PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang18/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41

Bảng2: Cấp điện Đồn Đèn

STT

HẠNG MỤC

Kí hiệu

Diện tích

Dân số

Chỉ tiêu

Đơn vị

Hệ số đồng thời

Hệ số dự phòngPtt

Cosφ

Stt

Phụ tải

 

 

 

 

 

 

(ha)

(người)

 

 

 

 

(kW)

(kW)

 

(kVA)

(kVA)

 

1

ĐẤT LÀNG XÓM, KHU DÂN CƯ

DT

6,48

554

330

W/người

0,7

1,2

183

128

0,85

151

181

 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

NT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

6,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH NGHỈ TRỌ

NN

14,65

580

2,50

kW/người/giường

0,7

1,2

1.450

1.015

0,85

1.194

1.433

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO LƯU

GL

2,61

 

120

kW/ha

0,7

1,2

313

219

0,85

258

309

 

ĐẤT CƠ QUAN

CQ

0,00

 

100

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

TM

8,14

 

100

kW/ha

0,7

1,2

814

570

0,85

671

805

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

CC

6,25

 

80

kW/ha

0,7

1,2

500

350

0,85

412

494

 

ĐẤT HỖN HỢP

HH

0,00

 

80

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

BẾN XE, BẾN THUYỀN

BX

1,44

 

50

kW/ha

0,7

1,2

72

50

0,85

59

71

 

ĐẤT DỊCH VỤ, CHỢ

DV

0,00

 

80

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT THỂ THAO, BÃI TẮM

TT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA

CV

5,10

 

5

kW/ha

0,7

1,2

26

18

0,85

21

25

 

ĐẤT KHU TÂM LINH

KTL

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

23,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KT

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỐC LỘ

QL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỈNH LỘ

TL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

HUYỆN LỘ

HL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐƯỜNG MÒN

DM

8,77

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

8,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

38,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.318

 
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương