Do you prefer to date someone your own age, someone older, or younger? Explain your opiniontải về 12.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích12.46 Kb.
#33172
1. Dating/ Hẹn hò

 1. Do you prefer to date someone your own age, someone older, or younger? Explain your opinion./ Bạn thích hẹn hò với người cùng tuổi, lớn tuổi hơn, hay nhỏ tuổi hơn? Hãy giải thích ý kiến của bạn.
  I like dating people younger than me. Because I’m afraid she will be more old than my

 2. Which is more important to you to choose a girlfriend/boyfriend: looks, sense or humor? Why do you think so?/ Điều khi là quan trọng đối với bạn khi chọn bạn trai/ bạn gái: hình thức, cảm giác hay sự hài hước? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?
  I’m think’s sense. Because I believe in my intuition

 3. Would you like to date someone from different culture? Why and why not?/ Bạn có thích hẹn hò với người đến từ nền văn hoá khác? Tại sao có và tại sao không?
  No.Because I'm not good at foreign languages

 4. Do your parents’ opinions influence on you when you date someone? Why?/ Ý kiến của ba mẹ bạn có ảnh hưởng đến bạn khi bạn hẹn hò với mọtt người nào đó? Tại sao?
  I think affect. Because they long-lived than me

2. Foor for thought/ Suy nghĩ về thức ăn

 1. What are your two favorite fast foods? How do you feel when you eat them?/ Hai món thức ăn nhanh yêu thích của bạn là gì? Bạn cảm thấy như thế nào khi ăn chúng?
  Instant noodles and bread. Taste not bad

 2. How many meals do you have a day? What food do you usually have for your breakfast?/ Bạn ăn bao nhiêu bữa một ngày? Bạn thường ăn gì cho buổi sáng?
  Three meals a day. I usually eat rice noodles with beef for breakfast

 3. What drinks do you think good for your heath? Why is it/ are they good for you? How much do you drink it/them a day?/ Bạn nghĩ thức uống nào có lợi cho sức khoẻ? Tại sao? Bạn uống bao nhiêu thức uống đó một ngày?
  Pure water. Because many doctors say it is good for health. Three lit a day

 4. What food will you introduce to your friend when he/she come to Vietnam? Why do you do so?/ Bạn sẽ giới thiệu cho bạn bè món ăn gì khi họ đến Vietnam? Tại sao bạn lại giới thiệu món ăn đó?
  I will introduce Hue food. Because it very delicious

3. Personalities/ Tính cách

 1. What would you change about yourself if you could? Why and why not?/ Bạn sẽ thay đổi điều gì về bản thân bạn nếu như có thể? Tại sao?
  I dont know. Because I’m very pleased with himself

 2. What kind of people do you not get along well with?/ Loại người nào mà bạn cảm thấy không hoà hợp được?
  Kind of people is Selfish. Because I’m don’t like personalities that so

 3. What is your best friend like? How similar is he or she to you?/ Người bạn thân nhất của bạn là người như thế nào? Bạn và người đó giống nhau như thế nào?
  It’s heartfelt friend and I also look-like so

 4. Do you sometimes get stressed? When? What do you do to relax?/ Có khi nào bạ cảm thấy bị áp lực? Khi nào? Bạn làm gì để giải toả áp lực?
  Sometimes, When are unready to check. I’m will sing

4. Career dreams/ Giấc mơ nghề nghiệp

 1. Would you prefer to work in an office or outdoors? Why?/ Bạn thích làm công việc trong văn phòng hay ngoài trời? Tại sao?
  I like prefer to work in an office. Because i don’t like hot weather

 2. What job qualities do you have? What part time job suits your qualities?/ Bạn có tố chất nghề nghiệp nào? Công việc bán thời gian nào phù hợp với tố chất của bạn?
  IT. Programmer

 3. What is your ideal boss?/ Một người sếp lý tưởng của bạn là người như thế nào?
  Good management. Because it will give help to fast works.

 4. What is important to you when you find a job: salary, interest or promotion?/ Điều gì quan trọng với bạn khi bạn tìm việc làm: lương, sở thích hay thăng tiến?
  Promotion. Because it will help you in the stability future

 5. Would you rather have a career in the arts or busines? Why?/ Bạn thích một công việc trong lĩch vực nghệ thuật hay kinh doanh? Tại sao?
  busines. Because don’t like arts

5. Around town/ Xung quang thành phố

 1. What is your most favorite tourist destination? Why does it interest you?/ Điểm du lịch yêu thích nhất của bạn là gì? Tại sao nó lại làm bạn thích?
  I like Vong Canh hill. Because it have good eye-shot

 2. What activities would you like to do on your holiday? Where do you want to go? What do you want to do?/ Bạn thích làm gì trong ngày nghỉ? Bạn muốn đi dâu? Làm gì?
  I like surf web, sleep, read book...

 3. What places would you like to go to on weekends? Why do you want to go there?/ Bạn muốn đi nơi nào vào cuối tuần/ Tại sao bạn muốn đến đó?
  I will go to Vong Canh hill. Because it have good eye-shot

 4. When you just stay at home on weekends, what do you often do to relax yourself?/ Nếu cuối tuần bạn chỉ ở nhà, bạn thường làm gì để thư giản?
  I will surf web

6. Movies/ Phim

 1. What is your favorite type of movie?/ Bạn thích loại phim gì?
  Action movie. Because it usually has only one part

 2. Do you prefer seeing movies at a cinema or at home? Why?/ Bạn thích xem phim ở rạp hay ở nhà? Tại sao?
  At home. Because i like easy

 3. Have you ever seen a movie more than twice? Which movies? Bạn từng xem 1 bộ phim nào trên 2 lần chưa? Phim nao?
  Yes. Topgun

 4. Who are your favorite movie stars? What films do they act in? Ai la diễn viên yêu thích của bạn? Họ đóng phim gì?
  Tom Cruise. Topgun, war of the worlds..

 5. How much do you spend a month on movies or videos? Bạn chi tiêu bao nhiêu tiền môi tháng cho phim ảnh hoặc băng hình?
  I watch movie on internet


tải về 12.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương