Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


ĐỐI VỚI GIỐNG TRÂU BÒ NGỰA TIÊU CHUẨN CƠ SỞtải về 3.11 Mb.
trang6/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

ĐỐI VỚI GIỐNG TRÂU BÒ NGỰA

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Áp dụng cho hàng hóa:

Ký mã hiệu:

Số tiêu chuẩn cơ sở:

Tên Công ty (Doanh nghiệp):

Địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ xưởng sản xuất:

Điện thoại: Fax: E-mail:CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG


STT

Chỉ tiêu

ĐV tính

Mức chất lượng

Phương pháp thử

I. Đối với đực, cái hậu bị

1

- Khối lượng sơ sinh (min-max)

Kg2

- Khói lượng 12 tháng tuổi (min-max)

Kg3

- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min-max)

KgII. Đối với cái sinh sản

1

- Tuổi phối giống lần đầu (min-max)

Tháng2

- Khối lượng phối giống lần đầu (min-max)

Kg3

- Tuổi đẻ lứa đầu (min-max)

Tháng4

- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ(min-max)

Tháng5

- Sản lượng sữa BQ lứa 1 và lứa 2 (min-max)

kg/305 ngày6

- Tỷ lệ mỡ sữa (min-max)

%III. Đối với đực giống khai thác tinh

1

- Tuổi bắt đầu sản xuất tinh (min)

Tháng2

- Lượng xuất tinh  (V) (min)

ml3

- Hoạt lực tinh trùng (A) (min)

%4

- Mật độ tinh trùng (C) (min)

tỷ/ml5

- Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (min)

%6

- Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu (min)

%IV. Đối với tinh đông lạnh

1

- Thể tích tinh viên (V) (min)

Ml2

- Số lượng tinh trùng sống/viên trước khi đông lạnh (min)

triệu/viên3

- Hoạt lực sau khi giải đông (A) (min)

%4

- Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu (min)

%V. Đối với tinh cọng rạ đông lạnh

1

- Thể tích cọng rạ (V) (min)

Ml2

- Số lượng tinh trùng sống trong 1 cọng rạ trước khi đông lạnh (min)

triệu/cọng3

- Hoạt lực sau khi giải đông (A) (min)

%4

- Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu (min)

%VI. Đối với phôi đông lạnh

1

- Phân loại chất lượng phôi trước khi đông lạnh

A, B, C2

- Chất lượng phôi sau khi giải đông

A,B,C,D3

- Tỷ lệ thụ thai do cấy phôi đông lạnh

%
GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu): vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương