BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảngtải về 3.24 Mb.
trang7/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

TT

Họ và tên


Chức danh

% giảng

Giờ chuẩn

Giờ dự kiến giảng

Ghi chú

1

Ts. Nguyễn Thị Thanh Hồng

GV tiếng Anh

70%

180

700

Trưởng BM, con nhỏ <36 th

2

ThS. Triệu Thành Nam

GV tiếng Anh

80%

187

800

Giáo vụ BM

3

ThS. Nguyễn Thị Khánh Ly

GV tiếng Anh

90%

180

800

con nhỏ <36 th

4

ThS. Trần Thị Quỳnh Anh

GV tiếng Anh

90%

180

300

Con < 36 th

5

ThS. Vũ Thị Hảo

GV tiếng Anh

100%

270

700
6

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

GV tiếng Anh

30%

90

500

Học NCS

7

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

GV tiếng Anh

30%

90

500

Học NCS

8

CN. Đào Thị Hồng Phương

GV tiếng Anh

30%

90

300
Tổng

09
1634

4600
II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ SAU ĐẠI HỌC

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

TT

Đối tượng

Số SV

Số lớp

Số tổ

ĐVHT

(TC)

GiờLT

Giờ TH

Giờ coi chấm thi

Tổng giờ

1

BSĐK K48

650

8

16

6/0

720

0

52

772

2

BSĐK K47

400

7

14

6/0

720

0

32

662

3

RHM K8

50

1

2

6/0

90

0

4

94

4

RHM K7

31

1

1

6/0

90

0

3

93

5

YHDP K9

100

2

4

6/0

90

0

8

98

6

YHDP K8

52

1

2

6/0

90

0

5

95

7

ĐH D K11

120

2

4

6/0

180

0

10

190

8

ĐH D K10

107

2

4

6/0

180

0

9

189

9

CNĐD K12

120

2

4

6/0

180

0

10

190

10

CNĐD K11

79

1

2

6/0

90

0

10

100

11

CĐKTVXNVSATTP K7

50

1

2

6/0

90

0

4

94

12

CĐKTVXNVSATTP K6

19

1

1

3/0

45

0

2

47

14

ĐTĐC 13

50

1

1
84

0

4

88

16

R26

120

2

4
168
11

179

17

CT Y K47

200

4

8

4/0

240

0

11

251

18

CT Y K46

451

7

14

3/0

315

0

45

360

19

CT D K15

100

2

4

4/0

120

0

6

126

20

CT D K14

138

2

4

3/0

90

0

13

103

21

LTD.K1.N1

50

1

2

3/0

45

0

5

50

22

CNĐDVHVL K11

107

2

4

5/0

150

0

14

164

23

CK1-K19

85

2

4

8/0

240

0

11

251

24

CK1-K20

125

2

4

8/0

240

0

17

257

25

CK2-K9

20

1

1

3/0

45

0

2

447

26

Ck2-K9 BG

25

1

1

3/0

45
2

47

27

BSNT K8 +K9

12

1

1

5/0

75
2

79

28

CH K19

18

1

1

5/0

75
3

78

Tổng

4497

0

295

4.956


Hình thức thi: - ĐHCQ + CĐ

ĐHCQ K47: - Kỳ III: Thi trắc nghiệm (60 phút)

- Kỳ IV: Thi trắc nghiệm (60 phút)ĐHCQ K48: - Kỳ I/II: Thi trắc nghiệm (60 phút)

CT Y, Dược: Kỳ I/ II trắc nghiệm(45 phút) – Kỳ III thi viết (90 phút)

CNĐDVHVL: Thi viết CN (90 phút)

Hệ cao học, BSNT, CK1, CK2: Thi viết (90 phút)

ĐTTĐC + R22: 02 bài KT viết (60 phút)

1. KHỐI CHÍNH QUY

1.1 BSĐK K48.N1, RHM K8.N1, YHDP K9.N1, ĐH D K11.N1, CNĐD K12.N1

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Anh 1: English Unlimited- B1

Unit 1: Play08

45/lớp

9


360

Nam, Ly Q.Anh, Hảo, Trang,

Unit 2: Work and Studies
9Unit 3: How’s your food?
9Unit 4: Encounters
9Unit 5: Money
9Anh 2: English Unlimited- B1

08

45/Lớp

360
Unit 6: Energy
9Unit 7: City life
9Unit 8: Things
9Unit 9: Feelings
9Unit 10: Getting organised
9Tổng

16

45

720
    1. BSĐK K47 - N2, RHM K7.N2, YHDP K8-N2, ĐH D K10.N2, CNĐD K11.N2

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Anh 3: English Unlimited- B1

Unit 6: Energy08


45/líp

9


360

Hồng, Nam, Ly Q.Anh, Hảo, Trang

Unit 7: City life
9Unit 8: Things
9Unit 9: Feelings
9Unit 10: Getting organised
9Anh 4 CN: English Unlimited- B1

Unit 11: Spaces11


9

495

Nam- Hồng-Q.Anh- Hảo

Unit 12: People and Places
9Unit 13: Now and then
9Unit 14: A matter of opinion
9Revision: Preparation for PET
9Tổng

19

45

855
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương