Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.11 Mb.
trang15/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   32


Biểu 02: Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng theo tiểu khu

Tên tiểu khu

Tổng cộng (ha)

Diện tích có rừng (ha)

Diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng (ha)

Diện tích đất nông nghiệp (ha)

Diện tích đất khác (ha)

Cộng

Rừng gỗ tự nhiên

Rừng trồng

Rừng rất giàu

Rừng giàu

Rừng trung bình

Rừng nghèo

Rừng lá kim

Rừng hỗn giao LR-LK

Rừng hỗn giao tre nứa, gỗ

Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa

Rừng tre nứa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Rừng phòng hộ


125


-


129


Cộng


2. Rừng sản xuất


139


-


142


Cộng


Tổng cộngBiểu 03: Trữ lượng các loại rừng theo tiểu khu

Số hiệu TK

Tổng cộng

Trữ lượng rừng (m3/ha; 1000 cây/ha)

Cộng

Rừng gỗ tự nhiên

Rừng trồng

Rừng rất giàu

Rừng giàu

Rừng trung bình

Rừng nghèo

Rừng lá kim

Rừng hỗn giao LR-LK

Rừng hỗn giao tre nứa, gỗ

Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa

Rừng tre nứa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Rừng phòng hộ

125

-

129

Cộng

2. Rừng sản xuất

139

-

142

Cộng

Tổng cộng
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương