THÀnh phố CẦn thơtải về 10.8 Mb.
trang1/73
Chuyển đổi dữ liệu15.01.2018
Kích10.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU

ĐỐI VỚI ÔTÔ, MÔTÔ, PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀ ĐỘNG CƠ ĐỂ ÁP DỤNG TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ


Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/2011/QĐ-UBND

Ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ


TT

Mục lục

Trang

1

Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ôtô

02 - 246

2

Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe môtô

247 - 285

3

Bảng khung giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện thuỷ nội địa và động cơ

286


CHƯƠNG I:

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE ÔTÔ

Đơn vị tính Đồng Việt Nam

SỐ

TT

Hiệu / loại xe

Xuất xứ

Giá mới

100%

1

ASIAa

Xe chở khácha.1

Dung tích xi lanh dưới (1.0), 06 chỗ)

Hàn QuốcSản xuất năm 1990 – 1991
32.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
51.200.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
70.400.000
Sản xuất năm 1996 về sau
76.800.000

a.2

Loại 10 – 15 chỗ

Hàn QuốcSản xuất năm 1989 – 1991
64.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
76.800.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
89.600.000
Sản xuất năm 1996 về sau
96.000.000

a.3

Loại 20 – 26 chỗ

Hàn QuốcSản xuất năm 1989 – 1991
128.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
179.200.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
230.400.000
Sản xuất năm 1996 về sau
243.200.000

a.4

Loại 27 – 30 chỗ

Hàn QuốcSản xuất năm 1989 – 1991
147.200.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
192.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
256.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
268.800.000

a.5

Loại 31 – 40 chỗ

Hàn QuốcSản xuất năm 1989 – 1991
160.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
204.800.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
243.200.000
Sản xuất năm 1996 về sau
256.000.000

a.6

Loại 41 – 50 chỗ

Hàn QuốcSản xuất năm 1989 – 1991
179.200.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
224.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
268.800.000
Sản xuất năm 1996 về sau
307.200.000

a.7

Loại 51 – 60 chỗ

Hàn QuốcSản xuất năm 1990 – 1991
243.200.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
288.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
320.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
352.000.000

a.8

Loại 61 – 70 chỗ

Hàn QuốcSản xuất năm 1990 – 1991
307.200.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
352.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
384.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
416.000.000

a.9

Loại 71 – 80 chỗ

Hàn QuốcSản xuất năm 1990 – 1991
320.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
384.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
416.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
448.000.000

a.10

Loại 81 – 90 chỗ

Hàn QuốcSản xuất năm 1990 – 1991
352.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
416.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
448.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
480.000.000

b

Xe vận tải, mui kín (có dạng chở khách)


Xe khoang hàng kín, không có kính, 02 chỗb.1

Tải trọng dưới 1 tấn (dạng xe Mini)

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
25.600.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
30.720.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
44.800.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
60.800.000
Sản xuất năm 1996 về sau
67.200.000

b.2

Tải trọng trên 1 tấn (dạng 10 – 15 chỗ)

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
51.200.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
57.600.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
64.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
76.800.000
Sản xuất năm 1996 về sau
96.000.000

c

Xe tải thùngc.1

Tải trọng dưới 1tấn

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
25.600.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
28.800.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
44.800.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
57.600.000
Sản xuất năm 1996 về sau
64.000.000

c.2

Tải trọng 1tấn

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
32.000.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
38.400.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
57.600.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
64.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
76.800.000

c.3

Tải trọng trên 1tấn – 1,5tấn

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
48.000.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
51.200.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
64.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
76.800.000
Sản xuất năm 1996 về sau
89.600.000

c.4

Tải trọng trên 1,5tấn – 2,5tấn

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
57.600.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
76.800.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
89.600.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
96.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
102.400.000

c.5

Tải trọng trên 2,5tấn – 3,5tấn

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
76.800.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
83.200.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
102.400.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
115.200.000
Sản xuất năm 1996 về sau
128.000.000

c.6

Tải trọng trên 3,5tấn – 4,5tấn

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
76.800.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
96.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
115.200.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
128.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
160.000.000

c.7

Tải trọng trên 4,5tấn – 6tấn

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
76.800.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
128.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
160.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
179.200.000
Sản xuất năm 1996 về sau
192.000.000

c.8

Tải trọng trên 6tấn – 8tấn

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
134.400.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
160.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
192.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
224.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
256.000.000

c.9

Tải trọng trên 8tấn – 11tấn

Hàn QuốcSản xuất năm 1986 – 1988
134.400.000
Sản xuất năm 1989 – 1991
192.000.000
Sản xuất năm 1992 – 1993
240.000.000
Sản xuất năm 1994 – 1995
256.000.000
Sản xuất năm 1996 về sau
288.000.000

d

: vbpq -> Files
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> QuyếT ĐỊnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
Files -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Thiết kế mẫu Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã (phần thân) áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ
Files -> UỶ ban nhân dân tỉnh đỒng tháP


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương