Quê hươngTình hình nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ châu PhiTình hình nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ châu Phi
Việt Nam đã mua sản phẩm này từ 21 nước châu Phi trong đó nhiều nhất là Cameroon (44,8 triệu usd), Cộng hoà Congo (9,6 triệu usd), Gabon (8,3 triệu usd), Cộng hoà Trung Phi
24.87 Kb. 1
đọc
Số: 42 /2010/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namSố: 42 /2010/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ y tế
388.23 Kb. 4
đọc
QuyếT ĐỊnh số 1522/2005/QĐ-ub ngàY 09 tháng 6 NĂM 2005 CỦa uỷ ban nhân dân tỉnh phú thọQuyếT ĐỊnh số 1522/2005/QĐ-ub ngàY 09 tháng 6 NĂM 2005 CỦa uỷ ban nhân dân tỉnh phú thọ
30.94 Kb. 1
đọc
Malaria research in the post-genomic eraMalaria research in the post-genomic era
Saurabh Kumar Singh, Rachna Hora, Hassan Belrhali, Chetan E. Chitnis & Amit Sharma
3.33 Mb. 46
đọc
Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phócThanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
C¨n cø §iÒu 51 LuËt Tæ chøc Héi ®ång Nhn dn vµ ubhc c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962
16.77 Kb. 1
đọc
Ban thưỜng trực số: 28 /TTr-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcBan thưỜng trực số: 28 /TTr-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/tw đã được Bộ Chính trị ban hành ngày 12/12/2013. Căn cứ quy định tại Điều 16 của Quy chế và Điều 18 của Quy định
59.32 Kb. 1
đọc
Sonopuls 492 (Máy điều trị kết hợp siêu âm và điều trị kết hợp)Sonopuls 492 (Máy điều trị kết hợp siêu âm và điều trị kết hợp)
Máy có chất lượng cao, nhiều chức năng và được thiết kế bắt mắt, cung cấp cho các bác sĩ vật lý trị liệu điều trị chuyên nghiệp với nhiều dạng dòng điều trị và nhiều tần số điều trị. Với công nghệ này nó có thể tạo ra 3 ứng dụng cùng một
29.99 Kb. 1
đọc
Căn cứ Nghị định số 155-HĐbt ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chínhCăn cứ Nghị định số 155-HĐbt ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính
Căn cứ Quyết định số 45-QĐtc ngày 2-3-1989 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
21.23 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính tổng cục hải quanBỘ TÀi chính tổng cục hải quan
Trên cơ sở kết quả thống nhất tại cuộc họp ngày 01/3/2016 giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương
12.82 Kb. 1
đọc
THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần ThơTHƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
LÊ trung hoa. Cửa sổ tri thức / Lê Trung Hoa. H. Văn hoá Văn nghệ, 2013. 105tr.; 20cm
406.06 Kb. 6
đọc
TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7822 : 2007 iso 9669 : 1990 with amendment 1 : 1992TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7822 : 2007 iso 9669 : 1990 with amendment 1 : 1992
Tcvn 7822 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn tcvn/TC104 “Công te nơ vận chuyển” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
110.94 Kb. 1
đọc
Uû ban hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸Uû ban hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång Nhn dn vµ ubhc c¸c cÊp c ng bè t¹i LÖnh sè: 51-lct ngµy 10-11-1982 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam Dn chñ Céng hoµ
9.39 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúcCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Về việc thành lập Đội tuyển sinh viên tham dự Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc lần thứ XIX và Kỳ thi acm/icpc việt Nam năm 2010
82.7 Kb. 1
đọc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành theo Quyết định số 30/2013/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 6 năm 2013Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành theo Quyết định số 30/2013/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 6 năm 2013
24.1 Kb. 1
đọc
Tỉnh, huyện, thị và công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấnTỉnh, huyện, thị và công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn
Căn cứ vào Nghị định 37/cp ngày 04/6/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tôn giáo. Và căn cứ vào Thông tư số 01/ttlb của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 11/4/1994 về chức năng, nhiệm
21.65 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúcỦy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Phê duyệt Đề án Xây dựng phong trào năng suất chất lượng tỉnh An Giang thập niên 2006-2015
81.11 Kb. 1
đọc
Watermelon seed Technical requirementsWatermelon seed Technical requirements
TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 470: 2001 HẠt giống dưa hấu thụ phấn tự do yêu cầu kỹ thuậT
18.02 Kb. 1
đọc
BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcBỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-cp ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp
9.25 Kb. 1
đọc
Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2011Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2011
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-cp ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đã được sửa đổi
45.89 Kb. 1
đọc
Về việc điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh sản xuất- kinh doanh và nhà ở thuộc diện nhà nước quản lý tại Thành phố Hồ Chí MinhVề việc điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh sản xuất- kinh doanh và nhà ở thuộc diện nhà nước quản lý tại Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989
27.64 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh của cục trưỞng cục quản lý DQuyếT ĐỊnh của cục trưỞng cục quản lý D
CỦa cục trưỞng cục quản lý DƯỢc việt nam số 32/2002/QĐ-qld ngàY 22 tháng 5 NĂM 2002 VỀ việc ban hành danh mụC
55.53 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúcCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
Bổ sung nhiệm vụ của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam
50.87 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 785/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namUỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 785/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thư­ờng, hỗ trợ và tái định c­ư Công trình: Xây dựng Cầu Ngòi Phà thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32, đoạn Nghĩa Lộ – Vách Kim, tỉnh Yên Bái (Đợt 02)
17.73 Kb. 1
đọc
Danh mục tiêu chuẩn quốc gia (tcvn) VÀ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (qcvn) NĂM 2017Danh mục tiêu chuẩn quốc gia (tcvn) VÀ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (qcvn) NĂM 2017
2.02 Mb. 17
đọc
LỊch phụng vụ tháng 12/2013LỊch phụng vụ tháng 12/2013
Niên Lịch Phụng Vụ mới (Năm A) với các Chúa Nhật Mùa Vọng 1,2,3,4 và Chúa Nhật tiếp theo là Lễ Thánh Gia Thất. Ngoài ra Chúng ta sẽ mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
99.55 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúcUỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
106.82 Kb. 1
đọc
TỈnh thừa thiên huếTỈnh thừa thiên huế
20.49 Kb. 1
đọc
Nguyen hai nam, Ph. D. Associate ProfessorNguyen hai nam, Ph. D. Associate Professor
Department of Pharmaceutical Chemistry, Hanoi University of Pharmacy, 13-15 Le Thanh Tong, Hanoi, Vietnam. Tel.: 84-4-9330351 Fax: 84-4-9332332
98.57 Kb. 1
đọc
DỊch phần dạy pháp của ngài pa-auk ngàY 8 tháng 4 NĂM 2006 TẠi floridaDỊch phần dạy pháp của ngài pa-auk ngàY 8 tháng 4 NĂM 2006 TẠi florida
Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái hoàn toàn vắng lặng mọi khổ đau. Cuộc sống chúng ta là khổ, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sống chung với điều mình không thích là khổ, xa lìa điều mình thích là khổ
108.79 Kb. 1
đọc
Joseph Ratzinger Bieån Ñöùc XVIJoseph Ratzinger Bieån Ñöùc XVI
Rôma mùa đông. Những người trên công-trường Phêrô mình khoác áo choàng tay cầm dù. Trong các quán cà-phê, khách uống trà. Tôi ở lại nghĩa-trang Campo Santo để xem thêm một ngôi mộ nữa. Thời-tiết dạo này chán đến lũ mèo ở đây cũng phải
1.24 Mb. 7
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương