Trung tâm phòNG, chống hiv/aids thanh hóa báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞtải về 1.12 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THANH HÓA

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ


ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP VỀ KIẾN THỨC, HÀNH VI THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG NHÓM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI QUAN HÓA VÀ LANG CHÁNH TỈNH THANH HÓA 2006-2012

Chủ nhiệm đề tài: Ts. Nguyễn Bá Cẩn

Cơ quan thực hiện: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa

Cơ quan quản lý đề tài: Cục phòng, chống HIV/AIDS

Thanh Hóa, tháng 12/2012

CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾTRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THANH HÓA

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP VỀ KIẾN THỨC, HÀNH VI THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG NHÓM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI QUAN HÓA VÀ LANG CHÁNH TỈNH THANH HÓA 2006-2012

Chủ nhiệm đề tài: Ts. Nguyễn Bá Cẩn

Cơ quan thực hiện: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa

Cơ quan quản lý đề tài: Cục phòng, chống HIV/AIDS

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2012

Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 38,842,500 VNĐ

Trong đó: kinh phí SNKH: 38,842,500 VNĐ
Thủ trưởng

Cơ quan thực hiện đề tài

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)Thanh Hóa, ngày tháng năm 2012

Chủ nhiệm đề tài

(Họ, tên và chữ ký)
TS. Nguyễn Bá Cẩn

…………….., ngày tháng năm 2012CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ 1. Tên đề tài: "Đánh giá hiệu quả can thiệp về kiến thức, hành vi thực hành phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm đồng bào dân tộc Thái tại Quan Hóa và Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 2006-2012"

 2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Bá Cẩn – Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa.

 3. Cơ quan thực hiện: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa

 4. Cơ quan quản lý đề tài: Cục phòng, chống HIV/AIDS

 5. Thư ký đề tài: Ths. Phạm Hoàng Anh

 6. Danh sách những người thực hiện chính:

 • Bs.CKI. Nguyễn Văn Nhu – PGĐ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa

 • Ths. Lê Trường Sơn – PGĐ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa

 • Bs. CKI. Hà Đình Luận – Trưởng khoa giám sát HIV/AIDS/STI – Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa

 • Ths. Hoàng Bình Yên – Trưởng khoa truyền thông và huy động cộng đồng – Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa

 • Cn. Lê Thị Thanh – Phó phòng Kế hoạch Tài chính – Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa

 1. Các đề tài nhánh của đề tài: không có

 2. Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2012MỤC LỤCNHỮNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT i

MỤC LỤC BẢNG BIỂU ii

MỤC LỤC BIỂU ĐỒ iii

PHẦN A 1


TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1

PHẦN B 5


NỘI DUNG BÁO CÁO 5

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5

1.1Mục tiêu nghiên cứu: 6

2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 7

2.2. TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TRONG NHÓM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN THẾ GIỚI, TẠI VIỆT NAM VÀ Ở THANH HÓA 11

2.2.1. Tình hình dịch HIV/AIDS ở các sắc tộc, chủng tộc và trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số trên Thế giới: 11

2.2.2. Tình hình dịch HIV/AIDS trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam 14

2.2.3. Tình hình dịch HIV/AIDS trong nhóm đồng bào dân tộc Thái ở tỉnh Thanh Hóa và kết quả can thiệp trong giai đoạn 2006-2012. 18

3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26

4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31

5.BÀN LUẬN 46

6.KẾT LUẬN 52

7.KHUYẾN NGHỊ 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

CÁC PHỤ LỤC 59

THÔNG TIN CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU 62

NHỮNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT


BCS Bao cao su

BKT Bơm kim tiêm

BTBC Bạn tình bất chợt

BTTX Bạn tình thường xuyên

DPLTMC Dự phòng lây truyền từ mẹ sang con

GMD Gái mại dâm

HIV Vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

LTMC Lây truyền mẹ con

LTQĐTD (STI) Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục

NCMT Nghiện chích ma túy

NVTCCĐ Nhân viên tiếp cận cộng đồng

PNBD Phụ nữ bán dâm

QHTD Quan hệ tình dục

SDBCS Sử dụng bao cao su

SDMT Sử dụng ma túy

TCMT Tiêm chích ma túy

TN Thanh niên

TTN Thanh thiếu niênVCT Tư vấn xét nghiệm tự nguyện (TVXNTN)

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1

Kết quả chương trình truyền thông tại Quan Hóa và Lang Chánh từ 2006-2011

Bảng 2

Chương trình can thiệp nhóm NCMT tại Quan Hóa và Lang Chánh từ 2006-2011

Bảng 3

Kết quả hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV của huyện Quan Hóa từ 2006-2011

Bảng 4

Đặc trưng về trình độ học vấn, nghề nghiệp và tình trạng hôn nhân của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 5

Kiến thức về các phương pháp phòng lây nhiễm HIV và phản đối quan niệm sai lầm về đường lây truyền HIV của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 6

Kiến thức đầy đủ về HIV/AIDS của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 7

Kiến thức về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 8

Kiến thức đạt về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 9

Hành vi quan hệ tình dục của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 10

Quan hệ tình dục và sử dụng BCS với các loại bạn tình của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 11

Hành vi sử dụng BCS của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 12

Hành vi sử dụng ma túy của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 13

Tiếp cận dịch vụ xét nghiệm HIV của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 14

Tiếp cận thông tin đại chúng của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

Bảng 15

Tỷ lệ nhiễm HIV của đối tượng nghiên cứu 2006-2012


: bitstream -> VAAC 360
VAAC 360 -> ĐÁnh giá chất lưỢng của máY ĐẾm tế BÀo t cd4 – pima lê Chí Thanh, Vũ Xuân Thịnh, Khưu Văn Nghĩa Trần Tôn, Trương Thị Xuân Liên
VAAC 360 -> Đào Việt Tuấn Trung tâm Phòng, chống hiv/aids hải Phòng
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids
VAAC 360 -> XÂy dựng phưƠng pháp in-house đo tải lưỢng VI rút hiv- 1 BẰng kỹ thuật real time rt-pcr nguyễn Thùy Linh *,, Dunford, Linda*,, Dean, Jonathan*,, Nguyễn Thị Lan Anh *,, Carr, Michael *,, Coughlan, Suzie*,, Connell, Jeff *, Nguyễn Trần Hiển
VAAC 360 -> DỰ BÁo nhu cầu và ngân sách sử DỤng thuốc arv tại việt nam (2011 2015)
VAAC 360 -> Danh sách bài báO ĐĂng trên kỷ YẾu hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương