CỤc phòng chống hiv/aids


Phụ lục 4 GIẤY ĐỒNG Ý THAM GIA TRẢ LỜI NGHIÊN CỨUtải về 1.54 Mb.
trang22/23
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.54 Mb.
#39107
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Phụ lục 4

GIẤY ĐỒNG Ý THAM GIA TRẢ LỜI NGHIÊN CỨUGiới thiệu về nghiên cứu

Đây là nghiên cứu do Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Tĩnh thực hiện, nhằm tìm hiểu tình hình điều trị, việc tuân thủ điều trị và những yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ARV cho bệnh nhân AIDS. Từ đó có thể giúp cho Chương trình Chăm sóc điều trị ARV cho Bệnh nhân AIDS có hiệu quả hơn, đặc biệt là tạo điều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS phối hợp tốt với ngành y tế để đem lại kết quả điều trị tốt nhất. Sự tham gia của bạn vào nghiên cứu này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng Chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân AIDS tại Hà Tĩnh.Sự tham gia là tự nguyện

Việc tham gia vào nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện. Trong quá trình trả lời, nếu anh/chị thấy có những câu hỏi khó trả lời hoặc không muốn trả lời, anh/chị có thể hỏi lại chứ không nên trả lời một cách thiếu chính xác. Việc anh/chị trả lời đúng là vô cùng quan trọng đối với nghiên cứu. Vì vậy, chúng tôi mong rằng anh/chị sẽ hợp tác và giúp chúng tôi có được những thông tin chính xác nhất.

Để đảm bảo tính riêng tư, phiếu trả lời không ghi tên, tuổi, địa chỉ và sẽ được mã hoá. Toàn bộ thông tin anh/chị cung cấp sẽ được chúng tôi tổng hợp cùng với thông tin thu được từ những người khác sẽ được giữ bí mật và không công bố rộng rãi.

Địa chỉ liên hệ khi cần thiết

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc có câu hỏi gì liên quan đến nghiên cứu, bạn có thể hỏi tôi ngay bây giờ hoặc liên hệ qua Email: bsvoanhquoc@gmail.com

Bạn đã sẵn sàng tham gia trả lời cho nghiên cứu của chúng tôi?

Đ

ồng ý Từ chối


Hà Tĩnh, ngày............../ tháng........... / năm 2010

Chữ ký của người được phỏng vấn

Phụ lục 5

KẾ HOẠCH KINH PHÍ

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị tính

Số lượng

Định mức

Thành tiền (VND)

A

Thuê khoán chuyên môn


38,385,000

1

Xây dựng thuyết minh đề cương chi tiết

Báo cáo

1

2,000,000

2,000,000

2

Báo cáo tổng thuật tài liều đề tài

Báo cáo

1

3,000,000

3,000,000

3

Lập mẫu phiếu điều tra

 

 

 

 

3.1

3.2


Phiếu điều tra thu thập thông tin từ bệnh án

Phiếu

1

500,000

500,000

Phiếu điều tra thu thập thông tin phỏng vấn bệnh nhân

Phiếu

1

500,000

500,000

4

Tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở

 

 

 

 

4.1

Nhận xét, đánh giá của phản biện

Đề tài

1

800,000

800,000

4.2

Nhận xét, đánh giá của ủy viên hội đồng

Đề tài

1

500,000

500,000

5

Họp hội đồng nghiệm thu

 

 

 

 

5.1

Chủ trì

Người

1

200,000

200,000

5.2

Thư ký

Người

1

100,000

100,000

5.3

Đại biểu được mời tham dự

Người

5

70,000

350,000

5.4

Nước uống, giải khát

Người

7

15,000

105,000

5.5

Tài liệu, VPP

Người

7

15,000

105,000

6

Tập huấn cho điều tra viên (01 ngày)

 

 

 

 

6.1

Chi giảng viên

Người/buổi

2

250,000

500,000

6.2

Chi giải khát giữa giờ

Người

15

15,000

225,000

6.3

Chi VPP, tài liệu

Người

15

20,000

300,000

7

Tổ chức điều tra

 

 

 

 

7.1

Chi cho người thu thập thông tin thứ cấp

Phiếu

100

50,000

5,000,000

7.2

Chi cho người thu thập thông tin sơ cấp

Phiếu

100

50,000

5,000,000

8

Báo cáo, xử lý và phân tích số liệu

Báo cáo

1

4,000,000

4,000,000

9

Xin ý kiến chuyên gia trước khi nghiệm thu cấp cơ sở

Người

4

800,000

3,200,000

10

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài (bao gồm báo cáo chính thức và báo cáo tóm tắt)

Báo cáo

 

 

12,000,000

B

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

 

4,570,000

11

Phô tô, in tài liệu

 

 

 

 

11.1

Phô tô phiếu điều tra thu thập thông tin từ bệnh án (2 trang/bộ x 100 bộ x 250 đ/trang)

Bộ

100

500

50,000

11.2

Phiếu điều tra thu thập thông tin phỏng vấn bệnh nhân (8 trang/bộ x 100 bộ x 250 đ/trang)

Bộ

100

2,000

200,000

11.3

In ấn, đóng quyển đề cương

Quyển

5

30,000

150,000

11.4

In ấn, đóng quyển báo cáo đề tài

Quyển

15

70,000

1,050,000

12

Xăng xe cho đoàn công tác

lít

150

20,800

3,120,000

C

Chi khác

 

 

 

12,045,000

1

Chi văn phòng phẩm (chi theo thực tế)

 

 

 

3,245,000

2

Thù lao cho chủ nhiệm đề tài

Tháng

4

1,000,000

4,000,000

3

Thù lao cho thư ký đề tài

Tháng

4

600,000

2,400,000

4

Thù lao cho kế toán đề tài

Tháng

4

600,000

2,400,000

 

Tổng cộng

 

 

 

55,000,000


Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng chẵn


Каталог: bitstream -> VAAC 360
VAAC 360 -> ĐÁnh giá chất lưỢng của máY ĐẾm tế BÀo t cd4 – pima lê Chí Thanh, Vũ Xuân Thịnh, Khưu Văn Nghĩa Trần Tôn, Trương Thị Xuân Liên
VAAC 360 -> Đào Việt Tuấn Trung tâm Phòng, chống hiv/aids hải Phòng
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids
VAAC 360 -> XÂy dựng phưƠng pháp in-house đo tải lưỢng VI rút hiv- 1 BẰng kỹ thuật real time rt-pcr nguyễn Thùy Linh *,, Dunford, Linda*,, Dean, Jonathan*,, Nguyễn Thị Lan Anh *,, Carr, Michael *,, Coughlan, Suzie*,, Connell, Jeff *, Nguyễn Trần Hiển
VAAC 360 -> DỰ BÁo nhu cầu và ngân sách sử DỤng thuốc arv tại việt nam (2011 2015)
VAAC 360 -> Danh sách bài báO ĐĂng trên kỷ YẾu hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞ

tải về 1.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương