DocumentLibrary/1f46561de9f0d125
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary/60746780b0a0adfc
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/681ff0907584cc7f
  Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary/5cf901351c1ba7f
  TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/e1c3f7c1d924f80c
  UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
  UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary/a7e9928917d1464e
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary/e1c3f7c1d924f80c
  Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/288f59e4cae09d4d
  Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary/60746780b0a0adfc
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary/6eba716a43bcc0c4
  Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tư
DocumentLibrary/3398a98a512cecc0
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary/2d484367b6f0ea71
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/7a59edcbd70c974b
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện ba bể Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary/8c66e5703d545a2
  TỈnh bắc kạN
DocumentLibrary/7018e7bfe0aac92e
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary/f9bc564904080ff1
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
DocumentLibrary/f4a8690a515a3644
  Số: 1855/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/65ebe8170abc793b
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 1880/bgdđt- ktkđclgd
DocumentLibrary/c09739a3899f589c
  KẾ hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp
DocumentLibrary/f91ad8a982a6e3c2
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary/a807f44d918e0af1
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/dcbc1b17b4f09f81
  ĐẠi hội công đOÀn nhiệm kỳ 2015-2017
DocumentLibrary/525b372e092e6c8d
  Mục lục Chương Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bể
DocumentLibrary/c206f7344c2e4347
  BỘ VĂn hoá, thể thao
DocumentLibrary/9b2e5a8eb1e34c02
  Số: 2111/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/ac57b4a8acff5011
  PHỤ LỤc III hưỚng dẫn phưƠng pháP ƯỚc tính số liệu trong kỳ BÁo cáO 6 tháng và BÁo cáo năm lầN 1
DocumentLibrary/59e934de5c89beae
  Ubnd tỉnh bắc kạn ban chỉ ĐẠo phong tràO
DocumentLibrary/8760ffd95657d01f
  THÔng báo phát hành hóa đơn
DocumentLibrary/45cd89282bb36e29
  Phụ lục 29 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị ĐỔI, CẤp lại giấy phép lái xe (Sửa đổi Phụ lục 29 của Thông tư số 07/2009/tt-bgtvt ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/b71ef25090deecf1
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/9bebfd7a3f2a636b
  Phụ lục 6 MẪu phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùNG
DocumentLibrary/b0ad58f7d84f86fa
  CỤc lưu trữ nhà NƯỚC
DocumentLibrary/564a4f23085d7692
  TỈnh bắc kạn số: 53 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/d74f5ab8c0bc0a28
  I. ĐÁnh giá TÌnh hình thực hiện kế hoạch kh&cn năM 2013 VÀ 6 tháng đẦu năM 2014
DocumentLibrary/51cb9489347046af
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠo pknd tỉnh độc lập -tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary/7a91d0ff0e1af8b
  TỈnh hưng yên số: 419/QĐ-ctubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/beb84f8457942323
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn
DocumentLibrary/62def6ba0fe57533
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, với các nội dung cụ thể như sau
DocumentLibrary/45fb2c5fd9d97df5
  Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tư
DocumentLibrary/952c4f61fccb0dde
  BỘ TƯ pháp số: 452/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/525b372e092e6c8d
  PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang I
DocumentLibrary/f21ad8940810f031
  Độc lập Tự do Hạnh phúc LỊch tiếp xúc cử tri sau kỳ HỌp thứ 2 CỦA ĐẠi biểu hđnd tỉnh khóa IX
DocumentLibrary/8c7113c17586928a
  Danh mụC, MỨc chi phí ĐÀo tạo nghề trình đỘ SƠ CẤp và DẠy nghề DƯỚI 3 tháng tổ chứC ĐÀo tạo nghề cho lao đỘng nông thôN
DocumentLibrary/d2fd7f2b83b4e354
  Được sự đồng ý của Chính phủ, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã và đang được triển khai đồng bộ trên cả ba mặt: Xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực
DocumentLibrary/8f26876dd95c3457
  Về việc chia khối thi đua và đăng ký, xét tặng Cờ thi đua cho các địa phương, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary/7a59edcbd70c974b
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện ba bể Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DocumentLibrary/3cb029ebf4aeaf76
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
DocumentLibrary/d105d1ccaac425ff
  Ban chấp hành trung ưƠng ban đIỀu hành đỀ ÁN 554
DocumentLibrary/1f565c538a475d64
  Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tư
DocumentLibrary/a5fe9b65ad5da5a7
  Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
DocumentLibrary/a2839422cc4eee9d
  1. Sự cần thiết lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ
DocumentLibrary/f6822c1f39afd9dc
  1. Mục đích Xác định được Chỉ số cải cách hành chính (cchc) của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là ubnd cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
DocumentLibrary/1328fffbaa09acd5
  Phụ lục 1 MẪu giấY ĐỀ nghị CẤp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô TÔ
DocumentLibrary/fa95c17338f2b395
  TỈnh bắc kạn số: 652 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/be5d276e9d2e5c9d
  SỞ TƯ pháp số: 657/kh stp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/dd4b9fae232043b
  Ubnd tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary/29919136b33bf0d2
  Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tư
DocumentLibrary/61ac3a762b01b38c
  Ubnd tỉnh hưng yên sở giao thông vận tảI
DocumentLibrary/b25e49e842508cd3
  Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010
DocumentLibrary/96d320d16524df39
  SỞ XÂy dựng số: 238/sxd-ktth v/v hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại NĐ 182/2013/NĐ-cp. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/2b70587ce51a1a65
  CỤc thuế TỈnh hưng yên chi cục thuế khoái châU
DocumentLibrary/404e768f693f1ab9
  NHÀ MÁy ask việt nam
DocumentLibrary/3eed7845ccbddd
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/89afb2963254ba1d
  Công ty tnhh drossapharm á Châu (Việt Nam)
DocumentLibrary/fe2071200fe51f16
  Nghiên cứu công nghệ biến tính nhiệt gỗ keo tai tượng
DocumentLibrary/468e322b428d6165
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
DocumentLibrary/89afb2963254ba1d
  Công ty tnhh musashi Autoparts Việt Nam
DocumentLibrary/681ff0907584cc7f
  Tính cấp thiết của đề tài
  Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary/a6d02918d9496a8
  UỶ ban nhân dân huyện pác nặm số: 08/tb-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/dd6c8e83962e0fbc
  TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤNG
DocumentLibrary/c9ecfe3a833b0b56
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
directory DocumentLibrary  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương