KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016


Phụ gia thực phẩm – chất tạo ngọttải về 2.65 Mb.
trang15/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Phụ gia thực phẩm – chất tạo ngọt


Phụ gia thực phẩm – Aspartame

Dựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006)

Viện TCCLVN

2016

2016Phụ gia thực phẩm – Muối aspartame-acesulfameDựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006)

Viện TCCLVN

2016

2016Phụ gia thực phẩm – Natri cyclamat

Dựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006)

Viện TCCLVN

2016

2016Phụ gia thực phẩm – Canxi cyclamat

Dựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006)

Viện TCCLVN

2016

2016Phụ gia thực phẩm – Saccharin

Dựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006)

Viện TCCLVN

2016

2016Phụ gia thực phẩm – Natri saccharin

Dựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006)

Viện TCCLVN

2016

2016Phụ gia thực phẩm – Canxi saccharin

Dựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006)

Viện TCCLVN

2016

2016Phụ gia thực phẩm – Isomalt

Dựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006)

Viện TCCLVN

2016

2016Phụ gia thực phẩm – Xylitol

Dựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006)

Viện TCCLVN

2016

2016


Tinh dầu


Tinh dầu – Nguyên tắc về tên gọi

Chấp nhận

ISO 3218:2014Viện TCCLVN

2016

2016Tinh dầu – Tên gọi

Chấp nhận

ISO 4720:2009Viện TCCLVN

2016

2016Nguyên liệu chất thơm tự nhiên – Thuật ngữ và định nghĩa

Chấp nhận

ISO 9235:2013 & Cor 1:2014Viện TCCLVN

2016

2016Tinh dầu – Nguyên tắc chung về bao gói, điều kiện đóng gói và bảo quản

Soat xet TCVN 9650:2013 (ISO/TR 210:1999)

Chấp nhận

ISO/TR 210:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Tinh dầu – Nguyên tắc chung về ghi nhãn và đóng dấu bao bì

Soat xet TCVN 9651:2013 (ISO/TR 211:1999)

Chấp nhận

ISO/TR 211:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Tinh dầu và chất chiết chất thơm – Xác định dư lượng benzen

Chấp nhận

ISO 14714:1998Viện TCCLVN

2016

2016Chất chiết chất thơm và các hợp chất thơm – Xác định hàm lượng etanol – Phương pháp sắc kí khí trên cột nhồi và cột mao quản

Chấp nhận

ISO 17494:2001Viện TCCLVN

2016

2016


Vật liệu dệt


Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 15: Xác định độ thấm khí

Chấp nhận

ISO 9073-15:2007

Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 16: Xác định độ bền đối với sự thấm nước (áp lực thủy tĩnh)

Chấp nhận

ISO 9073-16:2007

Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 17: Xác định độ thấm nước (tác động của bụi nước)

Chấp nhận

ISO 9073-17:2008

Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 18: Xác định độ bền đứt và độ giãn dài của vật liệu không dệt bằng phép thử kéo )

Chấp nhận

ISO 9073-18:2007Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Phân tích định lượng hóa học – Phần 22: Hỗn hợp xơ visco và một số xơ cupro hoặc xơ modal hoặc xơ lyocell và xơ lanh (phương pháp sử dụng axit fomic và kẽm clorua)

Chấp nhận

ISO 1833-22:2013Viện TCCLVN

2016

2016Xơ sợi polyeste – Cấu tạo bện kép

Chấp nhận

ISO 10547:2009

Viện TCCLVN

2016

2016Xơ sợi polyamit – Cấu tạo bện kép

Chấp nhận

ISO 10554:2009

Viện TCCLVN

2016

2016Xơ sợi có xơ đôi bằng polyeste/polyolefin

Chấp nhận

ISO 10556:2009

Viện TCCLVN

2016

2016Xơ sợi polyolefin hỗn hợp

Chấp nhận

ISO 10572:2009

Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Xác định độ bền của vật liệu dệt có chứa xenlulo đối với vi sinh vật – Phép thử chôn trong đất – Phần 1: Đánh giá quá trình xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục

Chấp nhận

ISO 11721-1:2001

Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Xác định độ bền của vật liệu dệt có chứa xenlulo đối với vi sinh vật – Phép thử chôn trong đất – Phần 2: Nhân biết độ bền lâu dài của quá trình xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục

Chấp nhận

ISO 11721-2:2003

Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X05: Độ bền màu với dung môi hữu cơ

Chấp nhận

ISO 105-X05:1994Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z03: Sự tương thích giữa các thuốc nhuộm nền đối với xơ acrylic

Chấp nhận

ISO 105-Z03:1996Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z04: Độ phân tán của thuốc nhuộm phân tán

Chấp nhận

ISO 105-Z04:1995

Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z07: Xác định độ hòa tan áp dụng và sự ổn định trạng thái hòa tan của thuốc nhuộm tan trong nước

Chấp nhận

ISO 105-Z07:1995

Viện TCCLVN

2016

2016Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z08: Xác định độ hòa tan áp dụng và sự ổn định trạng thái hòa tan của thuốc nhuộm có hoạt tính có trong dung dịch điện phân

Chấp nhận

ISO 105-Z08:1995

Viện TCCLVN

2016

2016


Giấy và sản phẩm giấy


Giấy, cactong và bột giấy - Xác định clo hòa tan trong nước

Chấp nhận ISO 9197:2006

Viện TCCLVN

2016

2016Bột giấy - Xác định phần khối lượng xơ sợi mịn

Chấp nhận ISO 10376:2011

Viện TCCLVN

2016

2016Giấy và cactong - Xác định độ trắng CIE, góc D65/10 (ánh sáng ban ngày ngoài trời

Chấp nhận

ISO 11475:2004Viện TCCLVN

2016

2016Giấy và cactong - Xác định độ trắng CIE, góc C/2 (điều kiện chiếu sáng trong nhà

Chấp nhận

ISO 11476:2010Viện TCCLVN

2016

2016Bột giấy, giấy và cactong - Xác định clo tổng số và clo liên kết hữu cơ

Chấp nhận

ISO 11480:1997Viện TCCLVN

2016

2016Bột giấy - Xác định chất hòa tan trong aceton

Chấp nhận ISO 14453:2014

Viện TCCLVN

2016

2016Bột giấy - Xác định chiều dài xơ sợi bằng phương pháp phân tích quang học tự động - Phần 1: Phương pháp ánh sáng dao động

Chấp nhận ISO 16065-1:2014

Viện TCCLVN

2016

2016Bột giấy - Xác định chiều dài xơ sợi bằng phương pháp phân tích quang học tự động - Phần 2: Phương pháp ánh sáng không dao động


Chấp nhận ISO 16065-2:2014

Viện TCCLVN

2016

2016Giấy và cactong - Xác định độ bền với dầu mỡ - Phần 1: Phép thử khả năng thấm qua

Chấp nhận

ISO 16532-1:2008Viện TCCLVN

2016

2016Giấy và cactong - Xác định độ bền với dầu mỡ - Phần 2: Phép thử thấm bề mặt

Chấp nhận

ISO 16532-2:2007Viện TCCLVN

2016

2016Giấy và cactong - Xác định độ bền với dầu mỡ - Phần 3: Phép thử dầu thông đối với các lỗ rỗng trong giấy không thấm dầu mỡ

Chấp nhận

ISO 16532-3:2010Viện TCCLVN

2016

2016Bột giấy - Xác định giá trị thấm nước

Chấp nhận ISO 23714:2014

Viện TCCLVN

2016

2016tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương