Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.11 Mb.
trang21/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32


Biểu 02: Hiện trạng sử dụng đất

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(4)

(5)
Tổng diện tích quản lý1

Đất lâm nghiệp1.1

Đất rừng sản xuất1.2

Đất rừng phòng hộ1.3

Đất rừng đặc dụng2

Đất phi nông nghiệp2.1

Đất có nhà ở2.2

Đất chuyên dùng...3

Đất nông nghiệp3.1

Đất trồng cây hàng năm3.2

Đất trồng cây lâu năm...4

Đất khác
Biểu 03: Hiện trạng rừng trồng theo loài cây và tuổi

Loài cây

Diện tích (ha)

Tuổi rừng

1

2

3

...

...

1. Keo2. Bồ đềTổng số
Biểu 04: Hiện trạng hệ thống đường (trong lâm phần và khu vực giáp ranh)

STT

Loại đường

Tên tuyến

Số hiệu tuyến (nếu có)

Cấp đường

Chiều dài (km)

Mô tả đánh giá

I

Trong lâm phần
1

Liên xã
2

Liên huyệnQuốc lộ
II

Khu vực giáp ranh
1

Liên xã
2

Liên huyệnQuốc lộ
Tổng
Biểu 05: Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm gần nhất

Hạng mục

Đơn vị

NămNămNămNămNămTổng cộng

Tăng trưởng

1. Trồng rừng

- Kế hoạch

ha


- Thực hiện

ha


- % hoàn thành

%


2. S.lượng gỗ KT

- K.hoạch khai thác

m3


- Thực hiện

m3


- Sản lượng TB

m3/ha


- % hoàn thành

%


3. Giá trị TSL

tr.đ


4. Doanh thu

tr.đ


5. Lãi (lỗ)

tr.đ


6. Nộp ngân sách

tr.đ


7. Nộp BHXH

tr.đ


8. Lương bình quân/người/tháng

Nghìn đồngBiểu 06: Quy hoạch, bố trí sử dụng đất

Loại đất

Đơn vị

Hiện trạng

Quy hoạch

Ghi chú

Tổng diện tích

ha


1. Đất sản xuất lâm nghiệp

ha


- Đất rừng sản xuất

ha


- Đất rừng phòng hộ

ha


- Đất rừng đặc dụng

ha


2. Đất sản xuất nông nghiệp

ha


3. Đất phi nông nghiệp

ha


4. Đất không thể trồng rừng

haBiểu 07: Kế hoạch trồng rừng cho 1 chu kỳ kinh doanh

STT

Chỉ tiêu

Loài cây trồng

Keo lá tràm

Keo tai tượng

...

...

...

1

Năm...
-

Địa danh (lô, khoảnh, tiểu khu)
-

Diện tích (ha)
-

Mật độ (cây/ha)
-

Chu kỳ khai thác (năm)
-

Mục tiêu kinh doanh
-

Năm khai thác
-

Sản lượng khai thác ước tính (m3)
-

Số lượng cây giống trồng rừng (cây)
2

Năm...
-

………………..
-

………………..
3

Năm...
-

………………..
-

………………..

Biểu 08: Kế hoạch chăm sóc rừng trồng

Hạng mục

Đơn vị

Diện tích chăm sóc

NămNămNămNămNămNămNămNămNăm thứ nhất

ha

Năm thứ hai

ha

Năm thứ ba

ha1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương