Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai sở CÔng thưƠng báo cáo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻtải về 3.58 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.58 Mb.
#1531
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG


Báo cáo
QUY HOẠCH HỆ THỐNG KINH DOANH BÁN LẺ

SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

THÁNG 05 NĂM 2014

Th¸ng 7 n¨m 2013ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG


Báo cáo
QUY HOẠCH HỆ THỐNG KINH DOANH BÁN LẺ

SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ ĐẦU TƯ
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH
CHI NHÁNH VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Th¸ng 7 n¨m 2013

MỤC LỤC


straight connector 3 TrangPhần mở đầu 6

1. Sự cần thiết lập quy hoạch 6

3. Một số căn cứ chủ yếu để lập quy hoạch 8

5. Yêu cầu lập quy hoạch 10

6. Bố cục nội dung quy hoạch 10

Phần một 12

Tổng quan thực trạng phát triển thương mại 12

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2012 12

1. Quy mô và tốc độ phát triển thương mại 12

2. Tình hình phát triển doanh nghiệp thương mại 12

3. Tình hình lưu thông hàng hóa 14

4. Tình hình phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 18

Phần hai 19

Hiện trạng hệ thống kinh doanh bán lẻ 19

sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 19

1. Các nhân tố tác động đến tình hình phát triển hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 19

1.1. Điều kiện tự nhiên 19

1.2. Điều kiện xã hội 20

1.3. Điều kiện kinh tế 21

1.4. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 22

2. Thực trạng phát triển hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 23

2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 23

2.2. Vai trò quản lý của Nhà nước về kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 27

3. Đánh giá chung hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 32

3.1. Những mặt đạt được 32

3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 32

Phần ba 34

Dự báo xu hướng kinh doanh, tiêu thụ 34

sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 34

1. Dự báo các nhân tố tác động đến phát triển hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 34

1.1. Phát triển kinh tế - xã hội 34

1.2. Sản xuất và cung ứng sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 38

2. Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 39

Phần tư 41

Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ 41

sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 41

1. Quan điểm, mục tiêu phát triển 41

1.1. Quan điểm phát triển 41

1.2. Mục tiêu phát triển 41

1.3. Định hướng phát triển 42

2. Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 43

2.1. Căn cứ xác định quy hoạch 43

2.2. Quy hoạch hệ thống cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 44

3. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 59

Phần năm 61

Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch 61

1. Các giải pháp chủ yếu 61

1.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 61

1.2. Đối với các thương nhân kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 62

1.3. Đối với người tiêu dùng sản phẩm rượu 64

2. Tổ chức quản lý và thực hiện 64

2.1. Các Sở, Ban, Ngành 64

2.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị và thành phố 66

2.3. Các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh sản phẩm rượu 67DANH MỤC BẢNG

straight connector 2 Trang

Bảng 1: Giá trị tăng thêm ngành thương mại tỉnh Đồng Nai 10

Bảng 2: Cơ sở hoạt động trong ngành thương mại tỉnh Đồng Nai 11

Bảng 3: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất - nhập khẩu tỉnh Đồng Nai 13

Bảng 4: Hiện trạng mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Đồng Nai 14

Bảng 5: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của tỉnh Đồng Nai 18

Bảng 6: Sản lượng rượu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 20

Bảng 7: Tổng số cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai năm 2012 21

Bảng 8: Tổng số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai 22

Bảng 9: Dự báo sản lượng rượu cung ứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 32

Bảng 10: Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản lượng rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 33

Bảng 11: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 37

Bảng 12: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn Tp. Biên Hòa 38

Bảng 13: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu 40

Bảng 14: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn huyện Tân Phú 41

Bảng 15: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn huyện Định Quán 42

Bảng 16: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn huyện Xuân Lộc 43

Bảng 17: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn thị xã Long Khánh 44

Bảng 18: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn huyện Thống Nhất 46

Bảng 19: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn huyện Long Thành 46

Bảng 20: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn huyện Nhơn Trạch 48

Bảng 21: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn huyện Trảng Bom 49

Bảng 22: Dự kiến số giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa

trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ 50

Phụ lục 1: Các cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn

tỉnh Ðồng Nai đến ngày 31/12/2012 60

Phụ lục 2: Xử phạt vi phạm hành chính về sản xuất, kinh doanh rượu 83Каталог: SiteAssets -> Lists -> Dost ChuyenDeMoi
Lists -> Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước
Lists -> Ubnd tỉnh quảng ngãi thanh tra tỉnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> SỞ TƯ pháP ­­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 40 /tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> TỈnh đỒng nai số: 1215/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Dost ChuyenDeMoi -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Dost ChuyenDeMoi -> PHẦn mở ĐẦu i/- sự cần thiết phải quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (lpg) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
Dost ChuyenDeMoi -> Phiếu khảo sáT (Đối tượng khảo sát: Doanh nghiệp ngành công nghiệp tại các kcn) A. Thông tin về doanh nghiệP

tải về 3.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương