Mục lục Chương Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bểtải về 15.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích15.53 Kb.
#14406

Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Mục lục
Chương 1. Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bể

1.1. Mở đầu 1-1

1.2. Điều kiện tự nhiên và hiện trạng 1-5
Chương 2.Đánh giá du lịch khu vực hồ Ba Bể và các vấn đề còn tồn tại

2.1. Đánh giá tài nguyên du lịch và sử dụng du lịch 2-1

2.2. Quan hệ giưa các quy hoạch đã có và du lịch 2-8

2.3. Tổng kết các vấn đề về du lịch khu vực hồ Ba Bể 2-12


Chương 3. Định hướng cơ bản phát triển du lịch Ba Bể

3.1. Quản điểm cơ bản phát triển du lịch 3-1

3.2. Định hướng cơ bản phát triển du lịch ( xây dựng thương hiệu khu du lịch) 3-8

 3.3. Khung phát triển du lịch 3-11


Chương 4. Biện pháp cơ bản phát triển du lịch khu vực hồ Ba Bể

4.1.Wonder Nature: Xây dựng trọng điểm và mạng lưới trải nghiệm – giao lưu tự nhiên

– văn hóa 4-4

4.2. Wonder Stay: Trang bị chức năng lưu trú với bối cảnh môi trường văn hóa đặc biệt,

khác lạ 4-11

4.3.Wonder People :Tăng cường chức năng giao lưu giữa con người với con người 4-19

4.4. Welcome to Ba Be: Biện pháp quảng bá thông tinvà thu hút khách du lịch 4-25

4.5.Base of Wonder Ba Be: Xây dựng hạ tầng du lịch 4-28


Chương 5. Định hướng cơ bản phát triển và sử dụng không gian du lịch hồ Ba Bể

5.1. Ý tưởng và định hướng cơ bản về sử dụng không gian 5-1

5.2. Phân vùng không gian 5-3

5.3. Định hướng sử dụng không gian 5-18

5.4. Quy hoạch bố trí công trình 5-33

5.5. Quy hoạch kiến trúc, cảnh quan các công trình 5-38


Chương 6. Định hướng quy hoạch sử dụng đất

6.1. Quy hoạch sử dụng đất, bảng tổng hợp diện tích sử dụng đất 6-1

6.2. Dân số quy hoạch 6-6
Chương7. Định hướng hạ tầng kỹ thuật

7.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 7-1

7.2. Quy hoạch giao thông 7-7

7.3. Quy hoạch cấp nước 7-16

7.4. Quy hoạch cấp điện 7-26

7.5. Chiếu sáng đô thị 7-33

7.6. Thông tin liên lạc 7-34

7.7.Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang 7-38
Chương 8. Đánh giá tác động môi trường chiến lược
8.1. Đánh giá sự phù hợp mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường 8-1

8.2. Xu hướng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch 8-3

8.3. Dự báo xu hướng và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch 8-3

8.4. Đánh giá phân tích các thành phần môi trường 8-10

8.5 Các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động môi trường 8-14

Chương 9. Quy hoạch vận hành du lịch khu vực hồ Ba Bể

9.1. Định hướng cơ bản vận hành du lịch 9-1

9.2. Quy hoạch thực hiện phát triển du lịch đến năm 2030 9-7

9.3. Các nội dung thực hiện để phát triển du lịch bền vững 9-219.4. Đào tạo nhân lực và tổ chức để xúc tiến quy hoạch 9-29
Phụ lục
Каталог: DocumentLibrary -> 525b372e092e6c8d
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
525b372e092e6c8d -> PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang I

tải về 15.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương