PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang26/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41


Bảng 14: Cấp điện Quảng Khê

STT

HẠNG MỤC

Kí hiệu

Diện tích

Dân số

Chỉ tiêu

Đơn vị

Hệ số đồng thời

Hệ số dự phòngPtt

Cosφ

Stt

Phụ tải

 

 

 

 

 

 

(ha)

(người)

 

 

 

 

(kW)

(kW)

 

(kVA)

(kVA)

 

1

ĐẤT LÀNG XÓM, KHU DÂN CƯ

DT

2,01

693

330

W/người

0,7

1,2

229

160

0,85

188

226

 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

NT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

2,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH NGHỈ TRỌ

NN

0,00

0

2,50

kW/người/giường

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO LƯU

GL

0,39

 

120

kW/ha

0,7

1,2

46

32

0,85

38

46

 

ĐẤT CƠ QUAN

CQ

0,00

 

100

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

TM

0,25

 

100

kW/ha

0,7

1,2

25

17

0,85

21

25

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

CC

1,74

 

80

kW/ha

0,7

1,2

139

98

0,85

115

138

 

ĐẤT HỖN HỢP

HH

0,00

 

80

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

BẾN XE, BẾN THUYỀN

BX

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT DỊCH VỤ, CHỢ

DV

0,00

 

80

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT THỂ THAO, BÃI TẮM

TT

4,38

 

5

kW/ha

0,7

1,2

22

15

0,85

18

22

 

ĐẤT CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA

CV

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT KHU TÂM LINH

KTL

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

6,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KT

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỐC LỘ

QL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỈNH LỘ

TL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

HUYỆN LỘ

HL

0,29

 

5

kW/ha

0,7

1,2

1

1

0,85

1

1

 

ĐƯỜNG MÒN

DM

0,00

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

0,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

9,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

457

 
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương