Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.11 Mb.
trang18/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32


Biểu 11: Kế hoạch m giàu rừng

STT

Giai đoạn

Địa danh

Diện tích tác động (ha)

Số lượng tận dụng (m3)

Biện pháp kỹ thuật

Vốn đầu tư (đồng)

Khoảnh

Tiểu khu

Gỗ

Củi

Đơn giá

Kinh phí

I

20... - 20...

1
2
3
II

20... - 20...III

Tổng cộng


Biểu 12: Kế hoạch cải tạo rừng

STT

Giai đoạn

Địa danh

Diện tích tác động (ha)

Số lượng tận dụng (m3)

Biện pháp kỹ thuật

Vốn đầu tư (đồng)

Khoảnh

Tiểu khu

Gỗ

Củi

Đơn giá

Kinh phí

I

20... - 20...

1
2
3
II

20... - 20...IIITổng cộng


Biểu 13: Kế hoạch trồng rừng

STT

Giai đoạn

Hạng mục

Địa danh

Diện tích (ha)

Loài cây trồng

Đơn giá (đồng)

Dự toán (đồng)

Khoảnh

Tiểu khu

1

2

3

4

5

6

7

8

I

20..- 20..1


2


3


II

20..- 20..1


2


-

cộng


T.cộng
Biểu 14: Kế hoạch khai thác rừng trồng

STT

Giai đoạn

Hạng mục

Địa danh

Diện tích (ha)

Sản lượng (m3)

Khoảnh

Tiểu khu

Gỗ

Củi

1

2

3

4

5

6

7

I

20..- 20..
123II

20..- 20..
12-


T.cộng1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương