Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.11 Mb.
trang26/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32

Biểu 07. Kế hoạch bảo rừng

STT

Giai đoạn/năm

Địa danh (TK)

Diện tích (ha)

Nội dung

Dự kiến KH

Cơ sở vật chất (nếu có)

Kinh phí (đồng)

1

Giai đoạn 1
-

Năm 201..
-

Năm 201..
-

Năm 201..
-

Năm 201..
-

Năm 201..
2

Giai đoạn …

Biểu 08: Kế hoạch khai thác gỗ rừng tự nhiên

STT

Giai đoạn

Địa danh

Diện tích (ha)

Trữ lượng bình quân (m3/ha)

Sản lượng khai thác dự kiến (m3)

Khoảnh

Tiểu khu

Gỗ lớn

Gỗ tận dụng

Củi

1

2

3

4
5

6

7

8

I

20....


1

Năm 20...


2

Năm 20...


3

Năm 20...


4

Năm 20...


5

Năm 20...


II

20....


-

-

III

20....


Cộng toàn luân kỳBiểu 09: Kế hoạch khoanh nuôi rừng

STT

Giai đoạn

Địa danh

Diện tích tác động (ha)

Biện pháp kỹ thuật

Vốn đầu tư (đồng)

Khoảnh

Tiểu khu

Mức độ thấp

Mức độ cao

Đơn giá

Kinh phí

1

2
3

4

5

6

7

8

I

20... - 20...


1

2

3

II

20... - 20...


1

2

-
Tổng cộngBiểu 10: Kế hoạch nuôi dưỡng rừng

STT

Giai đoạn

Địa danh

Diện tích tác động (ha)

Số lượng tận dụng (m3)

Biện pháp kỹ thuật

Vốn đầu tư (đồng)

Khoảnh

Tiểu khu

Gỗ

Củi

Đơn giá

Kinh phí

I

20... - 20...

1
2
3
II

20... - 20...

IIITổng cộng
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương