nuôi
12.39 Kb. 1
đọc
Nghi Thức Bổ Nhiệm, Phong Nhậm I. Giới ThiệuNghi Thức Bổ Nhiệm, Phong Nhậm I. Giới Thiệu
Chiếu biên bản kết quả bầu cử bch đoàn tntt ngày tháng …năm và các điều khỏan Nội Quy liên quan đến các cấp lãnh đạo trong Phong Trào tntt vn tại Hoa Kỳ
10.88 Kb. 1
đọc
Câu hỏi ôn tập 1 tiết Tin 8 học kỳ II tuần 27 (Từ 05/3 đến 10/3) Tiết 51, 52Câu hỏi ôn tập 1 tiết Tin 8 học kỳ II tuần 27 (Từ 05/3 đến 10/3) Tiết 51, 52
Câu 3 : Hãy cho biết số lần lặp của câu lệnh for sau đây: “for i:=0 to 10 do ”
33.73 Kb. 1
đọc
SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)
Gvtpt đội để chỉ đạo công tác kiện toàn lại HĐĐ 20 xã, thị trấn. Tổ chức thảo luận chương trình công tác Đội và hoạt động của HĐĐ xã trong năm học 2008-2009, triển khai kế hoạch công tác Đội tháng 9 để cơ sở triển khai thực hiện
241.4 Kb. 4
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương