Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Biểu 15: Kế hoạch khai thác lâm sản ngoài gỗtải về 3.11 Mb.
trang19/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32


Biểu 15: Kế hoạch khai thác lâm sản ngoài gỗ

STT

Giai đoạn

Tre nứa

Song mây

Nhựa thông

Diện tích (ha)

Sản lượng (1000 cây)

Diện tích (ha)

Sản lượng (tấn)

Diện tích (ha)

Sản lượng (tấn)

I

20..-20..1


2


3


II

20..-20..1


2


-

T.cộng
Biểu 16: Kế hoạch sản xuất nông lâm kết hợp

Giai đoạn

20... -20...

20... -20...

20... -20...

20... -20...

Diện tích (ha)

Sản lượng (tẩn)

Diện tích (ha)

Sản lượng (tẩn)

Diện tích (ha)

Sản lượng (tẩn)

Diện tích (ha)

Sản lượng (tẩn)

I/ Trồng cây lương thực

-

--II/ Trồng cây công nghiệp

-

--
Biểu 17: Kế hoạch chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ

STT

Giai đoạn

Khối lượng gỗ tròn (m3)

Sản phẩm chính

Gỗ xẻ (m3)

Ván nhân tạo (m3)

...

...

1

20.. - 20..2

20.. - 20..
Biểu 18: Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

20..-
20...


20..-
20...


20..-
20...


20..-
20...


20..-
20...


1

Làm đường

kmVận chuyển


Vận xuất2

Xây nhà

cáiNhà làm việc


Trạm bảo vệ rừng3
Tổng
Biểu 19: Kế hoạch cung cấp dịch vụ môi trường rừng

STT

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)1

Sản xuất thủy điện2

Du lịch3

Sản xuất nước sạch


Tổng


Biểu 20: Kế hoạch lâm nghiệp cộng đồng

STT

Hạng mục

Địa điểm (làng, xã)

Khối lượng

Số hộ được hưởng (hộ)

Thu nhập bình quân hộ (1.000đ/hộ)

1

Tham gia thực hiện nhiệm vụ
Giao khoán bảo vệ rừng (ha)
Khoán trồng rừng (ha)
Khoán chăm sóc rừng (ha)
...

2

Hỗ trợ cộng đồng
Gỗ làm nhà (m3)
Lâm sản khác (m3, cây, tấn)Tổng

: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương